Дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови”

В стінах Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський Авіаційний Інститут», 5 вересня 2019р. відбувся дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови” (European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP / HRLAW). Моніторинг було проведено представниками Національного Еразмус+ офісу в Україні.
Протягом доби українські університети-партнери...

Базові навички медіатора

Запрошуємо вас на 4-х модульну Сертифікаційну навчально-практичну програму: "Базові навички медіатора" (БНМ) – 120 год. навчання та практики.
Графік навчання:
1 модуль: 10-12 жовтня 2019р.
2 модуль: 14-16 листопада 2019р.
3 модуль: 19-21 грудня 2019р.
4 модуль: 23-25 січня 2020р.
Програма БНМ відповідає міжнародним стандартам підготовки медіаторів та надає можливість учасникам:
• отримати теоретичні знання та практичні інструменти для роботи медіатора
• оволодіти основними компетенціями медіатора...

Вступ без ЗНО? - Це реально: МНТУ запрошує до міжнародної навчальної програми

Життя - непередбачуване. І не завжди усе в ньому іде так, як ми плануємо заздалегідь. Багато об'єктивних причин можуть змусити навіть талановитого та перспективного абітурієнта не скласти цьогорічне ЗНО.
Сучасний світ - динамічний. Той, хто це добре розуміє, не хоче даремно витрачати рік до наступної вступної кампанії. Адже його можна провести з користю, працюючи на перспективу  та навчаючись майбутній спеціальності за сучасними європейськими стандартами.
Не встигли чи не змогли скласти ЗНО цього року...

Третя сесія єдиного вступного іспиту

Відбудеться третя сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2019 №985  «Щодо проведення в 2019 році спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту» визначено терміни проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту  та реєстрації вступників для участі в ній.
Вступники, які хочуть повторно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, матимуть шанс отримати ступінь магістра.
Нагадаємо, що реєстрація триватиме з 7 до 15 жовтня її здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає...

В МНТУ - СВЯТО!

30 серпня в МНТУ знову звучав гімн України та «Гаудеамус».
Цього разу вітання та побажання отримували першокурсники університету!
Посвята у студенти - це перша офіційна участь першокурсників у суспільному житті навчального закладу, яка запам'ятовується назавжди.
Сьогодні першокурсників та їх батьків вітав весь професорсько-викладацький колектив та ректорат МНТУ, на чолі з ректором - доктором економічних наук, професором Худолей Веронікою Юріївною.
Ректор запевнила студентів, що саме в нашому університеті вони отримають якісну освіту, яскраве і цікаве студентське життя та побажала здійснення...

Англійська мова

Англійська мова1. Пояснювальна записка

Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти абітурієнти мають скласти вступне випробування з «Англійської мови» в межах навчальної програми загальноосвітньої школи. Програма створена з урахуванням основних положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1) та рівнів навчальних досягнень випускників середніх шкіл, викладених у змісті чинної програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів України.

Об'єктами контролю є розуміння мови на слух (аудіювання), читання і письмо як комунікативні уміння, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації через використаним мови. Зміст тестових завдань покладається на автентичних зразках літературного мовлення, прийнятого у Великій Британії та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним у навчальній програмі.

Мета складання вступного випробування полягає у визначенні рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності у абітурієнтів відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, чинних навчальних програм та Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

2. Характеристика складових вступного випробування

1. Читання. Мета - виявити  рівень сформованості умінь абітурієнтів  самостійно читати і розуміти автентичні тексти у визначений проміжок часу, а також через використання мови з'ясувати рівень володіння лексичним і граматичним матеріалом, який дає їм можливість вільно спілкуватись у типових ситуація іншомовної комунікативної взаємодії.

Джерелами для добору текстів слугують автентичні інформаційно-довідкові, рекламні та газетно-журнальні матеріали. Зміст текстів (1600 знаків) узгоджується з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень В 1). У тестах оцінюється рівень розуміння тексту, уміння абітурієнта виокремлювати ключову інформацію, узагальнювати зміст прочитаного, робити висновки, висловлювати власне ставлення до отриманої інформації.

