Дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови”

В стінах Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський Авіаційний Інститут», 5 вересня 2019р. відбувся дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови” (European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP / HRLAW). Моніторинг було проведено представниками Національного Еразмус+ офісу в Україні.
Протягом доби українські університети-партнери...

Базові навички медіатора

Запрошуємо вас на 4-х модульну Сертифікаційну навчально-практичну програму: "Базові навички медіатора" (БНМ) – 120 год. навчання та практики.
Графік навчання:
1 модуль: 10-12 жовтня 2019р.
2 модуль: 14-16 листопада 2019р.
3 модуль: 19-21 грудня 2019р.
4 модуль: 23-25 січня 2020р.
Програма БНМ відповідає міжнародним стандартам підготовки медіаторів та надає можливість учасникам:
• отримати теоретичні знання та практичні інструменти для роботи медіатора
• оволодіти основними компетенціями медіатора...

Вступ без ЗНО? - Це реально: МНТУ запрошує до міжнародної навчальної програми

Життя - непередбачуване. І не завжди усе в ньому іде так, як ми плануємо заздалегідь. Багато об'єктивних причин можуть змусити навіть талановитого та перспективного абітурієнта не скласти цьогорічне ЗНО.
Сучасний світ - динамічний. Той, хто це добре розуміє, не хоче даремно витрачати рік до наступної вступної кампанії. Адже його можна провести з користю, працюючи на перспективу  та навчаючись майбутній спеціальності за сучасними європейськими стандартами.
Не встигли чи не змогли скласти ЗНО цього року...

Третя сесія єдиного вступного іспиту

Відбудеться третя сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2019 №985  «Щодо проведення в 2019 році спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту» визначено терміни проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту  та реєстрації вступників для участі в ній.
Вступники, які хочуть повторно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, матимуть шанс отримати ступінь магістра.
Нагадаємо, що реєстрація триватиме з 7 до 15 жовтня її здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає...

В МНТУ - СВЯТО!

30 серпня в МНТУ знову звучав гімн України та «Гаудеамус».
Цього разу вітання та побажання отримували першокурсники університету!
Посвята у студенти - це перша офіційна участь першокурсників у суспільному житті навчального закладу, яка запам'ятовується назавжди.
Сьогодні першокурсників та їх батьків вітав весь професорсько-викладацький колектив та ректорат МНТУ, на чолі з ректором - доктором економічних наук, професором Худолей Веронікою Юріївною.
Ректор запевнила студентів, що саме в нашому університеті вони отримають якісну освіту, яскраве і цікаве студентське життя та побажала здійснення...

Історія України

Історія України1. Пояснювальна записка

Призначення програми - забезпечити проведення вступного випробування з абітурієнтами,яким згідно Правил Прийому до ПВНЗ МНТУ у 2019 р. надане таке право при вступі для здобуття ступеня «Бакалавр».

Програма з історії України розроблена з урахуванням основних складових історичної свідомості, мети, змісту та результатів навчально-пізнавальної діяльності, які закладені в Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти та чинній навчальній програмі з історії України для закладів загальної середньої освіти. Вона охоплює шкільний курс історії України від найдавніших часів до сьогодення. Програма передбачає перевірку рівня сформованості в учнів насамперед історичної компетентності, до елементів якої належать:

Хронологічна компетентність - уміння орієнтуватися в історичному часі, встановлювати близькі та деякі причино-наслідкові зв'язки, розглядати суспільні явища в конкретно-історичних умовах, виявити зміни і тяглість життя суспільства;

Просторова компетентність - уміння орієнтуватись в історичному просторі та знаходити взаємозалежні в розвитку суспільства, господарства, культури і природного дозвілля;

Інформаційна компетентність - уміння працювати з джерелами історичної інформації, інтерпретувати зміст джерел, визначити їх надійність, виявляти і критично аналізувати розбіжності в позиціях авторів джерел;

Логічна компетентність - уміння визначати і застосовувати теоретичні поняття для аналізу й пояснення історичних подій та явищ, ставити запитання та шукати відповіді, розуміти множинність трактувань минулого та зіставляти різні його інтерпретації;

Аксіологічна компетентність - уміння формулювати оцінку історичних подій та історичних постатей, суголосну до цінностей та уявлень відповідно часу чи відповідної групи людей, осмислювати зв'язки між історією та сучасним життям.

