Вітаємо переможців I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2018/2019 навчального року

20 березня 2019 року в МНТУ було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» та навчальних дисциплін: «Англійська мова», «Економіка підприємства», «Кримінальне право» та «Програмування й управління ІТ проектами».
Захід проводився відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2018 року за № 1313 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році» та рішення Вченої Ради МНТУ від 29.01.2019 р.
Участь у І етапі Олімпіади взяли 29 студентів МНТУ...

23 березня 2019 року у стінах МНТУ відбудеться пробне ЗНО з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземних мов

Зовнішнє незалежне оцінювання і досі залишається новою для України технологією, тому деякі випускники можуть мати труднощі із процедурою складання тестів. Щоб запобігти додатковому навантаженню на випускників, пов'язаному з цією процедурою, Міністерство освіти і науки України дозволяє проведення процедури пробного тестування.
Ознайомитись із особливостями складання тестів, на власні очі побачити документи і матеріали, що використовуються під час ЗНО, навчитись...

МНТУ запрошує до участі у науковій конференції «Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку»

До уваги молодих науковців, студентів та аспірантів МНТУ!
19 квітня 2019 року в університеті проходитиме III Міжнародна студентська науково-практична конференція «Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку». Її організатори - Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених МНТУ, Студентська рада МНТУ та Кафедра ЮНЕСКО «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».
У рамках конференції працюватимуть...

Давайте знайомитись: МНТУ запрошує у гості!

Відкритість та демократизм є одними з ключових принципів справжньої сучасної європейської освіти.
А отже - і принципів МНТУ. Саме тому двері нашого університету кожного дня відчинені для абітурієнтів та їхніх батьків. Не вагайтеся - а просто завітайте до приймальної комісії університету у будь який день, коли вам зручно.
Ми чекаємо на вас щодня з понеділка по п'ятницю - з 14:00 - 17:00.
За адресою - м. Київ, провулок Магнітогорський 3 (метро Чернігівська), кабінет 111.
Хочете дізнатися більше?
Телефонуйте за номерами (044) 360-47-07...

Атестація з української мови для держслужбовців в МНТУ – за найнижчими цінами

Пройти атестацію з української мови, що є обов'язковою умовою роботи на державній службі, можна на базі МНТУ. Атестація передбачає усну та письмову частини і проводиться як у індивідуальному порядку, так і на загальних сесіях.
Раді повідомити, що проходження атестації у МНТУ коштуватиме учасникам найдешевше в Україні - 300 гривень, у разі бажання отримати посвідчення у день проходження  атестації - 600 грн. та 800 гривень, якщо атестацію необхідно пройти у індивідуальному порядку у будь-який день. Видача дублікату атестаційного посвідчення у разі його втрати...

Право

ПравоВступ

Мета програми фахових вступних випробувань випробувань для здобуття освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Право» – виявити рівень засвоєння знань та вмінь, визначених навчальними програмами для бакалаврів права.

Зміст програми. На фахові вступні випробування зі спеціальності «Право» виносяться завдання з наступних дисциплін бакалаврської програми:

 • теорія держави та права;
 • міжнародне право;
 • цивільне право;
 • господарське право.

Структура завдань фахових вступних випробувань. За структурою фахові вступні випробування зі спеціальності «Право» складаються з 6 наступних елементів, які входять до кожного з білетів:

 • 4 теоретичні питання з фахових дисциплін;
 • 2 ситуаційні вправи.

Шкала оцінювання складає від 100 до 200 балів.

Екзаменаційна робота в цілому оцінюється за 100-бальною шкалою (від 100 до 200).

Максимально абітурієнт може набрати за правильне виконання всього завдання 100 балів, що відповідає 200 балам за шкалою (від 100 до 200).

Кожен абітурієнт отримує індивідуальний варіант екзаменаційного білету, аркуші екзаменаційної роботи зі штампом Приймальної комісії та особовий номер для кодування тексту. Перед початком вступного випробування представники Приймальної комісії проводять інструктаж щодо правил виконання завдань.

