В МНТУ сьогодні незвичайне свято - сьогодні святкує свій день народження ректор нашого університету - Худолей Вероніка Юріівна!

Наша велика сім’я МНТУ щиро та від усього серця вітає Вас!
Бажаємо завжди залишатися таким же уважним, життєрадісним, креативним, тактовним, цілеспрямованим керівником, який вміє передбачати всі ситуації на два кроки вперед. Якого всі люблять та поважають, бо повагу не купити ні за які гроші. Ми бажаємо Вам не тільки творчих успіхів і кар'єрного зростання, а й сімейного благополуччя і звичайного людського щастя.

Юний друже, пропонуємо тобі підготуватися до ЗНО разом з нами!

Ти і сам добре знаєш, що зовнішнє незалежне оцінювання - це одне із перших складних випробувань для майбутнього студента. А хто в підготовці допоможе краще, ніж справжні спеціалісти своєї справи? З нашими підготовчими курсами, можеш бути впевненим, що:
• Ти розширюєш свої знання зі шкільної програми, якісно готуєшся до здачі ЗНО та суттєво підвищуєш свій конкурсний бал для вступу у заклад вищої освіти;
• Курси підготовки до ЗНО на базі МНТУ - це не лише можливість здобути додаткові знання та систематизувати їх, а й психологічна адаптація до навчання у вищій школі...

Світла пам'ять

На Харьківщині сталася страшна авіакатастрофа, яка забрала не одне життя!
МНТУ висловлює свої глибокі співчуття сім’ям загиблих військових льотчиків та курсантів Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба.
Вічна пам`ять!

Вакансія

Ніяк не вдається знайти роботу не тільки для того, щоб заробити грошей, а й для "душі"? Вважаєте, що в наш час таке поєднання - нереальне? Ми доведемо Вам протилежне! Сьогодні в нашому МНТУ відкрита вакансія Завідувача  кафедри комп'ютерних наук та інженерії програмного забезпечення.
Які  ОБОВ'ЯЗКИ має Завідувач кафедри комп'ютерних наук та інженерії програмного забезпечення:
1. Управління навчальним процесом (планування, організація, мотивація, контроль); 2. Регулярно (не рідше одного разу на п'ять років) проходити різні форми підвищення кваліфікації;
ВИМОГИ до кандидата:
● науковий ступінь (з технічних або фізико...

Вакансія

Шукаєте цікаву роботу, на яку б ходили із задоволенням щодня? Бажаєте не тільки ділитися своїми знаннями, а й відкривати для себе нові можливості та горизонти? Тоді Вам точно необхідно стати невід'ємною частиною команди МНТУ! А в нас зараз якраз відкрита вакансія Доцента кафедри комп'ютерних наук та інженерії програмного забезпечення.
Що входе до ОБОВ'ЯЗКІВ?
1. Забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання відповідної дисципліни.
2. Регулярно (не рідше одного разу на п'ять років) проходити різні форми підвищення кваліфікації...

TEMPUS

Что такое ТЕМПУС?

Темпус (Транс-европейская программа мобильности для обучения в университетах) - это программа внешней помощи Европейского Союза, основана с целью содействия модернизации систем высшего образования в странах-соседях ЕС через активизацию сотрудничества между ВУЗами стран ЕС и стран-партнеров. Сегодня программа Темпус открыта для высших учебных заведений и других учреждений, работающих в сфере высшего образования, из 27 стран-членов ЕС, 17 стран Европейской политики добрососедства (в том числе Украины), 5 стран Центральной Азы, 5 стран Западных Балкан- В программе также могут участвовать на основе самофинансирования вузов из Турции, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии, Хорватии и бывшей югославской Республики Македония.

Программа Темпус, основанная в 1990, прошла несколько этапов в своем развитии. Сегодня реализуется четвертый этап программы, рассчитанный на 2007-2013 гг.

В программах Темпус определены три основных направления реформирования в сфере высшего образования, которые являются составной общих стратегий ЕС и совпадают с задачами образовательной программы ЕС «Обучение в течение жизни» (Lifelong Learning) и согласуются с Лиссабонской стратегией и положениями Болонского процесса:

 • модернизация учебных программ;
 • совершенствование процессов управления и управления в системе высшего образования;
 • усиление связей между образованием и обществом (гражданским обществом, рынком труда и т.д.).

