Шановні студенти та викладачі!

На останньому засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста Києва було ухвалено рішення про продовження карантинних обмежувальних заходів відповідно до вимог протиепідеміологічних норм. У зв'язку з цим, адміністрацією ЗВО «МНТУ» було прийнято рішення продовжити дистанційну роботу і навчання. Повідомляємо Вас, що наразі дистанційну роботу продовжено терміном на 2 тижні, тобто, потенційною датою виходу на звичайний режим роботи є 30 квітня. Якщо стосовно рішення будуть виникати подальші зміни, адміністрація закладу у терміновому порядку повідомлятиме Вас про них. Будь ласка слідкуйте за новинами, у яких повідомлятимуться новини щодо актуальної ситуації.

2021 - ювілейний рік геніальної Лесі Українки

«Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає...»
Леся Українка. Лісова пісня
25 лютого виповнилося 150 років від Дня народження Лесі Українки - видатної української письменниці та громадської діячки, однієї з центральних постатей національної культури.
Її талант розкрився у багатьох різновидах літературної праці: поезії, драматургії, прозі, літературній критиці і публіцистиці, перекладацькій роботі і фольклористиці. Нині твори поетеси читають на різних континентах, вони видаються мовами багатьох народів світу...

До уваги студентів, аспірантів та молодих науковців!

МНТУ запрошує до участі у V Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку», яка відбудеться 22 квітня 2021 року
У рамках конференції  планується обговорення широкого кола правових, медичних, технічних, соціально-гуманітарних та економічних питань на секціях:
• міжнародної економіки, обліку та фінансів;
• менеджменту та публічного адміністрування;
• права;
• інформаційних технологій та програмної інженерії...

Оголошення про дистанційний прийом учасників освітнього процесу на період з 05.04.2021 до 16.04.2021

УВАГА! Оголошення!  Керуючись рішенням постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та  надзвичайних ситуацій КМДА (протокол № 29 від 01.04.2021) на підставі наказу президента ЗВО "МНТУ" від 01.04.2021 № 9-А "Про зміну умов праці" з метою дотримання протиепідемічних правил, прийом  учасників освітнього процесу на період з 05.04.2021 до 16.04.2021 здійснюється в телефонному режимі:
044 360 47 07;
050 505 24 40;
067 505 44 85;
073 505 44 85...

Шановні абітурієнти!

У зв'язку з певними обставинами, ми вимушені повідомити вас, що он-лайн зустріч, яка була запланована на 15:00 31 березня 2021 року, переноситься. Наразі, було вирішено обрати орієнтовний час проведення заходу ближче до кінця квітня.
Ми, як організатори, усвідомлюємо значущість зустрічі, адже вам, як вступникам, кортить скоріше дізнатися про вступну кампанію, яка незабаром розпочнеться. Приносимо свої щирі вибачення за незручності, які виникли, і просимо не втрачати інтересу до події.
Якщо бажаєте взяти участь у зустрічі, можете продовжувати надсилати запитання, які вас...

Действующий президент

Бугай Владислав Юрьевич

Академик Украинской нефтегазовой академии
Кандидат технических наук, профессор МНТУ

Родился 21 января 1972 года в г. Баку, республика Азербайджан.

С 1989 года по 1992 год учился в Ивано-Франковском институте нефти и газа, а с 1992 по 1997 гг. продолжил обучение на дневной форме в Национальном техническом университете Украины «КПІ» на механико-машиностроительном факультете и получил квалификацию « инженер-механик» за специальностью «Инструментальное производство». После истечения института был направлен на работу в Национальный технический университет «КПІ» на должность стажерасисследователя кафедры инструментального производства.

С 1994 года по 1997 год учился в Международном научно-техническом университете на заочной форме обучения за специальностью «Менеджмент организаций», получил квалификацию «Магистр из менеджмента организаций».

В 2000 г. закончил аспирантуру Национального технического университета «КПІ». В 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию, получил научную степень кандидата технических наук со специальности «Процессы механической обработки, станки и инструменты».

Из января 2000 г. по февраль 2003 г. работал на должности вице-президента Международного научно-технического университета, доцента кафедры менеджмента нефтегазового комплекса факультета компьютерных наук и нефтяной инженерии. В 2004  г. присвоено звания доцента по кафедре менеджмента нефтегазового комплекса.

