Шановні студенти та викладачі!

На останньому засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста Києва було ухвалено рішення про продовження карантинних обмежувальних заходів відповідно до вимог протиепідеміологічних норм. У зв'язку з цим, адміністрацією ЗВО «МНТУ» було прийнято рішення продовжити дистанційну роботу і навчання. Повідомляємо Вас, що наразі дистанційну роботу продовжено терміном на 2 тижні, тобто, потенційною датою виходу на звичайний режим роботи є 30 квітня. Якщо стосовно рішення будуть виникати подальші зміни, адміністрація закладу у терміновому порядку повідомлятиме Вас про них. Будь ласка слідкуйте за новинами, у яких повідомлятимуться новини щодо актуальної ситуації.

2021 - ювілейний рік геніальної Лесі Українки

«Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає...»
Леся Українка. Лісова пісня
25 лютого виповнилося 150 років від Дня народження Лесі Українки - видатної української письменниці та громадської діячки, однієї з центральних постатей національної культури.
Її талант розкрився у багатьох різновидах літературної праці: поезії, драматургії, прозі, літературній критиці і публіцистиці, перекладацькій роботі і фольклористиці. Нині твори поетеси читають на різних континентах, вони видаються мовами багатьох народів світу...

До уваги студентів, аспірантів та молодих науковців!

МНТУ запрошує до участі у V Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку», яка відбудеться 22 квітня 2021 року
У рамках конференції  планується обговорення широкого кола правових, медичних, технічних, соціально-гуманітарних та економічних питань на секціях:
• міжнародної економіки, обліку та фінансів;
• менеджменту та публічного адміністрування;
• права;
• інформаційних технологій та програмної інженерії...

Оголошення про дистанційний прийом учасників освітнього процесу на період з 05.04.2021 до 16.04.2021

УВАГА! Оголошення!  Керуючись рішенням постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та  надзвичайних ситуацій КМДА (протокол № 29 від 01.04.2021) на підставі наказу президента ЗВО "МНТУ" від 01.04.2021 № 9-А "Про зміну умов праці" з метою дотримання протиепідемічних правил, прийом  учасників освітнього процесу на період з 05.04.2021 до 16.04.2021 здійснюється в телефонному режимі:
044 360 47 07;
050 505 24 40;
067 505 44 85;
073 505 44 85...

Шановні абітурієнти!

У зв'язку з певними обставинами, ми вимушені повідомити вас, що он-лайн зустріч, яка була запланована на 15:00 31 березня 2021 року, переноситься. Наразі, було вирішено обрати орієнтовний час проведення заходу ближче до кінця квітня.
Ми, як організатори, усвідомлюємо значущість зустрічі, адже вам, як вступникам, кортить скоріше дізнатися про вступну кампанію, яка незабаром розпочнеться. Приносимо свої щирі вибачення за незручності, які виникли, і просимо не втрачати інтересу до події.
Якщо бажаєте взяти участь у зустрічі, можете продовжувати надсилати запитання, які вас...

Международные связи

Международное сотрудничество

Свою международную деятельность Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая осуществляет в поле национального законодательства Украины в области образования, руководствуясь соответствующими международными и региональными документами, произведенными в рамках реализации задач Болонского процесса.

Стратегический курс университета на интеграцию в общеевропейское пространство высшего образования обусловил приоритетные направления международной деятельности МНТУ:

