Курси підготовки до ЗНО

В МНТУ проводиться набір  на підготовче відділення, наповнення груп проводиться упродовж навчального року.
На жаль, розрив між вищою і середньою школою і досі буває значущим. Тому для успішного вступу до ВНЗ часто доводиться підтягувати знання. Навчання на підготовчих курсах не лише покращить знання, необхідні для успішного складання ЗНО, але й полегшить початок навчання, а також допоможе легше засвоїти програму вищої школи.
МНТУ продовжує набір слухачів на підготовче відділення, де абітурієнти зможуть  отримати базовий рівень знань, умінь та навичок, необхідних для вступу і успішного засвоєння програми молодших...

Наказ підписано: вітаємо нових членів сім'ї МНТУ!

Ось і підійшла нарешті до кінця вступна кампанія-2018. Тепер у всіх попереду - лише цікаве та продуктивне навчання за обраною спеціальністю.
Адже ми з радістю повідомляємо, що 16 жовтня Президент МНТУ Владислав Юрійович Бугай підписав наказ про зарахування вступників другого етапу набору на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (крім спеціальностей 081 «Право» та 292 «Міжнародні економічні відносини»).
Відтепер вступні випробування остаточно завершено, і ви з гордістю можете носити звання студента МНТУ! Вітаємо із початком нового етапу навчання...

11 жовтня заняття у МНТУ поновлюються

До уваги студентів нашого університету! Повідомляємо, що проблеми, пов'язані із аварійною ситуацією у системі міського водопостачання, подолані, і 11 жовтня навчальний процес у МНТУ відбуватиметься за звичайним графіком.
З розкладом занять ви можете ознайомитися у нас на сайті.
Просимо вибачення за незручності і незаплановану перерву у навчальному процесі. До зустрічі у стінах МНТУ!

Увага! Рейтингові списки другого етапу вступників на основі здобутої вищої освіти

Самовдосконалення - те, у чому людина не має себе обмежувати. Покращення свої професійних навичок та умінь - запорука особистісного зростання та підвищення власної конкурентоспроможності на ринку праці. І ось для тих, хто вирішив продовжити навчання у МНТУ після здобуття вищої освіти настає момент істини: 10 жовтня ми оголошуємо рейтингові списки другого етапу вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.
Ця важлива інформація стосується всіх спеціальностей, окрім 081 «Право» та 292...

Увага! Інформація для студентів і співробітників МНТУ у зв'язку з аварійною ситуацією

З огляду на аварію у системі міського водопостачання поблизу території університету, що критичним чином вплинула на можливість проведення навчального процесу, та через складний характер робіт з усунення наслідків інциденту повідомляємо: 10 жовтня університет працюватиме у екстреному режимі.
Через відсутність електропостачання та води навчальний процес станом на 10 жовтня буде призупинено, а отже, студентам на заняття приходити не треба.
Для співробітників МНТУ всіх рівнів 10.10.2018 робочий день...

Где научиться основам предпринимательства?

Газета "Комсомольская правда в Украине" № 39 (3442/24837)

Выпускники Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая успешно трудятся в крупных отечественных и иностранных корпорациях.

Лет 25 назад в одной еженедельной газете, которая распространялась по всему Советскому Союзу, была рубрика «Если бы директором был я ....», в которой желающие могли озвучить свои предложения по решению различных производственных и хозяйственных проблем. Таким образом, государство направляло бизнес-способности граждан в созидательное русло. При этом незнание основ организации бизнеса, особенностей формирования заработной платы работника и цен на продукцию не играло роли, так как все эти и другие стороны ведения производства жестко регулировались государством. Знать - было не обязательно!

Сегодня - другая ситуация. Наличие частной собственности, возможность самостоятельно организовать и вести свое дело, причем не только внутри страны, но и с зарубежными партнерами, предоставляет возможность всем желающим зарегистрироваться в соответствующих государственных органах и получить право на ведение собственного бизнеса. Однако все вопросы, касающиеся регистрации бизнес-проекта, особенностей организации производства товаров или услуг, процесса ценообразования и определения размера заработной платы - все это и многое другое, что необходимо знать как бизнесмену, так и человеку, который будет работать по найму, каждый должен осваивать самостоятельно, не полагаясь на поддержку государства. Теперь знание экономических основ предпринимательства обязательна

Где можно получить эти знания? Конечно же, в высшем учебном заведении. Именно такую ​​возможность предоставляет Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая (МНТУ), в котором на факультете экономики и менеджмента готовят бакалавров и магистров по специальностям «финансы», «международная экономика», «учет и аудит».

Изучение материалов специализированных курсов - «финансы», «финансовый менеджмент», «экономика предприятия», «бухгалтерский учет» - формирует теоретическую базу для дальнейшей реализации полученных знаний на практике при организации собственного бизнеса, поступлении на работу как на государственные, так и частные организации и предприятия.

Закрепления полученных теоретических знаний происходит путем прохождения практики в структурах практически всех сфер экономики: в коммерческих банках, торговых, производственных, рекламных, информационных предприятиях. Для этого с различными бизнес-структурами университетом заключены договоры о приеме на практику студентов, позволяет отслеживать все нововведения и изменения, происходящие в экономике страны и своевременно их учитывать в ходе учебного процесса, обеспечивает связь теории и практики и гарантирует актуальность учебного материала.

Преимуществом обучения в МНТУ является отсутствие «стандартной» схемы обучения, которая предусматривает обязательное наличие двух стрессов в каждом году обучения, а именно - зимней и летней сессий. Обучение рассчитано на постепенное усвоение материала курса, с контролем не всего объема полученной информации в конце семестра, а только определенной его части - ¼, ⅓ или ½, что существенно уменьшает психологическую и физическую нагрузку на студентов и повышает эффективность их обучения. Отсутствие резких нагрузок делает процесс обучения более комфортным по сравнению с другими учебными заведениями, где существует стандартно-«авральная» схема: прослушивание материала в течение 4 месяцев с последующей сдачей зачетов и экзаменов за 2 недели. Наша процедура обучения, которая заложена с момента основания университета в 1993 году, принята по рекомендации одного из основателей - корпорации IBM - как наиболее соответствующая современным тенденциям в сфере образования - регулярность контроля результата процесса обучения с целью корректировки приемов проведения теоретических и практических занятий.

Правильность выбранной схемы обучения подтверждается уровнем знаний, которые получают студенты - многие после окончания учебы работают в крупных отечественных и иностранных корпорациях, организуют собственные успешные бизнес-проекты.

Таким образом, обучение в МНТУ, построенное на современных принципах образования, позволяет получить знания, которые обеспечат выпускникам, как успешную организацию собственного бизнеса, так и устойчивую карьеру в различных предпринимательских структурах экономики Украины.

 

Полезный адрес:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени академика Юрия Бугая (МНТУ)

Украина, 02660, Киев, ул. Магнитогорский, 3

Тел.: +38 (044) 360-47-07; 291-50-53; 291-50-60

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уровень аккредитации: IV

Форма обучения: дневная, заочная, по дистанционным технологиям

Квалификационный уровень: младший специалист, бакалавр, специалист, магистр

Военная кафедра:

Общежитие:

Последипломное образование:

Аспирантура, докторантура:

Курсы подготовки к ВНО:

ПАРТНЕРЫ
Erasmus plus
Офіс трансферу знань
Образование в Украине
Все учебные заведения Украины
Міністерство освіти науки молоді та спорту України