Пізнай таємниці людської душі: МНТУ запрошує на навчання майбутніх психологів

Важко назвати хоча б одну сферу сучасного життя, де б не були потрібні високопрофесійні психологи: окрім наукової діяльності у обраній галузі, вони знаходять себе у десятках перспективних та добре оплачуваних спеціальностей на вітчизняному і світовому ринку праці. Саме тому список професій, які ви можете здобути  в МНТУ, цього року поповнюється ще й спеціальністю «Психологія»
Отримавши диплом психолога у МНТУ, ви можете легко розпочати кар'єрний шлях:
• психолога;
• викладача психології у вищих навчальних...

Невдовзі стартують вступні іспити до Коледжу

До уваги вступників! 15 липня розпочинаються вступні іспити, співбесіди та творчі конкурси для вступу до Коледжу МНТУ. Випробування проходитимуть для осіб, що мають базову середню освіту, і триватимуть до 22 липня.
Розклад випробувань ви можете дізнатись за посиланням.
Всі випробування проходитимуть у стінах університету за адресою: м. Київ, провулок Магнітогорський, 3 (метро Чернігівська).
Для кращої підготовки до вступних випробувань за обраною спеціальністю ми рекомендуємо вам ознайомитись із їх програмами...

Приєднуйтеся до нас: МНТУ тепер в Instagram

Повна соціальна відкритість - один з тих базових принципів, на яких у 21 столітті будується справжній університет європейського зразка. Тому, окрім надання якісних освітніх послуг, адміністративний колектив МНТУ також приділяє багато уваги оперативному інформуванню про те, що відбувається у стінах університету. Ми намагаємося завжди тримати студентів, абітурієнтів, викладачів, співробітників та інших зацікавлених персон у курсі останніх подій, пов'язаних з МНТУ. Окрім того, ми завжди відкриті до діалогу та повноцінного конструктивного спілкування з усіма, хто його прагне.
Саме тому  нещодавно до вже знайомих вам...

Розпочинається прийом документів для абітурієнтів із повною середньою освітою

12 липня розпочинається прийом заяв та документів для вступу до університету та Коледжу для абітурієнтів з повною середньою освітою, що вступатимуть на основі іспитів, співбесіди та творчих конкурсів (для Коледжу).
Абітурієнтам необхідно буде написати заяву та надати наступний пакет документів:
• чотири кольорові фотокартки формату 3 х 4 см;
• оригінал та копію документа, що посвідчує особу;
• оригінал та копію документу державного зразка про вже отриману освіту та додатка до нього;
• оригінал та копію сертифікатів ЗНО...

Розпочинається прийом документів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та на основі ступенів бакалавра, магістра за всіма формами навчання.

12 липня розпочинається прийом заяв та документів для вступу до університету для абітурієнтів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, та на основі ступенів бакалавра, магістра за всіма формами навчання, крім спеціальності 081 «Право» та 291 «Міжнародні економічні відносини», що вступатимуть на основі іноземної мови і (або) фахових вступних випробувань.
Абітурієнтам необхідно буде написати заяву та надати наступний пакет документів...

 • Викладач англійської мови;

З приводу даної вакансії звертатись:

 1. Директор коледжу: (050) 334-53-34, Пожидаєва Ірина Валентинівна;
 2. Начальник відділу навчально-організаційної роботи: (044) 559-80-31, Барильська Тетяна Антонівна;

 • Викладач з вищої математики;

З приводу даних вакансій звертатись: Начальник відділу кадрів Оладько Катерина Володимирівна, тел. (044) 451-85-37, електронна пошта: adlarisa@dont-want-spamukr.dont-want-spamnetbiofisok@dont-want-spamukr.dont-want-spamnet


 • Доцент кафедри;

Потрібний досвід роботи: 1-3 роки

Повна зайнятість, повний день

Обов'язки:

Планування, організація, контроль освітньої та освітньо-методичної роботи з певних дисциплін кафедри філології. Читання лекцій, розробка робочих програм з дисциплін, що викладатимуться.

Вимоги:

з науковим ступенем не нижче доктора філософії, досвід науково-педагогічної роботи з наукової спеціальності 035 "Філологія" (10.01.01 "Українська література" або 10.02.01 "Українська мова")

Тип зайнятості:

повна або часткова зайнятість


 • Вчителя фізичної культури;

Необхідний досвід роботи: 1-3 роки.

Повна зайнятість, повний день.

Обов'язки:

 • проводити на високому методичному і науковому рівні навчання відповідно до програм та методик фізичної культури, використовуючи найефективніші прийоми, методи і засоби навчання;
 • визначати завдання і зміст занять з урахуванням віку, підготовленості, індивідуальних, психофізичних особливостей;
 • надавати допомогу в оволодінні навичками і технікою виконання вправ;
 • забезпечувати повну безпеку, виконання вимог техніки безпеки під час проведення уроків та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 • вести облік успішності і відвідування;
 • брати участь у роботі методичного об'єднання та змаганнях;
 • дотримуватись етичних норм поведінки які відповідають суспільному статусу педагога;
 • складати і переглядати один раз на три роки інструкції з техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки та здійснювати нагляд за їхнім дотриманням відповідно до типових інструкцій;
 • систематично проводити інструктажі з правил безпеки під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією в журналі реєстрації інструктажів;

Вимоги:

 • мати відповідну фахову освіту (повну вищу освіту);
 • знати основні методи навчання, їхню класифікацію, особливості змісту навчальних програм з фізичної культури, вимоги до ведення навчальної документації,
 • предмет викладання, методику викладання та виховні цілі, педагогіку, психологію, вікову фізіологію;
 • форми, методи, засоби навчально-виховного процесу, вимоги до його матеріально-технічного оснащення;
 • володіти сучасними формами, методами організації навчально-виховного процесу, забезпечувати результативність та якість своєї праці;
 • раз на 5 років проходити навчання на курсах підвищення кваліфікації з предмету і раз на три роки - з безпеки життєдіяльності;
 • постійно підвищувати педагогічну майстерність і фаховий рівень;
 • знати державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

 • Інспектор з обліку та бронювання військовозобов'язаних

Необхідний досвід роботи: 1-3 роки.

