Вступна кампанія МНТУ 2021 року

Шановні вступники! 31 березня МНТУ організовує зустріч у форматі он-лайн на тему: «Вступна кампанія 2021».
Питання будуть збиратися до 12:00 31 березня 2021 року. А вже о 15:00 відповіді на запитання будуть надані відповідальним секретарем приймальної комісії Максимом Єрмаковим в прямому ефірі соціальної мережі Фейсбук.
Ми розуміємо, що вступна кампанія - це важливий етап у житті вступника та його батьків. Звідси - і велика кількість питань «що, де та як краще?». Саме тому прагнемо допомогти вам.
Для зібрання питань створена спеціальна анкетна форма, заповнення якої займе не більше 10 хвилин...

ЗВО «МНТУ» оголошує набір до аспірантури!

Запрошуємо молодих науковців розпочати навчання  в аспірантурі ЗВО «МНТУ» для здобуття третього освітньо-наукового рівня вищої освіти доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка» (денна та заочна форми навчання)
Освітній процес передбачає здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем у галузі професійної та інноваційної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження.
Прийом документів: з 01 березня по 31 березня 2021 року...

Нові надходження до розділу «SOFT SKILLS» електронної бібліотеки МНТУ

Незалежно від спеціальності вам знадобляться хоча б кілька «гнучких навичок».
Щоб домогтися успіху у професії, потрібно вміти добре ладити з колегами, клієнтами, менеджерами і керівниками.
Які soft skills розвивати, де використовувати і як прокачувати?
Відповіді на ці запитання ви знайдете у розділі «SOFT SKILLS» електронної бібліотеки.
Ми поповнили ЕЛЕКТРОННУ БІБЛІОТЕКУ новими виданнями з питань формування важливих «гнучких навичок», які допоможуть не загубитися в майбутньому...

Увага!

У рамках роботи з 01 по 03 березня 2021 року експертної групи для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" освітньої програми "Публічне управління та адміністрування" за першим рівнем вищої освіти, 02 березня 2021 року о 14.00 буде проводитись відкрита онлайн-зустріч з експертами, до якої запрошуються усі охочі.
Подключитися до конференції можна за посиланням Zoom:
https://us04web.zoom.us/
Ідентифікатор конференції: 770 1665 2676
Код доступу: zoom2021

Важлива інформація! В МНТУ підготовчі курси до ЗНО проходять в аудиторіях!

Ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити максимально ефективну підготовку до ЗНО з дотриманням усіх протиепідемічних заходів у приміщеннях навчального корпусу МНТУ!
В аудиторіях  МНТУ проведена розмітка розташування учасників освітнього процесу з дотриманням соціальної дистанції; проводиться посилена санітарна обробка;  обов'язковим є наявність дезінфікуючих засобів; на всіх входах та у місцях загального користування розміщені контейнери для збору використаних засобів; постійно проводиться інформування про профілактику інфекції.
Чекаємо вас в аудиторіях МНТУ!

ВАДЕМЕКУМ

Любий друже!

Нещодавно ти був учнем школи, сьогодні - ти студент столичного університету.

Вітаємо тебе гаряче і щиро!

Так, незабутні шкільні роки позаду, позаду і такі звичні з дитинства слова, як уроки, класний керівник, завуч, педрада... А попереду нове життя з новими реаліями, поняттями і назвами: деканат, куратор, модуль, кредит... Як їх багато, які вони незнайомі!.. Та не бійся, і ми попервах торопілись і ніяковіли. Але ми хочемо допомогти тобі: щоб не губитися і впевненіше орієнтуватися на початку шляху до мети, тримай цей словничок-путівничок при собі і частіше заглядай до нього!

Vade mecum! - кличе тебе Вища Освіта. - Іди зі мною!

Vade! Іди! - кажемо і ми. - З Богом! Хай тобі щастить!

Абітурієнт (від лат. abituriens - той, що збирається йти) - випускник середньої школи; той, хто вступає до вищого чи середнього спеціального навчального закладу, тобто робить рішучий крок назустріч долі. Впевнені, ти не помилився!

Академія (від грец. і лат. Аcademia - назва місцевості біля Афін, де близько 387 р. до н.е. Платоном була заснована філософська школа. Існувала до 529 р.н.е.). Також:

1) вищий науковий заклад;

2) назва багатьох наукових установ, товариств і навчальних закладів (див. Ліцей).

