Вітаємо переможців I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2018/2019 навчального року

20 березня 2019 року в МНТУ було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» та навчальних дисциплін: «Англійська мова», «Економіка підприємства», «Кримінальне право» та «Програмування й управління ІТ проектами».
Захід проводився відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2018 року за № 1313 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році» та рішення Вченої Ради МНТУ від 29.01.2019 р.
Участь у І етапі Олімпіади взяли 29 студентів МНТУ...

23 березня 2019 року у стінах МНТУ відбудеться пробне ЗНО з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземних мов

Зовнішнє незалежне оцінювання і досі залишається новою для України технологією, тому деякі випускники можуть мати труднощі із процедурою складання тестів. Щоб запобігти додатковому навантаженню на випускників, пов'язаному з цією процедурою, Міністерство освіти і науки України дозволяє проведення процедури пробного тестування.
Ознайомитись із особливостями складання тестів, на власні очі побачити документи і матеріали, що використовуються під час ЗНО, навчитись...

МНТУ запрошує до участі у науковій конференції «Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку»

До уваги молодих науковців, студентів та аспірантів МНТУ!
19 квітня 2019 року в університеті проходитиме III Міжнародна студентська науково-практична конференція «Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку». Її організатори - Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених МНТУ, Студентська рада МНТУ та Кафедра ЮНЕСКО «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».
У рамках конференції працюватимуть...

Давайте знайомитись: МНТУ запрошує у гості!

Відкритість та демократизм є одними з ключових принципів справжньої сучасної європейської освіти.
А отже - і принципів МНТУ. Саме тому двері нашого університету кожного дня відчинені для абітурієнтів та їхніх батьків. Не вагайтеся - а просто завітайте до приймальної комісії університету у будь який день, коли вам зручно.
Ми чекаємо на вас щодня з понеділка по п'ятницю - з 14:00 - 17:00.
За адресою - м. Київ, провулок Магнітогорський 3 (метро Чернігівська), кабінет 111.
Хочете дізнатися більше?
Телефонуйте за номерами (044) 360-47-07...

Атестація з української мови для держслужбовців в МНТУ – за найнижчими цінами

Пройти атестацію з української мови, що є обов'язковою умовою роботи на державній службі, можна на базі МНТУ. Атестація передбачає усну та письмову частини і проводиться як у індивідуальному порядку, так і на загальних сесіях.
Раді повідомити, що проходження атестації у МНТУ коштуватиме учасникам найдешевше в Україні - 300 гривень, у разі бажання отримати посвідчення у день проходження  атестації - 600 грн. та 800 гривень, якщо атестацію необхідно пройти у індивідуальному порядку у будь-який день. Видача дублікату атестаційного посвідчення у разі його втрати...

Історія України

Історія України1. Пояснювальна записка

Програма містить перелік основних тем курсу, що охоплюють період історії України з найдавнішого часу до сьогодення. Складені за цією програмою контрольні питання, які увійшли в варіанти тестів  дають змогу зв'ясувати  рівень підготовленості абітурієнтів з даної дисципліни. Іспит проводиться у формі письмової роботи. Тривалість випробування - три години.Абітурієнту пропонується дати відповідь на 9 питань, які зосереджені в кожному варіанті і рівноцінні за складністю.

2. Зміст програми

1. Найдавніші часи. Початки людської цивілізації на території України. Хронологічні межі давньої історії України, її періодизація. Освоєння людьми теренів сучасної України. Стоянки первісних людей. Форми соціальної організації. Виникнення скотарства, землеробства і ремісництва. Зародження перших релігійних уявлень і мистецтва. Трипільська культура. Прабатьківщина, розселення, господарство і побут трипільців. Кіммерійці. Скіфи. Сармати. Античні міста-колонії в Північному Причорномор'ї: виникнення, населення, господарське життя, політичний устрій і духовне життя. Походження та розселення слов'ян. Анти. Германські племена на території сучасної України. Велике переселення народів (IV - VII ст. н.е.). Готи. Гуни. Авари.

2. Київська Русь. Виникнення перших державних утворень у Середньому Подніпров'ї. Союзи племен. Заснування і розвиток Києва. Утворення держави з центром у Києві. Князі Дір і Аскольд. Держава за часів Олега. Князь Ігор. Княгиня Ольга та її реформи. Зовнішня політика Київської держави. Правління князя Святослава. Київська Русь за Володимира Великого. Запровадження християнства у Київській державі та його значення. Піднесення Київської держави за Ярослава Мудрого. Держава за Ярославичів. Володимир Мономах. Політична роздробленість Київської Русі. Економічний і політичний розвиток Київського, Чернігово-Сіверського, Переяславського, Галицького та Волинського князівств. Культура Київської Русі. Роль і місце Київської Русі в історії Європи. Боротьба проти монгольських завойовників.

3. Гальцько-Волинська держава - правонаступниця Київської Русі. Виникнення Галицько-волинського князівства, його соціально-економічний та політичний розвиток. Роман Мстиславович. Данило Галицький. Війни з Угорщиною та Польщею. Відносини із Золотою Ордою. Галицько-волинська держава за наступників Данила Романовича. Занепад князівства. Культурні досягнення.

