Ваш шлях у велику науку: МНТУ чекає на нових аспірантів за спеціальністю 051 "Економіка"

Прагнете присвятити своє життя науці?
Не уявляєте свого майбутнього без кандидатського, а далі і докторського наукового ступеня?
Диплом магістра чи спеціаліста для вас не фінальна точка, а лише початок шляху?
Поглиблення знань у економіці - ваша мета?
Тоді саме вам ми з радістю повідомляємо - набір у аспірантуру МНТУ розпочинається 04 березня по 29 березня 2019 року!
Вже майже 20 років наш університет присвятив створенню оптимальних умов для наукових розвідок та копіткої дослідницької праці у найактуальніших...

Пригоди Валентинки у МНТУ: університет святкує День закоханих!

Справжнє кохання здатне пройти крізь будь-які перепони і пороги. Саме цю думку якнайяскравіше демонструє нам історія святого Валентина, день якого наразі вважається святом всіх закоханих на планеті. Згадка про мученика, що віддав життя заради того, щоб закохані могли з'єднати свої душі навіть попри заборону тогочасного імператора, пройшла крізь віки. І сьогодні у день його страти, 14 лютого, закохані по усьому світу вітають одне одного із Днем Закоханих, розкриваючи в собі найглибші і найсвітліші почуття. І хоча сьогодні більшість людей не задумуються про релігійний аспект цього дня, та пам'ять про святого Валентина лишається символом найкращого...

Увага, правила: до вишу - лише з ID-карткою!

До уваги абітурієнтів, що планують наступного року вступати до ВНЗ на здобуття кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на базі неповної середньої освіти (після 9 класу)!
Згідно з новими правилами прийому, вам необхідно вже найближчим часом потурбуватись про оформлення паспорту нового зразка у вигляді пластикової ID-картки. Такі документи можна отримати з 14 років, просто звернувшись у Державну міграційну службу за місцем реєстрації.
Як пояснив Генеральний директор департаменту вищої освіти і освіти дорослих Олег Шаров, вступити до ВНЗ без картки ( на основі свідоцтва про...

Запрошуємо на курс з «Кінезіологічне тейпування» у МНТУ

Кінезіологічне тейпування (КТ) - це метод швидкого та ефективного лікування,профілактики різноманітних м'язових і суглобових травм, болів без будь-якого медикаментозного втручання. Базується на особливій техніці накладання тейпів - спеціальних стрічок - на пошкоджену ділянку тіла.
Оскільки кінезіологічне тейпування сприяє біомеханічному лікуванню організму і не є інвазивним, то цей метод широко використовується у спортивній медицині (при травмах, забоях, розтягненнях, гематомах), фізіотерапії (при болях у спині, плечах, колінах, шиї), педіатрії (при сколіозі, плоскостопості), а також при порушенні лімфо...

«Незалежна Україна в координатах сталого розвитку»: до 25-річчя МНТУ побачила світ наукова монографія

Свій минулорічний ювілей наш університет також відзначив науковими звершеннями. Зокрема, вийшла до друку монографія, присвячена системному аналізу можливостей еволюційного розвитку національної соціально-економічної системи нашої країни у нинішніх умовах, що включають у себе не лише ресурсні обмеження, але й суспільно-політичні та військово-економічні загрози, які щоденно зростають. У цій науковій праці виявлено та досліджено ті перспективні вектори, соціально-економічного, технологічного і суспільного відродження, що наразі можуть укріпити та підсилити українську державу...

Довіреності, питання складання та посвідчення

Визначення поняття «довіреності» наведене у частині третій статті 244 Цивільного кодексу України. Зокрема, довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Одним з найважливіших питань при вчиненні даного виду правочинів є чітке визначення юридичних дій, які належить учинити представникові.

Хибною постає практика, коли фізична особа - підприємець надає повіреній особі наступні повноваження: «на ведення їх підприємницької діяльності», «з питань підприємницької діяльності», «з усіх без винятку питань, пов'язаних зі здійсненням та припиненням підприємницької діяльності». Статтями 42, 43 Господарського кодексу України встановлено, що підприємницька діяльність здійснюється самостійно та особисто фізичною особою - підприємцем. Разом з тим, це не позбавляє довірителя можливості надати представнику право на здійснення окремих, чітко визначених юридичних дій: на представництво в банківській установі щодо розпорядження рахунками; на представництво перед податковими та іншими органами щодо здачі звітів, одержання ліцензій, патентів, дозволів та таке інше.

