Гаряча пора: 26 липня завершується прийом документів для вступу

26 липня о 18:00 закривається можливість реєстрації електронних кабінетів вступників. Тому тим, хто ще не встиг подати документи, варто поспішити.
Нагадуємо, що згідно з Умовами вступу до ВНЗ у 2018 році, абітурієнти мають зареєструватись у системі за адресою ez.osvitavsim.org.ua, оформити електронну заяву та завантажити необхідні документи, серед яких скановані копії додатка до документа про повну середню освіта та фотографії 3х4см.
Після завершення термінів  реєстрації доступ до системи буде закрито і абітурієнти, що не подали заяву, не зможуть претендувати на вступ до ВНЗ, тому варто поставитись до цього питання серйозно.

Пізнай таємниці людської душі: МНТУ запрошує на навчання майбутніх психологів

Важко назвати хоча б одну сферу сучасного життя, де б не були потрібні високопрофесійні психологи: окрім наукової діяльності у обраній галузі, вони знаходять себе у десятках перспективних та добре оплачуваних спеціальностей на вітчизняному і світовому ринку праці. Саме тому список професій, які ви можете здобути  в МНТУ, цього року поповнюється ще й спеціальністю «Психологія»
Отримавши диплом психолога у МНТУ, ви можете легко розпочати кар'єрний шлях:
• психолога;
• викладача психології у вищих навчальних...

Невдовзі стартують вступні іспити до Коледжу

До уваги вступників! 15 липня розпочинаються вступні іспити, співбесіди та творчі конкурси для вступу до Коледжу МНТУ. Випробування проходитимуть для осіб, що мають базову середню освіту, і триватимуть до 22 липня.
Розклад випробувань ви можете дізнатись за посиланням.
Всі випробування проходитимуть у стінах університету за адресою: м. Київ, провулок Магнітогорський, 3 (метро Чернігівська).
Для кращої підготовки до вступних випробувань за обраною спеціальністю ми рекомендуємо вам ознайомитись із їх програмами...

Приєднуйтеся до нас: МНТУ тепер в Instagram

Повна соціальна відкритість - один з тих базових принципів, на яких у 21 столітті будується справжній університет європейського зразка. Тому, окрім надання якісних освітніх послуг, адміністративний колектив МНТУ також приділяє багато уваги оперативному інформуванню про те, що відбувається у стінах університету. Ми намагаємося завжди тримати студентів, абітурієнтів, викладачів, співробітників та інших зацікавлених персон у курсі останніх подій, пов'язаних з МНТУ. Окрім того, ми завжди відкриті до діалогу та повноцінного конструктивного спілкування з усіма, хто його прагне.
Саме тому  нещодавно до вже знайомих вам...

Розпочинається прийом документів для абітурієнтів із повною середньою освітою

12 липня розпочинається прийом заяв та документів для вступу до університету та Коледжу для абітурієнтів з повною середньою освітою, що вступатимуть на основі іспитів, співбесіди та творчих конкурсів (для Коледжу).
Абітурієнтам необхідно буде написати заяву та надати наступний пакет документів:
• чотири кольорові фотокартки формату 3 х 4 см;
• оригінал та копію документа, що посвідчує особу;
• оригінал та копію документу державного зразка про вже отриману освіту та додатка до нього;
• оригінал та копію сертифікатів ЗНО...

«Менеджмент организаций» - наука и искусство управления

Журнал "Куда пойти учиться" № 3 (54)

Современное развитие общества показывает, что успешная деятельность организации во многом зависит от умелого и разумного руководства. Поэтому можно сказать, что сегодня менеджер - одна из основных и наиболее востребованных профессий.

Так кто же такой менеджер? Менеджер - это человек, профессионально занимается управленческой деятельностью, которая повседневно управляет функциями фирмы с целью сохранения ее основных пропорций, это также человек, наделенный полномочиями принимать управленческие решения и осуществлять их выполнение. Конечной целью деятельности любого менеджера является достижение требуемого результата (качества) всех производственных процессов, которые выполняются в возглавляемом им структурном подразделении и обеспечения стабильной конкурентоспособности фирмы. Управления работниками компании не является целью его деятельности, а является только способом и средством, позволяющие менеджеру добиться нужных результатов.