4.Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав. Входження Волині, Чернігово-Сіверщини, Поділля, Київщини та Переяславщини до складу Литовської держави. Характер Великого князівства Литовського, Руського і Жемантійського. Включення Буковини до складу Молдовського князівства. Закарпаття у складі Угорщини. Остаточне встановлення польської влади в Галичині та ліквідація галицької автономії у складі Польщі. Кревська унія 1385 р. Політичне становище українських земель після Кревської унії. Українські землі у складі Угорщини, Османської імперії та Московської держави. Соціальний устрій та господарське життя в Україні у XIV - XV ст. Національні та соціальні рухи. Початок процесу закріпачення селян. Магдебурзьке право. Культурне й церковне життя у другій половині XIV - XV ст.

5. Українські землі у складі Речі Посполитої. Люблінський сейм 1569 p.,суспільно-політичні зміни в українських землях після Люблінської унії. Братства. Становище Української православної церкви. Церковні собори в Бересті в 1596 р. Утворення греко-католицької церкви. Спроби церковного порозуміння. Петро Могила.

6. Виникнення-українського козацтва. Запорізька Січ - козацька республіка. Українська колонізація Подніпров'я і Запоріжжя. Витоки та причини виникнення українського козацтва. Перші гетьмани. Територія,чисельність, заняття, побут, звичаї. Поява перших січей. Д. Вишневецький. Церква в житті козаків. Козацтво як явище світової історії. Утворення козацької держави - Запорізької Січі. Військово-політична організація Запорізької Січі. Козацька символіка. Утворення реєстрового козацтва. Боротьба козаків з нападами ординців. Морські походи козаків. П.Конашевич-Сагайдачний, його політична, військова та просвітницька діяльність. Участь українського козацтва у Хотинській війні.

7. Козацько-селянські рухи в Україні наприкінці XVI - у 20 - 30-х роках XVII ст. Соціально-економічне та політичне становище України у 20 - 30-х роках XVII ст. Опришківський рух. Козацько-селянські повстання під проводом К. Косинського та С. Наливайка. Повстання 1625 р. під проводом М. Жмайла. Повстання 1630 - 1631 pp. під орудою Т. Федоровича (Трясила), І. Сулима, П. Бут, Я. Острянин (Остряниця), Д. Гуня. Значення козацьких повстань у розгортанні національно-визвольної боротьби українського народу.

8. Культура України у XV - першій половині XVII ст. Умови національно-культурного відродження в Україні. Розвиток української мови. Пересопницьке Євангелія. Освіта. Острозька академія. Братські школи. Києво-Могилянська академія. Початок книгодрукування. Ш. Фіоль. Діяльність І. Федорова в Україні. Архітектура. Театр. Живопис. Церковне життя. Видатні представники української культури. Пам'ятки культури.

9. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького. Причини, характер і рушійні сили національно-визвольної війни. Б.Хмельницький. Початок війни. Перші перемоги на Жовтих Водах та під Корсунем. Розгром польсько-шляхетських військ під Пилявцями. Похід Б. Хмельницького в Галичину. Вступ української армії до Києва. Програма розбудови української держави. Облога Збаража. Зборівська битва. Зборівський мирний договір. Утворення української козацької держави - Гетьманщини, її політико-адміністративний устрій. Козацька рада. Козацька старшина. Генеральна військова канцелярія. Створення української армії. Місце України в міжнародних відносинах тогочасної Європи. Зовнішня політика. Берестецька битва 1651 р. Білоцерківський мирний договір. Батозька битва. Жванецька облога. Молдавські походи. Відносини з Московією. Українсько-московська міждержавна угода 1654 р. та ставлення до неї різних суспільних верств і церкви в Україні. Березневі статті. Воєнні дії проти Польщі у 1654 - 1655 pp. Віленське перемир'я. Зміна зовнішньополітичної орієнтації Б. Хмельницького. Смерть Б. Хмельницького. Історичне значення національно-визвольної війни українського народу.

10. Українські землі у другій половині XVII ст. Становище в Україні після смерті Б. Хмельницького. І. Виговський та основні напрямки його державної політики. Гадяцька угода 1658 р. Гетьманство Ю. Хмельницького. Переяславські статті 1659 р. П. Тетеря. Чорна рада в Ніжині. І. Брюховецький. Московські статті 1665 р. Андрусівське перемир'я. Епоха «Великої руїни» на Правобережжі. Внутрішня і зовнішня політика П.Дорошенка на Правобережжі. Ліквідація самостійної Української православної церкви. Гетьманування Д. Многогрішного та І.Самойловича. «Вічний мир» 1686 р. Запорізька Січ у складі Гетьманщини. Кошовий отаман І. Сірко. Господарське життя та політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України у другій половині XVII ст. Утворення слобідських полків. Культурний розвиток в Україні.

