МНТУ на панельній дискусії форуму «Фінансова система України перемоги: шлях до економічних світових лідерів»

МНТУ на панельній дискусії форуму «Фінансова система України перемоги: шлях до економічних світових лідерів»

inВер 29, 2023

27 вересня 2023 року завідувачка кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент Токарєва Катерина Олегівна взяла участь у панельній дискусії Харківського міжнародного юридичного форуму «Фінансова система України перемоги: шлях до економічних світових лідерів».

Учасники дискусії обговорювали низку питань, пов’язаних із концепцією фінансової системи перемоги, аспектах, на які варто звернути увагу при визначенні подальших векторів розвитку фінансової системи України для відновлення економіки та забезпечення стабільності з урахуванням кращих європейських практик.

Темою доповіді Катерини Олегівни стала наступна – “Євроінтеграційні тенденції та їх вплив на фінансову систему України”. Під час виступу увага була зосереджена на сучасних тенденціях ЄС в контексті податково-бюджетної політики. 

Зокрема, дослідниця підкреслила, що важливою умовою набуття членства в ЄС забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF). 

Окрема увага була приділена застосуванню гендерно орієнтованому підходу у бюджетному процесі. Зокрема такий підхід закладено у проєкт Закону «Про Державний бюджет на 2024 рік» з урахуванням Стратегії гендерної рівності Ради Європи на період 2018-2023, яка також стосується гендерного бюджетування.

Всі ці та інші аспекти спонукають до подальших наукових пошуків та дискусій, законотворчої роботи.