 • разработка, участие и организационное обеспечение проектов трансевропейского сотрудничества, нацеленных на развитие, усовершенствование и внедрение новых направлений академической деятельности, которые отвечают нуждам общества в процессе глобализации, разработку механизмов повышения качества и оценки качества образования, и т.п.;
 • организационное обеспечение международного научного сотрудничества, содействие участию специалистов МНТУ в международных исследовательских проектах, научных конференциях, организация повышения квалификации преподавательского состава университета благодаря участию в исследовательских стажировках и т.п.;
 • содействие профессиональной мобильности профессорско-преподавательского состава и студентов путем заключения двусторонних и многосторонних соглашений с иностранными вузами, активного сотрудничества с соответствующими отделами посольств, международными фондами и учреждениями, деятельность которых направлена на развитие академической мобильности в духу задач Лиссабонской стратегии;
 • просветительская и культурно-образовательная деятельность, нацеленная на пропаганду идей евроинтеграции ,распространение информации относительно деятельности европейских учреждений;
 • содействие и организационное обеспечение членства МНТУ в международных ассоциациях, союзах, сетях и т.п.;
 • обмен информацией, переписка с иностранными партнерами, организация и проведение презентаций международных фондов и организаций, участие в международных образовательных выставках и т.п..

С момента своего учреждения МНТУ стал активным участником и бенефициаром больших проектов в рамках Программы трансевропейского сотрудничества в области высшего образования – TEMPUS TACIS:

1. Первый двухлетний проект TEMPUS « Обучение бухгалтерскому учету и аудиту в Украине» (1994-1995 г.) университет получил почти на первом году существования. Вместе с партнерами Донецким госуниверситетом, Университетом Париж – ХІІ, французской фирмой «Мазар Формасьон», которая выступила координатором проекта, Институтом бухгалтерского учета Шотландии , Барселонским университетом, МНТУ организовал обучение и повышение квалификации для бухгалтеров-аудиторов из всех регионов Украины.  Выполнение проекта было настолько успешным, что Министерство иностранных дел Франции решило продлить его на два года. Новый проект получил название «Обучение бухгалтерскому учету и аудиту. Укрепление французского присутствия в Украине» (1995- 1997 г.).

2.На базе МНТУ в консорциуме с НТУ «КПИ», Рейнско-Вестфальской высшей технической школой (Аахен, Германия), Техническим университетом Ильменау (Германия), Техническим университетом Дельту (Нидерланды) была осуществлена реализация главной части проекта в области университетского менеджмента (1994-1995 г.).

3.Значительным событием в становлении университета стало выполнение предпроекта «Создание специальности «Євроведение» в МНТУ» (1995-1997 г.) совместно с Университетским Центром Робера Шумана (Люксембург), Рейнско-Вестфальской высшей технической школой (Германия), координатором проекта, и Техническим Университетом Вены (Австрия), а также главного проекта «Создание факультета Євроведения в МНТУ» (1997-2000 г.), где партнером университета выступил кроме вышеназванных еще и Университет Северного Лондона. По результатам мониторинга Европейской комиссии выполнения этого проекта было признано одним из наиболее успешных в Украине. Благодаря реализации проекта Международный научно-технический университет им. акад. Ю. Бугая осуществил три выпуска магистров по специальности «Євроведение», повысил квалификацию профессорско-преподавательский состав, студенты МНТУ прошли стажировку в вузах-партнерах. На протяжении 3-х лет преподаватели ведущих европейских вузов читали курсы лекций по актуальным проблемам євроведения. Кроме того в МНТУ была создана специализированная библиотека по євроведению (более чем 700 томов на английском, немецком, французском и др. европейских языках).

Другим приоритетным направлением международной деятельности МНТУ является международное научное сотрудничество. Научные работники университета осуществили много научных разработок, имеющих государственное и международное значение. Их важность была оцененна и поддержанна европейскими учреждениями в рамках межевропейських исследовательских проектов TACIS ACE :

1. "Анализ управления производством в новых независимых государствах бывшего Советского Союза" ( 1995 – 1997 г. ). Партнеры проекта : Кильський университет ( Великобритания), Тбилисский государственный университет, Франкфуртский институт менеджмента.

2. "Экономические последствия отбора кадров в странах с переходной экономикой" ( 1996 – 1997 ) . Партнеры проекта : Университетский Колледж Свансии, координатор проекта, фирма Kjaer and Kjerulf ( Дания ), Тбилисский государственный университет.