11. Українські землі наприкінці XVII - на початку XVIII ст. Українська держава за гетьманування І.Мазепи. Коломацькі статті 1687 р. Відродженнякозацького устрою на Правобережній Україні. С.Палій. Національно-визвольнеповстання 1702 - 1704 pp. Україна на початку Північної війни. Участьукраїнських полківу воєнних діях на землях Московії, Прибалтики і РечіПосполитої. Похід Карла XII в Україну та перехід І.Мазепи на його бік.Укладення українсько-шведського союзу. Полтавська битва 1709 р. І.Мазепа,його місце і роль в українському національно-визвольному русі. Обраннягетьманом І.Скоропадського. П.Орлик - гетьман України у вигнанні.Вироблення і прийняття «Пактів і Конституції законів і вольностей «ВійськаЗапорізького» - першої Конституції України. Похід П.Орлика в Правобережну Україну. Посилення колоніальної політики Російської імперії щодо України. Перша Малоросійська колегія, її завдання і функції. П. Полуботок. Зміцнення української державності за гетьманування Д.Апостола. «Рішительні пункти» 1728 р.

12. Українські землі в середині й наприкінці XVIII ст. Тимчасовевідновлення гетьманського правління. К. Розумовський. Скасування Катериною II козацького устрою на Слобожанщині. Остаточна ліквідація гетьманства. Друга Малоросійська колегія. Скасування російським урядом військового таадміністративного устрою на Лівобережній Україні. Доля запорожців після Полтавської битви. Заснування Нової Січі. Зруйнування Запорізької Січі. Розправа російського уряду над козацькою старшиною. П. Калнишевський.Задунайська Січ. Військо вірних козаків (Чорноморське козацьке військо). Переселення козаків на Кубань. Національно-визвольна і антикріпосницькаборотьба в Україні всередині та другій половині XVIII ст. Гайдамацький рух,його характер і рушійні сили. Гайдамацьке повстання 1750 р. Опришківськийрух. О. Довбуш. Коліївщина, її соціальне та політичне підґрунтя. М. Залізняк, І. Гонта. Зміни у політичному становищі правобережних та західноукраїнськихземель. Особливості розвитку культури. Відтік представників інтелектуальноїеліти з українських земель до Росії. Освіта. Книгодрукування. Наука, театр і музика. Живопис. Архітектура.

13. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складііноземних держав. Чисельність населення та його етнічний склад.Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин. Україна в російсько-турецькій війні 1806 - 1812 pp. Наслідки Бухарестського мирного договорудля України. Україна в російсько-французькій війні 1812 р. Російсько-турецька війна 1828 - 1829 pp. і Україна. Утворення Азовського козацькоговійська. Занепад кріпосницьких та зародження ринкових відносин в Україні.Початок промислового перевороту в Україні. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії. Антикріпосницька боротьба в Україні. Найбільші заворушення козаків, селян та військових поселенців. У. Кармелюк. «Київська козаччина». Суспільно-політичний рух уНаддніпрянській Україні. Поширення західноєвропейських революційних ідей. Масонство. Діяльність декабристів в Україні. Кирило-Мефодіївське братство та його вплив на розвиток українського національного руху. Характер політикиавстрійського уряду щодо українців. Адміністративно-територіальна структура «Королівства Галіції та Лодомерії». Реформи Марії-Терезії та Йосифа II, їхняроль у розвитку національно-культурного життя Галичини й Буковини.Пробудження національного життя. «Руська трійця». Події революції 1848 -1849 pp. на західноукраїнських землях. Головна руська рада. Скасуваннякріпосного права. Українці у першому парламенті Австро-Угорщини.Повстанський рух. Л.Кобилиця.

14. Українська культура в першій половині XIX ст. Особливості розвитку культури. Освіта. Наука. Відкриття університетів, ліцеїв та гімназій. М.Маркевич, М.Костомаров, М.Максимович, Осипоьський, М.Остроградський, І.Срезневський. Література і фольклор. Т.Шевченко, І.Котляревський, П.Куліш, Г.Квітка-Основ'яненко, П.Гулак-Артемовський, І.Гребінка. Кобзарі, бандуристи, лірники. Розвиток культури в західноукраїнських землях. М.Левицький, І.Могильницький, О. Духовнич та ін. Українське мистецтво. Живопис.

15. Скасування кріпосного права в Наддніпрянській Україні. Реформи адміністративно-політичного управління в 60 - 70-х роках XIX ст. Особливості економічного розвитку українських земель напередодні селянської реформи 1861 р. в Росії. Суспільний рух за проведення реформи. Законодавче скасування кріпосного права. Особливості і наслідки реформи в Україні. Реформи адміністративно-політичного управління: судова, земська, міського самоврядування, військова, шкільна, фінансова, цензурна та їх проведення в Україні. Вплив реформ 60 - 70-х років на соціально-економічний розвиток і політичне становище в Україні.

16. Економічний розвиток українських земель у другій половині XIX ст. Економічна політика російського царизму в Наддніпрянській Україні у пореформений період. Особливості й перебіг промислового перевороту. Міста, Торгівля. Розширення внутрішнього ринку. Розвиток товарного виробництва у сільському господарстві. Спеціалізація районів сільськогосподарського виробництва. «Цукрова революція». Підприємці Терещенки. Товарне хліборобство та поширення українських сортів злакових в Російській імперії. Поширення вільнонайманої праці. Розшарування селянства. Особливості економічного життя в Галичини, Буковини і Закарпаття. Провідні галузі промисловості. Розвиток сільського господарства. Зародження українського кооперативного руху. Переселенські рухи українців.

