Курси підготовки до ЗНО

В МНТУ проводиться набір  на підготовче відділення, наповнення груп проводиться упродовж навчального року.
На жаль, розрив між вищою і середньою школою і досі буває значущим. Тому для успішного вступу до ВНЗ часто доводиться підтягувати знання. Навчання на підготовчих курсах не лише покращить знання, необхідні для успішного складання ЗНО, але й полегшить початок навчання, а також допоможе легше засвоїти програму вищої школи.
МНТУ продовжує набір слухачів на підготовче відділення, де абітурієнти зможуть  отримати базовий рівень знань, умінь та навичок, необхідних для вступу і успішного засвоєння програми молодших...

Наказ підписано: вітаємо нових членів сім'ї МНТУ!

Ось і підійшла нарешті до кінця вступна кампанія-2018. Тепер у всіх попереду - лише цікаве та продуктивне навчання за обраною спеціальністю.
Адже ми з радістю повідомляємо, що 16 жовтня Президент МНТУ Владислав Юрійович Бугай підписав наказ про зарахування вступників другого етапу набору на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (крім спеціальностей 081 «Право» та 292 «Міжнародні економічні відносини»).
Відтепер вступні випробування остаточно завершено, і ви з гордістю можете носити звання студента МНТУ! Вітаємо із початком нового етапу навчання...

11 жовтня заняття у МНТУ поновлюються

До уваги студентів нашого університету! Повідомляємо, що проблеми, пов'язані із аварійною ситуацією у системі міського водопостачання, подолані, і 11 жовтня навчальний процес у МНТУ відбуватиметься за звичайним графіком.
З розкладом занять ви можете ознайомитися у нас на сайті.
Просимо вибачення за незручності і незаплановану перерву у навчальному процесі. До зустрічі у стінах МНТУ!

Увага! Рейтингові списки другого етапу вступників на основі здобутої вищої освіти

Самовдосконалення - те, у чому людина не має себе обмежувати. Покращення свої професійних навичок та умінь - запорука особистісного зростання та підвищення власної конкурентоспроможності на ринку праці. І ось для тих, хто вирішив продовжити навчання у МНТУ після здобуття вищої освіти настає момент істини: 10 жовтня ми оголошуємо рейтингові списки другого етапу вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.
Ця важлива інформація стосується всіх спеціальностей, окрім 081 «Право» та 292...

Увага! Інформація для студентів і співробітників МНТУ у зв'язку з аварійною ситуацією

З огляду на аварію у системі міського водопостачання поблизу території університету, що критичним чином вплинула на можливість проведення навчального процесу, та через складний характер робіт з усунення наслідків інциденту повідомляємо: 10 жовтня університет працюватиме у екстреному режимі.
Через відсутність електропостачання та води навчальний процес станом на 10 жовтня буде призупинено, а отже, студентам на заняття приходити не треба.
Для співробітників МНТУ всіх рівнів 10.10.2018 робочий день...

Действующий президент

Бугай Владислав Юрьевич

Академик Украинской нефтегазовой академии
Кандидат технических наук, профессор МНТУ

Родился 21 января 1972 года в г. Баку, республика Азербайджан.

С 1989 года по 1992 год учился в Ивано-Франковском институте нефти и газа, а с 1992 по 1997 гг. продолжил обучение на дневной форме в Национальном техническом университете Украины «КПІ» на механико-машиностроительном факультете и получил квалификацию « инженер-механик» за специальностью «Инструментальное производство». После истечения института был направлен на работу в Национальный технический университет «КПІ» на должность стажерасисследователя кафедры инструментального производства.

С 1994 года по 1997 год учился в Международном научно-техническом университете на заочной форме обучения за специальностью «Менеджмент организаций», получил квалификацию «Магистр из менеджмента организаций».

В 2000 г. закончил аспирантуру Национального технического университета «КПІ». В 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию, получил научную степень кандидата технических наук со специальности «Процессы механической обработки, станки и инструменты».

Из января 2000 г. по февраль 2003 г. работал на должности вице-президента Международного научно-технического университета, доцента кафедры менеджмента нефтегазового комплекса факультета компьютерных наук и нефтяной инженерии. В 2004  г. присвоено звания доцента по кафедре менеджмента нефтегазового комплекса.

