День відкритих дверей: МНТУ запрошує усіх бажаючих

• Сьогодні ви ще старшокласник, а вже улітку абітурієнт?
• Ще не визначилися, який з українських ВНЗ стане вашою альма-матер восени?
• Усерйоз обираєте університет, до якого варто вступати?
• Або ви - класний керівник 11-ого класу, що хоче допомогти своїм підопічним знайти саме той ВНЗ, що їм потрібен?
Тоді МНТУ чекає саме на вас! Кожного вівторка з 14.00 до 17.00 у нас - День відкритих дверей!
Особливо цікавим це буде для тих, хто планує пов'язати своє майбутнє з такими спеціальностями...

«Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку» 20.04.2018р.

У п'ятницю, 20 квітня 2018 року, у МНТУ було проведено ІІ міжнародну студентську науково-практичну конференцію «Вища освіта - студентська наука -  сучасне суспільство: напрями розвитку». Ініціаторами та організаторами конференції виступили Наукове товариство студентів, аспірантів і молодих учених та Студентська Рада Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая. Заявки для участі у конференції пождали понад 170 осіб з 30 вузів України, Польщі, Латвії та академічних установ НАН України  та НАПН України.
З вітальним словом до учасників конференції...

Курси з реабілітаційний масаж для кожного – в травні у МНТУ!

Масаж – це не лише задоволення для тіла і душі та прекрасна оздоровча процедура. Іноді масаж стає необхідної частиною процедур з відновлення після хвороби чи травми. Саме тому Кафедра фізичної реабілітації МНТУ відкриває набір на курси реабілітаційного масажу, відвідати які захочуть як досвідчені фахівці, так і майбутні спеціалісти з цього важливого виду діяльності.
Курс з реабілітаційного масажу на Кафедрі фізичної реабілітації МНТУ дозволить вам:
• зрозуміти та засвоїти на практиці ключові техніки та методики, які має знати масажист медичного закладу...

Атестація з української мови для держслужбовців в МНТУ – за найнижчими цінами

Пройти атестацію з української мови, що є обов'язковою умовою роботи на державній службі, можна на базі МНТУ. Атестація передбачає усну та письмову частини і проводиться як у індивідуальному порядку, так і на загальних сесіях.
Раді повідомити, що проходження атестації у МНТУ коштуватиме учасникам найдешевше в Україні - 300 гривень, у разі бажання отримати посвідчення у день проходження  атестації - 500 грн. та 700 гривень, якщо атестацію необхідно пройти у індивідуальному порядку у будь-який день. Видача дублікату атестаційного посвідчення у разі його втрати...

Фінальний раунд турніру з тенісу у МНТУ!

Дух спортивної боротьби завжди підтримує у людях відчуття здорової конкуренції та підштовхує їх до покращення власних можливостей і відточування майстерності. Саме тому у МНТУ відбуваються змагання з різних видів спорту, покликані допомогти студентам розкрити свої приховані здібності. Цього разу ми вирішили провести турнір з настільного тенісу, який наразі перебуває на останній стадії.
Фінальний раунд змагань відбудеться 18 квітня у холі університету. У протистоянні зійдуться кращі майстри ракетки із лав студентів МНТУ та Коледжу, що пройшли відбіркові стадії і тепер змагатимуться за головний приз і титул найкращого тенісиста...

Действующий президент

Бугай Владислав Юрьевич

Академик Украинской нефтегазовой академии
Кандидат технических наук, профессор МНТУ

Родился 21 января 1972 года в г. Баку, республика Азербайджан.

С 1989 года по 1992 год учился в Ивано-Франковском институте нефти и газа, а с 1992 по 1997 гг. продолжил обучение на дневной форме в Национальном техническом университете Украины «КПІ» на механико-машиностроительном факультете и получил квалификацию « инженер-механик» за специальностью «Инструментальное производство». После истечения института был направлен на работу в Национальный технический университет «КПІ» на должность стажерасисследователя кафедры инструментального производства.

С 1994 года по 1997 год учился в Международном научно-техническом университете на заочной форме обучения за специальностью «Менеджмент организаций», получил квалификацию «Магистр из менеджмента организаций».

В 2000 г. закончил аспирантуру Национального технического университета «КПІ». В 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию, получил научную степень кандидата технических наук со специальности «Процессы механической обработки, станки и инструменты».