Программа Темпус предоставляет странам-партнерам выбирать для себя приоритетные направления реформирования высшего образования и призывает всех заинтересованных проявлять инициативу, искать инновационные подходы, создавать новые образовательные продукты и услуги.

Как реализуются программы ТЕМПУС?

Программа Темпус реализуется через проекты, которые инициируются, раз-разрабатываются и реализуются на основе партнерства с участием университетов и научно-исследовательских институтов, министерств или независимых агентств по обеспечению качества образования, студенческих союзов, ассоциаций ректоров, преподавателей, работодателей, общественных организаций из стран- членов ЕС и стран-партнеров.

Партнерство между университетами имеет форму консорциума, количество членов которого не ограничено. Для всех проектов минимальное количество участников от стран-членов ЕС - три. В проекте могут участвовать одно или несколько стран-партнеров в зависимости от типа проекта.

В рамках программ Темпус реализуются два основных типа проектов:

1. Совместные проекты основаны на многостороннем партнерстве между вузами ЕС и стран-партнеров и направлены на развитие, модернизацию и распространение современных учебных программ, обновление методов преподавания и учебно-методических материалов; усиление роли вузов в обществе, укрепления их связей с рынком труда, включая поддержку инновационной деятельности; создание и расширение тематических и профессиональных сетей, совершенствование систем управления высшими учебными заведениями, включая управление финансами, развитие деятельности библиотек, кадровых служб и услуг для студентов и тому подобное.

2. Структурные меры направлены на выработку государственной политики, развитие и реформирование отдельных вузов и системы высшего образования в целом с целью их приближения к европейским стандартам. Структурные меры предусматривают: реформирование системы управления вузом, увеличение его автономии; внедрение системы обеспечения качества; введение ЕСТ5 - европейской системы накопления и перезачета кредитов, реформирования национальных рамок квалификаций, разработку нормативно-правового обес-печение реформирования в сфере высшего образования; развитие и наращивание институционального, административного и экспертной способности для ускорения реформирования образовательной сферы в свете внедрения положений Болонского процесса; увеличение общественной поддержки реформ, расширение круга их сторонников и участников; пропаганда реформ через организацию международных, национальных и региональных конференций и семинаров, и тому подобное.

ТЕМПУС в Украине

Украина присоединилась к программе Темпус в 1993 году. В тот период программа Темпус имела направленность на совершенствование управления учреждениями образования, обновление и разработку новых учебных программ и повышение квалификации преподавателей, особенно в таких дисциплинах, как экономика, иностранные языки, общественные науки, европейские студии и право.

На третьем этапе программы Темпус (2000-2006 гг.) Произошел переход к новым приоритетам и новой предметной области. Участие Украины в программе Темпус III согласовывалась с присоединением к Болонскому процессу и вхождением в Европейское пространство высшего образования, в соответствии сказывалось на направлении проектов. К приоритетным направлениям, кроме экономики и бизнес-менеджмента, были включены сельское хозяйство, информационно-коммуникационные технологии и экологию. Начиная с 2000 гг. До проектов Темпус приобщаются предприятия, неправительственные организации, органы власти. Поэтому, участниками проектов Темпус в Украине становятся Секретариат Кабинета Министров Украины, Министерства: образования и науки, охраны окружающей среды, аграрной политики, областные государственные администрации и городские советы, союзы промышленников, аграрные предприятия, порты, слушательские совета университетов и научно-исследовательские институты. Программа помогает в приобретении нового оборудования для университетов - компьютеров и специального лабораторного оборудования, в проведении научных исследований и тому подобное.

