Психолого-педагогічні аспекти активізації пізнавальної діяльності студентів

Психолого-педагогічні аспекти активізації пізнавальної діяльності студентів

inГру 04, 2023

В рамках заходів підвищення кваліфікації (внутрішн.) серед серії науково-методичних семінарів 30 листопада 2023 року професор кафедри психології та суспільно-гуманітарних наук, доктор психологічних наук,  Ксенія Андросович провела семінар на тему: «Психолого-педагогічні аспекти активізації пізнавальної діяльності студентів». На семінарі були присутні більше 30 НПП університету.

Актуальність зазначеної теми не викликає сумнівів. Адже сьогодення показує, що активізація пізнавальної діяльності студентів – це виклик для педагогів.

На жаль, з кожним роком студенти все більш втрачають зацікавленість до навчання. Можна назвати основні причини такої тенденції: недостатній рівень мотивації студентів через відсутність практичної застосовності знань, які вони отримують у закладах освіти; неадекватний вибір майбутньої професії., в ситуації коли абітурієнти обирали професію без врахування справжніх нахилів, здібностей, інтересів і тепер вони розчаровані у своєму виборі.

Щоб уміти вловити настрій студентів, їх зацікавленість предметом педагог повинен бути трохи психологом, здійснювати гуманний підхід до навчання, привчаючи студентів до самостійного подолання труднощів, до пошуку виходу із складних ситуацій. Для цього він повинен розширювати вибір оптимальних методів, форм і засобів навчання, сміливо втілювати в практику досягнення педагогічної науки, долати формалізм в педагогічній діяльності, постійно перебувати в творчому пошуку.

На семінарі були надані практичні поради та розкрито методичні прийоми активізації пізнавальної діяльності студентів:

  • метод емоційного стимулювання у поєднанні зі словесним методом;
  • проблемно – пошуковий метод;
  • активізація пізнавальної діяльності на основі самоосвітньої діяльності;
  • активізація навчальної діяльності шляхом використання інтерактивних технологій;
  • задіяння на заняттях наочних відео, освітніх інтернет-платформ;
  • використання творчих завдань та методу проектів;
  • метод позитивного закріплення успіху.

Спікерка психологічні механізми формування внутрішньої мотивації до навчання як показника успішності студентської молоді в оволодінні професійними компетенціями.