Науково-методичний семінар

Науково-методичний семінар

inЛис 07, 2021

02 листопада 2021 року кафедрою комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення із залученням представників академічної спільноти, бізнесу, державних установ України та здобувачів вищої освіти ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» проведено черговий науково-методичний семінар «Компетентності майбутнього фахівця з інформаційних технологій та телекомунікацій».

В роботі семінару взяли участь:

Державний експерт експертної групи кібербезпеки Директорату політики цифрової трансформації та інформаційної безпеки у сфері оборони Міністерства оборони України Черноног Олександр Олександрович.

Директор Громадської організації «Інститут прогресивних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем», доцент кафедри інформаційних систем та технологій Полтавського державного аграрного університету, кандидат технічних наук Івко Сергій Олександрович.

Професор кафедри телекомунікацій Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, доктор технічних наук, професор, Почерняєв Віталій Миколайович.

Здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» Ігнатович Дмитро Анатолійович, Пархомчук Віталій Павлович.

Також до участі в семінарі були запрошені представники адміністрації Університету Карпенко Оксана Олександрівна та Коваленко Сергій Миколайович.

Організатор і модератор семінару – завідувач кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», кандидат технічних наук Москаленко Артем Олексійович.

За результатами роботи семінару підготовлені рекомендації щодо:

 

  • оновлення змісту навчальних дисциплін «Системи інформаційної безпеки» та «Криптографічні методи захисту інформації в ІС» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти;
  • переліку та змісту освітніх компонент освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки» та 172 «Телекомунікації та радіотехніка», що забезпечують формування компетентностей майбутніх випускників щодо надійності, функційної та інформаційної безпечності;
  • інтеграції навчальної дисципліни «Безпека інформаційних систем» в навчальні плани освітньо-професійних програм «Комп’ютерні науки» та «Інженерія програмного забезпечення» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая (в рамках співпраці з Фондом цивільних досліджень та розвитку Сполучених Штатів Америки, у партнерстві з Університетом Пердью (США) та за підтримки Державного департаменту США).