Из января 2000 г. по февраль 2003 г. работал на должности вице-президента Международного научно-технического университета, доцента кафедры менеджмента нефтегазового комплекса факультета компьютерных наук и нефтяной инженерии. В 2004  г. присвоено звания доцента по кафедре менеджмента нефтегазового комплекса.

После внезапной смерти Первого президента МНТУ Ю.В.Бугая ( 2003 г.) члены Надзорной Рады университета, проанализировав ситуацию, которая сложилась, и с целью обеспечения дальнейшего развития приоритетных направлений деятельности университета, подготовки специалистов в области высоких технологий с ориентацией на использование их в нефтегазовом комплексе, а также сохранение наследственности при выборе нового президента единогласно избрали В.Ю.Бугая Президентом Международного научно-технического университета.

Научные интересы В.Ю.Бугая связанные с техникой, исследованием и внедрением инноваций в такую важную для нашей страны область знаний, как разработка полезных ископаемых, и прежде всего – гірництво и нефтегазовая справа, которые являются магистральными направлениями подготовки специалистов в МНТУ, а также с исследованиями, направленными на развитие предпринимательства в Украине. Ему принадлежит свыше тридцати научных работ, среди которых два учебных пособия с грифом МОН Украины. В коле исследований президента университета и проблемы высшей школы, информатизации, повышение качества высшего образования. Принявши руководство университетом от Первого президента МНТУ, Владислав Бугай продолжает дело отца, с которым связанные самые важные события жизни высшей школы независимой Украины, начинание украинского отделения Международной академии наук высшей школы, создание Международного научно-технического университета, активное включение университета в программы международного сотрудничества.

Президент МНТУ, Владислав Бугай, строит будущее университета, обогащая приобретенный опыт и знание. Сегодня университет занимает важное место в системе высшего образования Украины, ответственно выполняет свою миссию – быть сердцевиной высшего профессионального технического, экономического и гуманитарного образования, хранителем образовательных и культурных достояний украинского народа, популяризатором общечеловеческих ценностей, традиций европейского гуманизма, интеллектуальным посредником и участником интеграции нашего государства в мировое и европейское сообщество через повышение авторитета Украины в нефтегазовой и образовательной сфере.
[Первый президент МНТУ - Юрий Бугай]

Наивысшим достижением Президента МНТУ В.Ю.Бугая можно с уверенностью считать продолжение и приумножение достижений университета в сохранении и развитии новых специальностей и направлений подготовки национальных кадров, открытие аспирантуры из специальности 08.0004. «Экономика и управления предприятием», получение университетом наивысшего ІV уровня аккредитации, поощрение преподавателей к научной работе, к написанию учебников, учебных пособий, научных монографий, методических работ для студентов. Только за последние пять лет преподавателями МНТУ выданы такие работы свыше 100 названий. Поддерживаются существующие и развиваются новые зарубежные контакты, расширяется их география и направления сотрудничества.

Сегодня университет является главным партнером и консультантом проекта Tempus-Tacis, а в рамках программы имени Фулбрайта в Украине В.Ю.Бугай и преподаватели университета сотрудничают в области науки и техники, как консультанты принимают участие в работе Организации Американской Рады из международного образования ACTR/ACCEL (American Councils) относительно обмена студентами, сотрудничают с Европейским университетом г. Лодзь в Польши относительно обмена опытом обучения студентам в рамках Программы THE LANE KIRKLAND SCOLARSHIPS и т.п.

Признанием роли руководителя МНТУ В.Ю.Бугая и возглавляемого им научно-педагогического коллектива в развитии высшей школы и международного сотрудничества может служить членство МНТУ в Украинской Раде Мира, Ассоциации ради ректоров технических вузов, Ассоциации ради ректоров Киевского региона, присвоение В.Ю. Бугаю звания Почетного работника Укргазовидобування, а также звание академика Украинской нефтегазовой академии.

Другой важной стороной деятельности Президента  МНТУ есть создания творческой, почтительной атмосферы взаимоотношений в педагогическом коллективе, установление поважливих партнерских отношений со студентами, которые не исключает требовательности к качеству знаний и учебной дисциплины.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уровень аккредитации: IV

Форма обучения: дневная, заочная, по дистанционным технологиям

Квалификационный уровень: младший специалист, бакалавр, специалист, магистр

Военная кафедра:

Общежитие:

Последипломное образование:

Аспирантура, докторантура:

Курсы подготовки к ВНО:

ПАРТНЕРЫ
Erasmus plus
Офіс трансферу знань
Образование в Украине
Все учебные заведения Украины
Міністерство освіти науки молоді та спорту України