Академік - дійсний член академії наук, обраний згідно з її чинним статутом.

Академічна відпустка - звільнення від навчання на рік (і більше), яке надається студентам з поважних причин. Річ не дуже бажана: можна втратити і смак до навчання і друзів.

Академічна заборгованість - іспити і заліки, що своєчасно не складають студенти з поважних і неповажних причин. Студенти всіх часів називають їх «хвостами».

Академічна студентська група - майже те ж саме, що у школі учні одного класу. Дружба, що виникає у групі, може бути на все життя!

Акредитація - за Законом України «Про вищу освіту» - процедура надання вищому навчальному закладу певного типу права провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Рівень акредитації - рівень спроможності вищого навчального закладу певного типу провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації. В Україні існують 4 рівня акредитації: перший рівень - технікум, училище, інші прирівняні до них вищі навчальні заклади; другий рівень - коледж, інші прирівняні до нього вищі навчальні заклади; третій і четвертий рівні - інститут, консерваторія, академія, університет.

Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст - забезпечують технікуми, училища, інші вищі навчальні заклади першого рівня акредитації; бакалавр - забезпечують коледжі, інші вищі навчальні заклади другого рівня акредитації; спеціаліст, магістр - забезпечують вищі навчальні заклади третього і четвертого рівнів акредитації.

МНТУ акредитований за ІV рівнем акредитації.

Альма-матер (від лат. alma mater - мати-годуваль-ниця) - старовинна студентська назва університету як такого, що живить духовно, дає поживу для розуму, а в майбутньому може дати й поживу для тіла.

Аспірант (від лат. aspirans - той, хто до чогось прагне) - той, хто навчається в аспірантурі.

Аспірантура - у деяких країнах основна форма підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів (кандидатів наук) для вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів.

Аудиторія (від лат. audio - слухаю, чую):

1) зал, у якому читають лекції, доповіді, проводять збори тощо;

2) слухачі лекцій, промов, радіопередач тощо.

Студентська аудиторія (з точки зору викладачів) може бути «підготовленою», «вдячною» чи навпаки.

Бакалавр (від лат. baccalaureus - старший студент):

1) у старовинних західноєвропейських університетах найнижчий учений ступінь;

2) у Франції - той, хто склав іспити за курс середньої школи, одержав диплом про середню освіту;

3) в Україні - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Бібліотека - чарівна кімната, в якій можна знайти набагато більше, ніж здається. Чомусь студенти починають цікавитися бібліотекою, якщо наближається тестування. Дарма! Студенти, які недооцінюють бібліотеку, зазвичай погано закінчують (див. Відрахування).

«Бігунок» - довідка, якою деканат дозволяє студенту-хвостисту перездати завалений залік, іспит чи тест (в МНТУ). А за ним іноді ох як доводиться побігати! До того ж, за нього треба ще й заплатити.

Вадемекум (від лат. vade mecum - іди зі мною) - путівник, кишеньковий довідник.

Відомість екзаменаційна - базовий документ для деканата, за яким визначається успішність студента. Якщо викладач підписав відомість та здав її в деканат, відомість називають «закритою», а всі «не склав» чи «не з'явився» стають відомими керівництву та бухгалтерії (див. Бігунок).

Відрахування - виключення студента з університету. Може відбутися за власним бажанням студента, через академзаборгованість, серйозне порушення дисципліни, через несплату за навчання та інш.

Вища атестаційна комісія (ВАК) - державний орган, який проводить експертизу дисертацій для здобуття наукових ступенів та атестаційних справ для присвоєння вчених звань.

ВНЗ - загальноуживана абревіатура поняття «вищий навчальний заклад» (те, що російською мовою означає «вуз»)..

Вчена рада університету - колегіальний орган з числа провідних працівників факультетів та інших підрозділів університету на чолі з ректором (президентом університету). Вчена рада університету розглядає всі головні навчальні, наукові та фінансові питання; її рішення вводяться в дію рішеннями (наказами) ректора (президента).

Вчена рада факультету - колегіальний орган з числа провідних працівників факультету на чолі з деканом. В.р.ф. розглядає всі головні навчально-виховні, наукові питання факультету; її рішення вводяться в дію рішенням декана. Скасовані вони можуть бути Вченою радою університету.

