Професійні навички 2023 року – аналіз від Coursera

Професійні навички 2023 року – аналіз від Coursera

inСіч 31, 2023

Coursera оприлюднила звіт, у якому представлено найшвидше зростаючі цифрові та людські навички у 2023 році. Виявляючи необхідні професійні навички, навчальні заклади можуть надати кращі знання своїм співробітникам і студентам, які необхідні для виходу на конкурентний ринок праці та для кар’єрному розвитку.

         Цифрові навички стосуються ряду здібностей, які дозволяють розуміти, використовувати та створювати якісний продукт за допомогою технологій. Вони включають усе: від тексту до публікації в соціальних мережах і розробки програмного забезпечення до кібербезпеки. Спектр цифрових навичок постійно змінюється.

         Людські навички складають нашу здатність ставитися один до одного. Вони включають низку когнітивних, соціальних та емоційних навичок, таких як творчість, критичне мислення, інтерпретація інформації, прийняття рішень, лідерство та спілкування.

            Найшвидше будуть розвиватися такі цифрові навички 2023 року:  

·      Розробка програмного забезпечення за методологією Scrum

Scrum  або скрам — це фреймворк управління, згідно з яким одна чи декілька кросфункціональних команд створюють продукт інкрементами, тобто, поетапно. В команді може бути близько семи людей. У Скрамі є система ролей, подій, правил і артефактів. У цій моделі за створення й адаптацію робочих процесів відповідають команди. У Скрамі використовуються ітерації фіксованої тривалості, які називаються спринтами. Зазвичай вони займають 1-2 тижні (не більше 1 місяця). Скрам-команди прагнуть створювати готовий до релізу (якісно протестований) інкремент продукту в кожній ітерації.

·      Візуалізація даних

Візуалізація даних – це графічна презентація інформації, завдяки якій можна лаконічно представити в зображенні те, що в текстовому еквіваленті займе не один абзац. Найпоширеніші способи візуалізації даних: графіки, діаграми, інфографіка, схеми, інтерактивний сторітеллінг, бізнес-аналітика, карти і картограми. 

·      Інструменти успіху клієнтів

У все більш оцифрованому світі навички взаємодії з користувачем дозволяють споживачам швидко  і належним чином швидко задовольняти свої потреби. Зростання цифрових технологій, що покращують взаємодію з користувачами, наприклад інструменти успіху клієнтів, використовуються для ефективного управління продажами та клієнтськими процесами, демонструють зростаючу важливість цифрових навичок у сферах, які традиційно орієнтовані на людські навички. 

·      Електронна комерція

Електронна комерція або e-Commerce — це сфера економіки, в якій реклама, просування, торгові та фінансові угоди здійснюються безпосередньо в Інтернеті. Тобто коли ви щось купуєте або продаєте в Мережі, це і є e-Commerce. З погляду власників бізнесу, виробників та постачальників електронна комерція – це просування та надання своїх товарів чи послуг через інтернет. А з погляду покупців (клієнтів) – перегляд, вибір, порівняння та замовлення.

·      Програмне забезпечення CRM

CRM (Customer Relationship Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами) — це прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії взаємин з ними, поліпшення відповідних бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.

·      Дизайн інтерфейсу користувача 

Дизайн інтерфейсу користувача (скор. UX, UXD, UED або XD) — це принципи та відповідний процес розробки інтерфейсу користувача для машин та програмного забезпечення (таких як комп’ютери, побутові, мобільні та інші електронні пристрої) при якому досягають максимально зручний та інтуїтивний спосіб їх використання користувачами.

·      Розробка програмного забезпечення за методологією Agile

Agile або Аджайл – це спосіб мислення і філософія, якій відповідає сукупність підходів (Scrum, Kanban, ХР, Lean) і методів управління (Management 3.0). Ключова особливість методології Аgile полягає у створенні комфортних умов для максимальної цінності як результату роботи всієї команди. При цьому концепція підходить як для сфери IT-технологій, так і для ведення найрізноманітнішого бізнесу.