После внезапной смерти Первого президента МНТУ Ю.В.Бугая ( 2003 г.) члены Надзорной Рады университета, проанализировав ситуацию, которая сложилась, и с целью обеспечения дальнейшего развития приоритетных направлений деятельности университета, подготовки специалистов в области высоких технологий с ориентацией на использование их в нефтегазовом комплексе, а также сохранение наследственности при выборе нового президента единогласно избрали В.Ю.Бугая Президентом Международного научно-технического университета.

Научные интересы В.Ю.Бугая связанные с техникой, исследованием и внедрением инноваций в такую важную для нашей страны область знаний, как разработка полезных ископаемых, и прежде всего – гірництво и нефтегазовая справа, которые являются магистральными направлениями подготовки специалистов в МНТУ, а также с исследованиями, направленными на развитие предпринимательства в Украине. Ему принадлежит свыше тридцати научных работ, среди которых два учебных пособия с грифом МОН Украины. В коле исследований президента университета и проблемы высшей школы, информатизации, повышение качества высшего образования. Принявши руководство университетом от Первого президента МНТУ, Владислав Бугай продолжает дело отца, с которым связанные самые важные события жизни высшей школы независимой Украины, начинание украинского отделения Международной академии наук высшей школы, создание Международного научно-технического университета, активное включение университета в программы международного сотрудничества.

Президент МНТУ, Владислав Бугай, строит будущее университета, обогащая приобретенный опыт и знание. Сегодня университет занимает важное место в системе высшего образования Украины, ответственно выполняет свою миссию – быть сердцевиной высшего профессионального технического, экономического и гуманитарного образования, хранителем образовательных и культурных достояний украинского народа, популяризатором общечеловеческих ценностей, традиций европейского гуманизма, интеллектуальным посредником и участником интеграции нашего государства в мировое и европейское сообщество через повышение авторитета Украины в нефтегазовой и образовательной сфере.
[Первый президент МНТУ - Юрий Бугай]

Наивысшим достижением Президента МНТУ В.Ю.Бугая можно с уверенностью считать продолжение и приумножение достижений университета в сохранении и развитии новых специальностей и направлений подготовки национальных кадров, открытие аспирантуры из специальности 08.0004. «Экономика и управления предприятием», получение университетом наивысшего ІV уровня аккредитации, поощрение преподавателей к научной работе, к написанию учебников, учебных пособий, научных монографий, методических работ для студентов. Только за последние пять лет преподавателями МНТУ выданы такие работы свыше 100 названий. Поддерживаются существующие и развиваются новые зарубежные контакты, расширяется их география и направления сотрудничества.

Сегодня университет является главным партнером и консультантом проекта Tempus-Tacis, а в рамках программы имени Фулбрайта в Украине В.Ю.Бугай и преподаватели университета сотрудничают в области науки и техники, как консультанты принимают участие в работе Организации Американской Рады из международного образования ACTR/ACCEL (American Councils) относительно обмена студентами, сотрудничают с Европейским университетом г. Лодзь в Польши относительно обмена опытом обучения студентам в рамках Программы THE LANE KIRKLAND SCOLARSHIPS и т.п.

Признанием роли руководителя МНТУ В.Ю.Бугая и возглавляемого им научно-педагогического коллектива в развитии высшей школы и международного сотрудничества может служить членство МНТУ в Украинской Раде Мира, Ассоциации ради ректоров технических вузов, Ассоциации ради ректоров Киевского региона, присвоение В.Ю. Бугаю звания Почетного работника Укргазовидобування, а также звание академика Украинской нефтегазовой академии.

Другой важной стороной деятельности Президента  МНТУ есть создания творческой, почтительной атмосферы взаимоотношений в педагогическом коллективе, установление поважливих партнерских отношений со студентами, которые не исключает требовательности к качеству знаний и учебной дисциплины.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уровень аккредитации: IV

Форма обучения: дневная, заочная, по дистанционным технологиям

Квалификационный уровень: младший специалист, бакалавр, специалист, магистр

Военная кафедра:

Общежитие:

Последипломное образование:

Аспирантура, докторантура:

Курсы подготовки к ВНО:

ПАРТНЕРЫ
Erasmus plus
Офіс трансферу знань
Образование в Украине
Все учебные заведения Украины
Міністерство освіти науки молоді та спорту України