Семінар-зустріч зі стейкхолдерами

Семінар-зустріч зі стейкхолдерами

inЧер 12, 2023

7 червня 2023 року колективом кафедри психології та суспільно- гуманітарних наук було проведено відкритий семінар-зустріч щодо обговорення оновленої освітньо-професійної програми «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» за участю представників академічної спільноти, роботодавців, студентів.
У відкритому семінарі взяли участь (у змішаному форматі):
– гарант освітньо-професійної програми «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія», канд.психол.наук Ксенія Андросович;
– роботодавці міста Києва, зокрема: директор Інституту обдарованої дитини НАПН України, доктор філософських наук Максим Гальченко; директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр розвитку особистості «Унікум» Віталій Алексєєв; практичний психолог Вишенського ліцею Бориспільського району Київської області, Анастасія Баханська;
– рецензенти від науково-педагогічної спільноти: доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології Національного університету біоресурсів та природо-користування України Віталій Шмаргун; доцент кафедри психології Таврійського Національного університету імені В.І. Вернадського, доктор психологічних наук, доцент Наталія Добровольська; доцент кафедри фізичної терапії ЗВО МНТУ Ольга Свінцицька;
– студенти і викладачі кафедри психології та суспільно-гуманітарних наук (доц. канд.пед.наук, Людмила Заліток, доц. канд.пед.наук., Надія Глушко, студенти Марія Приємша, Мілана Вдовенко).

 

В рамках семінару обговорювалися такі питання, як:
– актуальні та важливі компетентності психолога в умовах війни в Україні;
– напрями удосконалення змісту та підсилення якості підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія;
– сильні та слабкі сторони освітньо-професійної програми (ОПП) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія;
– врахування професійного стандарту Психолог при підготовці здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія».

У вітальному слові доцент кафедри психології Таврійського Національного університету імені В.І. Вернадського, доктор психологічних наук, професор Наталія Добровольська високо оцінила не лише рівень підготовки психологів за ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, але й кадровий склад та матеріально-технічну базу кафедри психології та суспільно-гуманітарних наук ЗВО МНТУ. Наталія Анатоліївна наголосила на важливості підготовки психологів в умовах війни, що має бути відображено в унікальності, фахових компетентностях і програмних результатах навчання ОПП, представленій на обговорення.

Гарант ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія, кандидат психологічних наук, старший дослідник Ксенія Андросович представила на розгляд учасників семінару оновлену освітньо- професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія, акцентуючи увагу на її меті, програмних компетентностях, оригінальності та унікальності.

Рецензент ОПП, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології Національного університету біоресурсів та природо-користування України Віталій Шмаргун зазначив, що програма має чітку галузеву орієнтацію, сфокусована на підготовці компетентних фахівців до умов практичної діяльності у якості фахівця психолога-практика.

Директор Інституту обдарованої дитини НАПН України, доктор філософських наук Максим Гальченко зауважив, що в сучасних умовах важливо підтримувати інтелектуальний потенціал держави і забезпечити високий рівень підготовки науковців в т.ч. в галузі психології, тому доцільним вважає внесення в освітні компоненти ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія тем, пов’язаних з розвитком дослідницьких здібностей у здобувачів освіти, особливу увагу потребують вивчення студентами питання виявлення (діагностики) обдарованої особистості серед сучасної учнівської молоді, їх розвиток, підтримка (адаптація) та супровід (соціалізація).

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр розвитку особистості «Унікум» Віталій Алєксєєв, звернув увагу на необхідності формування у здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю «053 Психологія» практичних навичок роботи саме із дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку щодо всебічного розвитку їхньої особистості з використанням прогресивних психолого-педагогічних методик. Висловив побажання щодо посилення співпраці науково-педагогічних працівників і студентів кафедри психології та суспільно-гуманітарних наук ЗВО МНТУ із центром розвитку особистості «Унікум».

Практичний психолог, Анастасія Баханська зауважила, що, зважаючи на складні умови життя в нашій країні, ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія має бути спрямована не лише на формування базових компетентностей професійної діяльності психологів, але й на розвиток у них стресостійкості, уміння знаходити рішення в складних життєвих і конфліктних ситуаціях, надавати першу психологічну та медичну допомогу учасникам освітнього процесу.

Доцент кафедри фізичної терапії Ольга Свінцицька в процесі викладання студентам першого курсу навчання за ОПП «Психологія» запропонувала внести корективи у назву навчальної дисципліни «Фізіологія» на «Анатомія та фізіологія людини», що значно спростить з одного боку розуміння психологами взаємодії фізіологічних процесів в організмі людини і не буде переобтяжувати їх медичною термінологією, з другого боку для кращого засвоєння знань з навчальної дисципліни.

Присутні студенти Марія та Мілана мали змогу надати зворотній зв’язок щодо якості надання освітніх послуг в МНТУ та поставити уточнюючі запитання щодо особливостей роботи на підприємствах стейкхолдерів та майбутнього можливого працевлаштування.

Висловлюємо щиру подяку усім учасникам семінару за корисну інформацію, висловлені пропозиції та зауваження при обговоренні ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія та сподіваємося на подальшу плідну співпрацю і забезпечення тісного взаємозв’язку зі стейкхолдерами на засадах партнерської взаємодії.