День відкритих дверей: МНТУ запрошує усіх бажаючих

• Сьогодні ви ще старшокласник, а вже улітку абітурієнт?
• Ще не визначилися, який з українських ВНЗ стане вашою альма-матер восени?
• Усерйоз обираєте університет, до якого варто вступати?
• Або ви - класний керівник 11-ого класу, що хоче допомогти своїм підопічним знайти саме той ВНЗ, що їм потрібен?
Тоді МНТУ чекає саме на вас! Кожного вівторка з 14.00 до 17.00 у нас - День відкритих дверей!
Особливо цікавим це буде для тих, хто планує пов'язати своє майбутнє з такими спеціальностями...

«Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку» 20.04.2018р.

У п'ятницю, 20 квітня 2018 року, у МНТУ було проведено ІІ міжнародну студентську науково-практичну конференцію «Вища освіта - студентська наука -  сучасне суспільство: напрями розвитку». Ініціаторами та організаторами конференції виступили Наукове товариство студентів, аспірантів і молодих учених та Студентська Рада Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая. Заявки для участі у конференції пождали понад 170 осіб з 30 вузів України, Польщі, Латвії та академічних установ НАН України  та НАПН України.
З вітальним словом до учасників конференції...

Курси з реабілітаційний масаж для кожного – в травні у МНТУ!

Масаж – це не лише задоволення для тіла і душі та прекрасна оздоровча процедура. Іноді масаж стає необхідної частиною процедур з відновлення після хвороби чи травми. Саме тому Кафедра фізичної реабілітації МНТУ відкриває набір на курси реабілітаційного масажу, відвідати які захочуть як досвідчені фахівці, так і майбутні спеціалісти з цього важливого виду діяльності.
Курс з реабілітаційного масажу на Кафедрі фізичної реабілітації МНТУ дозволить вам:
• зрозуміти та засвоїти на практиці ключові техніки та методики, які має знати масажист медичного закладу...

Атестація з української мови для держслужбовців в МНТУ – за найнижчими цінами

Пройти атестацію з української мови, що є обов'язковою умовою роботи на державній службі, можна на базі МНТУ. Атестація передбачає усну та письмову частини і проводиться як у індивідуальному порядку, так і на загальних сесіях.
Раді повідомити, що проходження атестації у МНТУ коштуватиме учасникам найдешевше в Україні - 300 гривень, у разі бажання отримати посвідчення у день проходження  атестації - 500 грн. та 700 гривень, якщо атестацію необхідно пройти у індивідуальному порядку у будь-який день. Видача дублікату атестаційного посвідчення у разі його втрати...

Фінальний раунд турніру з тенісу у МНТУ!

Дух спортивної боротьби завжди підтримує у людях відчуття здорової конкуренції та підштовхує їх до покращення власних можливостей і відточування майстерності. Саме тому у МНТУ відбуваються змагання з різних видів спорту, покликані допомогти студентам розкрити свої приховані здібності. Цього разу ми вирішили провести турнір з настільного тенісу, який наразі перебуває на останній стадії.
Фінальний раунд змагань відбудеться 18 квітня у холі університету. У протистоянні зійдуться кращі майстри ракетки із лав студентів МНТУ та Коледжу, що пройшли відбіркові стадії і тепер змагатимуться за головний приз і титул найкращого тенісиста...

«Менеджмент организаций» - наука и искусство управления

Журнал "Куда пойти учиться" № 3 (54)

Современное развитие общества показывает, что успешная деятельность организации во многом зависит от умелого и разумного руководства. Поэтому можно сказать, что сегодня менеджер - одна из основных и наиболее востребованных профессий.

Так кто же такой менеджер? Менеджер - это человек, профессионально занимается управленческой деятельностью, которая повседневно управляет функциями фирмы с целью сохранения ее основных пропорций, это также человек, наделенный полномочиями принимать управленческие решения и осуществлять их выполнение. Конечной целью деятельности любого менеджера является достижение требуемого результата (качества) всех производственных процессов, которые выполняются в возглавляемом им структурном подразделении и обеспечения стабильной конкурентоспособности фирмы. Управления работниками компании не является целью его деятельности, а является только способом и средством, позволяющие менеджеру добиться нужных результатов.

