Визначився переможець турніру з футболу, присвяченого 25-річчю МНТУ!

Серед численних подій, присвячених 25-річчю нашого університету, знаходиться місце і для спортивних змагань. Так, нещодавно в університеті пройшов турнір з футболу серед студентів Коледжу МНТУ. Молодь радо відгукнулась на пропозицію позмагатись за звання найкращої команди, а ті, хто не бачить себе на полі у бутсах, прийшли підтримати однокурсників і друзів.
За результатами захопливих матчів, більшість з яких були напруженими, проте дружніми, перемогу у загальному заліку здобула команда спеціальності «Фізична реабілітація», групи  КЛ-81. Решта ж учасників залишили ігрове поле у гарному настрої...

До уваги науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти!

Маємо честь запросити Вас до участі у засіданні круглого столу «Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики», який відбудеться 30 листопада 2018 року та приурочений до 25-річчя ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».
Напрями роботи круглого столу передбачають обговорення широкого кола питань, пов'язаних із розвитком університетської освіти, роллю і місцем університету у суспільному поступі, зокрема, йтиметься про тенденції, моделі і стратегії розвитку сучасних університетів, поширення дуальної освіти тощо. У центрі уваги - проблеми забезпечення...

Подих історії: студенти МНТУ відвідали Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»

Київ - унікальне місто: його можна невтомно відкривати для себе заново, отримуючи нові враження та збагачуючи свої знання про минуле. Минуле, що досі присутнє прямо тут, на київських вулицях, якими ми крокуємо, геть про це не замислюючись. Нещодавно студенти групи КЛ-72 відкрили для себе один з найцікавіших історичних куточків столиці. Багато хто до цієї екскурсії уявлення не мав, що у місті є власна старовинна фортеця, яку можуть відвідати усі охочі. І це не просто укріплення, а найбільша земляна фортеця Європи. І до того ж парадоксальна - у нинішньому вигляді вона...

Свято веселощів і незламності: Вітаємо з Міжнародним днем студента!

Студентська молодь традиційно асоціюється з найрозумнішими і найвеселішими людьми у будь-якій країні світу. У нас в Україні до студентів теж ставляться особливо – на них покладають надії як на майбутнє країни і з розумінням сприймають деякі пустощі, властиві веселим та молодим людям.
Тому 17 листопада ми відзначаємо свято майбутніх професіоналів, науковців і винахідників – Міжнародний день студента. Європейська традиція святкування розпочинається з середини 20 століття, коли було встановлено міжнародний статус свята. А причиною відзначення цього дня веселощів і молоді стали далеко не веселі події – у 1939 році чеські...

До уваги студентів Коледжу МНТУ!

Повідомляємо, що згідно листа МОН України №1/9-651 від 23 жовтня 2018 року, студенти Коледжу ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (далі Коледж ПВНЗ «МНТУ»), що отримали на державній підсумковій атестації у формі ЗНО з української мови  у 2018 році 1, 2 або 3 бали, будуть мати можливість повторно скласти ДПА у формі ЗНО з української мови у 2019 році. Звертаємо увагу, що у випадку, якщо студент при повторному складанні державної підсумкової атестації у формі ЗНО з українського мови отримують 1, 2 або 3 бали, вони згідно з пунктом 8 розділу ІІ Положення про державну підсумкову атестацію студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень...

Біологія

БіологіяІ. Вступ

Призначення програми - забезпечити проведення вступного випробування при вступі на І курс  для здобуття ступеня «Бакалавр».

Біологія - наука, що вивчає всі прояви життя: будову і функції живих істот, їх походження і розвиток, поширення, зв'язки між собою і з неживою природою.

Під час вступного випробування вступник має виявити:

1) знання найголовніших понять, закономірностей і законів, що стосуються будови, життя та розвитку рослинного, тваринного і людського організмів, розвитку живої природи;

2) знання будови, життя рослин, тварин, грибів, прокаріотів і людини, основних відділів рослин і класифікації тварин;

3) навички розв'язування задач з генетики, екології тощо, вміння розкривати закономірності будови, функціонування та розвитку представників різних таксономічних груп рослин, тварин, грибів.