Абітурієнт повинен уміти:

 • читати (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;
 • виокремлювати загальну інформацію та детальну інформацію із текстів, що використовуються в повсякденному спілкуванні;
 • виділяти детальну інформацію про осіб, факт, події та інше;
 • диференціювати основні факти і другорядну інформацію;
 • розрізняти фактографічну інформацію та враження;
 • сприймати точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми;
 • працювати з різножанровими текстами;
 • переглядати текст або серію текстів з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання;
 • визначати структуру тексту і розпізнавати логічні зв'язки між його частинами;
 • встановлювати значення незнайомих слів тіа основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі.

Форми завдань:

 • Завдання множинного вибору до кожного тексту (вибір однієї правильної відповіді із трьох).
 • Завдання альтернативного вибору (правильно / не правильно).
 • Завдання множинного вибору до тексту (вибір однієї правильної відповіді із чотирьох).
 • Завдання множинного вибору на заповнення пропусків у тексті (вибір однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих).

2. Використання мови. Мета - визначити сформованість мовних умінь та навичок, а також якість засвоєння лексичного і граматичного матеріалу.

Типи текстів. Автентичні тексти обсягом 400-450 слів (відповідно до рівня ВІ Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). У тестах використовуються зразки писемною мовлення Великої Британії. Тест складається з коротких текстів та завдань до них. Форми завдань: вибір однієї правильної відповіді; заповнення пропусків у тексті.

3. Писемне мовлення. Мета - визначити рівень сформованості у абітурієнтів умінь, необхідних для виконання на письмі комунікативних завдань, які пов'язані з повсякденним життям. Цей розділ тесту передбачає створення власного писемного висловлювання та зорієнтований на виконання комунікативно-творчих завдань: перефразування; написання короткого повідомлення у формі листівки, записки або електронного листа; написання розповіді або неофіційного листа. Завдання для писемного мовлення формулюються у вигляді мовленнєвих ситуацій, у змісті яких мають бути чітко визначені мета і об'єкт спілкування. Обсяг письмового повідомлення не менше 100 слів (відповідно до рівня ВІ).

Абітурієнт повинен уміти:

 • писати особисті листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті у країнах, мова яких вивчається, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи аналогічну інформацію;
 • повідомляти про перебіг подій, описувати людину або предмет;
 • писати повідомлення про побачене, прочитане, почуте;
 • висловлювати та обгрунтовувати власну точку зору;
 • писати поздоровлення, запрошення, оголошення, записки, електронні листи;
 • заповнити анкету;
 • ідентифікувати га вибирати адекватні формулювання, використовуючи відповідний лексико-граматичний діапазон.

4.Розуміння мови на слух (аудіювання). Мета - визначити рівень сформованості у абітурієнтів навичок та умінь, необхідних для розуміння інформації опосередковано ( у аудіозапису). У тесті перевіряється уміння зрозуміти основний зміст текстів певної тематики спілкування та вибрати необхідну інформацію з прослуханого (рівень ВІ). Обсяг звучання запропонованих автентичних фрагментів до 2-х хвилин для рівня ВІ.

Форми завдань:

 • із вибором однієї правильної відповіді;
 • на заповнення пропусків у тексті.

Сфери спілкування, тематика текстів для читання, аудіювання та використання мови.

Особистісна сфера. Повсякденне життя і його проблеми. Сім'я. Родинні стосунки. Характер людини. Режим дня. Здоровий спосіб життя. Дружба, любов. Стосунки з однолітками, в колективі. Світ захоплень. Дозвілля, відпочинок. Особистісні пріоритети. Плани на майбутнє, вибір професії. Публічна сфера. Навколишнє середовище. Життя в країні, мова якої вивчається. Подорожі, екскурсії. Культура і мистецтво в України та в країні, мова якої вивчається. Спорт в Україні та в країні, мова якої вивчаєгься.