Современный менеджер во всем мире воспринимается как эффективный, инновационный руководитель. Менеджер должен иметь широкий кругозор и системное нестандартное мышление в вопросах внутреннего взаимосвязи факторов корпорации и взаимодействия последних с внешней средой. Он должен иметь высокие общечеловеческие качества и психологические способности, обладать способностью идти на разумный и взвешенный риск, уметь осуществлять бизнес-проектирование, разрабатывать и корректировать бизнес-план, прогнозировать развитие организации с учетом потребностей и занятия на рынке новых инновационных ниш. В любом случае, к менеджеру предъявляются высокие требования, которые он сможет удовлетворить, если постоянно будет совершенствоваться, ведь границ мастерства нет.

При этом менеджер может возглавлять предприятие и организацию (менеджеры высшего звена), а может возглавлять только часть ее (менеджеры среднего, низшего звена).

Владение основами современного менеджмента - тяжелый, многоплановый процесс, который оценивается специалистами с разных сторон. Одни считают, что менеджером нужно родиться, другие - что менеджмент это такая же наука, как например физика или биология. Так или иначе формирования менеджера осуществляется через активное обучение и самосовершенствование.

Всем этим требованиям отвечает Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая (МНТУ), в котором на факультете экономики и менеджмента осуществляется подготовка бакалавров и магистров по специальности «Менеджмент организаций». Основными принципами развития МНТУ являются:

  • ориентация на подготовку высококвалифицированных специалистов по менеджменту, способных решать текущие задачи предприятий и ставить новые в различных отраслях экономики;
  • интеграция учебной, научной и производственной деятельности как необходимое условие обеспечения соответствия подготовки менеджеров реальным потребностям национальной экономики;
  • совершенствования качественного состава научно-педагогических кадров университета.

Лучшие студенты принимают участие в отечественных и международных научно-практических семинарах и конференциях. Они приглашаются на тренинги, которые проводят на предприятиях опытные отечественные и зарубежные консультанты.

Студенты овладевают практическими навыками работы с компьютером, закрепляя их при специализированных деловых игр.

Такой подход позволяет воспитать настоящего, современного руководителя, который умеет самостоятельно и эффективно использовать на практике полученные знания и навыки, имеет творческое и конструктивное мышление и развитые интеллектуальные способности.

Закрепление полученных студентами теоретических знаний происходит путем прохождения практики в коммерческих, торговых, производственных, рекламных структурах практически всех сфер экономики. Для этого, с различными предприятиями университетом подписаны договоры о приеме на практику студентов, позволяет отслеживать все нововведения и изменения, происходящие в экономике страны и своевременно учитывать их в ходе учебного процесса, за счет чего поддерживается постоянная связь теории и практики и актуальность преподавания учебного материала.

Выпускники МНТУ по специальности «Менеджмент организаций» получают диплом государственного образца и могут успешно создавать как собственный бизнес, так и устойчивую карьеру в различных предпринимательских структурах экономики.

Качественное образование - путь к успеху!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени академика Юрия Бугая (МНТУ)

Лицензия Министерства образования и науки Украины

Серия АВ № 443083 от 19.01.2009 г.

IV уровень аккредитации

Государственный диплом

Украина, 02660, Киев, ул. Магнитогорский, 3

Тел.: +38 (044) 360-47-07; 291-50-53; 291-50-60

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уровень аккредитации: IV

Форма обучения: дневная, заочная, по дистанционным технологиям

Квалификационный уровень: младший специалист, бакалавр, специалист, магистр

Военная кафедра:

Общежитие:

Последипломное образование:

Аспирантура, докторантура:

Курсы подготовки к ВНО:

ПАРТНЕРЫ
Erasmus plus
Офіс трансферу знань
Образование в Украине
Все учебные заведения Украины
Міністерство освіти науки молоді та спорту України