Зміст програми

Теорія держави і права

 1. Поняття юридичної науки та її місце в системі суспільних наук.
 2. Функції юридичної науки.
 3. Структура методології юридичної науки: філософський, загальнонауковий і спеціальній рівні.
 4. Системно-функціональний метод в юридичній науці та практиці.
 5. Порівняльний метод в юридичній науці та практиці.
 6. Поняття і специфіка формально-догматичного методу права.
 7. Поняття загальної теорії держави  і права та її місце в системі юридичних наук.
 8. Предмет і метод загальної теорії держави і  права.
 9. Наукові методи пізнання держави і права.
 10. Специфіка сучасного розуміння предмету теорії держави i права.
 11. Співвідношення об’єкту, предмету і методу теорії держави і права.
 12. Поняття держави: сучасні характеристики, дефініція, методологічне значення.
 13. Теорія трьох елементів: основні типи і види ознак держави.
 14. Зміст та сутність держави: гегелівська, марксистська та анархістська концепції держави.
 15. Нація як субстанційна основа держави. Етнос, народ, населення, нація.
 16. Територіальні принципи держави. Окупація, аннексія, цессія, ад’юдикація.
 17. Державний, народний та національний суверенітет: поняття та співвідношення.
 18. Загальні закономірності виникнення держави. Особливості азіатського та європейського способів виникнення держави.
 19. Патріархальна та теологічна теорії походження держави: автори  концепції, основні положення,  сучасне значення.
 20. Договірна теорія походження держави: автори  концепції, основні положення,  сучасне значення.
 21. Теорія насилля як концепція походження держави: автори  теорії, основні положення,  сучасне значення.
 22. Органічна теорія походження держави: автори  концепцій, основні положення,  сучасне значення.
 23. Психологічна теорія походження держави: автори  концепцій, основні положення,  сучасне значення
 24. Марксистська (класова) теорія походження держави: автори  концепцій, основні положення,  сучасне значення
 25. Поняття типу держав та основні критерії типології. Формаційний та цивілізаційний підходи в типології держав.
 26. Сучасна класифікація типів держави.
 27. Держави перехідного типу.
 28. Поняття та сутність сучасної української держави.
 29. Проблема визначення типу української держави.
 30. Поняття та класифікація функцій держави.
 31. Основні внутрішні та зовнішні функції держави та їх взаємозв’язок.
 32. Форми, методи та порядок реалізації функцій держави.
 33. Характеристика основних внутрішніх функцій сучасної Української держави.
 34. Характеристика основних зовнішніх функцій сучасної Української держави.
 35. Поняття форми держави та її елементів.
 36. Форма державного правління та її види.
 37. Нетипові форми державного правління.
 38. Монархія як форма правління.
 39. Види монархічних форм правління
 40. Республіка як форма правління: критерії, принципи, види.
 41. Президентська республіка: 1) характер виборів, 2) підзвітність уряду, 3) механізми рівноваги та взаємоконтролю.
 42. Парламентська республіка: 1) характер виборів, 2) підзвітність уряду, 3) механізми рівноваги та взаємоконтролю.
 43. Змішані форми державного правління: 1) характер виборів, 2) підзвітність уряду, 3) механізми рівноваги та взаємоконтролю.
 44. Сучасні конституційні проблеми реформування форми правління української держави.
 45. Поняття і види форми державного устрою.
 46. Проста (унітарна) форма державного устрою.
 47. Федеративна  та конфедеративна форми державного устрою та їх види.
 48. Автономія як елемент державного устрою.
 49. Поняття і види політичного (державного) режиму.
 50. Характеристика демократичних режимів.
 51. Теоретико-практичні недоліки демократії.
 52. Характеристика антидемократичних політичних режимів.
 53. Порівняльний аналіз тоталітаризму та авторитаризму.
 54. Поняття і структура механізму держави, принципи його організації та діяльності.
 55. Співвідношення понять орган, апарат, механізм та цілісність держави.
 56. Поняття, структура і функції громадянського суспільства.
 57. Основні типи співвідношення держави і громадянського суспільства.
 58. Формування громадянського суспільства як необхідної передумови демократичної, правової, соціальної держави.
 59. Поняття та основні принципи правової держави.
 60. Україна на шляху формування правової держави.
 61. Поняття соціальної держави.
 62. Поняття, основні типи і закономірності регулювання суспільних відносин.
 63. Поняття права: істотні ознаки, соціальне призначення.
 64. Право і мораль: єдність, відмінність, суперечливість і взаємодія.
 65. Право і звичай: лінії взаємозв’язку.
 66. Основні концепції права: теорія природного права, юридичний позитивізм.