Література в Україні та в країні, мова якої вивчається. Засоби масової інформації. Молодь і сучасний світ. Людина і довкілля. Одяг. Покупки.

Харчування. Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки. Україна у світовій спільноті. Свята, знаменні дати, події в Україні та в країні, мова якої вивчається. Традиції та звичаї в Україні та в країні, мова якої вивчається.

Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої вивчається.

Визначні об'єкти історичної та культурної спадщини України та країни, мова якої вивчається. Музеї, виставки. Кіно, телебачення. Обов'язки та права людини. Міжнародні організації, міжнародний рух. Освітня сфера. Освіта, навчання, виховання. Шкільне життя. Улюблені навчальні предмети. Система освіти в Україні та в країні, мова якої вивчається. Іноземні мови у житті людини.

Граматичний інвентар (не є об'єктом контролю).

Іменник. Однина та множина. Іменникові словосполучення. Абстрактні іменники. Складні іменники. Присвійний відмінок. Артикль. Означений та неозначений артикль. Нульовий артикль. Прикметник. Категорії та види прикметників. Ступені порівняння прикметників. Предикатив та атрибутив. Займенник. Види займенників. Дієслово. Правильні та неправильні дієслова. Стверджувальна, питальна га заперечна форми. Наказовий спосіб. Герундій.

Дієприкметник 1 та 2. Дієслівні конструкції. Модальні дієслова. Фразові дієслова. Видо-часові форми. Прислівник. Правильні та неправильні прислівники. Категорії та види прислівників Ступені порівняння Прислівникові звороти. Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Прийменник. Види прийменників. Сполучники. Види сполучників. Речення.

Прості речення. Безособові речення. Складні речення. Умовні речення (0,1, II типів). Пряма й непряма мова. Словотворення.

3. Структура вступного випробування

Вступне випробування з англійської мови містить 41 завдання. На виконання роботи відведено 120 хвилин.

Робота складається з чотирьох частин:

 

 1. Частина «Розуміння мови на слух (аудіювання)» містить 10 завдань різних форм.
 2. Частина «Читання» містить 15 завдань різних форм.
 3. Частина «Використання мови» містить 15 завдань різних форм.
 4. Частина «Письмо» містить одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власне висловлювання).

 

При виконанні усіх зазначених завдань до уваги беруться всі граматичні, лексичні та орфографічні помилки. Використання словників не допускається.

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ

За     результатами     співбесіди     предметна     комісія     приймає     рішення: «рекомендовано», «не рекомендовано».

Предметна комісія оцінює рівень підготовки абітурієнта наступним чином.

«Рекомендовано до вступу»:

 • абітурієнт читає, розуміє, відтворює та робить лексико-граматичний аналіз текстів різних стилів відповідно до норм фонетики, граматики та лексики;
 • абітурієнт вільно висловлює свої думки в монолозі та діалозі відповідно до норм шкільної програми, володіє багатим лексичним запасом, вдало аргументує свою точку зору, оперує ідіоматичними, фразеологічними та лексичними єдностями та діалогічними кліше, досконало володіючи фонетичними та граматичними навичками;
 • абітурієнт виконує письмові контрольні завдання (орфографічні, лексичні, граматичні та творчого характеру) без суттєвих помилок у правописі, граматиці та лексиці у повному обсязі.

