Круглий стіл за участю стекйхолдерів

Круглий стіл за участю стекйхолдерів

inТра 25, 2023

25.05.2023 для налагодження взаємодії освіти і ринку праці відбувся круглий стіл за участю членів проєктних груп, викладачів циклової комісії інженерії програмного забезпечення та фізико-математичних дисциплін, викладачів кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення та стейкхолдерів освітніх програм «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Електронні комунікації та радіотехніка» різних рівнів освіти: фахова передвища освіта, перший (бакалаврський) рівень, другий (магістерський) рівень.

 

Викладачі та стейкхолдери обговорили сучасний стан підготовки студентів за вищезазначеними програмами у цілому та їх окремих освітніх компонентів, обговорили зміни, які доцільно внести до освітньо-професійних програм для формування програмних компетентностей та результатів навчання.