Шановні студенти та викладачі!

На останньому засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста Києва було ухвалено рішення про продовження карантинних обмежувальних заходів відповідно до вимог протиепідеміологічних норм. У зв'язку з цим, адміністрацією ЗВО «МНТУ» було прийнято рішення продовжити дистанційну роботу і навчання. Повідомляємо Вас, що наразі дистанційну роботу продовжено терміном на 2 тижні, тобто, потенційною датою виходу на звичайний режим роботи є 30 квітня. Якщо стосовно рішення будуть виникати подальші зміни, адміністрація закладу у терміновому порядку повідомлятиме Вас про них. Будь ласка слідкуйте за новинами, у яких повідомлятимуться новини щодо актуальної ситуації.

2021 - ювілейний рік геніальної Лесі Українки

«Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає...»
Леся Українка. Лісова пісня
25 лютого виповнилося 150 років від Дня народження Лесі Українки - видатної української письменниці та громадської діячки, однієї з центральних постатей національної культури.
Її талант розкрився у багатьох різновидах літературної праці: поезії, драматургії, прозі, літературній критиці і публіцистиці, перекладацькій роботі і фольклористиці. Нині твори поетеси читають на різних континентах, вони видаються мовами багатьох народів світу...

До уваги студентів, аспірантів та молодих науковців!

МНТУ запрошує до участі у V Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку», яка відбудеться 22 квітня 2021 року
У рамках конференції  планується обговорення широкого кола правових, медичних, технічних, соціально-гуманітарних та економічних питань на секціях:
• міжнародної економіки, обліку та фінансів;
• менеджменту та публічного адміністрування;
• права;
• інформаційних технологій та програмної інженерії...

Оголошення про дистанційний прийом учасників освітнього процесу на період з 05.04.2021 до 16.04.2021

УВАГА! Оголошення!  Керуючись рішенням постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та  надзвичайних ситуацій КМДА (протокол № 29 від 01.04.2021) на підставі наказу президента ЗВО "МНТУ" від 01.04.2021 № 9-А "Про зміну умов праці" з метою дотримання протиепідемічних правил, прийом  учасників освітнього процесу на період з 05.04.2021 до 16.04.2021 здійснюється в телефонному режимі:
044 360 47 07;
050 505 24 40;
067 505 44 85;
073 505 44 85...

Шановні абітурієнти!

У зв'язку з певними обставинами, ми вимушені повідомити вас, що он-лайн зустріч, яка була запланована на 15:00 31 березня 2021 року, переноситься. Наразі, було вирішено обрати орієнтовний час проведення заходу ближче до кінця квітня.
Ми, як організатори, усвідомлюємо значущість зустрічі, адже вам, як вступникам, кортить скоріше дізнатися про вступну кампанію, яка незабаром розпочнеться. Приносимо свої щирі вибачення за незручності, які виникли, і просимо не втрачати інтересу до події.
Якщо бажаєте взяти участь у зустрічі, можете продовжувати надсилати запитання, які вас...

Черниговский институт информации, бизнеса и права

Представителем Международного научно-технического университета в Черниговской области является Черниговский институт информации, бизнеса и права МНТУ (ЧИИБиП МНТУ), осуществляющее образовательную деятельность с 1999 года. ЧИИБиП МНТУ был создан с легкой руки академика Бугая Юрия Николаевича в 1999 году как отдельное структурное подразделение Международного научно-технического университета для внедрения новейших образовательных технологий ведущих учебных заведений США и Европы. ЧИИБиП МНТУ является высшим учебным заведением нового типа, комплексно сочетает фундаментальную подготовку специалистов в области информатики, бизнеса, предпринимательства, менеджмента и права различных уровней квалификации с применением практического использования современных достижений мировой науки путем создания и выполнения учебных программ, отвечающих требованиям международных центров аккредитации с привлечением отечественного и зарубежного научного и педагогического потенциала.