После внезапной смерти Первого президента МНТУ Ю.В.Бугая ( 2003 г.) члены Надзорной Рады университета, проанализировав ситуацию, которая сложилась, и с целью обеспечения дальнейшего развития приоритетных направлений деятельности университета, подготовки специалистов в области высоких технологий с ориентацией на использование их в нефтегазовом комплексе, а также сохранение наследственности при выборе нового президента единогласно избрали В.Ю.Бугая Президентом Международного научно-технического университета.

Научные интересы В.Ю.Бугая связанные с техникой, исследованием и внедрением инноваций в такую важную для нашей страны область знаний, как разработка полезных ископаемых, и прежде всего – гірництво и нефтегазовая справа, которые являются магистральными направлениями подготовки специалистов в МНТУ, а также с исследованиями, направленными на развитие предпринимательства в Украине. Ему принадлежит свыше тридцати научных работ, среди которых два учебных пособия с грифом МОН Украины. В коле исследований президента университета и проблемы высшей школы, информатизации, повышение качества высшего образования. Принявши руководство университетом от Первого президента МНТУ, Владислав Бугай продолжает дело отца, с которым связанные самые важные события жизни высшей школы независимой Украины, начинание украинского отделения Международной академии наук высшей школы, создание Международного научно-технического университета, активное включение университета в программы международного сотрудничества.

Президент МНТУ, Владислав Бугай, строит будущее университета, обогащая приобретенный опыт и знание. Сегодня университет занимает важное место в системе высшего образования Украины, ответственно выполняет свою миссию – быть сердцевиной высшего профессионального технического, экономического и гуманитарного образования, хранителем образовательных и культурных достояний украинского народа, популяризатором общечеловеческих ценностей, традиций европейского гуманизма, интеллектуальным посредником и участником интеграции нашего государства в мировое и европейское сообщество через повышение авторитета Украины в нефтегазовой и образовательной сфере.
[Первый президент МНТУ - Юрий Бугай]

Наивысшим достижением Президента МНТУ В.Ю.Бугая можно с уверенностью считать продолжение и приумножение достижений университета в сохранении и развитии новых специальностей и направлений подготовки национальных кадров, открытие аспирантуры из специальности 08.0004. «Экономика и управления предприятием», получение университетом наивысшего ІV уровня аккредитации, поощрение преподавателей к научной работе, к написанию учебников, учебных пособий, научных монографий, методических работ для студентов. Только за последние пять лет преподавателями МНТУ выданы такие работы свыше 100 названий. Поддерживаются существующие и развиваются новые зарубежные контакты, расширяется их география и направления сотрудничества.

Сегодня университет является главным партнером и консультантом проекта Tempus-Tacis, а в рамках программы имени Фулбрайта в Украине В.Ю.Бугай и преподаватели университета сотрудничают в области науки и техники, как консультанты принимают участие в работе Организации Американской Рады из международного образования ACTR/ACCEL (American Councils) относительно обмена студентами, сотрудничают с Европейским университетом г. Лодзь в Польши относительно обмена опытом обучения студентам в рамках Программы THE LANE KIRKLAND SCOLARSHIPS и т.п.

Признанием роли руководителя МНТУ В.Ю.Бугая и возглавляемого им научно-педагогического коллектива в развитии высшей школы и международного сотрудничества может служить членство МНТУ в Украинской Раде Мира, Ассоциации ради ректоров технических вузов, Ассоциации ради ректоров Киевского региона, присвоение В.Ю. Бугаю звания Почетного работника Укргазовидобування, а также звание академика Украинской нефтегазовой академии.

Другой важной стороной деятельности Президента  МНТУ есть создания творческой, почтительной атмосферы взаимоотношений в педагогическом коллективе, установление поважливих партнерских отношений со студентами, которые не исключает требовательности к качеству знаний и учебной дисциплины.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уровень аккредитации: IV

Форма обучения: дневная, заочная, по дистанционным технологиям

Квалификационный уровень: младший специалист, бакалавр, специалист, магистр

Военная кафедра:

Общежитие:

Последипломное образование:

Аспирантура, докторантура:

Курсы подготовки к ВНО:

ПАРТНЕРЫ
HRLAW
Erasmus plus
Офіс трансферу знань
Образование в Украине
###OSVITACOMUA###
Академія безперервного навчання
Huspi
Міністерство освіти науки молоді та спорту України