Характеристика змісту програми. Програма складається з переліку питань, які відображають окремі аспекти напряму підготовки та знання з біології, передбачені програмою середньої школи.

ІІ. Структура вступного випробування

Вступник отримує для відповіді білет, в яком визначені 10 завдань з наведеного в програмі переліку.

Вступне випробування проводиться в письмовій формі, тривалість якого становить 2 години.

Вступне випробування у формі письмового екзамену проводять не менше трьох членів комісії.

По закінченню вступного випробування екзаменатори відмічають правильність відповідей абітурієнтів, заповнюють екзаменаційну відомість та підписують її.

Інформація про результати вступного випробування оголошується вступникові у день його проведення.

ІІІ. Вимоги до відповіді абітурієнта

У процесі складання вступного випробування абітурієнт має виявити достатній рівень набутих знань і вмінь.

ІV. Зміст програми

Розділ 1. Рослини

Водорості. Загальна характеристика водоростей. Відділи водоростей (Зелені, Діатомові, Бурі, Червоні). Значення водоростей у природі та житті людини.

Вищі спорові рослини. Відділи: Мохоподібні, Плауноподібні, Хвощеподібні, Папоротеподібні. Загальна характеристика. Особливості будови і розмноження їхніх представників. Різноманітність, значення у природі й житті людини.

Відділ Голонасінні. Загальна характеристика, особливості будови. Різноманітність Голонасінних. Значення їх у природі і житті людини.

Відділ Покритонасінні. Загальна характеристика відділу. Корінь. Види коренів. Типи кореневих систем. Видозміни коренів. Пагін і його будова. Видозміни пагона. Вегетативне розмноження, його типи і значення. Будова і різноманітність квіток. Суцвіття, їх різноманітність і біологічне значення. Запилення. способи запилення. Запліднення. Плоди і насіння, їх будова і значення. Найбільш поширені родини покритонасінних, їх характеристика і значення.

Основні функції рослинного організму. Фотосинтез. Загальна схема фотосинтезу. Дихання і транспірація. Ріст і розвиток рослин. Статеве і нестатеве розмноження; значення розмноження в житті рослин. Особливості чергування поколінь у рослин як пристосування до життя на суходолі.

Гриби. Нижчі гриби: мукор. Вищі гриби: пеніцил, дріжджі, трутовики, сажкові. Шапкові гриби: їстівні та отруйні.

Відділ Лишайники. Особливості будови, живлення і розмноження.

Розділ 2. Тварини

Будова та життєдіяльність тварин. Особливості будови тваринної клітини. Тканини тварин. Органи та системи органів, їх функції. План будови тіла тварин. Розмноження тварин. Індивідуальний розвиток тварин, його періоди. Прямий та непрямий типи розвитку, поняття про життєвий цикл. Регенерація.

Одноклітинні тварини, або найпростіші. Загальна характеристика одноклітинних. Особливості будови одноклітинних та процесів їх життєдіяльності. Прісноводні та морські одноклітинні. Одноклітинні ґрунту. Паразитичні одноклітинні. Захворювання людини та свійських тварин, що викликаються паразитичними одноклітинними. Симбіотичні одноклітинні.

Багатоклітинні тварини. Тип Плоскі черви. Загальна характеристика типу. Особливості процесів життєдіяльності.

Тип Первиннопорожнинні, або Круглі черви. Загальна характеристика типу. Особливості процесів життєдіяльності.

Тип Кільчасті черви, або Кільчаки. Загальна характеристика типу. Особливості процесів життєдіяльності. Класи Багатощетинкові і Малощетинкові черви.

Тип Молюски, або М'якуни. Загальна характеристика типу. Особливості процесів життєдіяльності. Різноманітність молюсків. Класи: Черевоногі, Двостулкові, Головоногі.

Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні. Зовнішня будова, внутрішня будова, процеси життєдіяльності. Клас Павукоподібні. Загальна характеристика. Середовище існування, особливості зовнішньої та внутрішньої будови павукоподібних. Клас Комахи. Загальна характеристика. Середовище існування. Зовнішня та внутрішня будова. Особливості процесів життєдіяльності.   Поведінка комах.   Типи розвитку комах.   Ряди комах з неповним та повним перетворенням.

Тип Хордові. Підтип Безчерепні. Клас Головохордові. Зовнішня та внутрішня будова, особливості процесів життєдіяльності.

Підтип Черепні, або Хребетні. Надклас Риби. Клас Хрящові риби. Загальна характеристика. Розмноження і розвиток.

Клас Кісткові риби. Загальна характеристика. Особливості поведінки та сезонні явища в житті риб.

Клас Земноводні. Загальна характеристика. Сезонні явища у житті земноводних. Різноманітність земноводних. Ряди: Хвостаті земноводні, Безхвості земноводні.

Клас Плазуни. Загальна характеристика.

Клас Птахи. Загальна характеристика. Розмноження і розвиток птахів: шлюбна поведінка, влаштування гнізда. Будова яйця птахів та їх інкубація. Птахи виводкові та нагніздні. Різноманітність птахів. Надряди: Без кілеві птахи, Пінгвіни, Кілегруді птахи (ряди: Куроподібні, Гусеподібні, Дятли, Соколоподібні, Совоподібні, Лелекоподібні, Журавлеподібні, Горобцеподібні).

Клас Ссавці. Загальна характеристика. Різноманітність ссавців. Яйцекладні ссавці, або Першозвірі. Сумчасті ссавці. Плацентарні ссавці (ряди: Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни, Хижі, Ластоногі, Китоподібні, Парнокопитні, Непарнокопитні, Примати).

Тварини та довкілля. Поняття про ареал, біоценоз, біогеоценоз, ланцюги живлення. Форми співіснування (симбіозу) організмів в угрупованнях: мутуалізм, паразитизм, коменсалізм (нахлібництво), конкуренція, хижацтво. Структура виду, поняття про популяцію та підвид. Червона книга.

Розділ 3. Людина

Організм людини як біологічна система. Поняття про біологічні системи. Клітина. Хімічний склад клітини. Структурна і функціональна організація клітин. Життєві властивості клітин. Тканини, їх типи. Будова і функції. Органи та фізіологічні системи. Обмін речовин та енергії, самовідтворення, ріст, розвиток, гомеостаз, адаптація, саморегуляція.

Регуляція функцій. Загальні принципи регуляції функцій. Нервова регуляція. Поняття про подразливість, подразники, нервові імпульси. Нейрон. Центральна та периферична нервові системи. Загальна характеристика будови і функцій спинного та відділів головного мозку.

Роль нервової регуляції в підтриманні гомеостазу та адаптації організму до змін умов зовнішнього середовища.

Гуморальна регуляція. Хімічні речовини - регулятори функцій. Гормони та їх біологічна дія. Залози внутрішньої секреції. Залози змішаної секреції. Значення залоз внутрішньої секреції у підтриманні гомеостазу й адаптації організму до дії стресових чинників. Порушення функцій ендокринної системи.

Сенсорні системи. Зв'язок організму із зовнішнім середовищем. Поняття про сенсорні канали та аналізатори. Подразники фізичної та хімічної природи. Структура сенсорної системи (рецептори, провідні шляхи, ділянки центральної нервової системи, кора великих півкуль).

Зорова сенсорна система. Фоторецептори. Будова очного яблука. Оптична система ока та проекція зображення. Акомодація ока. Порушення зору. Причини і профілактика порушень зору. Сприйняття кольору. Травми очей та перша допомога. Гігієна зору.

Слухова сенсорна система. Зовнішнє, середнє, внутрішнє вухо. Перетворення звукових коливань повітря в нервовий імпульс. Сприйняття звуків. Гігієна слуху та запобігання його порушенням.

Вестибулярний апарат та орієнтація в просторі. Хеморецепторні сенсорні канали. Рухова сенсорна система. Сприйняття болю, температури, тактильна чутливість.