Вчене звання - старший науковий співробітник, доцент, професор. Присудження вчених звань є визнанням високого рівня і наукової кваліфікації (див. Науковий ступінь).

«Гаудеамус» («Gaudeamus») - старовинний студентський гімн, який виник в Європі приблизно у XV столітті. Він і зараз є неофіційним гімном всіх студентів світу, отже і гімном студентів МНТУ. Його текст латинською мовою та підрядковий переклад вміщено наприкінці цього путівника.

Гардероб - місце, в якому зберігається одяг студентів, поки вони знаходяться в університеті. Відмова здавати речі в гардероб призводить до того, що аудиторія стає схожою на вокзал. Зазвичай це дуже не подобається викладачам та схильним до краси студентам.

Декан (від лат. decanus - десятник; decem - десять) - керівник факультету у вищій школі. Зазвичай саме декан приймає рішення, які є життєво важливими для студента.

Деканат - адміністративно-навчальне управління факультету на чолі з деканом, а також приміщення, де працює управління факультету. Там все і про всіх завжди знають. Якщо тебе сьогодні вкликають до деканату, пригадай - чи не накоїв ти чогось учора.

Диплом (від грец. diploma - лист, документ, складений удвоє) - одне з багатьох значень цього слова - офіційний документ, свідоцтво про закінчення вищого чи спеціального навчального закладу. «Червоний» диплом видається випускникам ВНЗ за відмінне навчання. Щоб його отримати, необхідно в Додатку до диплома мати всі оцінки «відмінно», дозволяється 25% оцінок «добре». «Трійки» заборонено.

Дипломник (розмовне) - той, хто завершує навчання у вищому чи середньому спеціальному навчальному закладі і пише роботу на здобуття звання магістра. На жаль, не кожний першокурсник стає дипломником. А знаєш, чому? (Див. Академічна заборгованість, Бігунок, Відрахування)

Дисертант (від лат. dissertans - той, хто роздумує, досліджує) - той, хто публічно захищає дисертацію.

Дисертація (від лат. dissertatio - розвідка, роздуми, дослідження; dissertare - міркувати, обговорювати) - наукова праця, підготовлена для прилюдного захисту на здобуття диплома магістра, наукових ступенів кандидата чи доктора наук.

Докторант - фахівець, прикріплений до наукової установи для підготовки докторської дисертації ( див. Аспірант).

Докторантура - система підготовки наукових працівників вищої кваліфікації - докторів наук.

Доктор наук (від лат. doctor - учитель, викладач; doceo - навчаю, пояснюю) - в Україні та країнах СНД - науковий ступінь, який надає Вища атестаційна комісія особам, що захистили докторську дисертацію і мали до того, як правило, науковий ступінь кандидата наук. У зарубіжних країнах ступеня кандидата наук не існує, є тільки ступені магістра та доктора наук.

Доцент (від лат. docens - той, хто навчає; docere - учити, пояснювати) - вчене звання і посада викладачів, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук, друковані праці чи винаходи і певний стаж викладацької роботи у вузі.

Екзамен (від лат. examen - рій бджіл; eks-ag-smen - буквально означає вигнання бджіл для утворення рою) - перевірка, іспит з якогось навчального предмета. Взагалі-то в МНТУ екзамени здають тільки заочники та випускники, в останньому випадку іспити називаються «державними».

Залік - перевірка вміння студента орієнтуватися у навчальному матеріалі. Хоча на заліку оцінок не ставлять, отримати його іноді буває важче, ніж скласти екзамен (іспит). В МНТУ заліки складають тільки заочники.

Заочник - студент, який повинен опановувати науку самостійно, отримуючи настановчі знання від викладача та складаючи іспити і заліки двічі на рік (здебільшого в січні-лютому та червні).

Інститут (від лат. institutum - організація, лад, запроваджений порядок) - назва вищого навчального закладу або науково-дослідної установи.

Кандидат наук (від лат. candidatus - одягнений у біле; candidus - білосніжний; у Стародавньому Римі претендент на державну посаду одягав білу тогу) - перший науковий ступінь, який надає ВАК після захисту дисертації.

Канікули (від лат. caniculae - найспекотніший період року) - офіційна перерва в заняттях у навчальних закладах. Влаштовування собі канікул за власним бажанням серед навчального року карається законами ВНЗ.