3. "Ускорение и развитие умений в области продажи и маркетинга в новых независимых государствах" ( 1997 – 1998 ). Проект выполнялся тем же составом консорциума, к которому позднее присоединился Исследовательский Центр ICOOR (Ирландия).

В рамках Программы Развития ООН «Устойчивое человеческое развитие» по заказу правительства Украины был реализован исследовательский проект «Поддержка развития малых и средних предприятий» (1998 – 1999).

Проекты по организации тренингов и семинаров для руководителей высшего уровня:

1. "Глобализация, структурные реформы и конкурентноспособные стратегии: международный опыт" (1997-1998) при содействии Международной организации Труда вместе с Украинским Союзом промышленных предприятий для руководителей высшего уровня государственного руководства и неправительственных организаций, лидеров профсоюзов, высших руководителей предприятий.

2. Цикл тренингов-семинаров «Антикризисный менеджмент» (1998-1999) при содействии Представительства ООН в Украине для руководителей малого и среднего бизнеса в городах Украины : Киеве, Ялте, Чернигове, Николаеве.

3. «Менеджмент организационных изменений в аппарате управления государственными структурами» (1999) при содействии Мирового банка для высшего руководства Министерства финансов и Министерства экономики Украины.

4. «Руководство процессом организационных преобразований при проведении административных реформ в аппарате управления государственными структурами» (2000) при содействии Мирового банка для высшего руководства Министерства финансов и Министерства экономики Украины.

5. Цикл национальных семинаров «Социально-ответственный подход к реконструкции больших предприятий» (2001-2002) при содействии Международной Организации Труда для руководителей высшего уровня государственного руководства и неправительственных организаций, лидеров профсоюзов, высших руководителей предприятий.

В рамках реализации общей стратегии университета на развитие и внедрение в учебный процесс инновационных информационных и коммуникационных технологий в МНТУ действует кафедра ЮНЕСКО «Информационные и коммуникационные технологии в образовании», которая первой является созданной в Украине кафедрой ЮНЕСКО (1995 г.) в негосударственном высшем учебном заведении. Официальная деятельность Кафедры как структурного подразделения МНТУ разворачивается в рамках Программы межуниверситетского сотрудничества и академической мобильности UNITWIN/ кафедры ЮНЕСКО и нацелена на участие у осуществлении Межправительственной программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (раздел «Образование для всех»).

Международный научно-технический университет им.. академика Ю. Бугая заключил целый ряд Соглашений о сотрудничестве с западными университетами:

 • Технологическим Образовательным институтом (Афины, Греция).
 • Университетом Париж – ХІІ (Франция).
 • Университетом Содружества Вирджинии (США).
 • Рейнськофвестфальською Высшей Технической Школой.
 • Университетом Прикладных Наук Оулу (Оулу, Финляндия).

Членство в международных организациях

Международный научно-технический университет имени академика Ю. Бугая является членом международной организации «Інкорвуз», Рады Мира Украины. С 2008 года МНТУ является Действительным членом Международной ассоциации университетов.

МНТУ активно сотрудничает с соответствующими отделами посольств западных стран и организациями, нацеленными на развитие академической мобильности и научного сотрудничества : Службой академических обменов Германии (ДААД), British Council, Французским культурным центром и Центром научного и университетского сотрудничества Франции, Программой академических обменов им. Фулбрайта в Украине и т.п.

 

Международная ассоциация университетов

В 2008 году Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая стал действительным членом Международной ассоциации университетов (International Association of Universities).

Международную ассоциацию университетов (МАУ) было основано в 1950 году под эгидой UNESCO. Постоянный Секретариат Ассоциации, в том числе информационный центр UNESCO/IAU Высшего образования, расположен в офисах UNESCO в Париже, Франция.

МАУ - международная организация, которая объединяет университеты и другие учреждения высшего образования из 130 стран и содействует их сотрудничеству в ключевых вопросах в сфере высшего образования.