Біологічні основи поведінки людини. Вища нервова діяльність.

Поняття про вищу нервову і психічну діяльність людини. Значення вивчення біологічних основ поведінки для виховання, фізичного та психічного здоров'я.

Природжені механізми регуляції поведінки: безумовні рефлекси та інстинкти. Набуті механізми, регуляції поведінки. Умовні рефлекси, прогнозуюча і розумова діяльність мозку, їх подібність і відмінність у людини і тварин. Біологічне значення, умови і методика утворення умовних рефлексів (праці І.П. Павлова). Гальмування умовних рефлексів. Зовнішнє і внутрішнє гальмування. Поняття про динамічний стереотип. Навички і звички, їх формування і згасання, роль у професійній діяльності й поведінці людини.

Поняття про сигнальні системи. Мова - друга сигнальна система людини. Розвиток мови та її значення для мислення. Пам'ять. Типи та види пам'яті. Розвиток пам'яті. Емоції, їх фізіологічні основи. Емоційні реакції і стани. Емоційні стреси, їхній вплив на організм. Способи управління емоціями: розумова діяльність, фізичні навантаження, аутотренінг.

Розділ 4. Універсальні властивості організмів

Єдність хімічного складу організмів. Хімічний склад живих організмів та хімічні процеси, що лежать в основі їхньої життєдіяльності.

Неорганічні сполуки як компоненти живих організмів.

Органічні сполуки живих систем. Будова, властивості, значення моносахаридів, амінокислот і нуклеотидів. Ліпіди. Макромолекули: полісахариди, білки, нуклеїнові кислоти. Складні біополімери. Властивості та біологічне значення білків. Особливості біохімічних реакцій. Властивості та біологічне значення нуклеїнових кислот і нуклеопротеїнів.

Хімічна сталість організмів.

Структурова складність і впорядкованість організмів. Клітина як основна структурно-функціональна одиниця живої природи Історія вивчення клітини (Р. Ґук, М. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вірхов, К. Бер). Методи цитологічних досліджень.

Будова клітин прокаріот та еукаріот.

Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі, їх роль у клітині.

Двомембранні органели: мітохондрії і пластиди. Схожість будови і функцій, фотосинтез, дихання. Синтез АТФ у мітохондріях як наслідок дихання. Біосинтез білка.

Ядро, його компоненти. Біологічна роль ядра.

Життєвий цикл клітини. Характеристика інтерфази. Поділ соматичних клітин шляхом мітозу. Будова мітотичних хромосом. Каріотип.

Тканини багатоклітинних організмів. Будова, функції і розвиток тканин. Значення утворення тканин. Особливості будови тканин рослин та тварин. Взаємодія тканин та утворення органів і систем органів багатоклітинних організмів.

Спадковість і мінливість організмів. Спадкова мінливість. Методи генетичних досліджень. Основні генетичні поняття: ген, генотип, домінантні та рецесивні стани ознак, алелі генів, гетерозигота, гомозиготи.

Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем. Моно- та дигібридне схрещування. Одноманітність гібридів першого покоління, закони розщеплення та незалежного комбінування проявів ознак.

Генетичні карти хромосом. Хромосомна теорія спадковості Т. Моргана. Генетика статі. Зчеплене із статтю успадкування.

Генотип як цілісна система. Взаємодія генів. Множинна дія генів. Позаядерна спадковість.

Мутації, мутаційна мінливість. Частота та причини мутацій, поняття про мутагени. Штучне отримання мутацій. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості М. І. Вавілова.

Генетика популяцій. Поняття про генофонд популяції. Формула Харді-Вайнберга. Роль рецесивних мутацій у генетиці популяцій.

Розмноження та індивідуальний розвиток організмів. Онтогенез та його періоди у рослин і тварин. Ембріональний період розвитку (на прикладі хордових тварин), його етапи: дроблення, бластуляція, гаструляція та органогенез. Вплив зовнішніх умов на формування та розвиток зародка.

Життєвий цикл. Складні та прості життєві цикли. Явище чергування поколінь у життєвому циклі тварин та рослин.

