Дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови”

В стінах Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський Авіаційний Інститут», 5 вересня 2019р. відбувся дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови” (European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP / HRLAW). Моніторинг було проведено представниками Національного Еразмус+ офісу в Україні.
Протягом доби українські університети-партнери...

Базові навички медіатора

Запрошуємо вас на 4-х модульну Сертифікаційну навчально-практичну програму: "Базові навички медіатора" (БНМ) – 120 год. навчання та практики.
Графік навчання:
1 модуль: 10-12 жовтня 2019р.
2 модуль: 14-16 листопада 2019р.
3 модуль: 19-21 грудня 2019р.
4 модуль: 23-25 січня 2020р.
Програма БНМ відповідає міжнародним стандартам підготовки медіаторів та надає можливість учасникам:
• отримати теоретичні знання та практичні інструменти для роботи медіатора
• оволодіти основними компетенціями медіатора...

Вступ без ЗНО? - Це реально: МНТУ запрошує до міжнародної навчальної програми

Життя - непередбачуване. І не завжди усе в ньому іде так, як ми плануємо заздалегідь. Багато об'єктивних причин можуть змусити навіть талановитого та перспективного абітурієнта не скласти цьогорічне ЗНО.
Сучасний світ - динамічний. Той, хто це добре розуміє, не хоче даремно витрачати рік до наступної вступної кампанії. Адже його можна провести з користю, працюючи на перспективу  та навчаючись майбутній спеціальності за сучасними європейськими стандартами.
Не встигли чи не змогли скласти ЗНО цього року...

Третя сесія єдиного вступного іспиту

Відбудеться третя сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2019 №985  «Щодо проведення в 2019 році спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту» визначено терміни проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту  та реєстрації вступників для участі в ній.
Вступники, які хочуть повторно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, матимуть шанс отримати ступінь магістра.
Нагадаємо, що реєстрація триватиме з 7 до 15 жовтня її здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає...

В МНТУ - СВЯТО!

30 серпня в МНТУ знову звучав гімн України та «Гаудеамус».
Цього разу вітання та побажання отримували першокурсники університету!
Посвята у студенти - це перша офіційна участь першокурсників у суспільному житті навчального закладу, яка запам'ятовується назавжди.
Сьогодні першокурсників та їх батьків вітав весь професорсько-викладацький колектив та ректорат МНТУ, на чолі з ректором - доктором економічних наук, професором Худолей Веронікою Юріївною.
Ректор запевнила студентів, що саме в нашому університеті вони отримають якісну освіту, яскраве і цікаве студентське життя та побажала здійснення...

Специальность «Право»

Специальность "Право"

Специальность «Право» позволяет получить профессию, а следовательно, работу, которая, в свою очередь, даст возможность более осознанно выбрать следующую специальность и продолжить дальнейшее обучение по образовательно-квалификационному уровню «бакалавр».

Юридическое образование нацелена на подготовку младшего специалиста по праву, формирование у него правовой культуры, гражданской компетентности, понимания и восприятия понятий справедливости, равенства, свободы, мира и демократии, прав и свобод человека в демократическом обществе. При подготовке будущих юристов Колледж МНТУ учитывает современные интеграционные процессы, перспективы вхождения Украины в европейское пространство, потребность гармонизации украинского законодательства к европейскому. Образовательно-профессиональная программа подготовки младшего специалиста раскрывает широкий спектр правоведческих дисциплин, таких как гражданское, уголовное, административное, семейное, экономическое, хозяйственное, трудовое, конституционное, земельное и другие отрасли права. В правоведческих дисциплинах раскрываются понятия публичных прав, государственности, особенностей самоуправления, конституционного права и его статуса, в соответствующих курсах характеризуется государственный строй Украины, особенности внедрения норм различных отраслей права.

Выпускники с дипломом младшего специалиста по специальности «Право» подготовлены к работе в различных юридических учреждениях и могут работать в управлениях пенсионного фонда Украины, фондах социального страхования, налоговых органах, отделах регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Кроме того, младших специалистов по праву требуют юридические консультации, нотариальные учреждения, предприятия, которые в своих штатных расписаниях имеют должности юристов. Колледж готовит младших специалистов, которые способны работать в предметной области деятельности, которая направлена ​​на правовое обеспечение деятельности предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности, а также защита прав и законных интересов граждан и государства.

Учитывая потребность именно в специалистах по правоведению, деятельность Колледжа ЧВУЗ МНТУ направлена ​​на подготовку младших специалистов по праву, которые могли найти себя на рынке труда в таких видах профессиональной деятельности в сфере права:

 • общие консультации и составление юридических документов: свидетельств о регистрации предприятий, уставов предприятий и других документов, связанных с созданием предприятий, патентов и авторских прав, подготовку различных юридических документов, завещаний, доверенностей и т.п.;
 • консультационные услуги и представительство в трудовых спорах
 • деятельность государственных и частных нотариусов, судебных исполнителей, третейских судей, экспертов и арбитров
 • предоставление юридических услуг предпринимателям;
 • деятельность, связанная с консультированием и представительством в гражданских и уголовных делах,
 • консультированием и представительством в связи с трудовыми спорами под присмотром профессионального адвоката;
 • деятельность, связанная с предоставлением консультаций по юридическим услугам нотариальными конторами и частными нотариусами, государственными нотариальными архивами под руководством нотариуса;
 • консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 • деятельность в сфере налогообложения;
 • деятельность в сфере юстиции и правосудия;
 • деятельность в органах прокуратуры (организационно - техническое обеспечение деятельности) и др..

Образовательная деятельность Колледжа ориентирована на подготовку молодежи по специальности «Право» соответствует и потребностям практики, и рынка образовательных услуг и направляется на реализацию потребности старшеклассников по их будущего профессионального выбора.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уровень аккредитации: IV

Форма обучения: дневная, заочная, по дистанционным технологиям

Квалификационный уровень: младший специалист, бакалавр, специалист, магистр

Военная кафедра:

Общежитие:

Последипломное образование:

Аспирантура, докторантура:

Курсы подготовки к ВНО:

ПАРТНЕРЫ
HRLAW
Erasmus plus
Офіс трансферу знань
Образование в Украине
Все учебные заведения Украины
Міністерство освіти науки молоді та спорту України