17. Суспільно-політичне життя в Україні у другій половині XIX ст. Піднесення національно-визвольного руху. Національна політика російського царизму щодо України. «Хлопоманство». Польське повстання 1863 - 1864 pp. і Україна. Виникнення громад. Валуєвський циркуляр 1863 р. Емський указ 1876 p. M. Драгоманов, його діяльність за кордоном. Молоді громади. Братство тарасівців. Народницький рух в Україні. «Київська комуна». «Ходіння в народ» 1874 р. «Чигиринська змова». Народовці і «москвофіли». Культурно-освітнє товариство «Просвіта» у Львові. Літературне товариство ім. Т.Шевченка. Радикальний рух у Галичині. Народна рада. Проголошення ідеї політичної незалежності України. Утворення українських політичних партій. Діяльність М.Грушевського в Галичині. Народження і поширення національного гімну «Ще не вмерла України і слава і воля».

18. Українська культура в другій половині XIX ст. Політика русифікації. Освіта і наука. Доля недільних шкіл в Наддніпрянській Україні. Діяльність освітнього товариства «Просвіта» в Галичині. Відкриття нових вищих навчальних закладів. Відкриття кафедри історії України у Львівському університеті. Література. Творчість І.Франка, П.Грабовського, П.Мирного. Становлення національного театру. М.Кропивницький, М.Старицький, І.Карпенко-Карий (Тобілевич). Перша українська професійна трупа: М.Заньковецька, М.Садовський. Архітектура. Живопис. Музика. М.Лисенко. Українські підприємці-благодійники.

19. Україна на початку XX ст. Нові явища в соціально-економічному розвитку. Утворення монополістичних об'єднань. Індустріалізація українських степових регіонів. Економічна криза 1900 - 1903 pp. та її прояви в Україні. Становище населення. Розвиток українського національного руху. М.Міхновський. Земсько-ліберальна опозиція царизму. Зародження українського націоналістичного руху. Поширення марксизму. Створення українських національних партій: РУП, «Спілка», УДП, УРП. Загальноросійські політичні партії в Україні. Кооперативний рух. Наростання національного руху в західноукраїнських землях. Україна в роки революції 1905 - 1907 pp. Масові соціальні виступи. Збройні повстання. Каральні експедиції. Діяльність громадських організацій, «Просвіти". Виникнення масової української преси. Боротьба в Державній думі за автономію України та українізацію освіти. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну. Посилення національного гніту. Поширення ідеї незалежності України.

20. Українська культура й духовне життя народу на початку XX ст. Освіта. Література: О. Олесь, В. Винниченко, М. Коцюбинський, В. Стефаник. Наука: М. Гру шевський, О. Єфименко, Д. Багалій, Б. Грінченко, А.Кримський, Ф. Вовк. Видатні вчені-природознавці: С. Навалишин, В. Липський, Л. Симиренко, Д. Заболотний, М. Курако, І.Пулюй. Розвиток авіації. Архітектура. Музика: М. Лисенко, К. Стеценко, М. Леонтович. Живопис. Церковне життя.

21. Україна в Першій світовій війні. Українські землі напередодні війни. Плани щодо України Антанти і Троїстого союзу. Хід військових дій на території України в 1914 - 1916 pp. Господарська розруха. Захоплення російськими військами Галичини і Північної Буковини. Українські січові стрільці. Боротьба за автономію та самостійність України на фронті та в тилу. Союз визволення України, його політична платформа і практична діяльність. Українська революція. Початок революції. Україна напередодні 1917 р. Початок революції. Утворення української Центральної Ради, її керівництво, партійний склад і політична програма. М.Грушевський. Початок українізації армії. Поява «Вільного козацтва». Український Національний Конгрес. II Всеукраїнський військовий з'їзд. І Універсал Центральної Ради. Утворення Генерального секретаріату. II Універсал Центральної Ради. Збройний виступ самостійників та їхня поразка. Підсумки виборів до Установчих Зборів в Україні. III Універсал та проголошення Української Народної Республіки (УНР). Досягнення і невдачі Центральної Ради у внутрішній і зовнішній політиці.

22. Війна Радянської Росії з УНР. Проголошення незалежності УНР. Прихід до влади в Росії більшовиків та вплив цієї події на Україну. Повалення влади Тимчасового уряду в Україні, загострення боротьби за владу між Центральною Радою та більшовиками. І Всеукраїнський з'їзд Рад у Києві. Ультиматум російського Раднаркому та початок війни більшовиків з Центральною Радою. Проголошення у Харкові радянської влади. Похід більшовицьких військ на Київ. Бій під Крутами. Повстання робітників заводу «Арсенал». Мирний договір УНР у Брест-Литовському. IV Універсал Центральної Ради та проголошення незалежності УНР. Перша спроба радянізації України. Регіональні «республіки». Ставлення населення до політичних сил в Україні.

