Шановні студенти та викладачі!

На останньому засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста Києва було ухвалено рішення про продовження карантинних обмежувальних заходів відповідно до вимог протиепідеміологічних норм. У зв'язку з цим, адміністрацією ЗВО «МНТУ» було прийнято рішення продовжити дистанційну роботу і навчання. Повідомляємо Вас, що наразі дистанційну роботу продовжено терміном на 2 тижні, тобто, потенційною датою виходу на звичайний режим роботи є 30 квітня. Якщо стосовно рішення будуть виникати подальші зміни, адміністрація закладу у терміновому порядку повідомлятиме Вас про них. Будь ласка слідкуйте за новинами, у яких повідомлятимуться новини щодо актуальної ситуації.

2021 - ювілейний рік геніальної Лесі Українки

«Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає...»
Леся Українка. Лісова пісня
25 лютого виповнилося 150 років від Дня народження Лесі Українки - видатної української письменниці та громадської діячки, однієї з центральних постатей національної культури.
Її талант розкрився у багатьох різновидах літературної праці: поезії, драматургії, прозі, літературній критиці і публіцистиці, перекладацькій роботі і фольклористиці. Нині твори поетеси читають на різних континентах, вони видаються мовами багатьох народів світу...

До уваги студентів, аспірантів та молодих науковців!

МНТУ запрошує до участі у V Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку», яка відбудеться 22 квітня 2021 року
У рамках конференції  планується обговорення широкого кола правових, медичних, технічних, соціально-гуманітарних та економічних питань на секціях:
• міжнародної економіки, обліку та фінансів;
• менеджменту та публічного адміністрування;
• права;
• інформаційних технологій та програмної інженерії...

Оголошення про дистанційний прийом учасників освітнього процесу на період з 05.04.2021 до 16.04.2021

УВАГА! Оголошення!  Керуючись рішенням постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та  надзвичайних ситуацій КМДА (протокол № 29 від 01.04.2021) на підставі наказу президента ЗВО "МНТУ" від 01.04.2021 № 9-А "Про зміну умов праці" з метою дотримання протиепідемічних правил, прийом  учасників освітнього процесу на період з 05.04.2021 до 16.04.2021 здійснюється в телефонному режимі:
044 360 47 07;
050 505 24 40;
067 505 44 85;
073 505 44 85...

Шановні абітурієнти!

У зв'язку з певними обставинами, ми вимушені повідомити вас, що он-лайн зустріч, яка була запланована на 15:00 31 березня 2021 року, переноситься. Наразі, було вирішено обрати орієнтовний час проведення заходу ближче до кінця квітня.
Ми, як організатори, усвідомлюємо значущість зустрічі, адже вам, як вступникам, кортить скоріше дізнатися про вступну кампанію, яка незабаром розпочнеться. Приносимо свої щирі вибачення за незручності, які виникли, і просимо не втрачати інтересу до події.
Якщо бажаєте взяти участь у зустрічі, можете продовжувати надсилати запитання, які вас...

Новый взгляд на профессию переводчика. Прикладная лингвистика и современность

Всеукраинский ежемесячный журнал "Современное образование" № 12 (64)

Стремление нашего независимого государства войти в интегрированную систему деловой, научно-производственной и культурной сфер способствует расширению международных контактов. Для интенсификации развития международного сотрудничества, углубления связей, демонстрации достижений Украины в различных отраслях на мировой арене нужны высококвалифицированные специалисты, владеющие иностранными языками и навыками устного, письменного перевода, которые являются эрудитами, которые знают новейших информационных технологиях, методах компьютерной обработки текстов и современных технологиях поиска, анализа, передачи и хранения информации. Кроме этого, они в совершенстве владеть компьютером, уметь разрабатывать лингвистическое и программное обеспечение информационных систем в области делового общения на иностранном языке, реферирования и аннотирования текса, они также должны уметь работать с базами данных, базами знаний и системами искусственного интеллекта. Именно подготовкой таких специалистов занимаются в Международном научно-техническом университете имени академика Юрия Бугая (МНТУ) по специальности "Прикладная лингвистика".

Как научная дисциплина прикладная лингвистика (англ. applied linguistics) сформировалась лишь во второй половине 20 века, однако прикладные сферы лингвистики еще издавна отмечались широким разнообразием. Так, к классическим прикладных отраслей, отражавшие движение цивилизационного процесса относятся: фиксация и хранение информации - создание алфавитов и письма, орфография, методика обучения родному и неродном языке, практическая транскрипция и транслитерация, передача информации - теория перевода, дешифровки текстов, составления словарей, разработка терминологии.

Одновременно с развитием и совершенствованием классических прикладных отраслей языкознания во второй половине 20 века развился ряд новых направлений прикладной лингвистики. Эти направления являются логическим продолжением исторического развития прикладной лингвистики на новом этапе, который обусловлен современной научно-технической революцией.

Компьютеризация информационной сферы стимулировала развитие нового направления прикладной лингвистики - компьютерного, в компетенцию которого входит лингвистическое обеспечение функционирования информации в автоматизированных системах разных типов: создание систем автоматического перевода, автоматическое распознавание и синтез речи, автоматизация интеллектуальной деятельности - создание систем искусственного интеллекта информационно -поисковых систем, систем автоматического аннотирования и реферирования информации, создание машинных словарей, создание баз данных лингвистического направления.

Всего прикладные аспекты лингвистического обеспечения различных сфер человеческой деятельности сводятся к общей проблемы - проблемы обработки информации, которая функционирует в обществе. Это и текстовая информация в ее письменном виде, и устную речь как наиболее привычный способ коммуникации.

Особая роль прикладной лингвистики в решении практических проблем и потребностей общества определяется современным этапом развития человеческой цивилизации - этапом перехода к информационному обществу, в котором роль языка и речевой коммуникации чрезвычайно возрастает. Всестороннее развитие языков и их включение в мировые информационные процессы поощряет активной многоязычности для свободного доступа к информации и контактов с внешним миром. Изучение иностранных языков широкого применения становится одним из приоритетных образовательных и культурных задач для многих стран Европы, в том числе и для Украины.

Этой задачей вполне соответствует специальность "Прикладная лингвистика" в МНТУ, ориентированную на современную молодежь, которая стремится жить в мире без языковых границ, где перевод, как вид человеческой деятельности, является мощным средством общения между людьми, народами и культурами.

Специалист в области прикладной лингвистики свободно владеет иностранными языками, профессионально осуществляет устные и письменные переводы, принимает участие в составлении бумажных и электронных словарей, создает системы машинного перевода и т.д.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уровень аккредитации: IV

Форма обучения: дневная, заочная, по дистанционным технологиям

Квалификационный уровень: младший специалист, бакалавр, специалист, магистр

Военная кафедра:

Общежитие:

Последипломное образование:

Аспирантура, докторантура:

Курсы подготовки к ВНО:

ПАРТНЕРЫ
HRLAW
Erasmus plus
Офіс трансферу знань
Образование в Украине
###OSVITACOMUA###
Академія безперервного навчання
Huspi
Міністерство освіти науки молоді та спорту України