Шановні студенти та викладачі!

На останньому засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста Києва було ухвалено рішення про продовження карантинних обмежувальних заходів відповідно до вимог протиепідеміологічних норм. У зв'язку з цим, адміністрацією ЗВО «МНТУ» було прийнято рішення продовжити дистанційну роботу і навчання. Повідомляємо Вас, що наразі дистанційну роботу продовжено терміном на 2 тижні, тобто, потенційною датою виходу на звичайний режим роботи є 30 квітня. Якщо стосовно рішення будуть виникати подальші зміни, адміністрація закладу у терміновому порядку повідомлятиме Вас про них. Будь ласка слідкуйте за новинами, у яких повідомлятимуться новини щодо актуальної ситуації.

2021 - ювілейний рік геніальної Лесі Українки

«Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає...»
Леся Українка. Лісова пісня
25 лютого виповнилося 150 років від Дня народження Лесі Українки - видатної української письменниці та громадської діячки, однієї з центральних постатей національної культури.
Її талант розкрився у багатьох різновидах літературної праці: поезії, драматургії, прозі, літературній критиці і публіцистиці, перекладацькій роботі і фольклористиці. Нині твори поетеси читають на різних континентах, вони видаються мовами багатьох народів світу...

До уваги студентів, аспірантів та молодих науковців!

МНТУ запрошує до участі у V Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку», яка відбудеться 22 квітня 2021 року
У рамках конференції  планується обговорення широкого кола правових, медичних, технічних, соціально-гуманітарних та економічних питань на секціях:
• міжнародної економіки, обліку та фінансів;
• менеджменту та публічного адміністрування;
• права;
• інформаційних технологій та програмної інженерії...

Оголошення про дистанційний прийом учасників освітнього процесу на період з 05.04.2021 до 16.04.2021

УВАГА! Оголошення!  Керуючись рішенням постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та  надзвичайних ситуацій КМДА (протокол № 29 від 01.04.2021) на підставі наказу президента ЗВО "МНТУ" від 01.04.2021 № 9-А "Про зміну умов праці" з метою дотримання протиепідемічних правил, прийом  учасників освітнього процесу на період з 05.04.2021 до 16.04.2021 здійснюється в телефонному режимі:
044 360 47 07;
050 505 24 40;
067 505 44 85;
073 505 44 85...

Шановні абітурієнти!

У зв'язку з певними обставинами, ми вимушені повідомити вас, що он-лайн зустріч, яка була запланована на 15:00 31 березня 2021 року, переноситься. Наразі, було вирішено обрати орієнтовний час проведення заходу ближче до кінця квітня.
Ми, як організатори, усвідомлюємо значущість зустрічі, адже вам, як вступникам, кортить скоріше дізнатися про вступну кампанію, яка незабаром розпочнеться. Приносимо свої щирі вибачення за незручності, які виникли, і просимо не втрачати інтересу до події.
Якщо бажаєте взяти участь у зустрічі, можете продовжувати надсилати запитання, які вас...

«Менеджмент организаций» - наука и искусство управления

Журнал "Куда пойти учиться" № 3 (54)

Современное развитие общества показывает, что успешная деятельность организации во многом зависит от умелого и разумного руководства. Поэтому можно сказать, что сегодня менеджер - одна из основных и наиболее востребованных профессий.

Так кто же такой менеджер? Менеджер - это человек, профессионально занимается управленческой деятельностью, которая повседневно управляет функциями фирмы с целью сохранения ее основных пропорций, это также человек, наделенный полномочиями принимать управленческие решения и осуществлять их выполнение. Конечной целью деятельности любого менеджера является достижение требуемого результата (качества) всех производственных процессов, которые выполняются в возглавляемом им структурном подразделении и обеспечения стабильной конкурентоспособности фирмы. Управления работниками компании не является целью его деятельности, а является только способом и средством, позволяющие менеджеру добиться нужных результатов.