Кафедра (від грец. kathedra - стілець, лава):

1) підвищення, з якого читають лекції і доповіді;

2) об'єднання професорсько-викладацького складу та науковців однієї або кількох споріднених спеціальностей у вузах.

Колоквіум (від лат. colloquium - співбесіда) - метод перевірки знань студентів, який відбувається у формі бесіди викладача зі студентами; наукові збори, під час яких проводиться обговорення доповідей на визначену тематику.

Компендій, компендіум (від лат. compendium - скорочення) - стислий виклад основних засад якої-небудь науки.

Куратор (від лат. curator - той, що піклується):

1) людина, якій доручено нагляд за якою-небудь роботою або групою людей;

2) вихователь у деяких навчальних закладах, майже те саме, що класний керівник у школі.

Ліцей (від грец. Lykeion - назва гаю біля храму Аполлона Лікейського поблизу Афін, де Аристотель (384 - 322 рр. до н.е.) навчав своїх учнів) - тип середнього загальноосвітнього навчального закладу (див. Академія).

Ліцензування - за Законом України «Про вищу освіту» - процедура визнання спроможності вищого навчального закладу певного типу розпочати освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.
Магістр (від лат. magister - начальник, учитель; magnus - великий):

1) у західноєвропейських університетах - другий академічний ступінь, який присуджують особам, що мають ступінь бакалавра і пройшли додатковий курс навчання впродовж 1 - 2 років та склали спеціальний іспит;

2) в Україні - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Матрикул (від лат. matricula - офіційний список певних осіб; matrix - матка, самиця) - залікова книжка студента вищого навчального закладу.

Міністерство освіти і науки України (МОН) - головний урядовий орган, що керує освітніми закладами в нашій державі. Накази МОН є обов'язковими до виконання всіма ВНЗ.

Молодший спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Іншими словами, диплом молодшого спеціаліста - це диплом кваліфікованого робітника.

Науковий ступінь - кандидат наук, доктор наук. Наукові ступені присуджуються на підставі прилюдного захисту дисертацій (див. Вчене звання).

Освітні рівні вищої освіти. Є освітні рівні, а є освітньо-кваліфікаційні рівні. Освітні рівні в Україні - базова вища освіта; повна вища освіта. Освітньо-кваліфікаційні рівні - кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

Повторний курс - приблизно те саме, що залишитися на другий рік у школі. Але нероби-школяри за «другий рік» не платять.

Практика виробнича - реальна можливість перевірити, що ти знаєш і вмієш, і наскільки те, що ти знаєш і вмієш, відповідає потребам реального життя, а також привід подумати, чого ще треба навчитися.

Пропедевтика (від грец. propaideuo - попередньо навчаю) - підготовчий, вступний курс, систематично викладений у стислій і елементарній формі.

Проректор - заступник ректора, що виконує певні обов'язки. (Лат. частка слова pro... означає: замість; той, що є чиїмсь прихильником або заступником).

Професія (від лат. professio - спеціальність) - рід трудової діяльності, що вимагає спеціальних теоретичних і практичних навичок і є джерелом існування.

Професор (від лат. professor - викладач, вчитель) - вчене звання і посада викладача вищого навчального закладу або наукового працівника науково-дослідної установи, які надають найкваліфікованішим фахівцям. Як і доцентом, професором може стати людина, що має науковий ступінь доктора або кандидата наук.

Як утілення високої наукової мудрості професор є героєм студентських байок та анекдотів. Утіленням побутової мудрості в тих самих байках та анекдотах є студент.

Ректор (від лат. rector - управитель, керівник; rego - керую) - керівник універститету та деяких інших навчальних закладів.

Ректорат - група посадових осіб на чолі з ректором, яка керує вищим навчальним закладом.

Реферат (від лат. referre - доповідати, повідомляти) - доповідь на певну тему, яка охоплює огляд відповідних літературних та інших джерел; стислий виклад змісту наукової праці, статті. (Студенти! Пам'ятайте! Викладачі теж знають, що таке Інтернет!)

Семестр (від лат. semestris - шестимісячний, піврічний; sex - шість, mensis - місяць) - навчальне півріччя у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах (осінній і весняний семестри). Іншими словами, одна з восьми чи десяти сходинок студентського життя.

