«Віртуальні активи та платформні рішення»

«Віртуальні активи та платформні рішення»

inЛис 06, 2023

З листопада 2023 року завідувачка кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент Катерина Токарєва взяла участь у Міжнародному круглому столі «Віртуальні активи та платформні рішення», який відбувся у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна).

На заході були предметом обговорення питання про:

перспективи імплементації норм Європейського регламенту МіСА в українське законодавство;

 віртуальний актив як цифрову річ (аналіз у контексті останніх змін до Цивільного кодексу України);

Е-гривню (CBDC) ;

 цифрові гроші ;

світові принципів та підходів (G20, MiCA) до визначення та трактування технології розподіленого реєстру;

проблеми оподаткування віртуальних активів в рамках національного законодавства;

трансформацію інституціональних та наукових підходів до визначення сутності криптовалют;

узгоджене та обережне наднаціональне регулювання віртуальних активів як новий ключ для підтримки цифрових інновацій у платформах;

приклади застосування технології розподіленого реєстру у реальних секторах економіки: існуючі проекти, нові можливості та проблеми які вони вирішують, та ін.

Катерина Токарєва виступила з доповіддю на тему: «Віртуальні активи & цифрові гроші: досвід ЄС та України». У своїй доповіді дослідниця розкрила сутність та ознаки віртуальних активів та цифрових грошей відповідно до чинного законодавства України; окреслила підходи до характеристики віртуальних активів в законодавстві ЄС до прийняття MiCA; позначила ті новації, які передбачає регламент MiCA; охарактеризувала цифрові гроші в Україні (Е-гривня) та цифрове євро (Digital Euro). Окрема увага була присвячена співвідношенню цифрових грошей з суміжними категоріями. Акцентовано увагу на тому, що цифрові гроші не є віртуальними активами, а категорії «електронні гроші» та «цифрові гроші» також не тотожні. При цьому однією з головних ознак, які відмежовують останні є сфера їх застосування. Це – одне  з ключових питань, яке наразі залишається поза увагою законодавця, а отже – потребує подальшого дослідження.