«Не рекомендовано до вступу»:

 • абітурієнт читає, розуміє в цілому текст, аналізує його, веде бесіду за текстом середньої складності, відтворює його, допускаючи при цьому граматичні, лексичні та фонетичні помилки, які заважають розумінню;
 • абітурієнт читає запропоновані тексти, не розуміючи їх змісту, реагує на додаткові питання викладача щодо змісту тексту неадекватно, порушуючи правила фонетики, граматики та лексики;
 • абітурієнт зрозуміло висловлює свої думки в монолозі та діалозі відповідно до шкільної програми, але допускає при цьому суттєві помилки в граматиці, лексиці та фонетиці, темп мовлення повільний; вживає прості граматичні структури і небагатий лексичний мінімум, має труднощі адекватного розуміння в діалозі;
 • абітурієнт може передати лише простий зміст в монолозі, спираючись на обмежений лексичний мінімум, не вміє та не може вести діалог, не володіє граматичними, лексичними та фонетичними навичками, що робить комунікацію в режимах «студент - викладач», «студент - студент» неможливою;
 • абітурієнт виконує письмові контрольні завдання (орфографічні, лексичні, граматичні та творчого характеру), при цьому в творчих завданнях використовує лише прості граматичні структури і обмежений лексичний запас, не вміє аргументувати і довести свою думку письмово;
 • абітурієнт виконує письмові контрольні завдання (орфографічні, лексичні, граматичні та творчого характеру), допускаючи числення граматичні та лексичні помилки, які заважають розумінню. Не володіє орфографічною навичкою, не може висловити власну думку письмово.

5. Зразок білету вступного випробування

Білет № __

для вступного випробування

з англійської мови на І курс

1. Розуміння мови на слух (аудіювання)

Абітурієнту пропонується прослухати текст рівня В1 2 рази і відповісти на 10 запитань (вибрати один варіант відповіді із A, B, C, D).

2. Читання.

Варіант тексту:

Milton Glaser: His Heart was in the Right Place

Milton Glaser was in the back of a yellow taxi in Manhattan when he experienced the "eureka" moment. It was 1977 and the American graphic designer was asked to come up with a logo that would regenerate the fortunes of New York State. He pulled a red crayon from his pocket and began to sketch on the back of an envelope: first an "I", then the simple outline of a heart, followed by two letters, "N" and "Y".

That torn envelope is now in the permanent collection of the Museum of Modern Art in New York. "That little scrap of paper is probably worth as much as a small Picasso," Glaser says with a smile. Just three letters and the symbol for love became the world's most imitated logo.

Now 81, Glaser does not see a cent of the millions of dollars annually made on the back of his design. At the beginning, it wasn't even copyrighted, because for the first 10 years the idea was to let everyone use it, so that it would spread and enter into the culture.

New York State's department for economic development commissioned an advertising agency to build a campaign that would generate tourism. And that's where Glaser came in.

As he developed the idea, Glaser decided to "stack" the characters, so that the "I" and the heart sat on top of the letters "NY". Next, Glaser needed to choose a typeface for the letters. He went with American Typewriter. Using a symbol of a heart was a masterstroke. Today we represent how we feel using emoticons and this was the very beginning of the shorthand that we use on computers. Moreover, because of the success of this design, typographers have had to add a heart to every typeface.

Glaser believes that the logo works because of the tension between the emotive heart and the coolly geometric letters. But, he adds. "There's another thing that happens, too. To understand the design, you have to translate it. First of all you have to figure out that the 'I' is a complete word, then you have to figure out that the heart is a symbol for an experience, then you have to figure out that 'NY' are the initials for a place. We know that the issue in all communication is moving the brain, and problems move the brain. This one makes everyone feel good because they have solved it."

The upbeat message of Glaser's design, which resembles the kind of joyful graffiti that a young lover might carve into a tree, appealed to New Yorkers as well as tourists.

Варіанти запитань:

1.According to Milton Glaser, what makes the logo successful?

A It involves working out a puzzle.

B It is easy to translate into other languages.

C The local authorities have supported it.

D The logo combined different emoticons.

2.What is NOT TRUE about the logo according to the text?

A The original version is exhibited to the public.

B It has turned out to be a popular invention.

C It took a decade to promote Glaser's idea.

D The logo has become New York's coat of arms.

3. Використання мови.