Складені за цією програмою запитання дають можливість з'ясувати рівень засвоєння абітурієнтами навчального матеріалу з історії України в обсязі програми середньої загальноосвітньої школи, визначити вміння вступників пов'язувати його з сучасними суспільно-політичними, економічними та духовними проблемами, давати оцінку історичним процесам, що відбуваються в Україні і світі на нинішньому етапі.

Підготовка до співбесіди за пропонованою програмою, складеною на підставі програми для середньої загальноосвітньої школи з історії України, передбачає опрацювання не лише підручників і навчальних посібників, а й додаткової літератури.

2. Зміст програми

1. Вступ до історії України.

Історія України, як наука. Періодизація історії України. Джерела з історії України: речові, усні, писемні, візуальні.

2. Стародавня історія України.

Поява та розселення людей на території України. Заняття привласнювального господарства. Неолітична революція. Поширення землеробства й скотарства на землях України. Ремесла. Трипільська і середньострогівська археологічні культури. Кочовики раннього залізного віку. Заснування античних міст-колоній у Північному Причорномор'ї та в Криму. Велике переселення народів. Перші писемні згадки про давніх слов'ян (венедів, антів, склавинів). Велике розселення слов'ян. Історичні витоки Українського народу.

3. Русь-Україна (Київська держава) - Розселення східнослов'янських племінних союзів (поляни, сіверяни, уличі, тивірці, хорвати, білі хорвати, волиняни, дуліби, бужани, древляни). Назва «Русь». Руська земля. Утворення Русі-України (Київської держави). Внутрішньо та зовнішньополітична діяльність перших київських князів. Державотворення кінця Х - ХІ ст.. Запровадження християнства як державної релігії. «Руська правда». Правління наступників Ярослава Мудрого. Русь-Україна ( Київська держава) в першій третині ХІІ ст.. Боротьба з половецькою загрозою. Роздробленість Русі-України( Київської держави). Суспільно-політичне господарське життя. Культура й духовність.

4.  Королівство Руське (Галицько-Волинська держава). Монгольська навала.

Об'єднання Галицького та Волинського князівств. Розбудова Галицько-Волинської держави (королівства Руського) в 1238-1264 рр. Монгольська навала на південно-західні землі Русі. Королівство Руське ( Галицько-Волинська держава) за нащадків Данила Романовича. Суспільно-політичне та господарське життя. Культура й духовність.

5. Руські удільні князівства у складі іноземних держав у другій половині ХІV - першій половині XVI ст. Кримське ханство.

Змагання Польщі та Литви за Галицько-Волинську спадщину. Входження українських земель до складу сусідніх держав (Угорське королівство, Молдовське князівство, Османська імперія, Московське царство). Кревська унія. Велике князівство Руське Свидригайла. Остаточна ліквідація Волинського та Київського удільних князівств. Утворення Кримського ханства. Перехід кримських ханів у васальну залежність від Османської імперії. Виникнення козацтва. Соціально-економічне життя. Культура й духовність.

6. Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині ХVI ст.

Люблінська унія та її вплив на українські землі. Зміни в соціальній структурі українського суспільства. Виникнення Запорізької Січі. Повстання 1590 рр. Братський рух. Утворення УГКЦ. Культура й духовність.

7. Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині ХVIІ ст.

Зміни в соціально-економічному житті. Морські походи козаків. Участь українського козацтва у війнах Речі Посполитої проти Московського царства та Османської імперії.

Козацькі повстання 1620-1630-х рр. «Організація Війська Запорозького...» Культура. Відновлення вищої православної церковної ієрархії 1620р. Духовність.

8. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

Національно-визвольна війна українського народу. Зміни в суспільно-політичному житті. Утворення української козацької держави - Війська Запорозького. Внутрішньо та зовнішньополітична діяльність уряду Богдана Хмельницького.

9. Козацька Україна наприкінці 50-80 рр. ХVII ст.

Внутрішньо та зовнішньополітична діяльність гетьманів козацької України 50-80 рр. Занепад Правобережжя. Запорізька Січ у складі Гетьманщини. Адміністративно - територіальний устрій Слобідської України.

10. Українські землі наприкінці ХVІІ - в першій половині XVIII ст.

Гетьманщина в 1687-1709 рр. Повстання під проводом Семена Палія

(1702-1704 рр.). Північна війна і Україна. Внутрішньополітична діяльність гетьманів козацької України 20-30-х рр.. XVIII ст.. Обмеження автономії Гетьманщини. Діяльність Першої Малоросійської колегії, «Правління Гетьманського уряду» (1734-1750 рр.).

Культура. Києво-Могилянська академія. Духовність.

11. Українські землі у другій половині XVIIІ ст.

Внутрішня політика останнього очільника Гетьманщини. Діяльність Другої  Малоросійської колегії. Скасування козацького устрою на Слобожанщині. Ліквідація Запорізької Січі. Ліквідація автономії Гетьманщини. Опришківський та гайдамацький рухи. Зміни в політичному становищі Правобережної України та західноукраїнських земель після поділів Речі Посполитої (1772, 1793, 1795р.р.) Реформи Марії Терезії та Йосипа ІІ та їх вплив на українські землі. Культура й духовність.

12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVIII - в першій половині ХІХ ст.

Адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі Російської імперії. Українське національне відродження: початок, періоди, й особливості. Відновлення українського козацтва в час французько-російської війни. Кирило-Мефодіївське братство. Поширення в Україні російського та польських суспільних рухів. Початок промислового перевороту.

13. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII - в першій половині ХІХ ст.

Адміністративно-територіальний поділ західноукраїнських земель. Початок національного відродження. Діяльність «Руської Трійці». Альманах «Русалка Дністрова». Західноукраїнські землі в Європейській революції 1848-1849 р.р. Діяльність Головної Руської ради (1848-1851). Досвід парламентаризму.

14. Культура України кінця ХVIII - першій половині ХІХ ст.

Освіта, наука, література, образотворче мистецтво, архітектура. «Історія русів». Галицько-руська матиця, Собор руських вчених.

15. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.

Події Кримської війни 1853-1856 рр. на українських землях та поразка Російської імперії. Реформи 1860-1870 рр. і процеси модернізації в Україні. Політика російського царизму щодо України. Розвиток громадівського руху. Журнали «Основа», «Громада», «Київська старина». Діяльність "Південно-Західного відділу" Російського географічного товариства (1873-1876 рр.). Братство тарасівців. Національне відродження кримськотатарського народу.

16. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.

Політика австрійського уряду щодо західноукраїнських земель. Діяльність товариства «Просвіта». Українські видання: "Правда", "Діло", "Записки наукового товариства "Просвіта" імені Шевченка". Розвиток кооперативного руху. Трудова еміграція. Політизація українського національного руху та утворення перших політичних партій.

17. Культура України в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.

Піднесення української культури. Розвиток освіти, науки, літератури, музичного, образотворчого, театрального мистецтва. Українські підприємці - благодійники. Релігія і церква.

18. Українські землі у складі Російської імперії в 1900 - 1914 рр.

Утворення монополістичних об'єднань в Україні. Земельна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну. Консолідація української нації. Створення політичних партій Наддніпрянщини. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.  Події революції 1905-1907 рр. Діяльність українських парламентських громад в I та II Державних Думах. Діяльність «Просвіти». Посилання імперського наступу на Україну в 1907 - 1914 рр.

19. Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900-1914 рр.

Становище промисловості та сільського господарства. Радикалізація українського політичного руху. Вплив УГКЦ на формування національної свідомості населення західноукраїнських земель.