Главная цель МАУ - коллективное сотрудничество учреждений высшего образования всего мира.

Ассоциация сосредоточивает свои действия на таких приоритетних вопросах:

 • Свободный доступ к высшему образованию;
 • Поддержка развития высшего образования;
 • Интернационализация высшего образования;
 • Равный доступ к внешнему образованию для всех;
 • Организация межуниверситетского диалога.

МАУ обеспечивает продвижение реформ высшего образования в соответствующих учреждениях разных стран мира.

 

Болонский процесс. Точки зрения, комментарии

Что такое Болонский процесс

Болонский процесс или Болонская реформа (Bologna process) - это межправительственная европейская реформа, имеющая целью создание Европейского пространства высшего образования (EHEA) до 2010 года. Фундаментальными принципами этого пространства есть, взаимопризнания образовательных степеней и квалификаций, прозрачность (понятность дипломов и степеней благодаря созданию общей трехстепенной структуры образования) и европейское сотрудничество в сфере гарантированности качества образования.

Кроме того, реформа является совокупностью инструментов гармонизации национальных образовательных систем в Европе. Эта реформа имеет целью облегчение мобильности студентов, преподавателей, знаний и технологий в европейских странах через взаимопризнание университетских дипломов и периодов обучения участниками Болонского процесса. Реформа нацелена на общеевропейскую гармонизацию принципов и результатов образовательных услуг, а также на повышение эффективности трудоустройства дипломированных специалистов во всех странах ЕС.

Кроме того, как это было указано в Стратегии Европейского пространства высшего образования в глобальном аспекте, Европейское пространство высшего образования должно быть открытым миру, то есть способствовать мобильности студентов, исследователей и преподавателей, а также содействовать справедливому доступу к качественному высшему образованию. Так, реформа призвана продемонстрировать эффективность модели не только для стран-членов Европейского Союза, так и для нынешних и потенциальных кандидатов на вступление в ЕС (стран западнобалканского региона и Турции), а также для стран-соседей Союза ( страны Южного Средиземноморья и постсоветского блока). Страны-партнеры ЕС имеют возможность приобщиться к этому процессу, способствующему постепенной интеграции для стран-соседей. Европейское пространство высшего образования должно стать открытым пространством, обеспечивающим мобильность студентов, исследователей и преподавателей, а также содействующим справедливому доступу к качественному высшему образованию.

Болонский процесс
• Что такое Болонский процесс: www.eu-edu.org/ua/bolonsky1.html
• История Болонского процесса: www.eu-edu.org/ua/bolosnky2.html
• Основные инструменты: www.eu-edu.org/ua/bolosnky3.html
• Главные документы: www.eu-edu.org/ua/bolosnky5.html
• Глоссарий: www.eu-edu.org/ua/bolonsky6.html
• PhD программы и докторские школы в Европе: www.eu-edu.org/ua/bolonsky7.html

Аналитика: Болонский процесс - идея "пятой свободы" в современном обществе знаний
Болонский процесс, или Болонская реформа, начатая в 1999 году, длится уже почти десятилетие. Сорок шесть государств на двух континентах, от Португалии до Азербайджана, от Норвегии до Турции, стали ее участниками. Украина присоединилась к реформе в 2005 году, а Россия пополнила количество стран-участниц в 2003.

Цель реформы, определенная Болонской декларацией, состоит в создании единого „Европейского пространства высшего образования” (European Higher Education Area) и „Европейского пространства исследований” (Eurоpeаn Research Area). Создание этого единого пространства образования мыслится прежде всего либеральным способом: а именно, как устранение препятствий для передвижения. По аналогии четверых свобод, фундаментальных для общего рынка Европейского Союза, а именно: свободы движения капитала, рабочей силы, товаров и услуг. Болонская реформа настаивает на необходимости „пятой свободы”, а именно „ свободы движения знания”. Эта установка предусматривает устранение препятствий для мобильности студентов, преподавателей и исследователей между странами-участницами. Снятие виртуальных, хотя и ощутимых, границ между исторически разными образовательными системами требует введения четкой и понятной для всех участников процесса системы дипломов, прозрачности присуждения научных степеней, эквивалентности квалификаций и т.п.