23. Українська держава. Вступ німецько-австрійських військ до України. Конфлікт Центральної Ради з німецько-австрійською адміністрацією та консервативними колами України. Прийняття Конституції УНР. Переворот 29 квітня 1918 р. Гетьман П.Скоропадський і його уряд. Внутрішня та зовнішня політика української держави. Ставлення політичних партій до гетьманського режиму. Селянські повстання влітку - восени 1918 р. Н. Махно. Анулювання РСФРР Брестського миру та наслідки цієї акції для України.

24.Директорія УНР. Утворення Директорії. Відновлення УНР. Політичний курс Директорії. С.Петлюра. Трудовий конгрес. Отаманщина. Більшовицька агресія проти УНР. Війська Антанти на півдні України. Розклад армії УНР. Поразка Директорії.

25. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР). Проголошення ЗУНР. Організація держави на західноукраїнських землях. З лука УНР і ЗУНР. Соціально-економічні перетворення в ЗУНР. Польсько-український конфлікт. Створення Української Галицької Армії. Наступ польських військ і відхід української армії до Збруча. Дипломатична діяльність ЗУНР.

26. Суспільно-політичне життя України у  1919 p. Формування більшовицького режиму в Україні та його політика. Х. Раковський. Націоналізація промисловості. Аграрна реформа. Продовольча диктатура. Селянські виступи. Становище українських партій. Наступ білогвардійців в Україні. Контрнаступ об'єднаних українських армій. Поразка армії УНР. Денікінський режим. Контрнаступ радянських військ і поразка денікінців.

27. Суспільно-політичне життя України у 1920 р. Відновлення більшовицького режиму. Формальне визнання Радянською Росією незалежності УСРР. Всеукрревком. Відновлення політики «воєнного комунізму». Напрямки комуністичного руху в Україні (КП(б)У, УКП(б), УКП). Варшавська угода між УНР та Польщею. Наступ польсько-українських військ і взяття Києва. Польський режим в Україні та ставлення до нього регулярних українських військ. Розгром більшовиками військ Врангеля і махновського руху.

28. Культурне і духовне життя в Україні у 1917 - 1920 pp. Чинники розвитку культури у 1917 - 1920 pp. Культурно-освітня діяльність громадських організацій. Українська школа в період Центральної Ради та Директорії. Освітня політика більшовиків. Наука. Відкриття Української академії наук (У АН) і національних університетів за доби Української держави. В.Вернадський. Література. Театральне, музичне і хорове мистецтво. Українська академія мистецтв. Радянський план монументальної пропаганди. Ставлення більшовиків до старовини.

29. Українська СРР за умов нової економічної політики (1921 - 1928 pp.). Внутрішнє і міжнародне становище. Політична криза на початку 1921 р. Державний статус УСРР у складі Радянського Союзу та ставлення політичних сил і населення України до її членства в СРСР. Неп і особливості його впровадження в Україні. Причини і масштаби голоду 1921 - 1922 pp. в Україні. Культурне і духовне життя народу за років непу. Політика більшовиків у царині культури. «Українізація» (коренізація). Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. Література і мистецтво. Живопис. Кінематограф. Релігійне життя.

30.Сталінська індустріалізація України. Перехід до форсованої індустріалізації. Директивне господарювання. Результати перших п'ятирічок. Промисловість України напередодні Другої світової війни.

31. Суцільна колективізація в Україні. Кооперування і колективізація. Перехід до прискореної колективізації. Поширення колгоспів. Доля приватних сільських господарів та їх господарств. Зміна ставлення радянської держави до заможного селянства. «Ліквідація куркульства як класу». Масштаби «розкуркулення» і доля «розкуркулених» селян. Голодомор 1932 - 1933 pp.: причини, передумови, масштаби жертв, наслідки.

32. Громадсько-політичне, духовне й культурне життя в Україні. Зміни в соціальному складі населення. Конституція УРСР 1937 р. Судові процеси. Масові репресії та їх жертви. Становище в галузі освіти. Наука. Художня література і мистецтво. «Розстріляне відродження». Театральне мистецтво. Доля кобзарства і лірництва. Церковна політика. Ліквідація УАПЦ. Закриття і нищення храмів, культового майна й споруд.

33. Західноукраїнські землі в 1921 - 1939 pp. Українські землі у складі Польщі. Характер промисловості. Українська кооперація. Аграрні відносини і характер аграрних реформ. УВО. Є. Коновалець. «Пацифікація». Політичні партії у Східній Галичині. ОУН. С.Бандера. Політика румунського уряду щодо українців. Закарпаття у складі Чехословаччини. Український національне-культурний рух. Русофільство. Русинство. Українофільство. Надання автономії Карпатській Україні та проголошення її незалежною державою. А.Волошин.

34. Україна під час Другої світової війни (1939 - 1945 pp.). Радянсько-німецькі договори 1939 р. та західноукраїнські землі. Українські землі у статтях радянсько-німецького пакту про ненапад від 23 серпня 1939 р. та таємного протоколу до нього. Початок Другої світової війни. Вступ Червоної армії на територію Західної України; включення останньої до складу СРСР і возз'єднання з Українською РСР. Входження Бессарабії та Північної Буковини до СРСР. Встановлення німецької окупаційної влади на Лемківщині, Підляшші та Холмщині. Радянізація західних областей України.