 67. Співвідношення права, економіки та політики
 68. Право як історичне явище.
 69. Класифікація історичних типів права в сучасній юридичній науці.
 70. Функції права: поняття, система, форми реалізації.
 71. Принципи права. Типи і види принципів права.
 72. Поняття правової норми: сутність, ознаки, класифікація, місце правових норм серед соціальних.
 73. Структура норми права. Поняття логічної норми. Співвідношення норм-приписів і логічних норм.
 74. Гіпотеза в структурі норми. Види гіпотез.
 75. Диспозиція в структурі норми. Види диспозицій.
 76. Санкція в структурі норми. Види санкцій.
 77. Форми (джерела) права: поняття, види та співвідношення  в сучасних системах права.
 78. Правовий звичай в сучасних правових системах.
 79. Норма права і нормативно-правовий акт, їх співвідношення.
 80. Нормативний акт як джерело права: поняття та особливості використання в сучасних системах права.
 81. Дія нормативних актів у часі, просторі та за колом осіб.
 82. Проблема юридичних колізій і прогалин в праві.
 83. Юридичні колізії та способи їх розв’язання.
 84. Закон: поняття, основні ознаки, види. Закони України.
 85. Конституція України – Основний Закон.
 86. Підзаконний нормативно-правовий акт: поняття, властивості, види.
 87. Правова система, система права і система законодавства: співвідношення понять.
 88. Прецедент як джерело права. Види прецеденту
 89. Юридична доктрина як джерело права, її значення в сучасній юриспруденції
 90. Нормативний договір як джерело права: поняття і види
 91. Роль судової практики в правовому регулюванні суспільних відносин
 92. Публічне і приватне  право.
 93. Матеріальне і процесуальне  право.
 94. Галузь, підгалузь, інститут права. Комплексні галузі та інститути права.
 95. Поняття, види і значення систематизації в праві
 96. Конвергенція правових систем: поняття, зміст та обєктивні передумови.
 97. Сучасні проблеми і перспективи розвитку законодавства в Україні.
 98. Основні правові системи світу.
 99. Поняття правової сім’ї.
 100. Система континентального права.
 101. Система загального права: основні принципи, структура,
 102. Правовідносини: поняття, структура, види.
 103. Правосуб’єктність.
 104. Об’єкти та зміст правовідносин.
 105. Юридичні факти та фактичний склад: поняття, види.
 106. Презумпції: поняття, види.
 107. Юридичні фікції.
 108. Правотворчість: принципи і види.
 109. Стадії та суб'єкти правотворчої діяльності
 110. Нормативне регулювання правотворчості
 111. Юридична техніка і мова правових актів.
 112. Прогалини в праві: поняття, види, шляхи усунення.
 113. Аналогія закону і аналогія права.
 114. Механізм правового регулювання: поняття, структура, методи і способи функціонування.
 115. Реалізація норм права: поняття та форми.
 116. Застосування норм права: поняття, структура, види, стадії.
 117. Галузевий правовий режим.
 118. Акти застосування норм права.
 119. Тлумачення норм права: поняття, функції, типи та види.
 120. Інтерпретаційно-правові акти: поняття, юридичні властивості, види.
 121. Правомірна поведінка: поняття, види, значення, співвідношення з правовою поведінкою і зловживанням правом
 122. Юридична відповідальність: поняття, види, підстави юридичної відповідальності.
 123. Правопорушення: причини, види.
 124. Юридичний склад правопорушення.
 125. Обставини, що виключають та звільняють від юридичної відповідальності.
 126. Ефективність права: поняття, значення, соціологічні методи визначення
 127. Правопорядок: поняття та шляхи зміцнення в Україні.
 128. Верховенство права: поняття, зміст та шляхи забезпечення в Україні.
 129. Правосвідомість: поняття, структура, види.
 130. Правова психологія та правова ідеологія як структурні елементи правосвідомості.
 131. Правова культура: поняття, структура, види.
 132. Правовий нігілізм: причини, шляхи і значення переборення правового нігілізму для формування громадянського суспільства та правової держави.
 133. Правове виховання: сутність, методи, значення.
 134. Праворозуміння: поняття, типи, види.
 135. Специфіка сучасного праворозуміння.
 136. Законність: поняття та основні принципи.
 137. Співвідношення законності, правопорядку і демократії.
 138. Поняття і види дисципліни.
 139. Співвідношення дисципліни із законністю, правопорядком і суспільним порядком.
 140. Юридичні гарантії законності: стан і перспективи розвитку в Україні.
 141. Поняття правової політики.
 142. Сутність і головні принципи правової політики.
 143. Право як ефективний стабілізатор політичного життя.
 144. Історичний і сучасний розвиток правової системи України.
 145. Значення і зміст гармонізації національного законодавства України з правом ЄС та міжнародним правом.