Целью создания ЧИИБиП МНТУ являются:

 • подготовка специалистов и ускорения интеграции системы высшего научно-технического образования Северного региона Украины в международную систему высшего образования;
 • удовлетворение потребностей личности во всестороннем развитии ее таланта, умственных способностей в областях науки и техники, получения образования в выбранной образовательной области;
 • получения молодежью региона образовательно-квалификационных уровней бакалавр, специалист по международным программам образовательной подготовки;
 • обеспечение приобретения студентами и слушателями знаний в определенной области и подготовка их к профессиональной профессиональной деятельности.

Предметом деятельности обособленного структурного подразделения Черниговского института информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета при его создании были выбраны:

 • удовлетворение потребностей субъектов предпринимательской деятельности региона в высококвалифицированных специалистах с высшим образованием;
 • предоставление экспертно-консультационных, информационных и других услуг, касающихся проблем высшего образования и научных исследований;
 • подготовка молодежи региона к самостоятельной производственной, предпринимательской, научной и преподавательской деятельности;
 • привлечение ведущих украинских и зарубежных ученых для решения актуальных образовательных и научных проблем Северного региона Украины;
 • разработка и реализация программ довузовской подготовки молодежи, в том числе и углубленная профессиональная подготовка;
 • выполнение научно-исследовательских разработок.

Черниговский институт информации, бизнеса и права МНТУ обеспечивает более фундаментальную и обще-отраслевое образование, что позволяет осуществлять многоступенчатую подготовку по образовательно-квалификационным уровням бакалавра и специалиста. По окончании института выдается диплом государственного образца.

Подготовка в Черниговском институте информации, бизнеса и права МНТУ осуществляется по дневной и заочной формам обучения по следующим направлениям:

Номер

Кафедра

Специализация

0306

Менеджмент

«Менеджмент экономической безопасности»

0501

Компьютерные науки

«Информационно-технические средства обеспечения безопасности бизнеса», «Информационные, управляющие системы и технологии», «Программное обеспечение автоматизированных систем»

0305

Финансы и креди

«Экономическая защита финансовых и банковских учреждений».

0305

Учет и аудит

«Экономическая защита предприятий учреждений и организаций»

0304

Право

«Правовое обеспечение безопасности предпринимательской деятельности" Business Law "»

В ЧИИБиП МНТУ дополнительно осуществляется:

 • довузовская подготовка на все учебные направления по долгосрочным (9 месяцев) и краткосрочными курсами;
 • дополнительная профессиональная подготовка в внеаудиторное время;
 • углубленное изучение иностранных языков;
 • существует возможность международного языкового и профессиональной стажировки в ведущих университетах и ​​корпорациях Европы и Америки;
 • юноши имеют возможность получить звание офицера запаса.

Несмотря на достаточно молодой возраст и довольно жесткую конкуренцию со стороны других учебных заведений Черниговщины ЧИИБиП МНТУ имеет уже достаточный авторитет среди учебных заведений в регионе благодаря основам собственной концепции развития и внедрения образовательных услуг на территории северного региона. Базовыми основами такой концепции является прежде всего создание элитного подразделения МНТУ с высшим качеством обучения чем в других учебных заведениях региона.

Коллектив

Согласно направлений подготовки и рабочих и учебных планов обеспечения учебного процесса в ЧИИБиП МНТУ осуществляют 71 преподаватель, которые на 100% являются специалистами соответствующих научно-педагогических специальностей по учебным и рабочих планах. Из них 12 докторов наук, профессоров, 43 кандидатов наук, доцентов.

Достижения

Одним из приоритетных направлений работы в МНТУта его структурных подразделениях и, в частности, в ЧИИБиП МНТУ является участие в проектах трансъевропейского сотрудничества, осуществляемых при финансовой поддержке Европейского Союза:

проект Tacis "Обучение бухучета и аудита в Украине" совместно с Донецким государственным университетом, координатор проекта французская фирма "Mazazs Formasition" Paris XII, Институт экспертов бухгалтеров Шотландии и Барселонский университет;