Цікавим постає питання щодо посвідчення довіреностей в порядку передоручення на підставі довіреностей, в яких не встановлено строк дії (безстрокових довіреностей). Думка фахівців з цього приводу полягає в наступному.

Згідно з частиною другою статті 247 Цивільного кодексу України, строк довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку основної довіреності, а відповідно до частини першої статті 252 цього Кодексу, строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Для виконання даних норм закону необхідно, щоб у основній довіреності, в якій передбачене право передоручення, зокрема, був чітко визначений роками, місяцями, тижнями, або годинами строк її дії. Якщо строк дії основної довіреності не вказаний, неможливо видати довіреність в порядку передоручення в межах строку дії основної довіреності, а отже виконати вимоги частини другої статті 247 Цивільного кодексу України.

З огляду на викладене з метою запобігання випадків порушення зазначеної норми та унеможливлення видачі довіреності у порядку передоручення у зв'язку з відсутністю строку дії в основній довіреності, нотаріуси мають роз'яснювати особам, що звернулися за посвідченням безстрокових довіреностей, зміст частини другої статті 247 та частини першої статті 252 Цивільного кодексу України, про що зазначати в тексті такої довіреності.

Ведучи розмову про цивільно-правовий інститут довіреності, не можна не зупинити увагу на безвідкличних довіреностях. Зустрічаються випадки, коли до нотаріуса звертаються громадяни з проханням посвідчити безвідкличну довіреність на розпорядження транспортними засобами, або нерухомим майном. Слід нагадати, що видача безвідкличної довіреності - це виключення, а не загальне правило. У частині четвертій статті 249 Цивільного кодексу України чітко визначено, що таку довіреність може бути видано лише у випадках, передбачених законом.

Тепер розглянемо питання щодо порядку скасування довіреності. Як вже було зазначено вище, особа, яка видала довіреність (за винятком безвідкличної довіреності), має право у будь-який час її скасувати, а особа, якій довіреність видана, може від неї відмовитись. Єдиної форми заяви щодо скасування довіреності немає, тому при вирішенні даного питання слід виходити з того, що довіреність є одностороннім правочином, а у відповідності до статті 214 Цивільного кодексу України відмова від правочину вчиняється у тій самій формі, що й сам правочин.

Статтею 249 Цивільного кодексу України встановлено, що особа, яка видала довіреність і згодом її скасувала, повинна негайно повідомити про це представника, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими була видана довіреність. Після припинення довіреності представник зобов'язаний повернути довіреність особі, яку він представляє. На прохання особи, яка скасувала довіреність, дане повідомлення може бути відповідно оформлене нотаріусом шляхом передачі заяви про скасування довіреності у порядку статті 84 Закону України «Про нотаріат».

Згідно підпунктам 6.2, 6.3 пункту 6 глави 6 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.02.2012 № 296/5, нотаріус, завідувач державним нотаріальним архівом при одержанні заяви про скасування довіреності або передоручення робить про це відмітку на примірнику довіреності, що зберігається у справах нотаріуса (у державному нотаріальному архіві), і відмітку в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

Якщо особа, яка видала довіреність, надасть свій примірник довіреності, то напис про скасування довіреності робиться і на цьому примірнику, після чого він разом із заявою додається до примірника, що зберігається у справах нотаріуса (в державному нотаріальному архіві).

Довіритель має право звернутися до будь-якого нотаріуса з проханням про скасування раніше виданої довіреності. Така заява адресується нотаріусу, що посвідчив довіреність, і надсилається на його (нотаріуса) адресу довірителем. З метою забезпечення якомога швидкого надходження відповідної інформації до нотаріуса, що посвідчив довіреність, можливо, щоб сам нотаріус, який засвідчив підпис довірителя на повідомленні про скасування довіреності, відправив її адресату. Оригінал заяви про скасування довіреності надсилається нотаріусу, який посвідчив довіреність. Відомості про скасування довіреності підлягають обов'язковій реєстрації у Єдиному реєстрі довіреностей. При внесенні відповідних записів до електронних реєстрів Міністерства юстиції України нотаріус виконує функції реєстратора.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