Гаряча пора: 26 липня завершується прийом документів для вступу

26 липня о 18:00 закривається можливість реєстрації електронних кабінетів вступників. Тому тим, хто ще не встиг подати документи, варто поспішити.
Нагадуємо, що згідно з Умовами вступу до ВНЗ у 2018 році, абітурієнти мають зареєструватись у системі за адресою ez.osvitavsim.org.ua, оформити електронну заяву та завантажити необхідні документи, серед яких скановані копії додатка до документа про повну середню освіта та фотографії 3х4см.
Після завершення термінів  реєстрації доступ до системи буде закрито і абітурієнти, що не подали заяву, не зможуть претендувати на вступ до ВНЗ, тому варто поставитись до цього питання серйозно.

Пізнай таємниці людської душі: МНТУ запрошує на навчання майбутніх психологів

Важко назвати хоча б одну сферу сучасного життя, де б не були потрібні високопрофесійні психологи: окрім наукової діяльності у обраній галузі, вони знаходять себе у десятках перспективних та добре оплачуваних спеціальностей на вітчизняному і світовому ринку праці. Саме тому список професій, які ви можете здобути  в МНТУ, цього року поповнюється ще й спеціальністю «Психологія»
Отримавши диплом психолога у МНТУ, ви можете легко розпочати кар'єрний шлях:
• психолога;
• викладача психології у вищих навчальних...

Невдовзі стартують вступні іспити до Коледжу

До уваги вступників! 15 липня розпочинаються вступні іспити, співбесіди та творчі конкурси для вступу до Коледжу МНТУ. Випробування проходитимуть для осіб, що мають базову середню освіту, і триватимуть до 22 липня.
Розклад випробувань ви можете дізнатись за посиланням.
Всі випробування проходитимуть у стінах університету за адресою: м. Київ, провулок Магнітогорський, 3 (метро Чернігівська).
Для кращої підготовки до вступних випробувань за обраною спеціальністю ми рекомендуємо вам ознайомитись із їх програмами...

Приєднуйтеся до нас: МНТУ тепер в Instagram

Повна соціальна відкритість - один з тих базових принципів, на яких у 21 столітті будується справжній університет європейського зразка. Тому, окрім надання якісних освітніх послуг, адміністративний колектив МНТУ також приділяє багато уваги оперативному інформуванню про те, що відбувається у стінах університету. Ми намагаємося завжди тримати студентів, абітурієнтів, викладачів, співробітників та інших зацікавлених персон у курсі останніх подій, пов'язаних з МНТУ. Окрім того, ми завжди відкриті до діалогу та повноцінного конструктивного спілкування з усіма, хто його прагне.
Саме тому  нещодавно до вже знайомих вам...

Розпочинається прийом документів для абітурієнтів із повною середньою освітою

12 липня розпочинається прийом заяв та документів для вступу до університету та Коледжу для абітурієнтів з повною середньою освітою, що вступатимуть на основі іспитів, співбесіди та творчих конкурсів (для Коледжу).
Абітурієнтам необхідно буде написати заяву та надати наступний пакет документів:
• чотири кольорові фотокартки формату 3 х 4 см;
• оригінал та копію документа, що посвідчує особу;
• оригінал та копію документу державного зразка про вже отриману освіту та додатка до нього;
• оригінал та копію сертифікатів ЗНО...

Действующий президент

Бугай Владислав Юрьевич

Академик Украинской нефтегазовой академии
Кандидат технических наук, профессор МНТУ

Родился 21 января 1972 года в г. Баку, республика Азербайджан.

С 1989 года по 1992 год учился в Ивано-Франковском институте нефти и газа, а с 1992 по 1997 гг. продолжил обучение на дневной форме в Национальном техническом университете Украины «КПІ» на механико-машиностроительном факультете и получил квалификацию « инженер-механик» за специальностью «Инструментальное производство». После истечения института был направлен на работу в Национальный технический университет «КПІ» на должность стажерасисследователя кафедры инструментального производства.

С 1994 года по 1997 год учился в Международном научно-техническом университете на заочной форме обучения за специальностью «Менеджмент организаций», получил квалификацию «Магистр из менеджмента организаций».

В 2000 г. закончил аспирантуру Национального технического университета «КПІ». В 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию, получил научную степень кандидата технических наук со специальности «Процессы механической обработки, станки и инструменты».