20. Україна в роки Першої світової війни.

Україна в геополітичних планах країн Антанти і Центральних держав. Війна та українські політичні сили. Головна українська рада. Союз визволення України. Загальна українська рада. Воєнні дії на території України в 1914 - 1917 рр. Українці в арміях воюючих держав. Українські січові стрільці. Політика Російської імперії та Австро-Угорщини на українських землях у 1914 - 1917 рр.

21. Початок Української революції.

Революційні події в Україні в 1917 - на початку 1918 рр. Українізації армії. Еволюція поглядів політичних сил України в питанні самовизначення. Українська Центральна Рада та її універсали. Відносини УЦР з Тимчасовим урядом та більшовицькою Росією. Проголошення УНР. Кримськотатарський національний рух. "Всеукраїнський з'їзд рад" у м. Харкові. Перша війна більшовицької Росії з УНР. Бій біля станції Крути. Події 1917 р. в Криму. Проголошення незалежності УНР. Окупація більшовицькою Росією України. Берестейський мирний договір. Вигнання більшовиків із території УНР. Похід Петра Болбочана на Крим. Конституція УНР.

22. Розгортання української революції. Боротьба за відновлення державності.

Гетьманський переворот. Українська держава. Західноукраїнська Народна Республіка. Акт злуки УНР та ЗУНР. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. Директорія. Друга війна більшовицької Росії з УНР. Більшовицький режим в Україні. Ухвалення Конституції УСРР 1919 р. Політика воєнного комунізму. Червоний терор. Військова інтервенція Антанти на півдні України. Денікінський режим в Україні. Повернення більшовицької влади. Перший зимовий похід. Варшавська угода між УНР та Польщею. Польсько-радянська війна на території України. Другий зимовий похід армії УНР. Холодноярська республіка 1919 - 1922 рр. Культура та духовність.

23. Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні.

Масовий голод у південних губерніях УСРР. Антирелігійна кампанія. НЕП в УСРР. Входження УСРР до складу СРСР. Утворення Кримської АСРР. Національна політика радянської влади в УСРР. Молдавська АСРР. Суспільно-політичне життя. Ліквідація багатопартійності. Політика коренізації/українізації в УСРР. Згортання НЕПу і перехід до директивної економіки. Індустріалізація. Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. Культура. Духовне життя.

24. Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні.

Форсована індустріалізація, насильницька колективізація. Примусові хлібозаготівлі. Опір селянства. Голодомор 1932-1933 рр. - геноцид Українського народу. Масштаби та наслідки Голодомору. Масові репресії та їх ідеологічне виправдання більшовицьким режимом. Політичні процеси 1920-х - початку 1930-х рр. Згортання українізації. Ідеологізація суспільного життя в Україні. Культ особи. Великий терор. Биківня та інші місця масових поховань жертв репресій. Національно-демографічні зміни. Розстріляне відродження. Антирелігійна кампанія.

25. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період.

Правовий статус українських земель у складі Польщі. Національна політика та міжнаціональні відносини. Економічне і соціальне становище населення. Українська кооперація. Просвітні організації краю. Українська військова організація та ОУН. Українські землі у складі Румунії. Татарбунарське повстання. Суспільно-політичне життя. Українські землі у складі Чехословаччини. Правовий статус Закарпаття. Суспільно-політичне й соціально-економічне життя. Карпатська Україна. Карпатська Січ. Культура та духовність. Політичне і культурне життя української еміграції.

26. Україна в роки Другої світової війни.

Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939 р. Початок Другої світової війни. Окупація Червоною армією Галичини, Волині, Північної Буковини, Хотинщини та Південної Бессарабії. Радянізація. Масові політичні репресії 1939 - 1940 рр. Початок німецько-радянської війни. Бойові дії в 1941 - 1942 рр. Відступ Червоної армії. Мобілізаційні заходи. Злочини комуністичного тоталітарного режиму. Окупація України військами Німеччини та її союзниками. "Новий порядок". Масове знищення мирного населення. Голокост. Опір окупантам. Український визвольний рух. Проголошення Акта відновлення Української Держави. Поліська Січ. Українська повстанська армія. Українсько-польське протистояння. Радянський партизанський рух. Бойові дії 1942 - 1943 рр. Вигнання німецьких військ та їхніх союзників з Правобережної та Південної України. Депортація кримських татар та інших народів Криму. Завершення бойових дій на території України. Українці у військових формуваннях держав Об'єднаних Націй. Внесок українського народу в перемогу над нацизмом. Українське питання на Тегеранській, Ялтинській і Постдамській конференціях. Ціна війни. Культура й духовність.

27. Україна в перші повоєнні роки.

Адміністративно-територіальні зміни. Внутрішньополітичне та економічне становище України. Україна - співзасновниця ООН, інших міжнародних організацій. Особливості відбудови промисловості. Посилення радянізації та репресії у західних областях УРСР. Український визвольний рух у 1944 - 1950 рр. Обмін населення між Польщею й УРСР. Масові депортації (1944 - 1946 рр.). Операції «Вісла» і "Захід". Ліквідація УГКЦ. Внутрішньополітична та економічна ситуація в УРСР. Масовий голод 1946-1947 рр. Ідеологічні кампанії. "Чистки" творчої інтелігенції. Культура й духовність.

28. Україна в умовах десталінізації.

Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах. ХХ з'їзд КПРС. Десталінізація і лібералізація суспільного життя. Зміни адміністративно-територіального устрою. Входження Кримської області до складу УРСР. Зміни в управлінні господарством. Зародження дисидентського руху та його течії. "Шістдесятництво". Антирежимні виступи 1960-х рр. Культура й духовність.

29. Україна в період загострення кризи радянської системи.

Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва. Конституція УРСР 1978р. Економічна ситуація в УРСР. Дисидентський рух: течії, форми і методи боротьби. Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод. Самвидав. Кримськотатарський національний рух. Культура й духовність.

30. Відновлення незалежності України.

Початок перебудови в СРСР. Чорнобильська катастрофа та її наслідки для України. Стан економіки. Гласність і політичний плюралізм. Український національно-демократичний рух. Зміни в політичному керівництві УРСР. Формування багатопартійної системи. Вибори до Верховної Ради УРСР і до місцевих рад 1990 р. Декларація про державний суверенітет України. Революція на граніті. Створення Автономної Республіки Крим (АРК). Меджліс кримськотатарського народу (червень 1991 р.). Спроба державного повороту в СРСР у серпні 1991 р. Акт проголошення незалежності України. Референдум і вибори Президента України 1 грудня 1991 р. Розпад СРСР. Міжнародне визнання України. Культура. Духовне відродження.

31. Становлення України як незалежної держави.

Державотворчі процеси в незалежній Україні. Повернення кримських татар на батьківщину. Статус Криму. Суспільно-політичне життя. Особливості формування багатопартійності. Конституція України. Економіка України в 1991-1998 рр. та в 1998-2004 рр. Запровадження гривні. Демографічні та міграційні процеси. Олігархічна система. Початок інтеграції в європейський і світовий простір. Політична розбудова суспільства. Рухи протесту на початку 2000-х рр. Помаранчева революція. Україна в системі міжнародних відносин. Культура й духовність.

32. Творення  нової  України.

Суспільно-політичне життя України в 2005-2013 рр. Авторитарний режим Віктора Януковича. Революція Гідності. Небесна сотня. Анексія Росією Криму. Агресія Росії проти України. Російсько-українська війна. Добровольчі батальйони. Волонтерський рух. Реакція світової спільноти. Спроби мирного врегулювання. Соціально-економічний розвиток України до і після 2014 року. Євроінтеграційний поступ України: угода про асоціацію між Україною та ЄС. Режим безвізового в'їзду в країни ЄС для громадян України. Культура й духовність.