35. Україна в 1941 - 1945 pp. Напад Німеччини на СРСР. Режим воєнного стану. Мобілізаційні заходи. Евакуація на Схід. Бойові дії влітку і восени 1941 р. Причини невдач Червоної армії. Оборона Одеси, Києва і Севастополя. Бойові дії навесні 1942 р. Окупаційний режим. Розчленування України. Масові знищення людей. Голокост. Народна боротьба на окупованій території. Дві течії руху Опору в Україні:радянське підпілля і партизанський рух. ОУН на початку війни. Створення УПА. Початок розгрому фашистських загарбників в Україні. Битва за Лівобережну Україну і Донбас. Форсування Дніпра. Визволення Києва. Наступальні операції на Правобережжі і в Криму. Військові дії радянських партизанів і УПА. Завершальні бої. Початок відбудови промисловості, транспорту і сільського господарства. Депортація місцевого населення з Криму. Внесок українського народу в розгром нацистської Німеччини та її сателітів. Втрати України у Другій світовій війні.

36. Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 - середині 50-х років. Адміністративно-територіальні зміни. Внутрішньополітичне та економічне становище України. Українська РСР - співзасновниця ООН, інших міжнародних організацій. Особливості відбудови промисловості. Голод 1946 -1947 pp., його причини, масштаби й наслідки. Радянізація західних областей України. Боротьба ОУН та УПА. Операція «Вісла». Україна на початку 50-х років. Початок десталінізації. Входження Кримської області до складу України. Культурне життя. Відбудова системи освіти. Впровадження обов'язкового семирічного навчання. Наука. Розгром генетики. Лисенківщина в Україні. Література і мистецтво. Становище письменників, діячів образотворчого мистецтва, істориків. Боротьба влади з «космополітизмом».

37. Україна за умов десталінізації (1956 - 1964 pp.). Суспільно-політичне життя й політична боротьба в Україні. XX з'їзд КПРС і Україна. Масштаби демократизації державного життя. Ставлення в суспільстві до діяльності М.Хрущова. Позиція вищого партійного керівництва України при усуненні М.Хрущова від влади. Л.Брежнєв і Україна. Стан економіки України наприкінці 50-х - у першій половині 60-х років. Рівень життя населення. Культура й духовне життя в Україні. Ідеологізація культурного життя й посилення русифікації. Науково-технічна революція і наука в Україні. Кібернетика. Суспільні науки. «Відлига» в українській літературі. «Шістдесятники». В.Симоненко, Л.Костенко, Є.Сверстюк, І.Світличний, І.Драч та ін. Музичне мистецтво. Живопис. Архітектура. Театр. Національно-визвольний рух в Україні. «Українська робітничо-селянська спілка». Значення діяльності дисидентів.

38. Україна в період загострення кризи радянської системи (1965 - 1985 pp.).Неосталінізм. Діяльність П.Шелеста в Україні. В.Щербицький. Відносини керівництва України з союзним центром. Наростання економічної кризи. Розбудова воєнно-промислового комплексу (ВПК). Індустріальна гігантоманія. Посилення бюрократичного централізму. Стан колгоспно-радгоспної системи. Життєвий рівень населення. Становище у сфері науки, освіти, культури. Поглиблення ідеологізації та денаціоналізації. Досягнення українських учених та митців. Активізація опозиційного руху. Форми діяльності дисидентів. Репресії проти правозахисників. Утворення Української Гельсінської спілки (УГС). Релігійне дисидентство. Посилення переслідувань опозиції наприкінці 70-х - на початку 80-х років.

39. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України. Спроби оздоровлення суспільно-політичного життя у період проголошеної М.Горбачовим «перебудови». Погіршення економічної ситуації в Україні у другій половині 80-х років. Чорнобильська катастрофа. Зростання політичної активності суспільства. Нові громадські об'єднання та рухи. Початок формування багатопартійності в Україні. Криза в Компартії. Декларація про державний суверенітет України 16 липня 1990 р. Спроба державного перевороту в Москві і Україна. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. Результати референдуму 1 грудня 1991 р. Вибори Президента України. Припинення існування СРСР. Історичне значення відновлення незалежності України.

40. Україна за умов незалежності. Розгортання державотворчих процесів. Становлення владних структур. Законодавча, виконавча і судова влада незалежної України. Воєнна доктрина України. Перегрупування партійно-політичних сил і партійне життя. Економічні проблеми країни. Труднощі формування національної економіки і прорахунки в її реформуванні. Стан виробництва промислової та сільськогосподарської продукції. Проблема утвердження приватної власності. Створення національної фінансової системи. Становище у соціальній сфері. Життєвий рівень населення. Міжнаціональні відносини в Україні. Зовнішня політика. Визнання України міжнародним співтовариством. Основні напрями зовнішньої політики країни. Участь України в загальноєвропейському процесі. Вступ України до Ради Європи. Відносини з сусідніми державами. Міжнародні політичні, економічні та культурні зв'язки України. Діяльність Верховної Ради України та Президента України. Прийняття Конституції України. Виборча система України. Культурне та духовне життя народу.