·      Розробка фреймворку програмного забезпечення 

Фреймворк або фреймворк програмного забезпечення — це платформа, яка забезпечує основу для розробки програмних додатків. Це може бути шаблон робочої програми, яку можна вибірково змінювати, додаючи код. Він використовує спільні ресурси, такі як бібліотеки, файли зображень і довідкові документи, і об’єднує їх в один пакет. Цей пакет можна модифікувати відповідно до конкретних потреб проєкту. За допомогою фреймворку розробник може додавати або замінювати функції, щоб надати програмі нову функціональність.

·      Розробка систем програмного забезпечення

Розробка систем – це процес визначення, проєктування, тестування та впровадження нового програмного забезпечення або програми. Це може включати внутрішню розробку індивідуальних систем, створення систем баз даних або придбання програмного забезпечення, розробленого третіми сторонами.

·      Пошукова оптимізація

Пошукова оптимізація або SEO (Search Engine Optimization) – це комплекс дій для оптимізації та просування сайту, а також для підвищення його позицій у пошуковій видачі. SEO включає два напрямки: on-page SEO (внутрішня оптимізація) та off-page (Off-site) SEO (робота над розвитком посилального профілю сайту та отримання беклінків із зовнішніх ресурсів).

Найшвидше розвиваються людські навички 2023 року: 

·      Сторітеллінг

Сторітелінг або storytelling – це мистецтво розповідати історії з метою навчання, керування шляхом донесення змісту повідомлення за допомогою спеціальної методики. Сторітеллінгом зацікавлені у всьому світі, оскільки пояснення матеріалу у формі розповіді історій розвиває уяву, логіку та підвищує рівень культурної освіти. Історії дозволяють розповісти про те, як приймаються рішення та будуються стосунки. 

·      Управління змінами

Управління змінами  або change management — це інструменти та підходи, які допомагають проводити в компанії ефективні зміни. Від топменеджменту до рядових співробітників — потреба в змінах може виникнути на будь-якому рівні організації або одночасно на всіх.

·      Організаційний розвиток

Організаційний розвиток — це критично важливий науково обґрунтований процес, який допомагає організаціям розвивати свій потенціал змінюватися та досягати більшої ефективності шляхом розробки, вдосконалення та зміцнення стратегій, структур і процесів.

·      Навички впливу

Навички впливати — це вміння поводитися таким чином, щоб запропонувати іншим змінити (свою поведінку, ставлення, думки та способи) та задовольнити ваші власні бажання, навіть зважаючи на те, що вони можуть бути не в змозі, або не бажають так робити. 

·      Управління людьми

Управління людьми  або people management — це цілий комплекс навичок та знань з управління співробітниками. 

·      Культура 

Культурна компетентність – це здатність ефективно взаємодіяти з людьми інших культур. Це передбачає розуміння та повагу до цінностей, переконань і звичаїв інших. Це також передбачає усвідомлення власних культурних упереджень і того, як вони можуть вплинути на вашу взаємодію з іншими. Культурна компетентність важлива в різних умовах, включаючи робоче місце, охорону здоров’я, освіту та соціальні послуги. Це може допомогти вам побудувати міцні стосунки, вирішити конфлікти та надати кращі послуги.

·      Співпраця 

Навички співпраці – це те, що дозволяє вам добре працювати з іншими. Більшість робочих середовищ вимагають співпраці, тому ці навички є важливими. Співпраця включає у розуміння різноманітних точок зору та керування пріоритетами кожного. Успішна співпраця потребує взаємної поваги. Роботодавці зазвичай шукають працівників, які ефективно функціонують як частина команди та готові збалансувати особисті досягнення з груповими цілями.

·      Прийняття рішень

Прийняття рішень – це процес прийняття рішень шляхом збору інформації та оцінки альтернативних рішень. Використання поетапного процесу прийняття рішень може допомогти вам приймати більш обдумані та продумані рішення шляхом організації відповідної інформації та визначення альтернатив. Такий підхід збільшує шанси на те, що ви виберете найбільш задовільну альтернативу.