3. Контрольні питання для абітурієнтів, складені на підставі пропонованої програми:

1. Початки людської цивілізації на території України.

2. Неолітична революція.

3. Трипільська культура. Розселення, господарство і побут трипільців.

4. Кіммерійці. Скіфи. Сармати. Характерні риси їх життя та побуту.

5. Античні міста-колонії в Північному Причорномор'ї.

6. Походження та розселення слов'ян.

7. Охарактеризуйте «Нормандську теорію» походження слов'ян.

8. Запровадження християнства як державної релігії

9. Охарактеризуйте державотворчу діяльність князя  Володимира Великого.

10.   Державотворча діяльність Ярослава Мудрого.

11. Політичне роздроблення Київської Русі.

12. Охарактеризуйте об'єднання Галицького та Волинського князівств в єдину  державу.

13. Королівство руське за нащадків Данила Романовича.

14. Боротьба Київської Русі проти монголо-татарської навали.

15. Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича.

16. Українські землі у складі Великого князівства Литовського.

17. Українські землі у складі Речі Посполитої.

18. Входження українських земель до складу сусідніх держав.

19. Виникнення українського козацтва. Запорізька січ - козацька республіка.

20. Люблінська унія та її вплив на українські землі.

21. Козацько-селянські рухи в Україні наприкінці XVI- у 20-30-х роках XVII ст.

22. Культура України у XVI - першій половині XVII ст.

23. Українські землі удругій половині XVII ст.

24. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького.

25. Утворення української народної держави - Війська Запорозького.

26. Українські землі наприкінці XVII- на початку XVIII ст.

27. Північна війна і Україна.

28. Охарактеризуйте гетьманування Івана Мазепи.

29. Діяльність Першої Малоросійської колегії.

30. Українські землі в середині й наприкінці XVIII ст.

31. Правління гетьманського уряду (1734-1750р.р.)

32. Культура. Києво-Могилянська академія. Духовність.

33. Ліквідація Запорізької Січі.

34. Ліквідація автономії Гетьманщини.

35. Опришківський та гайдамацький рух.

36.  Реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ та їх вплив на Україну.

37. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперії наприкінці XVIII- у пршій половині XIX ст.

38. Українське національне відродження: початок, періоди й особливості.

39. Українська культура в першій половині XIX ст.

40. Кирило-Мефодіївське братство.

41. Скасування кріпосного права в Наддніпрянській Україні. Реформи 60-70-х років XIX ст.

42. Діяльність «Руської трійці».

43. Економічний розвиток українських земель удругій половині XIX ст.

44. Діяльність Головної руської ради (1848-1851р.р.)

45. Суспільно-політичне життя в Україні в другій половині XIX ст.

46. Розвиток громадівського руху. Журнали «Громада», «Основа».

47. Українська культура в другій половині XIX ст.

48. Політика австрійського уряду щодо західноукраїнських земель.

49. Українська культура на початку XX ст.

50. Земельна реформа Сталіна та її вплив на Україну.

51. Україна в Першій Світовій війні.

52. Події революції 1905-1907р.р.

53. Українська Центральна Рада. Універсали Центральної Ради.

54. Війна радянської Росії з УНР. Проголошення незалежності УНР.

55. Українська держава Павла Скоропадського.

56. Створення Західноукраїнської Народної Республіки.

57. Соціально-політична ситуація в Україні в 1919-1920 р.p.

58. Бій під Крутами - героїчна сторінка в історії українського народу.

59. Утворення Директорії УНР. Внутрішня і зовнішня політика Директорії.

60. Сталінська індустріалізація і колективізація в Україні.

61. Голодомор 1932-1933 - геноцид проти українського народу.

62. Західноукраїнські землі в 1921-1939 pp.

63. Індустріалізація та насильницька колективізація

64. Україна у Другій Світовій війні.

65. Україна в післявоєнний період. Період десталінізації.

66. Україна в період загострення кризи радянської системи (1965-1985 pp.).

67. Розпад СРСР і відродження незалежності України.