Міжнародне право

 1. Міжнародне право як особлива правова система
 2. Основні етапи формування і розвитку міжнародного права.
 3. Сучасне міжнародне право: основні риси, причини і фактори, що обумовили його формування.
 4. Особливості розвитку міжнародного права в умовах глобалізації та регіональної інтеграції.
 5. Функції міжнародного права.
 6. Концептуальні і практичні аспекти взаємовпливу та взаємодії міжнародного та внутрішньодержавного права.
 7. Співвідношення і взаємодія міжнародного публічного та міжнародного приватного права.
 8. Співвідношення і взаємодія міжнародного права, зовнішньої політики та дипломатії
 9. Система міжнародного права:  поняття, основні елементи та їх взаємодія.
 10. Поняття і класифікація норм міжнародного права.
 11. Кодифікація і прогресивний розвиток міжнародного права
 12. Норми jus cogens: природа, зміст і значення.
 13. Основні принципи міжнародного права: поняття, природа і функції.
 14. Зміст і нормативне закріплення основних принципів міжнародного права.
 15. Загальна характеристика джерел міжнародного права: доктринальні та нормативні підходи.
 16. Міжнародний договір як основне джерело сучасного міжнародного права.
 17. Міжнародні звичаї та міжнародні узвичаєння
 18. Рішення міжнародних організацій в системі джерел міжнародного права.
 19. Загальні принципи права як джерела міжнародного права.
 20. Універсальні багатосторонні конвенції в системі джерел міжнародного права.
 21. Доктринальні джерела міжнародного права
 22. Правова природа і зміст правосуб’єктності в міжнародному праві.
 23. Поняття і види суб’єктів міжнародного права
 24. Держави як основні суб’єкти міжнародного права
 25. Україна як суб’єкт міжнародного права
 26. Основні напрями зовнішньої політики України та її правові засади.
 27. Міждержавні міжурядові організації – суб’єкти міжнародного права
 28. Особливості правового статусу міждержавних інтеграційних об’єднань.
 29. Проблема визнання правосуб’єктності індивідів в сучасному міжнародному праві.
 30. Міжнародно-правове визнання: поняття, види і форми.
 31. Правонаступництво держав: поняття і правове регулювання.
 32. Теоретичне обґрунтування правової природи території (об’єктна теорія, теорія компетенції, просторова теорія)
 33. Поняття та види територій в міжнародному праві. Правовий статус території та правовий режим території.
 34. Види правового режиму території
 35. Територіальний суверенітет, територіальне верховенство, територіальні права
 36. Державна територія: поняття, природа та складові частини.
 37. Державна територія з міжнародним режимом використання (Шпіцберген).
 38. Спірні територіальні питання в взаємовідносинах сучасної України з її сусідами: правові аспекти.
 39. Поняття, види і способи встановлення державних кордонів. Специфіка визначення кордонів в надрах, повітряному та космічному просторі.
 40. Принципи територіальної цілісності та непорушності державних кордонів в сучасному міжнародному праві.
 41. Правові підстави і способи зміни державної території.
 42. Поняття та джерела міжнародного морського права
 43. Види (класифікація) морських просторів
 44. Поняття та правовий режим територіального моря
 45. Прилегла зона: поняття, види, правовий режим
 46. Правовий режим Чорноморських проток.
 47. Договір Монтрьо.
 48. Архіпелажні води, поняття та правовий режим
 49. Виключна економічна зона та континентальний шельф як теорирорії з змішаним правовим режимом.
 50. Національне реглювання використання економічної зони та континентального шельфу (на прикладі України).
 51. Відкрите море: поняття, правовий режим і основні принципи.
 52. Правовий режим суден у відкритому морі і в іноземних портах.
 53. Міжнародний район морського дна (район)
 54. Міжнародні канали як території з спеіальним правовим режимом.
 55. Міжнародні ріки.
 56. Правовий режим Дунаю.
 57. Проходження державних кордонів по міжнародним (прикордонним) рікам.
 58. Сучасні проблеми правового режиму Арктики.
 59. Міжнародно-правовий режим Антарктики
 60. Правовий режим космічного простору. Ближній космос.
 61. Правовий статус космічних об’єктів
 62. Повітряний простір як територія. Види і міжнародно-правовий режим частин повітряного простору
 63. Поняття і загальна характеристика міжнародного повітряного права
 64. Принципи міжнародного повітряного права та  «свободи повітря»
 65. Підстави та умови виконання міжнародних польотів.
 66. Правовий статус повітряного судна та його екіпажу.
 67. Поняття населення в міжнародному праві, його складові елементи та правовий статус.
 68. Міжнародно-правові питання громадянства.
 69. Правове регулювання питань громадянства в Україні за Законом України “Про громадянство” 2001 р
 70. Принцип шанування прав людини в сучасному міжнародному праві.
 71. Механізми міжнародного контролю за дотриманням прав людини.
 72. Європейський суд з прав людини
 73. Поняття, види та підстави міжнародно-правової відповідальності.
 74. Поняття міжнародного правопорушення: міжнародні злочини та міжнародні делікти.
