Ваш шлях у велику науку: МНТУ чекає на нових аспірантів за спеціальністю 051 "Економіка"

Прагнете присвятити своє життя науці?
Диплом магістра чи спеціаліста для вас не фінальна точка, а лише початок шляху?
Поглиблення знань у економіці - ваша мета?
Тоді саме вам ми з радістю повідомляємо - набір у аспірантуру МНТУ триває!
Вже майже 20 років наш університет присвятив створенню оптимальних умов для наукових розвідок та копіткої дослідницької праці у найактуальніших для сучасного світу галузях, підготовці фахових викладачів для національної вищої школи та проведенню навчально-наукової роботи...

Наказ про зарахування підписано: Коледж МНТУ вітає нових студентів!

16 серпня президент МНТУ Бугай Владислав Юрійович підписав наказ про зарахування в Коледж МНТУ вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти. Позаду складна та напружена вступна кампанія, від сьогоднішнього дня вчорашні абітурієнти стають повноправними студентами своєї майбутньої альма-матер.
Педагогічний колектив Коледжу МНТУ вітає вас з цією знаковою подією. Сьогодні ви робите перший крок по дорозі, що поведе вас до життєвого успіху та професійної самореалізації. Сьогодні ви отримуєте ключ до особливих дверей - дверей до справжнього храму знань та дорослого, самостійного...

Поповнення у сім'ї МНТУ: вітаємо нових студентів!

От і лишилася позаду гаряча та складна пора вступної кампанії-2019. Майбутні абітурієнти пройшли подолали перші непрості сходинки на шляху до дорослого життя: підготовка до ЗНО та його складання, обрання між десятками варіантів потенційно-цікавих ЗВО, зібрання повного пакету необхідних для вступу документів і врешті - очікування остаточного результату. Саме після нього у житті учорашніх школярів починається новий етап - тепер вони можуть з повним правом називатися студентами своєї alma mater. Останньою формальністю лишається наказ про зарахування, який підписує президент МНТУ Владислав Бугай...

Атестація з української мови для держслужбовців в МНТУ – за найнижчими цінами

Пройти атестацію з української мови, що є обов'язковою умовою роботи на державній службі, можна на базі МНТУ. Атестація передбачає усну та письмову частини і проводиться як у індивідуальному порядку, так і на загальних сесіях.
Раді повідомити, що проходження атестації у МНТУ коштуватиме учасникам найдешевше в Україні - 400 гривень, у разі бажання отримати посвідчення у день проходження  атестації - 600 грн. та 800 гривень, якщо атестацію необхідно пройти у індивідуальному порядку у будь-який день. Видача дублікату атестаційного посвідчення у разі його втрати...

Вступ без ЗНО? - Це реально: МНТУ запрошує до міжнародної навчальної програми

Життя - непередбачуване. І не завжди усе в ньому іде так, як ми плануємо заздалегідь. Багато об'єктивних причин можуть змусити навіть талановитого та перспективного абітурієнта не скласти цьогорічне ЗНО.
Сучасний світ - динамічний. Той, хто це добре розуміє, не хоче даремно витрачати рік до наступної вступної кампанії. Адже його можна провести з користю, працюючи на перспективу  та навчаючись майбутній спеціальності за сучасними європейськими стандартами.
Не встигли чи не змогли скласти ЗНО цього року...

Для тих, хто бажає розвиватися, або як стати арбітражним керуючим

Відповідно до статті 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі Закон) арбітражний керуючий - фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Для того, щоб отримати свідоцтво арбітражного керуючого, потрібно:

 1. бути громадянином України;
 2. мати повну юридичну або економічну освіту;
 3. стаж роботи за фахом не менше трьох років або рік на керівних посадах після отримання повної вищої освіти;
 4. пройти стажування протягом шести місяців у порядку встановленому державним органом з питань банкрутства;
 5. володіти державною мовою;
 6. скласти екзаменаційний іспит.
 7. Згідно з частиною другою статті 97 Закону арбітражним керуючим не може бути особа:
 8. яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;
 9. яка має судимість за вчинення корисливих злочинів;
 10. яка не здатна виконувати обов'язки арбітражного керуючого за станом здоров'я;
 11. якій заборонено обіймати керівні посади;
 12. якій відмовлено в наданні допуску до державної таємниці або скасовано раніше наданий допуск за порушення законодавства у сфері охорони державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов'язків, визначених цим Законом, у разі якщо з часу такої відмови або скасування пройшло менше року.

Варто зазначити також, що для здійснення діяльності на підприємствах, діяльність яких пов'язана з державною таємницею, арбітражний керуючий повинен мати (отримати) допуск до державної таємниці.

Підготовка осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, складається з двох етапів: перший - навчання; другий - стажування осіб, які мають намір здійснювати таку діяльність.

Навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, полягає у проведенні навчальними закладами чи установами (уповноваженими на таке навчання), навчальних курсів з подальшою видачею сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Строк дії такого сертифіката 2 роки.

Подальше стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, проводиться з метою набуття практичних навичок у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Для проходження стажування необхідно звернутись до Головного територіального управління юстиції за місцем реєстрації місця проживання або місця перебування із заявою про надання інформації про кандидатури керівників стажування. До такої заяви потрібно додати:

 1. копію паспорта громадянина України (першої, другої сторінок паспорта громадянина України і сторінки, на якій розміщено штамп про реєстрацію місця проживання (перебування) фізичної особи);
 2. копію диплома про вищу юридичну або економічну освіту;
 3. копія сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На підставі поданих документів уповноваженою посадовою особою Головного територіального управління юстиції формується особова справа стажиста.

Особова справа стажиста містить усі документи, що стосуються проходження стажування стажистом, та зберігається в Головному територіальному управлінні юстиції.

Для вибору стажистом керівника стажування з переліку арбітражних керуючих,  Головним територіальним управлінням юстиції надається інформація про кандидатури керівників стажування у письмовій формі.

Крім того, за певних умов Головне територіальне управління юстиції може визначити керівника стажування і самостійно, зокрема у випадку якщо зазначені у переліку арбітражні керуючи відмовляться взяти участь в стажуванні претендента.

Під час стажування керівник стажування залучає стажиста до заходів щодо відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом не менше ніж у 3 справах.

У разі неможливості виконання своїх обов'язків керівником стажування (за станом здоров'я, у разі анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора тощо)) стажист звертається в Головне територіальне управління юстиції для визначення іншого керівника стажування. Строк стажування у цьому випадку не переривається.

Після завершення стажування керівник стажування складає у двох примірниках відгук про проходження стажування особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, один з яких надається стажисту, другий направляється до Кваліфікаційної комісії арбітражних для вирішення питання про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.

У разі успішного складання іспиту Державний орган з питань банкрутства  видає свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого і вносить запис до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України. Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого видається без обмеження строку дії.

Після отримання свідоцтва арбітражний керуючий повинен неухильно дотримуватись та виконувати покладені на нього права і обов'язки та постійно працювати над підвищенням свого професійного рівня і один раз на два роки підвищувати кваліфікацію. Систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації організовує державний орган з питань банкрутства.

Головний спеціаліст відділу з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у місті Києві

Чернецький С.С.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