Розділ 5. Надорганізмові рівні організації живої природи

Вид та його основні критерії. Поняття про екологічну нішу. Структура виду. Популяція та її характеристики. Ступінь відокремленості популяцій.

Структура популяції. Популяційні хвилі. Гомеостаз популяцій.

Поняття про угруповання організмів (біоценози). Структура біоценозу. Взаємодія організмів у біоценозі. Поняття про біогеоценоз і екосистему. Структура і властивості біогеоценозу.

Основи вчення про біосферу. Розподіл життя в біосфері. Кругообіг речовин і потік енергії у біосфері. Роль живих організмів у перетворенні оболонки Землі. Вчення В.І. Вернадського про ноосферу.

Розділ 6. Історичний розвиток органічного світу

Основи еволюційного вчення. Поняття про еволюцію в біології. Розвиток еволюційних поглядів. Короткі відомості про додарвінівський період розвитку біології. Ж.Б. Ламарк та його еволюційна теорія. Основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна. Синтетична теорія еволюції. Сучасний етап розвитку еволюційних поглядів.

Мікроеволюція. Популяція - елементарна одиниця еволюції. Елементарні фактори еволюції. Природний добір. Адаптації як результат еволюційного процесу.

Макроеволюція. Біогенетичний закон. Дивергенція, конвергенція, паралелізм. Палеонтологія та її роль у вивченні історичного розвитку біосфери. Розвиток біосфери.

Історичний розвиток та різноманітність органічного світу. Уявлення про виникнення життя на Землі. Ідеї творення, самозародження життя, перенесення життя в космічному просторі, біогенезу. Прокаріоти  -найдавніші організми, особливості їх функціонування. Зміна газового складу атмосфери як наслідок діяльності ціанобактерій та її значення для розвитку живого.

Виникнення еукаріот. Поява зелених водоростей, грибів, тварин (одноклітинних). Гіпотези походження багатоклітинних організмів.

Створення ноосфери як єдиної можливості збереження життя на Землі. Сучасна система рослинного і тваринного світу.

Узагальнення курсу біології. Структурна складність і впорядкованість організмів. Обмін речовин як основна умова існування організмів. Біологічний каталіз. Матричний синтез як основа відтворення живих систем. Самовідтворення, розмноження і спадкова специфічність. Регулювання біологічних процесів і підтримання гомеостазу. Збудливість, збудження, рух. Пристосування організмів до умов довкілля впродовж тривалих відрізків часу, що забезпечуються спадковою мінливістю організмів. Альтернативна оцінка явищ життя. Підпорядкованість і взаємозв'язок головних біологічних систем: клітина, організм, надорганізмові рівні живого.