Приоритеты и направления реализации программы Темпус в Украине связаны, прежде всего, с развитием Болонского процесса. Среди национальных приоритетов четвертого конкурса для Общих проектов рекомендуется следующие:

 • модернизация учебных планов с учетом внедрения трехступенчатой ??структуры в соответствии с Европейской системы накопления и перезачета кредитов (ЕСТ5) и признание дипломов среди дисциплин - инженерия и технологии, информационные технологии, сельское хозяйство, материаловедения, социальные науки, естественные науки;
 • модернизация управления ВУЗ: внедрение механизмов обеспечения качества;
 • высшее образование и общество: развитие партнерства вузов с бизнесом;
 • треугольник знаний: образование - инновации - исследования;
 • рамка квалификаций.

Для проектов Структурных мер рекомендуется:

 • реформа управления: управление университетом и услуги для студентов;
 • внедрение механизмов обеспечения качества;
 • высшее образование и общество: развитие партнерства вузов с бизнесом;
 • треугольник знаний: образование - инновации-исследования;
 • рамка квалификаций.

ТЕМПУС и Болонский процесс

Для Европейского Союза Болонский процесс является одним из маршрутов на пути к созданию «Европы знаний». Как образовательная программа Темпус, так и участие ЕС в Болонском процессе согласуются с общими стратегическими направлениями развития ЕС, определенными в Лиссабонской стратеги ". Соответственно, цели программы Темпус и цели Болонского процесса пересекаются, усиливая друг друга и создавая эффект синергии. Введение основных положений Болонского процесса предусматривает создание Европейского пространства высшего образования с учета национальных подходов к организации обучения, содержания образования, традиций в подготовке будущих специалистов с высшим образованием.

Среди стратегических целей Болонского процесса отмечено:

 • принятие системы понятных и сопоставимых степеней;
 • введение трицикловой системы высшего образования;
 • введение системы накопления и перезачета кредитов (ЕСТ5);
 • содействие мобильности студентов, преподавателей и научных работников;
 • внедрение стандартов и рекомендаций по обеспечению качества;
 • разработка и внедрение приложения к диплому, национальной рамки квалификаций и тому подобное.

Приоритетными задачами для программы Темпус определено:

 • введение трех степеней (бакалавр, магистр, доктор философии) в системе высшего образования;
 • введение в университетах системы ЕСТ5;
 • создание национальной системы обеспечения качества и национальной рамки квалификаций;
 • взаимное признание дипломов и периодов обучения, полученных в других странах-участницах Болонского процесса.

Как Болонский процесс, так и программа Темпус сосредоточены на увеличении открытости и прозрачности университетского образования, распространении доступа к ней, росте автономности университетов в странах-членах ЕС и их партнерах в третьих странах. За счет межуниверситетского сотрудничества в рамках проектов Темпус происходит модернизация высшего образования, повышается ее интернационализация и европеизация; университеты и сфера высшего образования в целом становятся более привлекательными для молодежи: для обучения, научно-исследовательской работы, трудоустройство. Подобные задачи реализуются в процессе создания Европейского пространства высшего образования в рамках Болонского процесса: стратегия внешнего измерения (ехternal dimension strategy), произведенная министрами, ответственными за вопросы образования, предусматривает информирование, пропагандировал ния, сотрудничество, признание и диалог по образовательной политики с партнерами и коллегами из других стран и континентов. Во многом стратегия внешнего измерения реализуется за счет образовательных программ Европейского Союза, в первую очередь программ Темпус и Эразмус Мундус. Интеграция системы высшего образования Украины в Евро-ский пространство высшего образования будет способствовать: обеспечению качества высшего образования; признанию периодов и сроков подготовки; мобильности студентов, преподавателей, научных работников; обеспечению справедливого доступа к высшему образованию; укреплению позиций украинских университетов на национальном и европейском и мировом рынке труда и рынке образовательных услуг.

www.tempus.org.ua

www.eacea.ec.europa.eu/tempus

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уровень аккредитации: IV

Форма обучения: дневная, заочная, по дистанционным технологиям

Квалификационный уровень: младший специалист, бакалавр, специалист, магистр

Военная кафедра:

Общежитие:

Последипломное образование:

Аспирантура, докторантура:

Курсы подготовки к ВНО:

ПАРТНЕРЫ
HRLAW
Erasmus plus
Офіс трансферу знань
Образование в Украине
###OSVITACOMUA###
Міністерство освіти науки молоді та спорту України