Семінар (від лат. seminarium - розсадник) - у вищих навчальних закладах - особлива форма групових занять студентів з якогось предмету.

Сесія (від лат. sessio - засідання) - період іспитів у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах в кінці семестру (зимова і літня сесії). Пам'ятайте, час, витрачений на перездачу сесії, в робочий стаж не зараховується, а нервові клітини, витрачені на те саме, не відновлюються! В МНТУ сесії бувають тільки у заочників.

Симпозіум (від грец. symposion - бенкет) - у стародавніх греків і римлян - бенкет з музикою, розвагами, бесідою; сьогодні - нарада з певного питання.

Спеціаліст (від лат. specialis - особливий, своєрідний):

1) особа, яка професійно володіє певним фахом;

2) в Україні - третій кваліфікаційний рівень вищої (повної) освіти на основі рівня бакалавра зі спеціальними знаннями та уміннями, достатніми для професійної діяльності на первинних посадах.

Спеціальність (від лат. specialis - особливий, своєрідний) - галузь виробництва, науки, техніки, мистецтва як сфера чиєї-небудь діяльності.

Студент (від лат. studio - ретельно вивчаю, "студіюю"; studens - той, що ретельно навчається) - учень вищого навчального закладу.

Університет (від лат. universitas - сукупність) - вищий навчально-науковий заклад, до складу якого входить кілька факультетів, на яких представлена сукупність різних дисциплін. Для справжнього студента університет - і храм науки, і рідний дім.

Факультет (від лат. facultas - спроможність, здатність) - навчально-науковий і адміністративний підрозділ вищого навчального закладу, де викладають коло наукових дисциплін з певної спеціальності; єдиний колектив викладачів і студетів, що любить обрану професію, має свою історію і традиції, свої легенди і харизматичні постаті.

Фах (від нім. das Fach - ящик, полиця) - професія, спеціальність, кваліфікація; справа, заняття, в якому хтось виявляє велике вміння, майстерність, хист.

Центр організації роботи з молоддю (ЦОРМ) - координаційний і виконавчий орган університету, очолюваний Віце-президентом з організаційної та виховної роботи.

Шпаргалка - прояв невичерпної винахідливості студентів. Але використання шпаргалки суворо карається. (Студенти! Пам'ятайте! Викладачі знають про певні можливості мобільних телефонів!)

GAUDEAMUS

Gaudeamus igitur,

Juvenes dum sumus!

Vivat membrum quodlibet,

Post molestam senectutem

Nos habebit humus.

 

Ubi sunt qui ante nos

In mundo fuere.

Vadite ad superos

Transite ad inferos,

Ubi jam fuere.

 

Vita nostra brevis est,

Brevi finietur;

Venit mors velociter,

Rapit nos atrociter,

Nemini parcetur.

 

Vivat Academia,

Vivant professores!

Post jucundam juventutem,

Vivant membra quaelibet

Semper sint in flore!

 

Atque irrisores!

Faciles, formosae!

Vivant et mulieres

Tenerae, amabiles,

Bonae, laboriosae.

 

Vivat et Respublica

Et qui illam regit!

Vivat nostra civitas,

Maecenatum caritas,

Que nos hic protegit!

 

Pereat tristitia,

Pereant osores,

Pereat diabolus,

Quivis antiburschius

Vivant omnes virgines,

Будемо веселитися,

Поки ми молоді!

Після веселої юності,

Після сумної старості

Нас візьме земля.

 

Де ті, що до нас

Жили у світі?

Підіть до неба,

Перейдіть до пекла,

Вони там були.

 

Життя наше коротке,

Швидко закінчиться.

Смерть приходить швидко,

Забирає нас безжалісно,

Не зглянувшись ні над ким.

 

Хай живе університет,

Хай живуть професори!

Хай живе кожний,

Хай живуть всі,

Хай вони завжди процвітають!

 

Хай живуть всі дівчата

Лагідні і красиві!

Хай живуть і жінки,

Ніжні, гідні любові,

Добрі, працелюбні!

 

Хай живе держава

І той, хто нею править!

Хай живе наше місто,

Щедрість меценатів,

Які нами тут опікуються.

 

Нехай зникне печаль,

Нехай загинуть наші ненависники,

Нехай згине диявол,

Усі вороги студентів,

Ті, хто з нас сміється!

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