Ваш шлях у велику науку: МНТУ чекає на нових аспірантів за спеціальністю 051 "Економіка"

Прагнете присвятити своє життя науці?
Не уявляєте свого майбутнього без кандидатського, а далі і докторського наукового ступеня?
Диплом магістра чи спеціаліста для вас не фінальна точка, а лише початок шляху?
Поглиблення знань у економіці - ваша мета?
Тоді саме вам ми з радістю повідомляємо - набір у аспірантуру МНТУ розпочинається 04 березня по 29 березня 2019 року!
Вже майже 20 років наш університет присвятив створенню оптимальних умов для наукових розвідок та копіткої дослідницької праці у найактуальніших...

Пригоди Валентинки у МНТУ: університет святкує День закоханих!

Справжнє кохання здатне пройти крізь будь-які перепони і пороги. Саме цю думку якнайяскравіше демонструє нам історія святого Валентина, день якого наразі вважається святом всіх закоханих на планеті. Згадка про мученика, що віддав життя заради того, щоб закохані могли з'єднати свої душі навіть попри заборону тогочасного імператора, пройшла крізь віки. І сьогодні у день його страти, 14 лютого, закохані по усьому світу вітають одне одного із Днем Закоханих, розкриваючи в собі найглибші і найсвітліші почуття. І хоча сьогодні більшість людей не задумуються про релігійний аспект цього дня, та пам'ять про святого Валентина лишається символом найкращого...

Увага, правила: до вишу - лише з ID-карткою!

До уваги абітурієнтів, що планують наступного року вступати до ВНЗ на здобуття кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на базі неповної середньої освіти (після 9 класу)!
Згідно з новими правилами прийому, вам необхідно вже найближчим часом потурбуватись про оформлення паспорту нового зразка у вигляді пластикової ID-картки. Такі документи можна отримати з 14 років, просто звернувшись у Державну міграційну службу за місцем реєстрації.
Як пояснив Генеральний директор департаменту вищої освіти і освіти дорослих Олег Шаров, вступити до ВНЗ без картки ( на основі свідоцтва про...

Запрошуємо на курс з «Кінезіологічне тейпування» у МНТУ

Кінезіологічне тейпування (КТ) - це метод швидкого та ефективного лікування,профілактики різноманітних м'язових і суглобових травм, болів без будь-якого медикаментозного втручання. Базується на особливій техніці накладання тейпів - спеціальних стрічок - на пошкоджену ділянку тіла.
Оскільки кінезіологічне тейпування сприяє біомеханічному лікуванню організму і не є інвазивним, то цей метод широко використовується у спортивній медицині (при травмах, забоях, розтягненнях, гематомах), фізіотерапії (при болях у спині, плечах, колінах, шиї), педіатрії (при сколіозі, плоскостопості), а також при порушенні лімфо...

«Незалежна Україна в координатах сталого розвитку»: до 25-річчя МНТУ побачила світ наукова монографія

Свій минулорічний ювілей наш університет також відзначив науковими звершеннями. Зокрема, вийшла до друку монографія, присвячена системному аналізу можливостей еволюційного розвитку національної соціально-економічної системи нашої країни у нинішніх умовах, що включають у себе не лише ресурсні обмеження, але й суспільно-політичні та військово-економічні загрози, які щоденно зростають. У цій науковій праці виявлено та досліджено ті перспективні вектори, соціально-економічного, технологічного і суспільного відродження, що наразі можуть укріпити та підсилити українську державу...

Для тих, хто бажає розвиватися, або як стати арбітражним керуючим

Відповідно до статті 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі Закон) арбітражний керуючий - фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Для того, щоб отримати свідоцтво арбітражного керуючого, потрібно:

 1. бути громадянином України;
 2. мати повну юридичну або економічну освіту;
 3. стаж роботи за фахом не менше трьох років або рік на керівних посадах після отримання повної вищої освіти;
 4. пройти стажування протягом шести місяців у порядку встановленому державним органом з питань банкрутства;
 5. володіти державною мовою;
 6. скласти екзаменаційний іспит.
 7. Згідно з частиною другою статті 97 Закону арбітражним керуючим не може бути особа:
 8. яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;
 9. яка має судимість за вчинення корисливих злочинів;
 10. яка не здатна виконувати обов'язки арбітражного керуючого за станом здоров'я;
 11. якій заборонено обіймати керівні посади;
 12. якій відмовлено в наданні допуску до державної таємниці або скасовано раніше наданий допуск за порушення законодавства у сфері охорони державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов'язків, визначених цим Законом, у разі якщо з часу такої відмови або скасування пройшло менше року.

Варто зазначити також, що для здійснення діяльності на підприємствах, діяльність яких пов'язана з державною таємницею, арбітражний керуючий повинен мати (отримати) допуск до державної таємниці.

Підготовка осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, складається з двох етапів: перший - навчання; другий - стажування осіб, які мають намір здійснювати таку діяльність.

Навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, полягає у проведенні навчальними закладами чи установами (уповноваженими на таке навчання), навчальних курсів з подальшою видачею сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Строк дії такого сертифіката 2 роки.

Подальше стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, проводиться з метою набуття практичних навичок у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Для проходження стажування необхідно звернутись до Головного територіального управління юстиції за місцем реєстрації місця проживання або місця перебування із заявою про надання інформації про кандидатури керівників стажування. До такої заяви потрібно додати:

 1. копію паспорта громадянина України (першої, другої сторінок паспорта громадянина України і сторінки, на якій розміщено штамп про реєстрацію місця проживання (перебування) фізичної особи);
 2. копію диплома про вищу юридичну або економічну освіту;
 3. копія сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На підставі поданих документів уповноваженою посадовою особою Головного територіального управління юстиції формується особова справа стажиста.

Особова справа стажиста містить усі документи, що стосуються проходження стажування стажистом, та зберігається в Головному територіальному управлінні юстиції.

Для вибору стажистом керівника стажування з переліку арбітражних керуючих,  Головним територіальним управлінням юстиції надається інформація про кандидатури керівників стажування у письмовій формі.

Крім того, за певних умов Головне територіальне управління юстиції може визначити керівника стажування і самостійно, зокрема у випадку якщо зазначені у переліку арбітражні керуючи відмовляться взяти участь в стажуванні претендента.

Під час стажування керівник стажування залучає стажиста до заходів щодо відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом не менше ніж у 3 справах.

У разі неможливості виконання своїх обов'язків керівником стажування (за станом здоров'я, у разі анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора тощо)) стажист звертається в Головне територіальне управління юстиції для визначення іншого керівника стажування. Строк стажування у цьому випадку не переривається.

Після завершення стажування керівник стажування складає у двох примірниках відгук про проходження стажування особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, один з яких надається стажисту, другий направляється до Кваліфікаційної комісії арбітражних для вирішення питання про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.

У разі успішного складання іспиту Державний орган з питань банкрутства  видає свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого і вносить запис до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України. Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого видається без обмеження строку дії.

Після отримання свідоцтва арбітражний керуючий повинен неухильно дотримуватись та виконувати покладені на нього права і обов'язки та постійно працювати над підвищенням свого професійного рівня і один раз на два роки підвищувати кваліфікацію. Систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації організовує державний орган з питань банкрутства.

Головний спеціаліст відділу з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у місті Києві

Чернецький С.С.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