Современный менеджер во всем мире воспринимается как эффективный, инновационный руководитель. Менеджер должен иметь широкий кругозор и системное нестандартное мышление в вопросах внутреннего взаимосвязи факторов корпорации и взаимодействия последних с внешней средой. Он должен иметь высокие общечеловеческие качества и психологические способности, обладать способностью идти на разумный и взвешенный риск, уметь осуществлять бизнес-проектирование, разрабатывать и корректировать бизнес-план, прогнозировать развитие организации с учетом потребностей и занятия на рынке новых инновационных ниш. В любом случае, к менеджеру предъявляются высокие требования, которые он сможет удовлетворить, если постоянно будет совершенствоваться, ведь границ мастерства нет.

При этом менеджер может возглавлять предприятие и организацию (менеджеры высшего звена), а может возглавлять только часть ее (менеджеры среднего, низшего звена).

Владение основами современного менеджмента - тяжелый, многоплановый процесс, который оценивается специалистами с разных сторон. Одни считают, что менеджером нужно родиться, другие - что менеджмент это такая же наука, как например физика или биология. Так или иначе формирования менеджера осуществляется через активное обучение и самосовершенствование.

Всем этим требованиям отвечает Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая (МНТУ), в котором на факультете экономики и менеджмента осуществляется подготовка бакалавров и магистров по специальности «Менеджмент организаций». Основными принципами развития МНТУ являются:

  • ориентация на подготовку высококвалифицированных специалистов по менеджменту, способных решать текущие задачи предприятий и ставить новые в различных отраслях экономики;
  • интеграция учебной, научной и производственной деятельности как необходимое условие обеспечения соответствия подготовки менеджеров реальным потребностям национальной экономики;
  • совершенствования качественного состава научно-педагогических кадров университета.

Лучшие студенты принимают участие в отечественных и международных научно-практических семинарах и конференциях. Они приглашаются на тренинги, которые проводят на предприятиях опытные отечественные и зарубежные консультанты.

Студенты овладевают практическими навыками работы с компьютером, закрепляя их при специализированных деловых игр.

Такой подход позволяет воспитать настоящего, современного руководителя, который умеет самостоятельно и эффективно использовать на практике полученные знания и навыки, имеет творческое и конструктивное мышление и развитые интеллектуальные способности.

Закрепление полученных студентами теоретических знаний происходит путем прохождения практики в коммерческих, торговых, производственных, рекламных структурах практически всех сфер экономики. Для этого, с различными предприятиями университетом подписаны договоры о приеме на практику студентов, позволяет отслеживать все нововведения и изменения, происходящие в экономике страны и своевременно учитывать их в ходе учебного процесса, за счет чего поддерживается постоянная связь теории и практики и актуальность преподавания учебного материала.

Выпускники МНТУ по специальности «Менеджмент организаций» получают диплом государственного образца и могут успешно создавать как собственный бизнес, так и устойчивую карьеру в различных предпринимательских структурах экономики.

Качественное образование - путь к успеху!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени академика Юрия Бугая (МНТУ)

Лицензия Министерства образования и науки Украины

Серия АВ № 443083 от 19.01.2009 г.

IV уровень аккредитации

Государственный диплом

Украина, 02660, Киев, ул. Магнитогорский, 3

Тел.: +38 (044) 360-47-07; 291-50-53; 291-50-60

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уровень аккредитации: IV

Форма обучения: дневная, заочная, по дистанционным технологиям

Квалификационный уровень: младший специалист, бакалавр, специалист, магистр

Военная кафедра:

Общежитие:

Последипломное образование:

Аспирантура, докторантура:

Курсы подготовки к ВНО:

ПАРТНЕРЫ
Erasmus plus
Офіс трансферу знань
Образование в Украине
Все учебные заведения Украины
Міністерство освіти науки молоді та спорту України