50th Birthday of the LEGO Brick

The 50th birthday of the LEGO brick was in January 2008 and there was plenty to (1)_____ . Children all over the world have played with LEGO bricks for the past 50 years, and LEGO is still right at the (2)_____ of many wish lists - just as it always has been. Industry and trade associations also recognize the LEGO success. Just before the turn of the millennium the LEGO brick was voted "Toy of the Century", one of the (3)_____ awards in the toy industry, by both Fortune Magazine in the US and the British Association of Toy Retailers.

The LEGO history began in 1932 in Denmark, when Ole Kirk Christansen (4)_____ a small factory for wooden toys in the unknown town of Billund in the south of the country. To find a name for his company he organized a (5)_____ among his employees. As fate would have it however, he himself came up with the best name: LEGO - a fusion of the Danish words "LEg" and "GOdt" ("play well").

Barely 15 years later Christiansen discovered plastic (6)_____ the ideal material for toy production, and bought the first injection moulding machine in Denmark. His courage, input and investment paid off: in 1949 he developed the LEGO brick prototype, which continues to excite countless children and adults to this very day. Over the years he perfected the brick, which is (7)_____ the basis of the entire LEGO game and building system today. Production of LEGO bricks with Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) began in 1963. This matt finish plastic is extremely hard, has a scratch and bite-resistant surface, and is ideal for (8)_____ the bricks connected.

1A tell             B celebrate                 C keep                D delegate

2   A top             B start                         C contents          D title

3   A dearest       B largest                     C highest            D tallest

4   A stayed        B founded                  C made               D based

5   A quiz           B game                       C competition    D fight

6   A like            B as                             C such as           D for

7   A until           B moreover                 C still                D usual

8   A making    B keeping    C putting   D staying

4.Письмо.

You've received a letter from your English pen-friend in which he/she accepts your invitation to come and stay with you in Ukraine for a week. Write a letter to your pen-friend and say

 • when the best time to come is and why;
 • what tourist atractions there are in your area;
 • what activities he/she could enjoy during the visit.

Write a letter of at least 100 words. Do not write your own name, any dates, addresses or other personal information. Start your letter in an appropriate way.

6. Список рекомендованої літератури

 

 1. Буренко В.М. Англійська мова (10 рік навчання, рівень стандарту) / В.М.Буренко. - Харків : Ранок, 2018. - 208 с.
 2. Карп'юк О. Англійська мова (10 рік навчання, рівень стандарту) / О. Карп'юк. - Тернопіль : Астон, 2018. - 256 с.
 3. Карп'юк О. Англійська мова (11 рік навчання, рівень стандарту) / О.Карп'юк. - Тернопіль : Астон, 2011. - 296 с.
 4. Нерсисян М.А. Англійська мова (10 рік навчання, рівень стандарту) / М.А. Нерсисян, А.О.Піроженко. - К.; Ірпінь. : Перун, 2018. - 192 с.

 

Список додаткової літератури

 

 1. Буренко В.М. Dive into English (Англійська мова. 10 клас)  / В.М.Буренко. - Харків : Ранок, 2018. - 130 с.
 2. Буренко В.М. Dive into English (Англійська мова. 10 клас : робочий зошит до підруч. «Англійська мова. 10 клас. Dive into English»  / В.М.Буренко. - Харків : Ранок, 2018. - 104 с.
 3. Карп'юк О. Робочий зошит  до підручника Англійська мова (11 рік навчання, рівень стандарту) / О.Карп'юк. - Тернопіль : Астон, 2011. - 121с.
 4. Мітчел Х.К. Go for Ukrainian State Exam. Practice Tests Level B1/ Х. К. Митчелл, М. Малкогианни. -  MM Publications, 2016. - 80 с.
 5. Мітчел Х.К. Go for Ukrainian State Exam. Practice Tests Level B2/ Х. К. Митчелл, М. Малкогианни. -  MM Publications, 2017. - 82 с.

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