Проведення акредитаційної експертизи освітньої програми другого (магістерського) ступеня вищої освіти «Комп’ютерні науки»

Проведення акредитаційної експертизи освітньої програми другого (магістерського) ступеня вищої освіти «Комп’ютерні науки»

inГру 30, 2021

В період з 10 січня по 12 січня 2022 року в МНТУ працюватиме експертна група Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти. З графіком роботи експертної групи можна ознайомитись на сайті МНТУ або за посиланням:

Програма Online роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми другого (магістерського) ступеня вищої освіти «Комп’ютерні науки» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»