Согласно либеральной установке реформы, устранение препятствий для движения создаст лучшие условия для развития всех ее участников. Поэтому в центре внимания болонских сдвигов находятся формальные критерии, обеспечивающие мобильность: общее европейское трехстепенное образование (бакалавр – магистр - Phd), выход на единую систему квалификаций (что включает школьное, и даже дошкольное образование), эквивалентность и взаимопризнание дипломов, европейская кредитно-модульная система (ECTS, European Credit Transfer and Accumulation System). Все эти структурные нововведения являются формальными критериями, необходимыми для стимулирования движения знания между границами. По замыслу участников реформы, введение общего знаменателя для измерения должно привести к гармонизации, а не к унификации образовательных систем и существенно упростить процедуры мобильности.

„Европейское измерение” реформы на институционном уровне, является определяющим. Так, „полноправным членом” Болонского процесса, кроме сорока шести государств, является Европейская Комиссия, которая, к тому же, финансирует много, связанных с реформой, инициатив. Так, в 2004 году под значительным влиянием положений Болонского процесса, появилась учебная программа Erasmus Mundus, создавшая свыше ста европейских международных магистерских программ, открытых для студентов всего мира. Программа будет продлена и на период 2009-2013 и распространена на уровень докторских программ. Другим интересным примером финансовой поддержки болонских принципов стала программа TEMPUS, финансирующая структурные меры, которые помогают реформировать образовательные системы в направлении задач Болонской реформы. К так называемым „консультативные члены” реформы входят европейские организации : Совет Европы и ЮНЕСКО, а также пять влиятельных общеевропейских университетских Ассоциаций: Европейская университетская Ассоциация, Европейская Ассоциация учреждений высшего образования, Европейский студенческий союз, Европейская ассоциация обеспечения качества в высшем образовании, Международная образовательная общеевропейськая структура.

Но вместе с тем, в отличие от Европейского Союза, который есть экономическим, социальным и политическим проектом, образовательный проект Болонського процесса принципиально более открыт внешнему миру. В реформе принимают участие не только страны-члены ЕС, но и европейские страны, которые не входят в Евросоюз (Швейцария, Исландия, Норвегия), страны-„карлики” (Андорра, Ватикан), страны Азии (Турция, Армения, Азербайджан), Балканские страны, а также восточноевропейские страны постсоветского пространства (Россия, Украина, Молдова). Более того, присоединение к Болонскому процессу нельзя считать лишь „евро-интеграционной” инициативой, хотя так часто считают, приводя пример демонстративного отказа от участия Бєларусии. Но присоединение России в 2003 году свидетельствует о том, что участие в реформе не может автоматически означать наличие „ евро-интеграционных ожиданий” страны.

Открытость к внешнему миру европейской реформы определяет и относительно простой алгоритм присоединения к ней. В отличие от Европейского Союза, присоединение к созданию единое Европейского пространства высшего образования не требует жесткого соответствия экономическим, социальным или политическим критериям. Единым формальным условием возможности присоединения к Болонскому процессу, согласно Берлинскому коммюнике, является подписание страной Европейской культурной конвенции Совета Европы 1954 года. Поэтому четверым странам, которые представили заявку на присоединение к Болонскому процессу, но не подписали эту Конвенцию (Израиль, Киргизия, Северный Кипр и Косово), было отказано в присоединении к реформе. Во всех других случаях, присоединение является довольно простой процедурой и базируется на доброй воле исполнительной власти отдельной страны – в частности, министерства образования. Собственно, поэтому к реформе присоединились страны с очень разным национальным образовательным потенциалом и очень разными образовательными системами.