68.Соціально-економічний і політичний розвиток України в період розбудови незалежності  держави.

69. Розбудова державності в незалежній Україні.

70. Соціально-економічні трансформації в незалежній Україні.

71. Політичні процеси в незалежній Україні.

72. Напрями зовнішньої політики України у 1991 - 2018 р.р. Євроінтеграційна стратегія України.

73. «Революція гідності». Причини та результати.

74. Соціально-економічне та політичне життя в Україні в період президентства П.Порошенка.

75. Культурні та духовні процеси в незалежній Україні.

76. Агресія Росії проти України. Російсько-українська війна.

77. Євроінтеграційний поступ України і угода про Асоціації між Україною та ЄС.

4. Критерії оцінювання знань абітурієнтів

Виконання перших трьох завдань першого рівня оцінюються 0,5 - кожна правильна відповідь. Загальна кількість балів за перший рівень 1,5 балів. Завдання з вибором однієї відповіді вважається виконаним правильно, якщо абітурієнт указав букву лише правильної відповіді. За 4, 5, та 6 питання нараховується по 1,5 бали. Загальна кількість балів другого рівня письмової роботи оцінюється в 4,5 бала. Третій рівень письмової роботи містить питання 7, 8 та 9. Письмові відповіді на ці питання дають змогу правильно встановити час запропонованої події, правильно вказати особу історичного діяча, подію, явище, назву документа або організацію, причини і наслідки запропонованих подій, явищ та процесів. Кожна правильна відповідь оцінюється 2 балами. Загальна кількість балів за третій рівень - 6 балів. Таким чином абітурієнт може отримати за змістовні відповіді дев'яти  питань - 12 балів. Після цього загальна оцінка кожного абітурієнта підлягає переведенню за 200-бальною шкалою згідно з правилами прийому до університету у 2019 році.

ТАБЛИЦЯ

переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту,

обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

1

100

4

120

7

150

 

10

180

1,1

100

4,1

121

7,1

151

 

10,1

181

1,2

100

4,2

122

7,2

152

 

10,2

182

1,3

100

4,3

123

7,3

153

 

10,3

183

1,4

100

4,4

124

7,4

154

 

10,4

184

1,5

100

4,5

125

7,5

155

 

10,5

185

1,6

100

4,6

126

7,6

156

 

10,6

186

1,7

100

4,7

127

7,7

157

 

10,7

187

1,8

100

4,8

128

7,8

158

 

10,8

188

1,9

100

4,9

129

7,9

159

 

10,9

189

2

100

5

130

8

160

 

11

190

2,1

101

5,1

131

8,1

161

 

11,1

191

2,2

102

5,2

132

8,2

162

 

11,2

192

2,3

103

5,3

133

8,3

163

 

11,3

193

2,4

104

5,4

134

8,4

164

 

11,4

194

2,5

105

5,5

135

8,5

165

 

11,5

195

2,6

106

5,6

136

8,6

166

 

11,6

196

2,7

107

5,7

137

8,7

167

 

11,7

197

2,8

108

5,8

138

8,8

168

 

11,8

198

2,9

109

5,9

139

8,9

169

 

11,9

199

3

110

6

140

9

170

 

12

200

3,1

111

6,1

141

9,1

171

 

 

 

3,2

112

6,2

142

9,2

172

 

 

 

3,3

113

6,3

143

9,3

173

 

 

 

3,4

114

6,4

144

9,4

174

 

 

 

3,5

115

6,5

145

9,5

175

 

 

 

3,6

116

6,6

146

9,6

176

 

 

 

3,7

117

6,7

147

9,7

177

 

 

 

3,8

118

6,8

148

9,8

178

 

 

 

3,9

119

6,9

149

9,9

179

 

 

 

5. Список рекомендованої літератури

Основна література:

