Розпочався прийом документів на основі ступенів бакалавра, магістра за всіма формами навчання

5 серпня розпочинається прийом заяв та документів для вступу до університету для вступників на основі ступенів бакалавра, магістра або ОКР спеціаліст за всіма формами навчання, що вступатимуть на основі результатів Єдиного Вступного іспиту та на основі результатів Єдиного фахового вступного випробування або фахового вступного випробування.
Вступникам необхідно буде заповнити заяву та надати наступний пакет документів:
• чотири кольорові фотокартки формату 3 х 4 см;
• оригінал та копію документа, що посвідчує особу;
• оригінал та копію документу державного зразка про вже отриману освіту та додатка до нього...

Реєстрація електронних кабінетів вступників відкрилася

До уваги вступників, що планують вступати до МНТУ цього року! Нагадуємо, що відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти  України в 2020 році, затверджених Міністерством освіти і науки України, 01 серпня починається реєстрація електронних кабінетів вступників, за допомогою яких вступники повинні будуть завантажити необхідні для вступу документи.
Для реєстрації потрібно буде мати доступ до мережі Інтернет та персональну електронну пошту.  Для реєстрації також знадобиться наступна інформація: номер, пін-код та рік отримання сертифіката ЗНО, серія та номер документа про повну загальну середню освіта та середній бал додатка до цього документа...

Шановний друже!

МНТУ запрошує на посаду викладача з міжнародного права. Ми шукаємо не тільки спеціаліста своєї справи, а й нового члена нашої великої та дружньої університетської сім`ї!
ОБОВ'ЯЗКИ кандидата на посаду:
• Забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисципліни.
• Постійно (не рідше одного разу на п'ять років) проходити різні форми підвищення кваліфікації.
• Дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність студентів.
ВИМОГИ до кандидата на посаду:
• Стаж науково-педагогічної роботи не менше 2-х років.
• Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) відповідно...

Наказ про зарахування підписано: Коледж МНТУ вітає нових студентів!

31 липня президент МНТУ Бугай Владислав Юрійович підписав наказ про зарахування в Коледж МНТУ вступників на денну форму навчання на основі базової загальної середньої освіти. Позаду складна та напружена вступна кампанія, від сьогоднішнього дня вчорашні вступники стають повноправними студентами своєї майбутньої альма-матер.
Педагогічний колектив Коледжу МНТУ вітає вас з цією знаковою подією. Сьогодні ви робите перший крок по дорозі, що поведе вас до життєвого успіху та професійної самореалізації. Сьогодні ви отримуєте ключ до особливих дверей - дверей до справжнього храму знань та дорослого, самостійного і продуктивного життя. На вас чекають студентські...

УВАГА з 01 серпня додатковий прийом до Фахового коледжу МНТУ на основі Базової Загальної середньої освіти

Час обирати освіту своєї мрії підходить до завершення і настає пора оформлювати стосунки офіційно! Для тих, хто вирішив навчатись у Фаховому коледжі МНТУ, ми маємо добру новину: за рішення МОН з 01 серпня до 22 серпня починається додатковий прийом заяв та документів для тих, хто здобув базову загальну середню освіту.
Подача документів здійснюється в онлайн та паперовій формах.
Перелік необхідних документів за посиланням
Документи в онлайн формі приймаються на електронну пошту Приймальної комісії komisiya@istu.edu.ua...

Висновки експертної комісії

Результати проведення акредитації освітньої програми «Комп’ютерні науки» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня. Наказ МОН України від 11.07.2019 року № 977.

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у Приватному вищому навчальному закладі «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая». Наказ МОН України №292-л від 16.04.2019р.

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у Приватному вищому навчальному закладі «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая». Наказ МОН України №184-л від 07.03.2019р.

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами первинної акредитації освітньо-професійної програми «Право» спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Приватному вищому навчальному закладі «Міжнародний науково- технічний університет імені академіка Юрія Бугая». Наказ МОН України №165-л від 04.03.2019р.

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» у Приватному вищому навчальному закладі «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая». Наказ МОН України №2891-л від 07.12.2018р.

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Приватному вищому навчальному закладі «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая». Наказ МОН України №1346-л від 18.06.2018р.

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Демократичне врядування в публічній сфері» спеціальності 074 (281) «Публічне управління та адміністрування». Наказ МОН України №271-л від 22.03.2018р.

Висновки експертної комісії МОН України за результатами проведення первинної акредитаційної спеціальності 5.05030403 «Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховиш» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Наказ МОН України №138-А від 05.02.2018р.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