Шановні студенти та викладачі!

На останньому засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста Києва було ухвалено рішення про продовження карантинних обмежувальних заходів відповідно до вимог протиепідеміологічних норм. У зв'язку з цим, адміністрацією ЗВО «МНТУ» було прийнято рішення продовжити дистанційну роботу і навчання. Повідомляємо Вас, що наразі дистанційну роботу продовжено терміном на 2 тижні, тобто, потенційною датою виходу на звичайний режим роботи є 30 квітня. Якщо стосовно рішення будуть виникати подальші зміни, адміністрація закладу у терміновому порядку повідомлятиме Вас про них. Будь ласка слідкуйте за новинами, у яких повідомлятимуться новини щодо актуальної ситуації.

2021 - ювілейний рік геніальної Лесі Українки

«Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає...»
Леся Українка. Лісова пісня
25 лютого виповнилося 150 років від Дня народження Лесі Українки - видатної української письменниці та громадської діячки, однієї з центральних постатей національної культури.
Її талант розкрився у багатьох різновидах літературної праці: поезії, драматургії, прозі, літературній критиці і публіцистиці, перекладацькій роботі і фольклористиці. Нині твори поетеси читають на різних континентах, вони видаються мовами багатьох народів світу...

До уваги студентів, аспірантів та молодих науковців!

МНТУ запрошує до участі у V Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку», яка відбудеться 22 квітня 2021 року
У рамках конференції  планується обговорення широкого кола правових, медичних, технічних, соціально-гуманітарних та економічних питань на секціях:
• міжнародної економіки, обліку та фінансів;
• менеджменту та публічного адміністрування;
• права;
• інформаційних технологій та програмної інженерії...

Оголошення про дистанційний прийом учасників освітнього процесу на період з 05.04.2021 до 16.04.2021

УВАГА! Оголошення!  Керуючись рішенням постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та  надзвичайних ситуацій КМДА (протокол № 29 від 01.04.2021) на підставі наказу президента ЗВО "МНТУ" від 01.04.2021 № 9-А "Про зміну умов праці" з метою дотримання протиепідемічних правил, прийом  учасників освітнього процесу на період з 05.04.2021 до 16.04.2021 здійснюється в телефонному режимі:
044 360 47 07;
050 505 24 40;
067 505 44 85;
073 505 44 85...

Шановні абітурієнти!

У зв'язку з певними обставинами, ми вимушені повідомити вас, що он-лайн зустріч, яка була запланована на 15:00 31 березня 2021 року, переноситься. Наразі, було вирішено обрати орієнтовний час проведення заходу ближче до кінця квітня.
Ми, як організатори, усвідомлюємо значущість зустрічі, адже вам, як вступникам, кортить скоріше дізнатися про вступну кампанію, яка незабаром розпочнеться. Приносимо свої щирі вибачення за незручності, які виникли, і просимо не втрачати інтересу до події.
Якщо бажаєте взяти участь у зустрічі, можете продовжувати надсилати запитання, які вас...

Инновационное развитие высшей школы: Украины - среди первых или отстающих?

Газета "Комсомольская правда в Украине" № 232 (3932/25327).

Взгляды и оценки специалистов и руководителей ведущих украинских вузов на тему того, как развивается образование в нашей стране.

Мир ускоряется, а также понятие "современные технологии" меняется день ото дня. Сфера образования в этом случае - особая, она должна идти в ногу со временем, чтобы выпускники учебных заведений легко находили свою нишу в профессиональной жизни, были востребованы. Насколько украинская высшая школа успевает за мировыми, европейскими процессами? Что мешает развиваться и как эти проблемы решить?

Все эти вопросы мы задали украинским экспертам в сфере образования, руководителям ведущих вузов.

"ГЛАВНОЕ - ЖЕЛАНИЕ вузов РАЗВИВАТЬСЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ И СВЯЗЬ С ПРАКТИКОЙ"

Максим Георгиевич Луцкий, народный депутат, 1-й заместитель председателя Комитета науки и образования, 1-й проректор Национального авиационного университета:

- Вопрос инновационного развития следует рассматривать в комплексе в связи с развитием инвестиционно-инновационной деятельности в стране. В предыдущие годы поддержка инновационной деятельности была слаба. В нашем университете постоянно работают над повышением конкурентоспособности выпускников. Одно из важнейших направлений - постоянная связь теории с практикой, чтобы не заниматься переобучением выпускников. Предприятия не хотят брать студентов на практику. Мы ведем диалог с различными предприятиями, поддерживаем постоянную связь, интересуемся, какие специалисты нужны сейчас, через три, пять лет. Например, развивается беспилотная авиация - мы ведем переговоры с Кабмином, с пограничной службой. Сотрудничаем с городской администрацией, например при создании электронной базы данных зданий и сооружений Киева. Отдельное внимание уделяется - изучению языков, особенно специализированной лексики.

Мы развиваем международное сотрудничество, доказываем свою надежность как партнера. Это неправильно, когда европейский вуз получает грант, мы делаем 70% работы и получаем лишь 10% денег. Добиться обратного можно, если о нас будут знать, воспринимать как профессионалов, если мы будем на слуху.

Главное в успехе инновационного развития вуза - желание администрации вуза развиваться, конструктивный диалог с работодателем и работа со студентами.

"ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ должны быть погружены в мировое образовательное пространство"

Сергей Аркадьевич Ерохин, ректор Национальной академии управления:

- Инновации заключаются в овладении всеми инструментами, которые дает сейчас мировое образовательное пространство. И для этого, конечно, необходимо участие преподавателей в научно-исследовательском процессе, погружение в мировое научное пространство. Например, при составлении рейтинга вузов агентством Thomson Reuters учитываются публикации в индексированных журналах, а их в мире 12 тысяч. Один из них выдает Национальная академия управления - "Актуальные проблемы экономики". Также важны студенческие и преподавательские обмены. НАУ сотрудничает с десятками университетов мира, мы проводим международные аналитические школы в Киеве.