 75. Політична відповідальність та її форми: сатисфакція, репресалії, санкції, реторсії.
 76. Матеріальна відповідальність та її форми: реституція, репарація, субституція.  Поняття контрибуції
 77. Матеріальна відповідальність за шкідливі дії, не заборонені міжнародним правом.
 78. Підстави і порядок надходження міжнародно-правової відповідальності. Підстави звільнення від відповідальності
 79. Принцип мирного вирішення спорів в міжнародному праві.
 80. Поняття і види засобів мирного вирішення спорів
 81. Переговори та консультації, їх місце в системі засобів мирного вирішення спорів
 82. Міжнародний арбітраж: поняття, види, правова основа.
 83. Міжнародні судові органи та міжнародні судові процедури.
 84. Міжнародний суд ООН
 85. Рішення Міжнародного суду ООН щодо правового статусу острова Зміїний та його юридичні.
 86. Міжнародний кримінальний суд.
 87. Регіональні міжнародні судові органи.
 88. Механізм мирного вирішення спорів міжнародними організаціями
 89. Мирне вирішення спорів в рамках ООН
 90. Система врегулювання спорів в рамках ОБСЄ
 91. Принцип сумлінного виконання прийнятих міжнародних зобов’язань в сучасному міжнародному праві.
 92. Поняття та юридична природа міжнародного договору
 93. Класифікація міжнародних договорів.
 94. Підготовка та прийняття тексту міжнародного договору
 95. Встановлення автентичності тексту договору
 96. Застереження до міжнародних договорів
 97. Реєстрація та публікація міжнародних договорів
 98. Чинність міжнародних договорів.
 99. Дія (застосування) міжнародних договорів
 100. Способи виразу згоди суб’єктів міжнародного права на обов’язковість міжнародного договору
 101. Ратифікація міжнародного договору.
 102. Депозитарій та його функції
 103. Поняття недійсності міжнародних договорів.
 104. Підстави недійсності міжнародного договору: помилка, обман, підкуп представника, примус представника, примус держави шляхом застосування сили або погрози застосування сили.
 105. Загальні підстави припинення міжнародного договору
 106. Pacta sunt servanda і особливості його прояву в сучасному міжнародному праві.
 107. Імплементація міжнародних договорів.
 108. Міжнародний та національний механізм імплементації.
 109. Розрив дипломатичних та консульських відносин та їх вплив на дію міжнародного договору.
 110. Поняття, цілі та принципи тлумачення міжнародних договорів.
 111. Види тлумачення міжнародних договорів.
 112. Поняття та джерела права міжнародних договорів
 113. Кодифікація права міжнародних договорів
 114. Національне законодавство і право міжнародних договорів
 115. Поняття та ознаки міжнародних міждержавних організацій
 116. Класифікація міжнародних організацій.
 117. Порядок створення міжнародних організацій: прийняття статутних документів, створення матеріальної структури, початок функціонування органів
 118. Правосуб’єктність міжнародних організацій
 119. Членство в міжнародних організаціях.
 120. Органи міжнародних організацій: правовий статус, система, повноваження.
 121. Поняття та джерела права міжнародних організацій
 122. Принципи правового регулювання міжнародних організацій.
 123. ООН та організації системи ООН
 124. Міжнародні регіональні організації (ОАД, Асоціація держав Південно-Східної Азії, СНД, Рада Європи, ОБСЄ)
 125. Міжнародні неурядові організації, їх поняття та роль в міжнародному праві
 126. Поняття і джерела права зовнішніх зносин.
 127. Державні органи зовнішніх зносин.
 128. Склад та функції дипломатичного представництва
 129. Початок і припинення дипломатичної місії
 130. Імунітети і привілеї дипломатичного представництва та його персоналу.
 131. Правовий статус спеціальних місій.
 132. Законодавство України про дипломатичну та консульську службу.
 133. Встановлення консульських зносин і відкриття консульств
 134. Консульський округ
 135. Консульські привілеї і імунітети.
 136. Інститут почесних консулів в міжнародному праві.
 137. Постійні представництва при міжнародних організаціях.
 138. Поняття права міжнародної безпеки, принципи міжнародної безпеки
 139. Сучасна концепція підтримання миру в рамках ООН
 140. Регіональна безпека, її співвідношення, із універсальною системою безпеки.
 141. НАТО: цілі, принципи і система, договірні форми співробітництва з Україною.
 142. Поняття і загальна характеристика міжнародного гуманітарного права.
 143. Транснаціональні злочини та злочини міжнародного характеру та їх негативний вплив на розвиток міжнародних відносин.
 144. Співробітництво держав у боротьбі із злочинністю і його основні міжнародно-правові форми.
 145. Міжнародна боротьба з тероризмом і її значення на сучасному етапі.
 146. Боротьба з незаконним оборотом наркотичних засобів і психотропних речовин
 147. Міжнародна протидія корупції.
 148. Міжнародне співробітництво у боротьбі з торгівлею людьми.
 149. Екстрадиція як інститут  правової допомоги між державами
 150. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол)

