Дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови”

В стінах Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський Авіаційний Інститут», 5 вересня 2019р. відбувся дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови” (European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP / HRLAW). Моніторинг було проведено представниками Національного Еразмус+ офісу в Україні.
Протягом доби українські університети-партнери...

Базові навички медіатора

Запрошуємо вас на 4-х модульну Сертифікаційну навчально-практичну програму: "Базові навички медіатора" (БНМ) – 120 год. навчання та практики.
Графік навчання:
1 модуль: 10-12 жовтня 2019р.
2 модуль: 14-16 листопада 2019р.
3 модуль: 19-21 грудня 2019р.
4 модуль: 23-25 січня 2020р.
Програма БНМ відповідає міжнародним стандартам підготовки медіаторів та надає можливість учасникам:
• отримати теоретичні знання та практичні інструменти для роботи медіатора
• оволодіти основними компетенціями медіатора...

Вступ без ЗНО? - Це реально: МНТУ запрошує до міжнародної навчальної програми

Життя - непередбачуване. І не завжди усе в ньому іде так, як ми плануємо заздалегідь. Багато об'єктивних причин можуть змусити навіть талановитого та перспективного абітурієнта не скласти цьогорічне ЗНО.
Сучасний світ - динамічний. Той, хто це добре розуміє, не хоче даремно витрачати рік до наступної вступної кампанії. Адже його можна провести з користю, працюючи на перспективу  та навчаючись майбутній спеціальності за сучасними європейськими стандартами.
Не встигли чи не змогли скласти ЗНО цього року...

Третя сесія єдиного вступного іспиту

Відбудеться третя сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2019 №985  «Щодо проведення в 2019 році спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту» визначено терміни проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту  та реєстрації вступників для участі в ній.
Вступники, які хочуть повторно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, матимуть шанс отримати ступінь магістра.
Нагадаємо, що реєстрація триватиме з 7 до 15 жовтня її здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає...

В МНТУ - СВЯТО!

30 серпня в МНТУ знову звучав гімн України та «Гаудеамус».
Цього разу вітання та побажання отримували першокурсники університету!
Посвята у студенти - це перша офіційна участь першокурсників у суспільному житті навчального закладу, яка запам'ятовується назавжди.
Сьогодні першокурсників та їх батьків вітав весь професорсько-викладацький колектив та ректорат МНТУ, на чолі з ректором - доктором економічних наук, професором Худолей Веронікою Юріївною.
Ректор запевнила студентів, що саме в нашому університеті вони отримають якісну освіту, яскраве і цікаве студентське життя та побажала здійснення...

Специальность «Нефтегазовая инженерия и технологии»

Специальность «Нефтегазовое дело»

Специальность «Нефтегазовая инженерия и технологии» вооружает студентов совокупности знаний, умений и навыков рациональной эксплуатации и обслуживания нефтепромыслового оборудования, трубопроводов и нефтехранилищ. Студенты колледжа получают базовые знания нефтегазовой механики и молекулярной физики, методов исследования термогидрогазодинамичних явлений и процессов, что важно знать при транспортировке и хранения нефти, нефтепродуктов и газа.

Преподавание профилирующих дисциплин ведется профессорско-преподавательским составом университета и педагогическим составом колледжа. Практика проходит на предприятиях, с которыми заключены долгосрочные соглашения колледжа и университета с предприятиями нефтегазовой отрасли.

Колледж готовит младших специалистов, способных решать проблемы, связанные с непрерывным технологическим процессом от транспортировки и хранения в эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, расчетам эффективности средств перемещения грузов. Изучают влияние технологических и техногенных факторов на работоспособность средств транспортировки и хранения нефти и газа.

В процессе подготовки младший специалист приобретает как социально-личностных, так и общенаучных и профессиональных компетенций. Среди общенаучных: владение методами наблюдения, схематизации, описания, идентификации, классификации технических нефтегазовых объектов и технологических процессов, базовые представления о проектировании и эксплуатации магистральных газонефтепроводов. При формировании специализированных, профессиональных компетенций особое внимание уделяется овладению знаниями об основных нефтегазовые регионы, разведанные и прогнозные запасы углеводородов, текущий и прогнозный добыча нефти, природного газа и газового конденсата в Украине и мире; приобретению способностей использовать профессионально-профилированные знания и практические навыки во время транспортировки и хранения углеводородов, а также оптимального выбора и рациональной организации эксплуатации и обслуживания нефтепромыслового оборудования; умений проводить учет наличия и наработки оборудования и условий его работы, паспортизации оборудования, использовать профессионально-профилированные знания по технике безопасности и охране труда для организации безопасного ведения работ и т.п.

Востребованность младших специалистов по специальности «Нефтегазовая инженерия и технологии» актуализируется современным экономическим и экологическим состоянием в Украине, необходимостью внедрения новых экологически чистых технологий разведки, добычи и использования нефти и газа, а также их транспортировки и хранения. Наряду с этим, в Украине появилось много предприятий, которые специализируются на транспортировке и хранении ГСМ, нефти и газа, автозаправочных станций, которые требуют соответствующих специалистов. По требованиям и настоящего, и будущего времени необходимо закладывать надежный фундамент подготовки высококвалифицированных технических кадров нефтегазовой отрасли для работы в условиях рыночной экономики. Поэтому представляется важным внедрение системы образования с гарантированно высоким уровнем подготовки, способных принять участие в разработках, эксплуатации и обслуживании нефтепромыслового оборудования, обеспечивающего колледж и университет.

Ученые кафедры добычи и транспортировки нефти и газа университета способны подготовить младших специалистов и дать им такие знания, которые позволят выпускникам найти работу на разных участках нефтегазовой сферы: на нефтегазодобывающих производственных предприятиях и учреждениях по различным видам экономической деятельности, в частности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды; распределения и поставки газа, строительство магистральных трубопроводов, линий связи и энергоснабжения, строительство трубопроводов, линий связи и энергоснабжения; газопроводные работы, деятельность трубопроводного транспорта по транспортировке сырой нефти и нефтепродуктов, деятельность трубопроводного транспорта по транспортировке газа; транспортировки другой продукции трубопроводами.

Младший специалист, которого готовит Колледж МНТУ, способен занимать должности:

 • техник по подготовке и транспортировке нефти и газа;
 • техник по эксплуатации нефтепроводов;
 • техник по эксплуатации оборудования газовых объектов;
 • техник по эксплуатации и ремонту оборудования;
 • механик базы производственного обслуживания, трубной базы;
 • механик цеха проката и ремонта бурового и нефтепромыслового оборудования;
 • механик вышкомонтажных цеха;
 • механик тампонажного цеха.
 • мастер по подготовке газа;
 • мастер по подготовке и стабилизации нефти;
 • мастер резервуарного парка и др.

Выпускник Колледжа также приобретает профессию по квалификации - слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, подземных газопроводов.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уровень аккредитации: IV

Форма обучения: дневная, заочная, по дистанционным технологиям

Квалификационный уровень: младший специалист, бакалавр, специалист, магистр

Военная кафедра:

Общежитие:

Последипломное образование:

Аспирантура, докторантура:

Курсы подготовки к ВНО:

ПАРТНЕРЫ
HRLAW
Erasmus plus
Офіс трансферу знань
Образование в Украине
Все учебные заведения Украины
Міністерство освіти науки молоді та спорту України