Дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови”

В стінах Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський Авіаційний Інститут», 5 вересня 2019р. відбувся дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови” (European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP / HRLAW). Моніторинг було проведено представниками Національного Еразмус+ офісу в Україні.
Протягом доби українські університети-партнери...

Базові навички медіатора

Запрошуємо вас на 4-х модульну Сертифікаційну навчально-практичну програму: "Базові навички медіатора" (БНМ) – 120 год. навчання та практики.
Графік навчання:
1 модуль: 10-12 жовтня 2019р.
2 модуль: 14-16 листопада 2019р.
3 модуль: 19-21 грудня 2019р.
4 модуль: 23-25 січня 2020р.
Програма БНМ відповідає міжнародним стандартам підготовки медіаторів та надає можливість учасникам:
• отримати теоретичні знання та практичні інструменти для роботи медіатора
• оволодіти основними компетенціями медіатора...

Вступ без ЗНО? - Це реально: МНТУ запрошує до міжнародної навчальної програми

Життя - непередбачуване. І не завжди усе в ньому іде так, як ми плануємо заздалегідь. Багато об'єктивних причин можуть змусити навіть талановитого та перспективного абітурієнта не скласти цьогорічне ЗНО.
Сучасний світ - динамічний. Той, хто це добре розуміє, не хоче даремно витрачати рік до наступної вступної кампанії. Адже його можна провести з користю, працюючи на перспективу  та навчаючись майбутній спеціальності за сучасними європейськими стандартами.
Не встигли чи не змогли скласти ЗНО цього року...

Третя сесія єдиного вступного іспиту

Відбудеться третя сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2019 №985  «Щодо проведення в 2019 році спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту» визначено терміни проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту  та реєстрації вступників для участі в ній.
Вступники, які хочуть повторно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, матимуть шанс отримати ступінь магістра.
Нагадаємо, що реєстрація триватиме з 7 до 15 жовтня її здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає...

В МНТУ - СВЯТО!

30 серпня в МНТУ знову звучав гімн України та «Гаудеамус».
Цього разу вітання та побажання отримували першокурсники університету!
Посвята у студенти - це перша офіційна участь першокурсників у суспільному житті навчального закладу, яка запам'ятовується назавжди.
Сьогодні першокурсників та їх батьків вітав весь професорсько-викладацький колектив та ректорат МНТУ, на чолі з ректором - доктором економічних наук, професором Худолей Веронікою Юріївною.
Ректор запевнила студентів, що саме в нашому університеті вони отримають якісну освіту, яскраве і цікаве студентське життя та побажала здійснення...

Специальность «Физическая культура и спорт»

Специальность "Физическая культура и спорт"

Подготовка младших специалистов в области знаний «Физическое воспитание, спорт и здоровье человека» специальности «Физическое воспитание» имеет целью удовлетворение потребностей личности, общества и государства в специалистах, ориентированных на современные методы образования и воспитания человека, привитии здорового образа жизни, а также подготовку таких специалистов по физическому воспитанию, которые способны осуществлять образовательную и спортивно-оздоровительную деятельность на высоком профессиональном уровне.

Потребность в таких специалистах постоянно растет. В каждом регионе, каждой области работают как общеобразовательные учреждения, так и специальные спортивные и медицинские учреждения, реабилитационные центры. Украина имеет и значительный рекреационный потенциал В государстве функционирует много санаториев, оздоровительных центров, профилакториев, действует мощная сеть лечебных учреждений, спортивно - физкультурных учреждений и организаций, а также большое количество детских специализированных лечебно-оздоровительных школ и интернатов, нуждающихся специально подготовленных педагогов, инструкторов по физкультуре, учителей физкультуры, методистов по физическому воспитанию и т.д. Все это требует достаточного профессионального кадрового обеспечения, в том числе и специалистов по физическому воспитанию, призванные способствовать поддержанию надлежащего уровня здоровья населения.

Профессиональная подготовка по специальности «Физическое воспитание», которую обеспечивает колледж МНТУ, включает глубокое изучение будущей профессии, приобретение способности мобилизовать потенциальные творческие возможности в избранных видах деятельности, приобрести знания социально-профессионального ориентирования на рынке труда, формирование спортивной и физической культуры.

Актуальность специальности «Физическое воспитание» и востребованность в таких кадрах обусловлена ​​неудовлетворительным состоянием уровня здоровья населения Украины, связанного с последствиями Чернобыльской катастрофы, а также недостаточной физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой, реабилитационной работой во всех звеньях производственно-социальной сферы, недостаточной пропагандой физкультурно-оздоровительной работы среди населения, нерациональным использованием оздоровительных возможностей окружающей среды.

Обучение специалистов по физическому воспитанию имеет свои особенности и признаки, поскольку именно эта специальность направлена ​​на сохранение и укрепление здоровья человека. Поэтому образовательно-профессиональная программа по специальности «Физическое воспитание» колледжа МНТУ рассчитана на формирование способностей младшего специалиста применять основные методы анализа и оценки состояния здоровья различных слоев населения, работы с нормативными, статистическими, диагностическими и другими документами, характеризующими состояние здоровья человека, приобретения знаний организационной структуры различных по назначению реабилитационно-лечебно - рекреационных и спортивных учреждений, принципов и методов организации их деятельности. Колледж дает базовые знания по биологии, анатомии, возрастной анатомии человека, динамической анатомии, морфологии, гистологии, физиологии человека, специальные знания спортивной медицины, спортивной физиологии, основ биохимии и биохимии спорта. Серьезное внимание уделяется проблемам педагогики, медицинской психологии, возрастной психологии, психологии спорта, коррекционной психологии для определения индивидуальных методов работы с больными и инвалидами. Выпускники колледжа получают углубленные знания видов, форм, методов, приемов массажа, особенностей применения массажа для людей разного возраста, состояния, пола, вида спорта, которым занимается человек.

В колледже студенты учатся работать инструкторами с детьми дошкольного и школьного возраста, а также с людьми разных профессий, с физкультурников и спортсменов, женщинами, инвалидами и т.д. Углубленно преподаются такие профессиональные дисциплины как: теория и методика гимнастики, теория и методика легкой атлетике, теория и методика спортивных и подвижных игр, музыкальная ритмика и хореография и др.

Широкая палитра универсальных и специальных знаний позволяет выпускникам колледжа МНТУ успешно найти работу в сфере спорта, организования отдыха, в сфере образования и воспитания. Они найдут себя и в таких видах деятельности, как:

  • деятельность профессиональных спортсменов и судей, хронометристов, инструкторов, тренеров, спортивных преподавателей и знатоков, принимающих участие в подготовке спортсменов и атлетов;
  • участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях;
  • деятельность учебно-тренировочных центров и баз, спортивных лагерей по подготовке спортсменов к соревнованиям по различным видам спорта;
  • деятельность детских спортивных школ, школ высшего спортивного мастерства, школ олимпийского резерва;
  • деятельность дошкольных и школьных учебно-воспитательных заведений;
  • предоставление услуг, связанных со спортом и др.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уровень аккредитации: IV

Форма обучения: дневная, заочная, по дистанционным технологиям

Квалификационный уровень: младший специалист, бакалавр, специалист, магистр

Военная кафедра:

Общежитие:

Последипломное образование:

Аспирантура, докторантура:

Курсы подготовки к ВНО:

ПАРТНЕРЫ
HRLAW
Erasmus plus
Офіс трансферу знань
Образование в Украине
Все учебные заведения Украины
Міністерство освіти науки молоді та спорту України