На межгосударственному уровне Болонская реформа развивается через проведение международных конференций, которые собирают министров образования по всем странам-участниц реформы каждые два года. За время внедрения реформы с 1999, проведено пять таких международных министерских конференций: в Болоньи (Италия), Праге (Чехия), Берлине (Германия), Бергене (Норвегия) и Лондоне (Великобритания). Для подготовки таких конференций был создан Секретариат Болонского процесса, который каждые два года переезжает в страну проведения следующей конференции. Документ, который готовится на протяжении такой конференции, имеет название коммюнике и является документом скорее координационного, чем законодательного, характера. Общение между субъектами Болонской реформы строится наподобие „открытого метода координации” ЕС (OMC, Open Method of Coordination, soft law) и, таким образом, не предусматривает санкций и наказаний в случае невыполнения определенных требований.

Либеральная установка воплощения „пятой свободы”, принципиальная открытость к миру вне ЕС, отсутствие системы санкций - в итоге Болонская реформа предстает как либеральная и гуманистическая реформа высшего образования, преимуществами которой могут воспользоваться почти все страны европейского континента. Соответственно, возникает вопрос: какое наполнение несет открытие виртуальных границ между разными образовательными системами? В чем состоит прагматическая идея создания такого пространства? Где искать добавленную стоимость усилий, направленных на создание Европейского пространства высшего образования?

Ответы на эти вопросы являются социологическими и экономическими. Болонская реформа есть одним из ответов на круг проблем, которые заострились в европейском образовании в конце ХХ столетия. Так, с ХІХ столетия классической моделью европейского университета была модель Вильгельма фон Гумбольдта, использованная при учреждении университета в Берлине в 1810 и распространенная со временем на другие европейские учебные заведения. Эта модель базировалась на двух основных свободах – свободе излагать и свободе учиться, и была, в большей мере, ориентированной на фундаментальные исследования. Идеальной целью этой образовательной философии был прирост знания, где знание выступало как наивысшая цель и потому рассматривалось как самоцель. Однако, в течение последней трети ХХ столетия эта классическая модель столкнулась с определенными социальными и экономическими проблемами. Во-первых, беспрецедентная масовизация высшего образования во многих странах Европы привела к инфляции образовательных практик и к хроническому недофинансированию высшего образования. Во-вторых, было подмечено, что высокий уровень граждан с высшим образованием не имеет положительного влияния на довольно высокий уровень безработицы в странах-членах ЕС. Итак, знание, которое мыслилось как свобода, оказалось неэффективным для решения „критической массы” социальных и экономических проблем.

Соответственно, появился вопрос экономической и общественной эффективности высшего образования. Знание не является лишь самоцелью, но средством избежать социального напряжения в обществе и повысить экономический рост. В 2000 году, через год после начала Болонской реформы, в португальской столице Лиссабон, главы европейских государств и правительств договорились о весьма амбициозной цели: сделать из ЕС „наиболее конкурентоспособную и динамическую экономику, основанную на знании” до 2010 года. Понятно, что соперниками ЕС в конкуренции на инновационном рынке являются Соединенные Штаты Америки и Япония. Эта „десятилетка” (2000-2010), финал которой совпадает с завершением Болонского процесса, получила название Лиссабонской стратегии, и является отголоском содержательной ориентации Болонской реформы.

