Cемінар на тему: «Академічна доброчесність»

Cемінар на тему: «Академічна доброчесність»

inКві 25, 2023

24 квітня 2023 року відбувся семінар на тему: «Академічна доброчесність» для здобувачів освіти , що навчаються на першому та другому курсах за спеціальністю «Психологія», це групи – П21 та ПС11. Основний спікер – Глушко надія Василівна, канд.пед.наук, доцент кафедри психології та суспільно-гуманітарних наук.

Протягом заходу були означено, що дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти означає:

  • самостійне виконання навчальних завдань;
  • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тощо;
  • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
  • надання достовірної інформації про результати власної навчальної діяльності.

Студенти мали змогу поділитися власним досвідом ситуацій порушення академічної доброчесності з якими вони стикалися в процесі навчання в різні періоди.

Більш ґрунтовно зрозуміли сутність понять: «академічний плагіат», «самоплагіат», «фабрикація», «фальсифікація», «списування», «парафраза», «компіляція».

Принципи, цінності, норми, правила та умови дотримання академічної доброчесності в ЗВО «МНТУ» визначаються в нормативному документі Університету, а саме Положенні про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників.

В результаті було прийнято рішення дотримуватися принципів академічної доброчесності в освітньому процесі.