Курси CCNA1: Підвищення кваліфікації викладачів кафедри Комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення

Курси CCNA1: Підвищення кваліфікації викладачів кафедри Комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення

inЧер 21, 2023

Т.в.о. завідувача кафедри Комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення Голубенко Олександр Іванович успішно завершив курси CCNA1 підготовки інструкторів академії Cisco та отримав сертифікат, що дозолить вкладати за програмою академії Cisco студентам МНТУ. Курс CCNA1 знайомить із архітектурою, структурою, функціями, компонентами і моделями Інтернету та інших типів комп’ютерних мереж. Основу навчальної програми складають запроваджені принципи IP-адресації, Ethernet-концепцій, середовищ передавання даних і режимів роботи різноманітних протоколів. Наприкінці курсу студенти зможуть створювати прості локальні мережі (LAN), виконувати базові налаштування маршрутизатора і комутатора, а також впроваджувати схеми ІР-адресації.

Матеріали цього курсу допоможуть Вам розвинути навички, необхідні для:

 

 • Пояснення досягнень сучасних мережних технологій.
 • Виконання початкових налаштувань, таких як паролі, параметри ІР-адресації та шлюзу за замовчуванням, на мережному комутаторі та кінцевих пристроях.
 • Пояснення того, як мережні протоколи дозволяють пристроям отримувати доступ до локальних і віддалених мережних ресурсів.
 • Пояснення того, як протоколи фізичного рівня, служби та мережні середовища підтримують зв’язок між мережами даних.
 • Перетворення чисел, використовуючи десяткову, двійкову та шістнадцяткову системи числення.
 • Пояснення того, як керування доступом до середовища передавання даних на канальному рівні сприяє з’єднанню між мережами.
 • Пояснення того, як працює Ethernet у комутованій мережі.
 • Пояснення того, як маршрутизатори використовують протоколи і служби мережного рівня для забезпечення наскрізного з’єднання.
 • Пояснення того, як ARP і ND забезпечують взаємодію у мережі.
 • Виконання початкових налаштувань на маршрутизаторі і кінцевих пристроях.
 • Розроблення схеми підмереж IPv4 для ефективного сегментування власної мережі.
 • Реалізації схеми адресації IPv6.
 • Використання різних засобів для перевірки мережного з’єднання.
 • Порівняння функцій протоколів транспортного рівня при забезпеченні наскрізної взаємодії.
 • Пояснення роботи протоколів прикладного рівня при наданні підтримки застосункам кінцевого користувача.
 • Налаштування на комутаторах і маршрутизаторах функцій для посилення безпеки.
 • Усунення неполадок зі з’єднанням у невеликих мережах.