Шановні студенти та викладачі!

На останньому засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста Києва було ухвалено рішення про продовження карантинних обмежувальних заходів відповідно до вимог протиепідеміологічних норм. У зв'язку з цим, адміністрацією ЗВО «МНТУ» було прийнято рішення продовжити дистанційну роботу і навчання. Повідомляємо Вас, що наразі дистанційну роботу продовжено терміном на 2 тижні, тобто, потенційною датою виходу на звичайний режим роботи є 30 квітня. Якщо стосовно рішення будуть виникати подальші зміни, адміністрація закладу у терміновому порядку повідомлятиме Вас про них. Будь ласка слідкуйте за новинами, у яких повідомлятимуться новини щодо актуальної ситуації.

2021 - ювілейний рік геніальної Лесі Українки

«Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає...»
Леся Українка. Лісова пісня
25 лютого виповнилося 150 років від Дня народження Лесі Українки - видатної української письменниці та громадської діячки, однієї з центральних постатей національної культури.
Її талант розкрився у багатьох різновидах літературної праці: поезії, драматургії, прозі, літературній критиці і публіцистиці, перекладацькій роботі і фольклористиці. Нині твори поетеси читають на різних континентах, вони видаються мовами багатьох народів світу...

До уваги студентів, аспірантів та молодих науковців!

МНТУ запрошує до участі у V Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку», яка відбудеться 22 квітня 2021 року
У рамках конференції  планується обговорення широкого кола правових, медичних, технічних, соціально-гуманітарних та економічних питань на секціях:
• міжнародної економіки, обліку та фінансів;
• менеджменту та публічного адміністрування;
• права;
• інформаційних технологій та програмної інженерії...

Оголошення про дистанційний прийом учасників освітнього процесу на період з 05.04.2021 до 16.04.2021

УВАГА! Оголошення!  Керуючись рішенням постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та  надзвичайних ситуацій КМДА (протокол № 29 від 01.04.2021) на підставі наказу президента ЗВО "МНТУ" від 01.04.2021 № 9-А "Про зміну умов праці" з метою дотримання протиепідемічних правил, прийом  учасників освітнього процесу на період з 05.04.2021 до 16.04.2021 здійснюється в телефонному режимі:
044 360 47 07;
050 505 24 40;
067 505 44 85;
073 505 44 85...

Шановні абітурієнти!

У зв'язку з певними обставинами, ми вимушені повідомити вас, що он-лайн зустріч, яка була запланована на 15:00 31 березня 2021 року, переноситься. Наразі, було вирішено обрати орієнтовний час проведення заходу ближче до кінця квітня.
Ми, як організатори, усвідомлюємо значущість зустрічі, адже вам, як вступникам, кортить скоріше дізнатися про вступну кампанію, яка незабаром розпочнеться. Приносимо свої щирі вибачення за незручності, які виникли, і просимо не втрачати інтересу до події.
Якщо бажаєте взяти участь у зустрічі, можете продовжувати надсилати запитання, які вас...

Экология - зависимость будущего от настоящего

Журнал "Куда пойти учиться" № 2 (53)

Само название «Экология» происходит от греческих слов «Оикос» - жилье и «логос» - наука. Как наука о структуре и функциях природы она исследует и изучает взаимосвязь и взаимозависимость человека и других биологических существ, общества в целом с окружающей средой. Сюда входит рациональное природопользование, воспроизведение в необходимых масштабах живой природы в виде заповедников, расширенное восстановление биологических ресурсов и т.п.

Взаимодействие с окружающей средой на каждом уровне жизни и существования природы создает функциональную экологическую систему - основной субъект изучения современной экологии.