V. Перелік контрольних питань

 1. Біологія - наука про життя. Основні властивості живого.
 2. Різноманітність життя (на прикладах тварин, рослин, грибів, бактерій).
 3. Науки, що вивчають життя. Методи вивчення організмів.
 4. Клітина - одиниця живого.
 5. Історія вивчення клітини. Лупа. Мікроскоп.
 6. Будова клітини на світлооптичному та електронно-мікроскопічному рівнях.
 7. Будова рослинної і тваринної клітини.
 8. Утворення нових клітин.
 9. Основні положення клітинної теорії.
 10. Амеба, інфузорія - одноклітинні твариноподібні організми (середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі).
 11. Малярійний плазмодій, дизентерійна амеба - одноклітинні паразитичні організми.
 12. Дріжджі - одноклітинні гриби.
 13. Бактерії - найменші одноклітинні організми.
 14. Роль бактерій у природі та значення в житті людини.
 15. Губки, ульва - багатоклітинні організми.
 16. Рослина - живий організм.
 17. Фотосинтез як характерна особливість рослин.
 18. Живлення (мінеральне, повітряне) рослин. Дихання рослин. Рухи рослин.
 19. Будова рослини. Клітини рослин. Тканини рослин. Органи рослин.
 20. Корінь: будова, основні функції (поглинання води та укріплення у ґрунті).
 21. Пагін: будова, основні функції (фотосинтез, газообмін, ріст, випаровування води, транспорт речовин).
 22. Різноманітність та видозміни вегетативних органів.
 23. Розмноження рослин: статеве та нестатеве. Вегетативне розмноження рослин.
 24. Квітка. Суцвіття. Запилення. Запліднення.
 25. Насінина. Плід, поширення плодів.
 26. Поняття про класифікацію рослин.
 27. Водорості (зелені, бурі, червоні, діатомові).
 28. Мохи.
 29. Папороті, хвощі, плауни.
 30. Голонасінні.
 31. Покритонасінні (Квіткові).
 32. Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури).
 33. Рослинні угруповання.
 34. Значення рослин для існування життя на планеті Земля.
 35. Особливості живлення грибів.
 36. Особливості будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло.
 37. Розмноження та поширення грибів.
 38. Групи грибів: симбіотичні - мікоризоутворюючі шапинкові гриби; лишайники;
 39. Значення грибів у природі та житті людини.
 40. Основні відмінності тварин від рослин та грибів. Особливості живлення тварин.
 41. Будова тварин: клітини, тканини, органи та системи органів.
 42. Поняття про класифікацію тварин.
 43. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення. Різноманітність травних систем.
 44. Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині.
 45. Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи.
 46. Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин.
 47. Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи.
 48. Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції.
 49. Органи чуття їх значення.
 50. Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин.
 51. Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення.
 52. Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення).
 53. Поведінка тварин, методи її вивчення.
 54. Вроджена і набута поведінка. Способи орієнтування тварин.
 55. Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна, репродуктивна (пошук партнерів, батьківська поведінка та турбота про потомство), територіальна, соціальна.
 56. Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища.
 57. Ланцюги живлення і потік енергії.
 58. Взаємозв'язок компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупованнях.
 59. Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика.
 60. Природоохоронні території.
 61. Червона книга України.
 62. Організм людини як біологічна система.
 63. Різноманітність клітин організму людини. Тканини. Органи. Фізіологічні системи.
 64. Регуляторні системи організму людини.
 65. Значення знань про людину для збереження її здоров'я.
 66. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини - основна властивість живого.
 67. Харчування та обмін речовин.
 68. Їжа та її компоненти.
 69. Склад харчових продуктів.
 70. Значення компонентів харчових продуктів.
 71. Харчові та енергетичні потреби людини.
 72. Огляд будови травної системи.
 73. Процес травлення.
 74. Регуляція травлення.
 75. Харчові розлади та їх запобігання.
 76. Значення дихання. Система органів дихання.
 77. Газообмін у легенях і тканинах.
 78. Дихальні рухи.
 79. Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів.
 80. Профілактика захворювань дихальної системи.
 81. Внутрішнє середовище організму. Кров, її склад та функції. Лімфа.
 82. Зсідання крові. Групи крові та переливання крові.
 83. Система кровообігу.
 84. Серце: будова та функції. Робота серця.
 85. Будова та функції кровоносних судин. Рух крові.
 86. Кровотечі.
 87. Серцево-судинні хвороби та їх профілактика.
 88. Виділення - важливий етап обміну речовин.
 89. Будова і функції сечовидільної системи.
 90. Захворювання нирок та їх профілактика.
 91. Значення і будова шкіри. Терморегуляція.
 92. Значення опорно-рухової системи, її будова та функції. Кістки, хрящі.
 93. Огляд будови скелета. З'єднання кісток.
 94. Функції і будова скелетних м'язів. Робота м'язів. Втома м'язів.
 95. Основні групи скелетних м'язів.
 96. Розвиток опорно-рухової системи людини з віком.
 97. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга.
 98. Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини. Спинний мозок.
 99. Вегетативна нервова система
 100. Профілактика захворювань нервової системи.
 101. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів.
 102. Зорова сенсорна система. Око. Захист зору.
 103. Слухова сенсорна система. Вухо. Захист слуху.
 104. Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю.
 105. Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи.
 106. Умовні та безумовні рефлекси.
 107. Гомеостаз і регуляція функцій організму.
 108. Нервова регуляція.
 109. Гуморальна регуляція.
 110. Гормони.
 111. Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції. Профілактика захворювань ендокринної системи.
 112. Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет. Імунізація.
 113. Алергія. СНІД.
 114. Будова та функції репродуктивної системи. Статеві клітини. Запліднення. Менструальний цикл.
 115. Вагітність. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції.
 116. Постембріональний розвиток людини.
 117. Репродуктивне здоров'я.
 118. Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки. Органічні молекули. Біологічні макромолекули - біополімери.
 119. Білки, їхня структурна організація та основні функції.
 120. Ферменти, їхня роль в клітині.
 121. Вуглеводи та ліпіди.
 122. Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації.
 123. АТФ. Поняття про перетворення енергії та реакції синтезу в біологічних системах.
 124. Методи дослідження клітин, типи мікроскопії.
 125. Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана, цитоплазма та основні клітинні органели.
 126. Ядро, його структурна організація та функції.
 127. Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина.
 128. Обмін речовин та енергії.
 129. Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах.
 130. Біохімічні механізми дихання.
 131. Фотосинтез: світлова та темнова фаза. Хемосинтез.
 132. Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах.
 133. Гени та геноми. Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів.
 134. Транскрипція.
 135. Основні типи РНК.
 136. Генетичний код. Біосинтез білка.
 137. Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК.
 138. Ділення клітин: клітинний цикл, мітоз та мейоз. Рекомбінація ДНК.
 139. Статеві клітини та запліднення. Закономірності індивідуального розвитку.
 140. Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі. Закони Менделя.
 141. Ознака як результат взаємодії генів.
 142. Поняття про зчеплення генів і кросинговер.
 143. Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.
 144. Форми мінливості.
 145. Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій.
 146. Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування.
 147. Сучасні методи молекулярної генетики.
 148. Популяції живих організмів та їх основні характеристики.
 149. Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін
 150. Механізми видоутворення.
 151. Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна.
 152. Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції.
 153. Еволюція людини. Етапи еволюції людини.
 154. Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя.
 155. Основи еволюційної філогенії та систематики.
 156. Основні групи організмів: віруси, бактерії, археї, еукаріоти.
 157. Огляд основних еукаріотичних таксонів. Екосистема. Різноманітність екосистем.
 158. Харчові зв'язки, потоки енергії та колообіг речовин у екосистемах.
 159. Біотичні, абіотичні та антропогенні фактори.
 160. Стабільність екосистем та причини її порушення.
 161. Біосфера як цілісна система.
 162. Одомашнення рослин та тварин. Поняття про селекцію.
 163. Огляд традиційних біотехнологій.
 164. Основи генетичної та клітинної інженерії.
 165. Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині. Генетично-модифіковані організми.