Нужно создавать инструментарий для самостоятельной работы студента, предоставлять материалы в бумажном и в электронном виде, обеспечивать дистанционную помощь преподавателей. Электронные средства коммуникации, современные средства обучения размывают границы университета, студент получает информацию в удобном для него виде. Мы поддерживаем учащихся после окончания вуза, облегчаем признание диплома и квалификации при трудоустройстве в Украине и за рубежом, поддерживаем связь с выпускниками протяжении всей их карьеры. Я считаю, студенты в Украину просто обязаны свободно говорить, учиться, работать на украинском, русском и английском языках. Они должны не только общаться, но и писать научные работы на английском. Студенты должны иметь связь с практической деятельностью во время учебы, и наш университет заботится об этом.

В целом украинская высшая школа не отстает от мировых образовательных процессов. Но и не сокращает отставание, которое есть ... Что делать? Тотально учить английский, информационные технологии, отказаться от лекционно-семинарской системы и изменять мотивацию студентов.

"НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ будущих УКРАИНСКИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ БЕЗ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

Николай Федорович Дмитриченко, ректор Национального транспортного университета, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор технических наук, профессор:

- Инновационное развитие высших учебных заведений Украины происходит в условиях современных рыночных отношений, развития новых технологий, интеграции в мировую систему высшего образования. Вопросы повышения качества подготовки студентов могут быть решены при активном внедрении и функционировании в вузах современных информационных и телекоммуникационных технологий. Главной целью развития инновационных технологий в Национальном транспортном университете является внедрение принципиально нового подхода к информатизации университета, который предусматривает выполнение следующих составляющих:

комплексная интеграция университета в мировую информационную систему;
широкое взаимодействие с другими университетами на уровне совместных образовательных программ;
интенсификация учебного процесса и активизация учебно-познавательной деятельности студентов;
создание условий для широкого внедрения современных образовательных технологий в учебный процесс;
повышения эффективности управления качеством образования.

Результаты такой работы говорят сами за себя. Это высокий конкурс при поступлении в наш университет, почти 200 договоров о сотрудничестве с потенциальными работодателями, значительное число трудоустроенных выпускников, высокая эффективность университетской науки.

"ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ позволяет уверенно смотреть в завтрашний день"

Елена Вячеславовна Яковлева, ректор Киевского института бизнеса и технологий, академик, кандидат философских наук:

- Инновационные технологии в образовательном процессе можно рассматривать с двух позиций. Первая - это использование инновационных технологий в той области знаний, в которой студенты получают образование. Здесь нужно понимать, что задача первого высшего образования - открыть перед студентом основы этой отрасли знаний, передать то, что накопило человечество. А это десятилетие для IT, столетия для точных наук и тысячелетия для гуманитарных. Студент должен не только освоить знания, но и понять, в каком направлении будет развиваться отрасль. В результате студент получает знания 5-10-летней давности и обзор, а не глубокие знания современных технологий.

Вторая позиция - это использование инновационных технологий в процессе обучения. Здесь украинские вузы идут в ногу со временем. Киевский институт бизнеса и технологий применяет современные технологии обучения не только в Киеве, но и в филиалах - в Житомире, Виннице, Луганске, Запорожье, Нежине и Белой Церкви. Внедрение современных технологий осуществляется за счет подготовки преподавателей в Школе педагогического мастерства. Задача школы - внедрение и передача опыта успешных практик. Такой подход требует вовлечения всех: администрация предоставляет возможности, преподаватели работают над собой и творчески подходят к задачам, а от студентов мы ожидаем самоотдачи. Такой подход делает учебный процесс осмысленным и целенаправленным, позволяет студенту уверенно смотреть в завтрашний день.

"Вхождение в европейское образовательное пространство очень влияет на высшую школу"

Владислав Юрьевич Бугай, президент Международного научно-технического университета им. академика Юрия Бугая (МНТУ), кандидат технических наук, академик Украинской нефтегазовой академии:

- Становление общества знаний, глобализация, вхождения Украины в европейское образовательное пространство большое влияние на высшую школу. Говоря об инновациях, акцентируют внимание на внедрении кредитно-модульной системы организации учебного процесса. Она была введена в нас еще в 1993 году. Сейчас в университете внедрена электронная система управления, созданы электронная библиотека, архив электронных документов. Налажено общение преподавателей и студентов в режиме онлайн.

В университете внедряются новые образовательные стандарты. Следует назвать методы case study ("подгруппы быстрого обсуждения") из 4-5 человек, деловые игры и имитационные ситуации. В учебном процессе МНТУ активно используются достижения научных школ. Наш университет - единственный из негосударственных вузов, который готовит инженеров по добыче нефти и газа, инженеров по транспортировке и хранению нефти и газа. Ученые факультета нефтегазовой инженерии имеют 30 патентов на изобретения, которые используются в нефтегазовой промышленности, а также студентами при дипломном проектировании и в учебном процессе. МНТУ выполнил несколько проектов программы "Темпус-Тасис", в вузе внедрены европейские студии.

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уровень аккредитации: IV

Форма обучения: дневная, заочная, по дистанционным технологиям

Квалификационный уровень: младший специалист, бакалавр, специалист, магистр

Военная кафедра:

Общежитие:

Последипломное образование:

Аспирантура, докторантура:

Курсы подготовки к ВНО:

ПАРТНЕРЫ
HRLAW
Erasmus plus
Офіс трансферу знань
Образование в Украине
###OSVITACOMUA###
Академія безперервного навчання
Huspi
Міністерство освіти науки молоді та спорту України