Так, знание, согласно Лиссабонской стратегии, мыслится не только как свобода, но и как движитель экономики. Ключевыми понятиями этой стратегии есть создание „экономики знания”, образование эффективных связей между исследованиями, инновациями и бизнесом, решение проблем трудоустройства и т.п. Согласно этой новой философии образования, недостаточно лишь проводить фундаментальные исследования и получать Нобелевские премии, необходимо постоянно думать о введении инновационного продукта на рынок, о повышении рентабельности исследования, об укреплении связей университета и рынка, университета и общества с целью повышения конкурентоспособности Европы. Затем, Лиссабонская стратегия привнесла определенную направленность на практический, прагматический результат исследований, на ее качество и на ее влияние на экономическую ситуацию.
В сознании многих наблюдателей Болонский процесс небезосновательно связан с Лиссабонской стратегией. Именно Лиссабонская установка повлияла на Пражское коммюнике Болонського процесса (2001), в котором появляется тема „пожизненного обучение”, способного дать ответ на вызовы технологических инноваций. Также знаковой является Болонская ориентация на студента (student-oriented education), ведь студент - это будущий игрок на рынке, тогда как классической ориентацией образования была ориентация на преподавателя (lecture-oriented education), а затем, на исследование. Инструменты Болонской реформы – приложение к диплому или кредитно-модульная система ECTS, возникают не только как условия конвертируемости национальных систем образования или движения знания, но и как необходимый фокус на практическом результате обучения (output). Соответствующий акцент на практических привычках (transferable skills) выпускников и сокращение времени на подготовку диссертации (до 3 лет) – это также стремление облегчить и ускорить трудоустройство выпускников.

Таким образом, понятно, что Болонская реформа и Лиссабонская стратегия включают в себя выразительные элементы рыночноно-риентированной, прагматической реакции на предыдущую, гумбольдтовскую философию знания, которая многим производителям образовательных политик кажется неэффективной в современных условиях. Введение четкого и общепризнанного формального критерия измерения компетенций (например, ECTS) и открытая информация относительно наполнения образования (приложение к диплому с перечнем предметов) должно повысить прозрачность университета для рынка, для работодателей и для бизнеса. Вместе с тем, мобильность призвана повысить адаптацию студентов к другим национальным системам и существенно увеличить возможности трудоустройства для людей с высшим образованием.

Учитывая выразительный „предпринимательский дух” и либеральную риторику Болонского процесса, не удивительно, что его часто сопровождает критика со стороны европейского академического сообщества, в котором еще очень часто наблюдается предыдущий образ мышления. Важным моментом этой критики есть подчеркивание того, что университет не может избавиться от ориентации на фундаментальное, „незаинтересованное” знание и исследование. Также, критики последних тенденций в европейском образовании подчеркивают, что диалог университета с рынком может быть важным, но не должен быть единым приоритетом образования или исследования. К тому же, для защитников классической „Идеи Университета”, ориентация на практический результат и сокращение лет обучения ( в частности, на уровне Phd) не дают достаточно времени для создания весомого интеллектуального проекта. Напоследок, для многих представителей академического сообщества, внедрение Болонских принципов еще не означает повышения качества или защиты от инфляции образования.

Эта критика имеет право на существование. Статус знания как наивысшей цели человека ощутимо потерял свой вес в течение последнего столетия, хотя Болонская реформа является скорее ответом на это состояние вещей, а не их причиной. Модель „общества знания”, которая постепенно утверждается в Европе, появилась в эпоху, когда знание стало массовым, а затем, задействованным в экономику и таким, что имеет социальные последствия. Соответственно, когда знание становится массовым, оно не может возрастать по элитарной модели „незаинтересованного” знание ради самого знания. Понятно, что это раздражает приверженцев элитарной модели. Но, возможно, что сейчас это единственный путь реформировать образование таким способом, чтобы увеличивать социальную гармонию и экономический рост Европейского континента.
Татьяна Огаркова

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уровень аккредитации: IV

Форма обучения: дневная, заочная, по дистанционным технологиям

Квалификационный уровень: младший специалист, бакалавр, специалист, магистр

Военная кафедра:

Общежитие:

Последипломное образование:

Аспирантура, докторантура:

Курсы подготовки к ВНО:

ПАРТНЕРЫ
HRLAW
Erasmus plus
Офіс трансферу знань
Образование в Украине
###OSVITACOMUA###
Академія безперервного навчання
Huspi
Міністерство освіти науки молоді та спорту України