Науково-методичний семінар «Розробка сучасних навчальних курсів з кібербезпеки українськими університетами»

Науково-методичний семінар «Розробка сучасних навчальних курсів з кібербезпеки українськими університетами»

inКві 23, 2021

22 квітня 2021 року кафедрою комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення Закладу вищої освіти “Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая” було проведено Науково-методичний семінар «Розробка сучасних навчальних курсів з кібербезпеки українськими університетами» в рамках якого відбулася зустріч з представниками академічної спільноти, як одними із стейкхолдерів освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти, що реалізується в Університеті. В рамках семінару були обговорені ключові компетентності з кібербезпеки, які доцільно формувати у магістрів освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки», а також структури сучасних навчальних курсів з кібербезпеки для спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».

Read more