Современный менеджер во всем мире воспринимается как эффективный, инновационный руководитель. Менеджер должен иметь широкий кругозор и системное нестандартное мышление в вопросах внутреннего взаимосвязи факторов корпорации и взаимодействия последних с внешней средой. Он должен иметь высокие общечеловеческие качества и психологические способности, обладать способностью идти на разумный и взвешенный риск, уметь осуществлять бизнес-проектирование, разрабатывать и корректировать бизнес-план, прогнозировать развитие организации с учетом потребностей и занятия на рынке новых инновационных ниш. В любом случае, к менеджеру предъявляются высокие требования, которые он сможет удовлетворить, если постоянно будет совершенствоваться, ведь границ мастерства нет.

При этом менеджер может возглавлять предприятие и организацию (менеджеры высшего звена), а может возглавлять только часть ее (менеджеры среднего, низшего звена).

Владение основами современного менеджмента - тяжелый, многоплановый процесс, который оценивается специалистами с разных сторон. Одни считают, что менеджером нужно родиться, другие - что менеджмент это такая же наука, как например физика или биология. Так или иначе формирования менеджера осуществляется через активное обучение и самосовершенствование.

Всем этим требованиям отвечает Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая (МНТУ), в котором на факультете экономики и менеджмента осуществляется подготовка бакалавров и магистров по специальности «Менеджмент организаций». Основными принципами развития МНТУ являются:

  • ориентация на подготовку высококвалифицированных специалистов по менеджменту, способных решать текущие задачи предприятий и ставить новые в различных отраслях экономики;
  • интеграция учебной, научной и производственной деятельности как необходимое условие обеспечения соответствия подготовки менеджеров реальным потребностям национальной экономики;
  • совершенствования качественного состава научно-педагогических кадров университета.

Лучшие студенты принимают участие в отечественных и международных научно-практических семинарах и конференциях. Они приглашаются на тренинги, которые проводят на предприятиях опытные отечественные и зарубежные консультанты.

Студенты овладевают практическими навыками работы с компьютером, закрепляя их при специализированных деловых игр.

Такой подход позволяет воспитать настоящего, современного руководителя, который умеет самостоятельно и эффективно использовать на практике полученные знания и навыки, имеет творческое и конструктивное мышление и развитые интеллектуальные способности.

Закрепление полученных студентами теоретических знаний происходит путем прохождения практики в коммерческих, торговых, производственных, рекламных структурах практически всех сфер экономики. Для этого, с различными предприятиями университетом подписаны договоры о приеме на практику студентов, позволяет отслеживать все нововведения и изменения, происходящие в экономике страны и своевременно учитывать их в ходе учебного процесса, за счет чего поддерживается постоянная связь теории и практики и актуальность преподавания учебного материала.

Выпускники МНТУ по специальности «Менеджмент организаций» получают диплом государственного образца и могут успешно создавать как собственный бизнес, так и устойчивую карьеру в различных предпринимательских структурах экономики.

Качественное образование - путь к успеху!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени академика Юрия Бугая (МНТУ)

Лицензия Министерства образования и науки Украины

Серия АВ № 443083 от 19.01.2009 г.

IV уровень аккредитации

Государственный диплом

Украина, 02660, Киев, ул. Магнитогорский, 3

Тел.: +38 (044) 360-47-07; 291-50-53; 291-50-60

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уровень аккредитации: IV

Форма обучения: дневная, заочная, по дистанционным технологиям

Квалификационный уровень: младший специалист, бакалавр, специалист, магистр

Военная кафедра:

Общежитие:

Последипломное образование:

Аспирантура, докторантура:

Курсы подготовки к ВНО:

ПАРТНЕРЫ
HRLAW
Erasmus plus
Офіс трансферу знань
Образование в Украине
###OSVITACOMUA###
Академія безперервного навчання
Huspi
Міністерство освіти науки молоді та спорту України