 1. Акт проголошення незалежності України: Постанови Верховної Ради України від 24.08.1991 р.//Рад. України - 1991 р. - 31 серпня.
 2. Власов В.С., Гупан Н.М., Смагін І.І. Історія України (підручник). К.: Видавництво "Генеза", 2017 р.
 3. Власов В.С., Кульчицький С.В. Історія України (підручник). К.: Видавництво "Літера ЛТД", 2018 р.
 4. Гісем Ю.М. Історія України. К.: Видавництво "Літера ЛТД", 2018 р.
 5. Пометун С.І. Історія України (підручник). К.: Видавництво "Освіта", 2018 р.
 6. Смолій В.А., Степанков В.С. Історія України (підручник). К.: Видавництво "Генеза", 2017 р.
 7. Струкевич О.К., Романюк І.М., Дробозюк С.І. Історія України (підручник). К.: Видавництво "Грамота", 2017 р.
 8. Світлична В.В. Історія України. К.: Видавництво "Новий світ", 2013 р.
 9. Турченко Ф.Г. Новітня історія України. К.: Видавництво "Патерик", 2011 р.
 10. Турченко Ф.Г., Морочко В.П. Історія України. К.: Видавництво "Генеза", 2013 р.
 11. Федак С.Д. Історія України з найдавніших часів до 1648 р. К.: Видавництво "Патерик", 2013 р.
 12. Філіпенко Р.І. Історія України. К.: Видавництво "Патерик", 2013 р.
 13. Шабала Я.М. Історія України. К.: Видавництво "Патерик", 2013 р.

Додаткова література:

 1. Апанович О.М. Збройні сили України першої половини XVIII ст. - Дніпропетровськ, 2004 р.
 2. Бордухін В.М. Українська державність удільної доби (XII - XIV ст.) - Луганськ, 2004 р.
 3. Боляновський А. Українські військові формування у Збройних силах Німеччини 1939 - 1945 рр. - Львів, 2005 р.
 4. Вегеш М. Карпатська Україна: Документи і факти. - Ужгород, 2004 р.
 5. Вівчарик М.М. Українці від етносу до нації. - К.:, 2007 р.
 6. Відейко М. Трипільська цивілізація. - 2-ге  вид. - К.:, 2006 р.
 7. Головко М.Л. Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни 1939 - 1945 рр. - К.:, 2004 р.
 8. Дорошенко М.С. Компартійно-державна номенклатура УСРР у 20-30 рр. ХХ ст. - К.:, 2004 р.
 9. Енциклопедія трипільської цивілізації. У 2 т. - К.:, 2004 р.
 10. Енциклопедія історії України: У 5 томах. - Т1, 2 - К.:, 2005 р.
 11. Ільєнко І.О. В пазурах у двоглавого: Українство під царським гнітом (1654 - 1917 рр.). - К.:, 2004 р.
 12. Корольов Б.І., Михальський І.С. Історія українських політичних партій: кінець XIX ст. - 1917 р. - Ч. 1. - К.:, 2005 р.
 13. Ковальова О.О. Стратегія євроінтеграції: Як реалізувати європейський вибір України. - К.:, 2006 р.
 14. Корновенко С.В., Морозов А.Г., Реєнт О.П. Українська революція. - Вінниця, 2004 р.
 15. Литвин М.Р., Науменко К.Є. Історія ЗУНР. - Львів, 2005 р.
 16. Мороз О.О. Політична анатомія України. - К.:, 2004 р.
 17. Пріцак О. Походження Русі: Стародавні скандинавські саги і стара Скандинавія. - К.:, 2009 р.
 18. Політична історія України ХХ ст. У 6-ти т. - К.:, 2006 р.
 19. Темко І. Третій Рим: імперія проти України. - К.:, 2004 р.
 20. Терещенко Ю. Історія України від найдавніших часів до утвердження незалежної держави. - К.:, 2006 р.
 21. Яневський Д. Хроніка "Помаранчевої" революції. - Харків, 2005 р.
 22. Яневський Д. Обличчя "Помаранчевої" революції. - Харків, 2005 р.

Затверджено на засіданні кафедри філософії

та суспільно-гуманітарних наук,

протокол №    від «     »                   2019 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