 • проект TEMPUS-TACIS в области университетского менеджмента совместно с национальным техническим университетом Украины "КПИ", иностранными партнерами были Высшая техническая школа г. Аахена (Германия), Технический университет г. Ильменау (Германия) и Технический университет г. Дельфта (Нидерланды);
 • проект TEMPUS-TACIS в области Еврознавства вместе с партнерами: Центр европейских исследований и обучения Роберта Шумана (Люксембург), Высшая школа Аахена (Германия), Технический университет Вены (Австрия), Университет северного Лондона (Англия);
 • проект TACIS-АСЕ: "Анализ состояния производственного менеджмента в странах СНГ" совместно с партнерами Университет г. Киль (Англия), Институт Фраунгофера г. Штутгарт (Германия) и Западного университета г. Баку (Азербайджан);
 • "Экономические последствия отбора кадров в странах с переходной экономикой" и "Ускорение и развитие умений в области продаж и маркетинга в новых независимых государствах" с партнерами: Университет Swasea (Англия), Университет г. Копенгаген (Дания), Тбилисский государственный университет (Грузия) , Ирландский центр организации обучения г. Голуэй (Ирландия) и другие.

Уже традиционным стало участие МНТУ и ЧИИБиП МНТУ в программах обмена студентами с ведущими вузами Европы и США.

Многоплановым является сотрудничество МНТУ с организацией World Learning (США), Стентонською школой г. Лондона (Англия), Университетом северного Лондона Англия), Высшая техническая школа г. Аахена (Германия), Университетом возрождения (США).

Ежегодно около 100 студентов проходят языковую стажировку за рубежом, и 20 студентов на постоянном включая обучении в учебных заведениях Европы и США.

МНТУ является штаб-квартирой Евроклуба Украины - Всеукраинской молодежной неправительственной организации, главной целью которой является распространение знаний о Европейском Союзе.

В МНТУ с 1996 p. в МНТУ официально открыта кафедра ЮНЕСКО "Информационные и коммуникационные технологии в образовании".

В 1998 p. совместно с Международной организации труда (МОТ) ООН создан Международный центр развития предпринимательства и менеджмента.

Всего за 10 лет в МНТУ и его структурных подразделениях выполнено 51 международное соглашение.

Отдельным достижением ЧИИБиП М НТУ является организация учебного процесса, которая происходит как система организационных и дидактических мероприятий, направленных на реализацию содержания образования на определенном образовательно-квалификационном уровне в соответствии с государственными стандартами образования и с учетом передовых педагогических технологий зарубежных стран. Базовыми принципами организации учебного процесса в ЧИИБиП МНТУ, кроме обобщенных отечественных принципов и стандартов образования в Украине принципы состязательности, дифференциации и индивидуализации обучения, сочетание контроля и самоконтроля в процессе обучения, постепенной имплементации норм и стандартов образования ЕС и США.

Учебный процесс в ЧИИБиП МНТУ ориентируется на реализацию: общих установок на формирование образованной, гармонично развитой личности, способной к постоянному обновлению научных знаний, профессиональной мобильности и быстрой адаптации к динамическим процессам рыночной экономики;

государственных требований соответствующих образовательно-квалификационных характеристик; особых установок ЧИИБиП МНТУ на подготовку специалистов, способных ориентироваться в динамичных рыночных процессах ЕС и других стран мира, осуществлять научное и технический обмен, активно действовать в иноязычной социально-культурной среде.

 

14000, Украина, г. Чернигов

пр Победы, 95-а,

Тел. (0462) -671-099

Факс: (0462) -670-150

e-mail: tina_77@dont-want-spamukr.dont-want-spamnet

Официальный сайт: institut.chernihiv.net

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уровень аккредитации: IV

Форма обучения: дневная, заочная, по дистанционным технологиям

Квалификационный уровень: младший специалист, бакалавр, специалист, магистр

Военная кафедра:

Общежитие:

Последипломное образование:

Аспирантура, докторантура:

Курсы подготовки к ВНО:

ПАРТНЕРЫ
HRLAW
Erasmus plus
Офіс трансферу знань
Образование в Украине
###OSVITACOMUA###
Академія безперервного навчання
Huspi
Міністерство освіти науки молоді та спорту України