VІ. Список основної літератури

 1. Біологія людини: Підруч. Для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / М.Н. Шабатура, Н.Ю. Матяш, В.о, Мотузний. - 3-тє вид. доповн., перероб. - К.: Генеза, 2004. - 210 с.
 2. Біологія людини: Підруч. Для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / М.Н. Шабатура, Н.Ю. Матяш, В.О. Мотузний. - 3-тє вид. доповн., перероб. - К.: Генеза, 2004. - 192 с.
 3. Біологія. Тести. 6-11 класи: Посібник для учнів, учителів ЗОШ, абітурієнтів / уклад. Я. А. Омельковець, О. А. Журавльов. - К.: ВЦ „Академія", 2010. - 400 с.
 4. Кустовська А. В. Збірник тренувальних завдань з біології для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. - Харків: ТОРГСІНГ ПЛЮС, 2008. - 96 с.
 5. Слюсарєв А. О., Самсонов О. В., Мухін В. М. та ін. Біологія: Навчальний посібник. За ред. та пер. з рос. В. О. Мотузного. - 2-ге вид., випр. - К.: Вища шк., - 2009 - 607 с.
 6. Старушенко Л.І.Анатомія та фізіологія людини.-К.:Здоров'я, 2003.- 336 с.
 7. Биология человека в диаграммах / В.Р. Пикеринг; Пер. с англ. А.Барсуковой. - М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003. - XXXIII, 181 с.