·      Комунікація

Комунікативні навички – це здібності, які ви використовуєте, коли надаєте та отримуєте різну інформацію. Навички спілкування передбачають слухання, мовлення, спостереження та співчуття. Також корисно зрозуміти різницю в тому, як спілкуватися за допомогою взаємодії віч-на-віч, телефонних розмов і цифрових комунікацій, таких як електронна пошта та соціальні мережі.

·      Планування 

Навички планування – це практичні повсякденні здібності, які полегшують роботу з навантаженнями, виконанням завдань і співпрацею з іншими. Існують різні приклади здібностей до планування, включаючи критичне мислення, увагу до деталей і спілкування. Навчання вдосконаленню ваших здібностей до планування може підвищити вашу продуктивність на робочому місці та дозволить вам підтримувати інших у дотриманні термінів і досягненні їхніх цілей. 

 Глобальні тенденції професійних навичок у звіті включають:

·      Найшвидше зростаючі цифрові навички

Десять найшвидше зростаючих навичок – цифрові навички. Постійний розвиток технологій означає, що роботодавці регулярно шукають нових цифрових компетенцій від потенційних працівників, а також перекваліфіковують наявних працівників.

·    Цифрові навички, які найшвидше розвиваються, змінюються суттєвіше, ніж людські навички, які найшвидше розвиваються

Десятка найкращих цифрових навичок суттєво відрізняється від минулорічних. Варто зазначити, що лише дві залишилися незмінними: візуалізація даних і досвід користувача. Потреба у людських навичках залишається стабільною, що свідчить про постійний попит на такі навички, як управління та спілкування.

·      Управлінські навички, для ефективного керування змінами, є одними з найбільш швидкозростаючих

Менеджери зазнали більшого тиску після пандемії та в контексті більшої макроекономічної невизначеності. У відповідь організації визнають зростаючу важливість лідерських та управлінських навичок, необхідних для ефективного керування змінами на індивідуальному, командному та організаційному рівнях.

·      Потреба на навички, зосереджені на досвіді користувача, зростає

З прискоренням оцифрування в усіх галузях промисловості навички взаємодії з користувачем є необхідними, оскільки споживачі очікують, що їхні потреби будуть задоволені швидко, ефективно та зручним способом. Навички, пов’язані з інструментами успіху клієнтів і розробкою взаємодії з користувачем, викликали підвищений інтерес.

·   Вміння, які поєднують технічний досвід і управління проєктами, є новими в списку цього року

Оскільки організації збільшують інвестиції в цифрові навички, наявність набору вмінь, які допомагають організаціям керувати технічними командами та підтримувати їх, стають більш важливими, ніж будь-коли, для дотримання внутрішніх термінів і цілей, забезпечення розумного розподілу та управління ресурсами та підвищення ефективності.

·   Попит на такі навички, як візуалізація та аналіз даних, зростає, оскільки вони можуть доповнювати традиційні людські навички, такі як управління людьми та сторітеллінг

Оскільки організації прагнуть отримати користь від підходів на основі даних у командах від IT до HR, вміння розуміти та використовувати дані для ефективної комунікації стає обов’язковою навичкою — незалежно від кар’єрного шляху.

·  Спілкування з колегами, клієнтами та потенційними клієнтами є ключовими навичками для гібридної роботи

У 2023 році ефективний обмін інформацією залишиться життєво важливим вмінням як для студентів, так і для організацій. Ці навички допомагають компаніям налагоджувати зв’язок із клієнтами, керувати внутрішніми командами та стратегічними обговореннями.

         Отже, можна зробити висновок, що у 2023 році людські та цифрові навички стануть ще більш взаємозалежними. Хоча цього року цифрові навички були найшвидше зростаючими, звіт Coursera показує, що як цифрові, так і людські навички користуються попитом у роботодавців.