70 років з членства України в ЮНЕСКО: вклад МНТУ на шляху до загальнодержавних змін

70 років з членства України в ЮНЕСКО: вклад МНТУ на шляху до загальнодержавних змін

inТра 12, 2024

12 травня 2024 року відзначається річниця з нагоди 70-річчя членства України в ЮНЕСКО. З цієї нагоди МНТУ розкаже, яке історичне минуле пов’язує Україну З ЮНЕСКО та як реалізуються можливості Організації сьогодні, зокрема в освітньому секторі.

Україна та ЮНЕСКО: вклад у розвиток та роль у світовій спільноті

Україна стала членом ЮНЕСКО 12 травня 1954 року і з того часу активно докладалася у різноманітні міжнародні ініціативи під егідою цієї організації.

Наша країна започаткувала ряд значущих міжнародних програм та проєктів, зокрема, внесок України був відчутний у розвитку медіаінструментів для посилення миру та запобігання воєнній пропаганді, насильству та расовій ненависті. Це стало основою для Декларації про засудження расизму та расових упереджень, яка була прийнята у 1978 році.

На 27-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО в 1993 році Україна внесла пропозицію створити «Програму культури миру», що поклала початок новому напрямку діяльності ЮНЕСКО, спрямованому на зміцнення її етичних засад та сприяння формуванню менталітету миролюбства, довіри та толерантності.

Також під час 29-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, Україна запропонувала звернутися до ООН щодо проведення Міжнародного року, присвяченого захисту та відновленню культурної спадщини, що отримало підтримку: 2002 рік було оголошено ООН Міжнародним роком захисту світової культурної спадщини.

Протягом свого членства в ЮНЕСКО, Україна чотири рази була обрана членом Виконавчої ради цієї організації, що свідчить про активну та визначну роль країни у світовій спільноті з питань освіти, науки та культури.

У зв’язку з повномасштабною війною Росії проти України, одним з ключових напрямків діяльності України у ЮНЕСКО є забезпечення постійного моніторингу Організацією ситуації на тимчасово окупованому півострові Крим у відповідних сферах. З ініціативи України Виконавча Рада регулярно розглядає та приймає резолюції, що підкреслює територіальну цілісність України та закладає правову основу для моніторингової діяльності ЮНЕСКО у регіоні.

У 2022 році, під час останньої сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО, було схвалено “Програму дій та надзвичайної допомоги ЮНЕСКО для України”. Це рішення розширює моніторинг ЮНЕСКО на всю територію України в межах її міжнародно визнаних кордонів та забезпечує реалізацію програми надзвичайної допомоги, сприяючи мобілізації міжнародних ресурсів для відновлення країни у рамках компетенцій ЮНЕСКО.

МНТУ та ЮНЕСКО: заснування та діяльність першої в Україні кафедри ЮНЕСКО

Започаткована в 1992 році програма UNITWIN/ЮНЕСКО сприяє глобальній співпраці між університетами та зміцненню інституційних можливостей через взаємодію та обмін знаннями. Більше ніж 950 установ з 120 країн світу приєдналися до цієї програми, що підтримує заснування кафедр ЮНЕСКО та мереж UNITWIN в таких важливих галузях, як освіта, природничі науки, соціальні науки, культура та комунікації, включно з музикою.

В Україні програма UNITWIN/ЮНЕСКО також відіграє ключову роль у формуванні спеціалізованих кафедр у вищих навчальних та наукових закладах, що відкриває широкі можливості для міжнародної наукової співпраці. В МНТУ, з 1993 року, також діє перша в Україні кафедра ЮНЕСКО з Інформаційних та комунікаційних технологій в освіті. Мета кафедри – дослідження та впровадження інноваційних інформаційних та комунікаційних технологій навчання в освітній процес.

З цієї нагоди зауважимо, що вже скоро, а саме 21-22 травня 2024 року, в МНТУ відбудеться ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Стійкість освіти і науки в умовах трансформації”, одним з організаторів якої буде кафедра ЮНЕСКО “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті”. Конференція безпосередньо стосуватиметься соціально-психологічних засад формування життєстійкості у кризових та посткризових умовах, технологій цифрового розвитку, актуальних тенденцій та пріоритетів розвитку, перспектив трансформації технологій та інше.

Зокрема безпосередньо під егідою кафедри ЮНЕСКО буде залучено та обговорено такий тематичний напрям, як “Цифровізація сучасного освітньо-наукового простору”.

Роль взаємодії України та ЮНЕСКО: 5 пріоритетних векторів.

Підсумовуючи, варто вказати, що Україна та ЮНЕСКО мають тривалу та багатогранну взаємодію, яка охоплює культурні, освітні та наукові аспекти, важливі для обох сторін.

1. Освіта та наука: ЮНЕСКО активно підтримує освітні і наукові проєкти в Україні, зокрема через програму UNITWIN/Кафедри ЮНЕСКО, яка сприяє науковій співпраці та обміну знаннями між університетами світу. Це дає можливість українським науковцям і студентам залучатися до міжнародних наукових досліджень та розвивати глобальні академічні зв’язки.

2. Культурна спадщина: Україна має численні об’єкти, визнані світовою культурною спадщиною ЮНЕСКО, як-от Софійський собор у Києві, історичний центр Львова, давній Чернігів та інші. ЮНЕСКО допомагає Україні у збереженні цих пам’яток, що не лише підтримує національну ідентичність, але й сприяє розвитку туризму.

3. Захист культурних цінностей: В умовах конфліктів та криз, ЮНЕСКО відіграє ключову роль у захисті українських культурних цінностей. Організація забезпечує експертну оцінку стану об’єктів культурної спадщини та мобілізує міжнародну підтримку для їхнього відновлення і захисту.

4. Захист прав людини та сприяння демократії: Через свої програми в області освіти та культури, ЮНЕСКО також докладається до підтримки прав людини і демократичних процесів в Україні, підкреслюючи роль освіти у формуванні відкритих та толерантних суспільств.

5. Підтримка під час війни: На тлі тривалої війни в Україні ЮНЕСКО прийняла активну роль у моніторингу стану освітньої і культурної сфер на уражених територіях, забезпечуючи документацію та звітування про порушення, сприяючи захисту культурної спадщини та підтримці освітньої діяльності.

Таким чином, взаємодія України з ЮНЕСКО є багатовекторною та має значний вплив на культурні, освітні та наукові сфери країни, сприяючи її міжнародній інтеграції, захисту культурної спадщини та розвитку освіти.

#UkraineUNESCO70