VІІ. Список додаткової літератури

 1. Адріанов В. Л. Біологія: Розв'язування задач з генетики. - К.: Либідь, 1995. - 80 с.
 2. Андреева И.И. Ботаника / И.И.Андреева, Л.С.Родман. - М.: Колос, 2001. - 488 с.
 3. Барна І. В., Барна М. М. Збірник задач і розв'язків з біології. Навчальний посібник у 3-х частинах. - Тернопіль: Мандрівець, 1996. - Ч.І. - 104 с.
 4. Барна І. В., Барна М. М. Збірник задач і розв'язків з біології. Навчальний посібник у 3-х частинах. - Тернопіль: Мандрівець, 1996. - Ч.ІІ. - 112 с.
 5. Біологія: Підруч. для 6 кл. загальноосвітньої шк. /Мусієнко М. М., Вервес Ю.Г., Славний П. С. та ін. - К.: Генеза, 2000. - 264 с.
 6. Біологія: Посіб. для вступників до вузів / Кучеренко М. Є., Балан П. Г.,  Вервес Ю. Г. та ін. - 2-ге вид., стереотип. - К.: Либідь, 1995. -336 с.
 7. Вервес Ю. Г., Балан П. Г., Серебряков В. В. Зоологія: Підруч. для 7 кл. загальноосвітньої шк. - К.: Генеза, 1996.- 296 с.
 8. Дербеньова А. Г., Шаламов Р. В. Загальна біологія: Навч. посіб. для 10-11 класів. - Х.: Світ дитинства, 1998.- 264 с.
 9. Загальна біологія: Підручник для 10-11 класів загальноосвітньої школи / Кучеренко М. Є., Вервес Ю. Г., Балан П. Г. та ін. - К.: Генеза, 1998. - 464 с.

VІІІ. Критерії оцінювання знань абітурієнтів

Тестовий бал з біології - це арифметична сума балів, отриманих абітурієнтом під час проведення вступного іспиту з біології за усі правильно виконані тестові завдання. Кожен білет складається із 10 тестових завдань, які оцінюються у 10 балів.

В екзаменаційній роботі вступника виставляються бали за відповідь на кожне завдання, а також підсумковий бал за роботу. В екзаменаційну відомість і в екзаменаційний листок вступника виставляється підсумковий бал за роботу.

Екзаменаційна робота в цілому оцінюється за 100-бальною шкалою (від 100 до 200).

Максимально абітурієнт може набрати за правильне виконання всього тесту 100 балів, що відповідає 200 балам за шкалою (від 100 до 200).

200 - 177 балів виставляється абітурієнтам, які в повному обсязі виконали тестові завдання, продемонстрували обізнаність з усіма поняттями, фактами, термінами; адекватно оперують ними при розв'язанні завдань; виявили творчу самостійність, здатність аналізувати факти, які стосуються біологічних проблем.

176 - 152 бал виставляється за умови достатньо повного виконання тестових завдань. Розв'язання завдання має бути правильним, логічно обґрунтованим, демонструвати знання теоретичного матеріалу, творчо-пізнавальні уміння. Разом з тим у роботі може бути допущено декілька несуттєвих помилок.

151 - 124 балів виставляється за знання, які продемонстровані в неповному обсязі. Вони, як правило, носять фрагментарний характер. Теоретичні і фактичні знання відтворюються репродуктивно, без глибокого осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення. Відчувається, що абітурієнт недостатньо обізнаний з літературними джерелами з навчальної дисципліни і не може критично оцінити біологічні факти, явища, ідеї.

123 - 100 балів виставляється за неправильну або неповну відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння поставленого завдання. Літературу з навчальної дисципліни та її понятійно-категоріального апарату абітурієнт зовсім не знає. Відповідь вказує, що програмовим матеріалом абітурієнт не володіє.

 

Програма затверджена на засіданні

кафедри фізичної терапії,

протокол № 7  від « 22 » лютого 2018 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