Відкрита лекція доцента кафедри психології та суспільно-гуманітарних наук

Відкрита лекція доцента кафедри психології та суспільно-гуманітарних наук

inЧер 23, 2023

14 червня 2023 року відбулася відкрита лекція доцента кафедри психології та суспільно-гуманітарних наук, кандидата педагогічних наук, Мельник М.Ю., з навчальної дисципліни «Історія психології» за темою «Біхевіоризм. Поведінка як предмет вивчення» для студентів першого курсу навчання (заочної форми) групи зП-21.

Були присутні запрошені особи: доцент кафедри психології Ксенія Андросович та студенти 2 курсу денної форми навчання групи ПС-11: Микита Барановський, Нікітіна Милана.

Відгук на лекційне заняття. На початку заняття Марина Юріївна означила тему, план лекції її зв’язок з попередніми темами. Викладання матеріалу лекції було доступним і зрозумілим. Лектор вміло підтримувала інтерес у здобувачів освіти, застосовуючи різноманітність методів та прийомів подання навчального матеріалу, в тому числі й наочного. Наприклад, демонстрація уривку з відеоролику дослідів Уотсона (в експерименті на емоційні реакції був залучений 11-місячний хлопчик Альберт, в процесі якого вивчалися різноманітні реакції при спілкуванні /взаємодії з тваринами: позитивні емоції або нейтральні. Не було негативних реакцій – власне автор експерименту ставив завдання – формування негативної реакції шляхом створення гучних звуків («ударів») під час взаємодії з тваринками).

В результаті активного обговорення з групою поданого на відео експерименту Уотсона, здобувачі освіти дійшли висновку про неможливість повторення такого роду експериментів в сучасному суспільстві, оскільки він демонструє не гуманне поводження з дитиною, що на сьогодні є забороненим.

Узагальнюючи, Марина Юріївна продемонструвала високий науковий рівень володіння матеріалом лекції.