Часткова зайнятість, гнучкий графік.

Об'язки:

 • забезпечення ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних;
 • планування роботи на рік і квартал щодо ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників;
 • забезпечення повноти і якісті обліку всіх військовозобов'язаних і призовників;
 • систематично обліковувати зміни у військовозобов'язаних і призовників сімейного стану, адреси місця проживання, службового становища, технічної підготовки, освіти і в п'ятиденний строк вносить ці зміни до особових карток та повідомляє про них у відповідні військові комісаріати у семиденний строк;
 • забезпечувати ведення і зберігання бланків спеціального військового обліку;
 • подавати щороку в грудні до військового комісаріату список юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці, якщо є така категорія призовників, якщо нема - письмово повідомляти про це військовий комісаріат;
 • забезпечувати оповіщення військовозобов'язаних і призовників на вимогу військових комісаріатів і сприяє їхньому вчасному прибуттю за викликом;
 • у семиденний строк повідомляти у військові комісаріати про військовозобов'язаних і призовників, прийнятих на роботу, навчання, чи звільнених із роботи, відрахованих із навчального закладу;
 • вести Журнал перевірок стану обліку військовозобов'язаних і призовників та бронювання;
 • складати та подавати звіти про чисельність працівників та військовозобов'язаних;
 • щорічно подавати керівникові доповідь про стан роботи з бронювання військовозобов'язаних;
 • постійно взаємодіяти з підрозділами військового комісаріату, надавати їм допомогу у вирішенні мобілізаційних завдань.

Вимоги:

 • ведення всієї військово-мобілізаційної документації;
 • знати нормативні документи що стосуються його діяльності;
 • знати військову справу, основи цивільного права
 • знати комп'ютерну грамотність та відповідні програмні засоби
 • знати діловодство.

 • Діловод в приймальну комісію університету

Необхідний досвід роботи: 1-3 роки.

Повна зайнятість, повний день.

Об'язки:

 • діловод бере участь в роботі приймальної комісії;
 • формування документів;
 • довідкова робота (по телефону, в присутності, електронно);
 • підготовка документів до наступного використання, передання і збереження;

Вимоги:

 • знання основних положень Єдиної державної системи діловодства (Інструкція з діловодства);
 • впевнений користувач ПК, офісної техніки;
 • добре розвинене логічне мислення;
 • відповідальність, старанність, уважність
 • комунікабельність, вміння швидко вливатись в колектив

Умови:

 • вільне володіння українською мовою

 • Фахівець із прийому громадян

Обов’язки: Бере участь у виконанні покладених на університет завдань щодо проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу щодо вільного володіння державною мовою. Веде прийом громадян, шляхом прийняття заяв установленого зразка, особисто, або через реєстраційну форму, яка розміщена на офіційному веб-сайті університету в розділі «Атестація держслужбовців». Виконує технічні функції, що охоплюють забезпечення та обслуговування роботи комісії. Веде телефонні переговори. Роз’яснює правила атестації. Здійснює роботи щодо підготовки атестаційних засідань. Несе відповідальність за належний прийом громадян. Формує справи осіб, які звернулися до університету щодо проходження атестації або щодо підтвердження документів у порядку, визначеному пунктом 56. Своєчасно передає атестаційній комісії список осіб, які проходять атестацію. Реєструє осіб та запрошує їх до атестаційної зали. Веде протокол засідання атестаційної комісії до якого вносить хід обговорення та прийняття рішення. Запрошує осіб, після закінченню атестації, для отримання посвідчення щодо вільного володіння державною мовою. Здійснює контроль за строками видачі посвідчень. Перед кожною атестацією проводить звірку з бухгалтерією. По закінченню календарного року готує звіт, наданих послуг. Забезпечує протягом календарного року облік і зберігання документів з атестації. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; Закон України «Про вищу освіту» акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність атестації; основи діловодства; державну мову; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Фахівець із прийому громадян: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи

З приводу даних вакансій звертатись: Начальник відділу кадрів Оладько Катерина Володимирівна, тел. (044) 451-85-37, електронна пошта: adlarisa@dont-want-spamukr.dont-want-spamnetbiofisok@dont-want-spamukr.dont-want-spamnet


 • Маляр-штукатур

Терміново потрібен маляр-штукатур на виконання внутрішніх оздоблювальних робіт.

Звертатись за телефоном 044-291-50-62 (в робочий час) Людмила Василівна (начальник господарського департаменту)


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уровень аккредитации: IV

Форма обучения: дневная, заочная, по дистанционным технологиям

Квалификационный уровень: младший специалист, бакалавр, специалист, магистр

Военная кафедра:

Общежитие:

Последипломное образование:

Аспирантура, докторантура:

Курсы подготовки к ВНО:

ПАРТНЕРЫ
Erasmus plus
Офіс трансферу знань
Образование в Украине
Все учебные заведения Украины
Міністерство освіти науки молоді та спорту України