Оптимизация системы на всех уровнях, так же как и целостной системы нашей планеты, гармонизация отношений человеческого сообщества и природы составляет главную задачу экологической науки. Поэтому она все более становится наукой, которой пропитаны все другие специальные дисциплины. Сегодня можно ответственно говорить, что от развития и успехов экологии во всех сферах экономики и повседневной жизни зависит существование земной цивилизации, ее будущее, воспитание нового мировоззрения является насущной необходимостью. Сегодня экологов готовят многие вузы, но, как вы понимаете, квалифицированных экологов должно быть намного больше. Потому что нужно менять психологию и сознание всех слоев населения, отдавая приоритет природосбережения и внедряя экологически чистые технологии. Кроме того, экологов, занимающихся техногенной тематикой защиты природы, готовится в вузах значительно меньше, чем экологов чисто биологически естественного профиля. Именно техногенных направлением экологической деятельности занимается кафедра "Инженерная экология и энергосберегающие технологии" Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая.

Сегодня в мире существует очень много проблем, в т.ч. глобального характера, которые разрушают природу и окружающую среду.

Не обошло экологическое бедствие и нашу страну. Сегодня Украина во всех отношениях является одной из самых экологически грязных стран мира. Это и радиационное загрязнение и накопление промышленных и бытовых отходов, и потеря лесного покрова на значительных территориях, и загрязнения открытых водоемов, и некачественная питьевая вода, и загазованность атмосферы и много других проблем. Многие местности нашей страны находятся в зоне экологически опасных факторов, в результате чего имеем высокую заболеваемость населения. Это приводит к серьезным демографическим потерям.

Кому, как не молодому и упорном подрастающему поколению, приобщиться к благородному делу охраны, сохранения и восстановления неоценимый достояние природы, которое существует на Земле.

Овладев экологическими знаниями, методами и средствами ресурсосбережения и защиты окружающей среды, утилизации отходов и т.д., мы сможем осуществлять программы экологизации экономики и коммунального хозяйства, оздоравливать окружающую среду.

Приглашаем Вас к изучению экологии в нашем университете, о чем подробно можно узнать в приемной комиссии или на сайте университета.

У нас есть соответствующая учебно-методическая база, компьютеризированные аудитории и все необходимое для обучения и профессионального усовершенствования по специальности «бакалавр-эколог». Мы также учитываем опыт подготовки экологов в национальном университете КПИ, ИФНТУНГ т.д.. Обучение у нас ведется на принципах Болонского процесса, является основным в Европейском Союзе и получил признание в Украине. Мы учимся по кредитно-модульной системе, т.е. без экзаменационных сессий. Вы сможете также приобретать навыки научно-исследовательской работы.

Вступительных экзаменов в университете нет. Набор студентов проводится по результатам независимого оценивания качества образования.

Абитуриенты, имеющие среднее специальное образование по родственной специальности принимаются на второй или третий курс в зависимости от академической разницы по результатам собеседования.

МНТУ поддерживает партнерские отношения со многими престижными заведениями, организациями и учреждениями различных форм собственности. Диплом бакалавра и специалиста-эколога государственного образца и высокая профессиональная подготовка предоставят Вам возможность работать в сфере госуправления, в частных компаниях и на предприятиях.

Качественное образование - путь к успеху!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени академика Юрия Бугая (МНТУ)

Лицензия Министерства образования и науки Украины

Серия АВ № 443083 от 19.01.2009 г.

IV уровень аккредитации

Государственный диплом

Украина, 02660, Киев, ул. Магнитогорский, 3

Тел.: +38 (044) 360-47-07; 291-50-53; 291-50-60

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уровень аккредитации: IV

Форма обучения: дневная, заочная, по дистанционным технологиям

Квалификационный уровень: младший специалист, бакалавр, специалист, магистр

Военная кафедра:

Общежитие:

Последипломное образование:

Аспирантура, докторантура:

Курсы подготовки к ВНО:

ПАРТНЕРЫ
HRLAW
Erasmus plus
Офіс трансферу знань
Образование в Украине
###OSVITACOMUA###
Академія безперервного навчання
Huspi
Міністерство освіти науки молоді та спорту України