41. Україна на зламі тисячоліть. Політичні та соціально-економічні зміни в Україні на рубежів ХХ - ХХІ ст. Політичні процеси в Україні у 2000 - 2017 р.р.  Зовнішняполітика та міжнародні зв'язки у XXI ст. Нові тенденції в культурному та духовному житті України.

42. Помаранчева революція. Революція Гідності. Причини, результати, наслідки. Реалізація Україною євроінтеграційної стратегії. Соціально-економічне та політичне життя в Україні в період президентства П. Порошенка.

3. Контрольні питання для абітурієнтів, складені на підставі пропонованої програми:

1. Початки людської цивілізації на території України.

2. Трипільська культура. Розселення, господарство і побут трипільців.

3. Кіммерійці. Скіфи. Сармати. Характерні риси їх життя та побуту.

4. Античні міста-колонії в Північному Причорномор'ї.

5. Походження та розселення слов'ян.

6. Охарактеризуйте «Нормандську теорію» походження слов'ян.

7. Охарактеризуйте державотворчу діяльність князя  Володимира Великого.

8. Політичне роздроблення Київської Русі.

9.Охарактеризуйте об'єднання Галицького та Волинського князівств в єдину  державу.

10. Боротьба Київської Русі проти монголо-татарської навали.

11. Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича.

12. Українські землі у складі Великого князівства Литовського.

13. Українські землі у складі Речі Посполитої.

14. Виникнення українського козацтва. Запорізька Січ - козацька республіка.

15. Козацько-селянські рухи в Україні наприкінці XVI- у 20-30-х роках XVII ст.

16. Культура України у XVI - першій половині XVII ст.

17. Українські землі у другій половині XVII ст.

18. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького.

19. Українські землі наприкінці XVII- на початку XVIII ст.

20. Охарактеризуйте гетьманування Івана Мазепи.

21. Українські землі в середині й наприкінці XVIII ст.

22. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперії наприкінці XVIII- у першій половині XIX ст.

23. Українська культура в першій половині XIX ст.

24. Скасування кріпосного права в Наддніпрянській Україні. Реформи 60-70-х років XIX ст.

25. Економічний розвиток українських земель у другій половині XIX ст.

26. Суспільно-політичне життя в Україні в другій половині XIX ст.

27. Українська культура в другій половині XIX ст.

28. Українська культура на початку XX ст.

29. Україна в Першій Світовій війні.

30. Українська Центральна Рада. Універсали Центральної Ради.

31. Війна радянської Росії з УНР. Проголошення незалежності УНР.

32. Українська держава Павла Скоропадського.

33. Створення Західноукраїнської Народної Республіки.

34. Соціально-політична ситуація в Україні в 1919-1920 р.p.

35. Бій під Крутами - героїчна сторінка в історії українського народу.

36. Утворення Директорії УНР. Внутрішня і зовнішня політика Директорії.

37. Сталінська індустріалізація і колективізація в Україні.

38. Західноукраїнські землі в 1921-1939 pp.

39. Україна у Другій Світовій війні.

40. Україна в післявоєнний період. Період десталінізації.

41. Україна в період загострення кризи радянської системи (1965-1985 pp.).

42. Розпад СРСР і відродження незалежності України.

43. Соціально-економічний і політичний розвиток України в період розбудови незалежності  держави.

44. Розбудова державності в незалежній Україні.

45. Соціально-економічні трансформації в незалежній Україні.

46. Політичні процеси в незалежній Україні.

47. Напрями зовнішньої політики України у 1991 - 2016 р.р.

48. Євроінтеграційна стратегія України.

49. «Революція гідності». Причини та результати.

50. Соціально-економічне та політичне життя в Україні в період президенства П.Порошенка.

51. Культурні та духовні процеси в незалежній Україні.

5. Критерії оцінювання знань абітурієнтів

Виконання перших трьох завдань першого рівня оцінюються 0,5 - кожна правильна відповідь. Загальна кількість балів за перший рівень 1,5 балів. Завдання з вибором однієї відповіді вважається виконаним правильно, якщо абітурієнт указав букву лише правильної відповіді. За 4, 5, та 6 питання нараховується по 1,5 бали. Загальна кількість балів другого рівня письмової роботи оцінюється в 4,5 бала. Третій рівень письмової роботи містить питання 7, 8 та 9. Письмові відповіді на ці питання дають змогу правильно встановити час запропонованої події, правильно вказати особу історичного діяча, подію, явище, назву документа або організацію, причини і наслідки запропонованих подій, явищ та процесів. Кожна правильна відповідь оцінюється 2 балами. Загальна кількість балів за третій рівень - 6 балів. Таким чином абітурієнт може отримати за змістовні відповіді дев'яти  питань - 12 балів. Після цього загальна оцінка кожного абітурієнта підлягає переведенню за 200-бальною шкалою згідно з правилами прийому до університету у 2018 році.

