2 червня 2023 року відбувся захист курсових проєктів студентів 2 курсу навчання групи ПС-11.

2 червня 2023 року відбувся захист курсових проєктів студентів 2 курсу навчання групи ПС-11.

inЧер 02, 2023

2 червня 2023 року відбувся захист курсових проєктів студентів 2 курсу навчання групи ПС-11 з навчальної дисципліни «Психологія спілкування».

Комісія у складі: Мельник М.Ю., канд.пед.наук, Заліток Л.М., канд.пед.наук, Андросович К.А. канд.психол.наук, оцінили актуальність обраних здобувачами освіти тем дослідження. Здобувачі освіти показали достатній рівень оволодіння навичками самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел в т.ч із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій; формулювати мету, завдання дослідження; достатній рівень оволодіння ними навичками презентувати результати власних наукових пошуків відповідно до основних завдань курсової роботи. Незважаючи на складні умови навчання під час воєнного стану здобувачі освіти показали достойний результат навчально-наукової роботи. Віримо в нашу молодь, наше майбутнє!