Старт реєстрації на тестування для вступу на магістратуру

Старт реєстрації на тестування для вступу на магістратуру

inЛип 13, 2022

Шановні вступники на навчання для здобуття ступеня магістра!

Реєстрація для складання Магістерського тесту навчальної компетентності та Магістерського комплексного тесту триватиме

з 27 червня до 18:00 18 липня 2022 року включно.

Процедура реєстрації!

Для успішної реєстрації потрібно надіслати на електронну адресу приймальної комісії ЗВО «МНТУ» (komisiya@istu.edu.ua) скановані копії або фотокопії:

  • Заповненої заяви-анкети (https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2022/06/Zayava-anketa-MKT_MTNK.pdf) з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
  • документа, що посвідчує особу;
  • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання);
  • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, наведеної у додатку 4
    до Порядку (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086- 3/о (у разі потреби створення особливих умов).

У темі листа обов’язково треба зазначити прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки мають бути надіслані вступнику протягом 3 робочих днів. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії.

Якщо ж під час перевірки документів буде встановлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

Детальніше за посиланням.( https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2022/06/Lyst_reyestratsiya-MKT_MTNK_2022.pdf)

Контактні телефони:

044 353 47 07; 050 505 24 40; 067 505 44 85; 073 505 44 85