Курси підготовки до ЗНО

В МНТУ проводиться набір  на підготовче відділення, наповнення груп проводиться упродовж навчального року.
На жаль, розрив між вищою і середньою школою і досі буває значущим. Тому для успішного вступу до ВНЗ часто доводиться підтягувати знання. Навчання на підготовчих курсах не лише покращить знання, необхідні для успішного складання ЗНО, але й полегшить початок навчання, а також допоможе легше засвоїти програму вищої школи.
МНТУ продовжує набір слухачів на підготовче відділення, де абітурієнти зможуть  отримати базовий рівень знань, умінь та навичок, необхідних для вступу і успішного засвоєння програми молодших...

Наказ підписано: вітаємо нових членів сім'ї МНТУ!

Ось і підійшла нарешті до кінця вступна кампанія-2018. Тепер у всіх попереду - лише цікаве та продуктивне навчання за обраною спеціальністю.
Адже ми з радістю повідомляємо, що 16 жовтня Президент МНТУ Владислав Юрійович Бугай підписав наказ про зарахування вступників другого етапу набору на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (крім спеціальностей 081 «Право» та 292 «Міжнародні економічні відносини»).
Відтепер вступні випробування остаточно завершено, і ви з гордістю можете носити звання студента МНТУ! Вітаємо із початком нового етапу навчання...

11 жовтня заняття у МНТУ поновлюються

До уваги студентів нашого університету! Повідомляємо, що проблеми, пов'язані із аварійною ситуацією у системі міського водопостачання, подолані, і 11 жовтня навчальний процес у МНТУ відбуватиметься за звичайним графіком.
З розкладом занять ви можете ознайомитися у нас на сайті.
Просимо вибачення за незручності і незаплановану перерву у навчальному процесі. До зустрічі у стінах МНТУ!

Увага! Рейтингові списки другого етапу вступників на основі здобутої вищої освіти

Самовдосконалення - те, у чому людина не має себе обмежувати. Покращення свої професійних навичок та умінь - запорука особистісного зростання та підвищення власної конкурентоспроможності на ринку праці. І ось для тих, хто вирішив продовжити навчання у МНТУ після здобуття вищої освіти настає момент істини: 10 жовтня ми оголошуємо рейтингові списки другого етапу вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.
Ця важлива інформація стосується всіх спеціальностей, окрім 081 «Право» та 292...

Увага! Інформація для студентів і співробітників МНТУ у зв'язку з аварійною ситуацією

З огляду на аварію у системі міського водопостачання поблизу території університету, що критичним чином вплинула на можливість проведення навчального процесу, та через складний характер робіт з усунення наслідків інциденту повідомляємо: 10 жовтня університет працюватиме у екстреному режимі.
Через відсутність електропостачання та води навчальний процес станом на 10 жовтня буде призупинено, а отже, студентам на заняття приходити не треба.
Для співробітників МНТУ всіх рівнів 10.10.2018 робочий день...

«Менеджмент организаций» - наука и искусство управления

Журнал "Куда пойти учиться" № 3 (54)

Современное развитие общества показывает, что успешная деятельность организации во многом зависит от умелого и разумного руководства. Поэтому можно сказать, что сегодня менеджер - одна из основных и наиболее востребованных профессий.

Так кто же такой менеджер? Менеджер - это человек, профессионально занимается управленческой деятельностью, которая повседневно управляет функциями фирмы с целью сохранения ее основных пропорций, это также человек, наделенный полномочиями принимать управленческие решения и осуществлять их выполнение. Конечной целью деятельности любого менеджера является достижение требуемого результата (качества) всех производственных процессов, которые выполняются в возглавляемом им структурном подразделении и обеспечения стабильной конкурентоспособности фирмы. Управления работниками компании не является целью его деятельности, а является только способом и средством, позволяющие менеджеру добиться нужных результатов.

Современный менеджер во всем мире воспринимается как эффективный, инновационный руководитель. Менеджер должен иметь широкий кругозор и системное нестандартное мышление в вопросах внутреннего взаимосвязи факторов корпорации и взаимодействия последних с внешней средой. Он должен иметь высокие общечеловеческие качества и психологические способности, обладать способностью идти на разумный и взвешенный риск, уметь осуществлять бизнес-проектирование, разрабатывать и корректировать бизнес-план, прогнозировать развитие организации с учетом потребностей и занятия на рынке новых инновационных ниш. В любом случае, к менеджеру предъявляются высокие требования, которые он сможет удовлетворить, если постоянно будет совершенствоваться, ведь границ мастерства нет.

При этом менеджер может возглавлять предприятие и организацию (менеджеры высшего звена), а может возглавлять только часть ее (менеджеры среднего, низшего звена).

Владение основами современного менеджмента - тяжелый, многоплановый процесс, который оценивается специалистами с разных сторон. Одни считают, что менеджером нужно родиться, другие - что менеджмент это такая же наука, как например физика или биология. Так или иначе формирования менеджера осуществляется через активное обучение и самосовершенствование.

Всем этим требованиям отвечает Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая (МНТУ), в котором на факультете экономики и менеджмента осуществляется подготовка бакалавров и магистров по специальности «Менеджмент организаций». Основными принципами развития МНТУ являются:

  • ориентация на подготовку высококвалифицированных специалистов по менеджменту, способных решать текущие задачи предприятий и ставить новые в различных отраслях экономики;
  • интеграция учебной, научной и производственной деятельности как необходимое условие обеспечения соответствия подготовки менеджеров реальным потребностям национальной экономики;
  • совершенствования качественного состава научно-педагогических кадров университета.

Лучшие студенты принимают участие в отечественных и международных научно-практических семинарах и конференциях. Они приглашаются на тренинги, которые проводят на предприятиях опытные отечественные и зарубежные консультанты.

Студенты овладевают практическими навыками работы с компьютером, закрепляя их при специализированных деловых игр.

Такой подход позволяет воспитать настоящего, современного руководителя, который умеет самостоятельно и эффективно использовать на практике полученные знания и навыки, имеет творческое и конструктивное мышление и развитые интеллектуальные способности.

Закрепление полученных студентами теоретических знаний происходит путем прохождения практики в коммерческих, торговых, производственных, рекламных структурах практически всех сфер экономики. Для этого, с различными предприятиями университетом подписаны договоры о приеме на практику студентов, позволяет отслеживать все нововведения и изменения, происходящие в экономике страны и своевременно учитывать их в ходе учебного процесса, за счет чего поддерживается постоянная связь теории и практики и актуальность преподавания учебного материала.

Выпускники МНТУ по специальности «Менеджмент организаций» получают диплом государственного образца и могут успешно создавать как собственный бизнес, так и устойчивую карьеру в различных предпринимательских структурах экономики.

Качественное образование - путь к успеху!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени академика Юрия Бугая (МНТУ)

Лицензия Министерства образования и науки Украины

Серия АВ № 443083 от 19.01.2009 г.

IV уровень аккредитации

Государственный диплом

Украина, 02660, Киев, ул. Магнитогорский, 3

Тел.: +38 (044) 360-47-07; 291-50-53; 291-50-60

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уровень аккредитации: IV

Форма обучения: дневная, заочная, по дистанционным технологиям

Квалификационный уровень: младший специалист, бакалавр, специалист, магистр

Военная кафедра:

Общежитие:

Последипломное образование:

Аспирантура, докторантура:

Курсы подготовки к ВНО:

ПАРТНЕРЫ
Erasmus plus
Офіс трансферу знань
Образование в Украине
Все учебные заведения Украины
Міністерство освіти науки молоді та спорту України