Из января 2000 г. по февраль 2003 г. работал на должности вице-президента Международного научно-технического университета, доцента кафедры менеджмента нефтегазового комплекса факультета компьютерных наук и нефтяной инженерии. В 2004  г. присвоено звания доцента по кафедре менеджмента нефтегазового комплекса.

После внезапной смерти Первого президента МНТУ Ю.В.Бугая ( 2003 г.) члены Надзорной Рады университета, проанализировав ситуацию, которая сложилась, и с целью обеспечения дальнейшего развития приоритетных направлений деятельности университета, подготовки специалистов в области высоких технологий с ориентацией на использование их в нефтегазовом комплексе, а также сохранение наследственности при выборе нового президента единогласно избрали В.Ю.Бугая Президентом Международного научно-технического университета.

Научные интересы В.Ю.Бугая связанные с техникой, исследованием и внедрением инноваций в такую важную для нашей страны область знаний, как разработка полезных ископаемых, и прежде всего – гірництво и нефтегазовая справа, которые являются магистральными направлениями подготовки специалистов в МНТУ, а также с исследованиями, направленными на развитие предпринимательства в Украине. Ему принадлежит свыше тридцати научных работ, среди которых два учебных пособия с грифом МОН Украины. В коле исследований президента университета и проблемы высшей школы, информатизации, повышение качества высшего образования. Принявши руководство университетом от Первого президента МНТУ, Владислав Бугай продолжает дело отца, с которым связанные самые важные события жизни высшей школы независимой Украины, начинание украинского отделения Международной академии наук высшей школы, создание Международного научно-технического университета, активное включение университета в программы международного сотрудничества.

Президент МНТУ, Владислав Бугай, строит будущее университета, обогащая приобретенный опыт и знание. Сегодня университет занимает важное место в системе высшего образования Украины, ответственно выполняет свою миссию – быть сердцевиной высшего профессионального технического, экономического и гуманитарного образования, хранителем образовательных и культурных достояний украинского народа, популяризатором общечеловеческих ценностей, традиций европейского гуманизма, интеллектуальным посредником и участником интеграции нашего государства в мировое и европейское сообщество через повышение авторитета Украины в нефтегазовой и образовательной сфере.
[Первый президент МНТУ - Юрий Бугай]

Наивысшим достижением Президента МНТУ В.Ю.Бугая можно с уверенностью считать продолжение и приумножение достижений университета в сохранении и развитии новых специальностей и направлений подготовки национальных кадров, открытие аспирантуры из специальности 08.0004. «Экономика и управления предприятием», получение университетом наивысшего ІV уровня аккредитации, поощрение преподавателей к научной работе, к написанию учебников, учебных пособий, научных монографий, методических работ для студентов. Только за последние пять лет преподавателями МНТУ выданы такие работы свыше 100 названий. Поддерживаются существующие и развиваются новые зарубежные контакты, расширяется их география и направления сотрудничества.

Сегодня университет является главным партнером и консультантом проекта Tempus-Tacis, а в рамках программы имени Фулбрайта в Украине В.Ю.Бугай и преподаватели университета сотрудничают в области науки и техники, как консультанты принимают участие в работе Организации Американской Рады из международного образования ACTR/ACCEL (American Councils) относительно обмена студентами, сотрудничают с Европейским университетом г. Лодзь в Польши относительно обмена опытом обучения студентам в рамках Программы THE LANE KIRKLAND SCOLARSHIPS и т.п.

Признанием роли руководителя МНТУ В.Ю.Бугая и возглавляемого им научно-педагогического коллектива в развитии высшей школы и международного сотрудничества может служить членство МНТУ в Украинской Раде Мира, Ассоциации ради ректоров технических вузов, Ассоциации ради ректоров Киевского региона, присвоение В.Ю. Бугаю звания Почетного работника Укргазовидобування, а также звание академика Украинской нефтегазовой академии.

Другой важной стороной деятельности Президента  МНТУ есть создания творческой, почтительной атмосферы взаимоотношений в педагогическом коллективе, установление поважливих партнерских отношений со студентами, которые не исключает требовательности к качеству знаний и учебной дисциплины.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уровень аккредитации: IV

Форма обучения: дневная, заочная, по дистанционным технологиям

Квалификационный уровень: младший специалист, бакалавр, специалист, магистр

Военная кафедра:

Общежитие:

Последипломное образование:

Аспирантура, докторантура:

Курсы подготовки к ВНО:

ПАРТНЕРЫ
Erasmus plus
Офіс трансферу знань
Образование в Украине
Все учебные заведения Украины
Міністерство освіти науки молоді та спорту України