ТАБЛИЦЯ

переведення  середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

1

100

4

120

7

150

 

10

180

1,1

100

4,1

121

7,1

151

 

10,1

181

1,2

100

4,2

122

7,2

152

 

10,2

182

1,3

100

4,3

123

7,3

153

 

10,3

183

1,4

100

4,4

124

7,4

154

 

10,4

184

1,5

100

4,5

125

7,5

155

 

10,5

185

1,6

100

4,6

126

7,6

156

 

10,6

186

1,7

100

4,7

127

7,7

157

 

10,7

187

1,8

100

4,8

128

7,8

158

 

10,8

188

1,9

100

4,9

129

7,9

159

 

10,9

189

2

100

5

130

8

160

 

11

190

2,1

101

5,1

131

8,1

161

 

11,1

191

2,2

102

5,2

132

8,2

162

 

11,2

192

2,3

103

5,3

133

8,3

163

 

11,3

193

2,4

104

5,4

134

8,4

164

 

11,4

194

2,5

105

5,5

135

8,5

165

 

11,5

195

2,6

106

5,6

136

8,6

166

 

11,6

196

2,7

107

5,7

137

8,7

167

 

11,7

197

2,8

108

5,8

138

8,8

168

 

11,8

198

2,9

109

5,9

139

8,9

169

 

11,9

199

3

110

6

140

9

170

 

12

200

3,1

111

6,1

141

9,1

171

 

 

 

3,2

112

6,2

142

9,2

172

 

 

 

3,3

113

6,3

143

9,3

173

 

 

 

3,4

114

6,4

144

9,4

174

 

 

 

3,5

115

6,5

145

9,5

175

 

 

 

3,6

116

6,6

146

9,6

176

 

 

 

3,7

117

6,7

147

9,7

177

 

 

 

3,8

118

6,8

148

9,8

178

 

 

 

3,9

119

6,9

149

9,9

179

 

 

 

7. Список рекомендованої літератури.

Основна література

 1. Власов В.С. «Історія України». К.: Вид-во «Генеза»,  2001
 2. Власов В.С. «Історія України», К.:вВид-во «Генеза», 2005
 3. Турченко Ф.Г., Морочко В.П. «Історія України. Кінець ХVІІІ - початок ХХ ст.»». К.: Вид-во «Генеза», 2013
 4. Федак С.Д. «Історія України з найдавніших часів до 1640 р.». К.: Вид-во «Патерік», 2013

Додаткова література

 1. Алєксєєв Ю.М., Вертегел А.Г., Даниленко В.М. Історія України - К, 2003
 2. Бакалець О.А. Історія України. Посібник. К.: Вид-во «Ліра К», 2015
 3. Білоцерковський В.Я. Історія України. К.: Вид-во ЦМЛ, 2007
 4. Бойко О. Історія України. Навч. посібник для технічних вузів. К.: Вид-во «Академія», 2003
 5. Гарін В.Б. Історія України. К.: Вид-во «Ліра», 2012
 6. Гелей С.І. «Історія України» Тести, завдання, відповіді. К.: Вид-во ЦУЛ, 2002
 7. Гончарук П.С. «Історія України». К.: Вид-во ЦУЛ, 2007
 8. Гудзь В.В., «Історія України». К.: Вид-во «Слово», 2013
 9. Газін В.В. «Історія України». К.: Вид-во «Патерик», 2010
 10. Каденюк О.С., «Історія України». К.: Вид-во «Патерик», 2010
 11. Комаринська С.В., «Історія України». К.: Вид-во «Патерик», 2012
 12. Левицька Н.М.,  «Історія України. Україна у світі: історія і сучасність». К.: Вид-во «Патерік», 2014
 13. Литвин В.М., «Історія України. Новітня доба.» К.: Вид-во «Кондор», 2012
 14. Мельник А.І. «Історія України». К.: Вид-во ЦМЛ, 2008
 15. Юрій Мицик, Олег Бажа «Історія України». К.: Вид-во «Патерик», 2015
 16. Олійник М.П., «Історія України». К.: Вид-во «Патерик», 2014
 17. Світлична В.В. «Історія України». К.: Вид-во «Новий світ»,  2013
 18. Турченко Ф.Г. «Новітня історія України». Частина 1 «1914-1939 р.р.» К.: Вид-во «Генеза», 2013
 19. Турченко Ф.Г. «Новітня історія України». К.: Вид-во «Патерик», 2011
 20. Турченко Ф.Г., Морочко В.П. «Історія України». К.: Вид-во «Генеза», 2000
 21. Уривалкин О.М. «Історія України. (Кінець ХVІІ - поч. ХХІ ст.». К.: Вид-во «Патерік», 2014
 22. Уравалкін О.М. «Історія України у запитаннях і відповідях.». К.: Вид-во «Патерік», 2010
 23. Федак С.Д. «Історія України з найдавніших часів до 1648 р.». К.:  Вид-во «Патерик», 2013
 24. Філіпенко Р.І. «Історія України». К.: Вид-во «Патерік», 2013
 25. Шабала Я.М. «Історія України». К.: Вид-во «Патерік», 2013

Затверджено на засіданні кафедри

філософії та суспільно-гуманітарних наук,

протокол № " 05 " від " 14 березня " 2018 р.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