Господарське право

Теоретичні питання
 1. Загальна характеристика господарського права як галузі національного права України.
 2. Які сектори економіки регулює господарське право як система норм?
 3. Господарські відносини, їх основні елементи та особливості.
 4. Відмінність господарських і цивільних правовідносин.
 5. Які відносини не є предметом регулювання відповідно до ГК України?
 6. Поняття, ознаки, види господарської діяльності та принципи її здійснення.
 7. Загальна характеристика господарського законодавства
 8. Місце Господарського кодексу в системі господарського законодавства.
 9. Співвідношення Господарського кодексу з Цивільним кодексом та спеціальними законами.
 10. Колізії в господарському законодавстві: їх правова природа та способи розв’язання
 11. Розкрийте та проаналізуйте основні проблеми господарського законодавства, роль судової практики в системі правового регулювання господарських відносин.
 12. Назвіть і коротко охарактеризуйте основні проблеми розвитку господарського законодавства України після вступу до СОТ
 13. Характеристика стану гармонізації господарського законодавства України з правом СОТ.
 14. Співвідношення понять „учасники господарських правовідносин” та „суб'єкти господарювання”: теоретичний та законодавчий аспекти.
 15. Дайте визначення і назвіть основні види суб’єктів господарювання.
 16. Законодавче регулювання порядку створення суб’єкта господарювання.
 17. Засоби регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання.
 18. Коротка характеристика поняття “підприємство” згідно з нормами ГК України
 19. Класифікація договірних господарських об’єднань.
 20. Класифікація статутних господарських об’єднань.
 21. Правова характеристика приватного підприємства.
 22. Особливості здійснення права на підприємницьку діяльність фізичною особою.
 23. Порядок державної реєстрації фізичної особи – підприємця.
 24. Біржа і ярмарок: схожість і різниця між цими поняттями.
 25. Права учасників господарського товариства відповідно до норм ГК України
 26. Поняття та види акціонерних товариств, їх характеристика.
 27. Порядок створення акціонерного товариства.
 28. Дайте характеристику поняття "наглядова рада акціонерного товариства".
 29. Назвіть і охарактеризуйте особливості статусу акціонерного товариства.
 30. Назвіть і охарактеризуйте основні функції загальних зборів акціонерного товариства
 31. Особливості створення та діяльності ревізійної комісії акціонерного товариства.
 32. Особливості збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
 33. Особливості ліквідації акціонерного товариства
 34. Припинення акціонерного товариства шляхом виділу
 35. Припинення акціонерного товариства шляхом злиття.
 36. Припинення акціонерного товариства шляхом перетворення
 37. Припинення акціонерного товариства шляхом поділу
 38. Припинення акціонерного товариства шляхом приєднання.
 39. Поняття і види екологічного аудиту.
 40. Види речових прав суб’єктів господарювання та їх характеристика.
 41. Види цін і тарифів.
 42. Види цінних паперів за групами.
 43. Відповідальність за порушення законодавства про будівельну діяльність.
 44. Оперативно-господарські санкції: поняття та види.
 45. Адміністративно-господарські санкції: поняття та види.
 46. В чому відмінність між оперативно-господарськими та адміністративно-господарськими санкціями за ГК України?
 47. Відповідальність за порушення законодавства про державну реєстрацію, ліцензування та квотування.
 48. Види санкцій за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства України
 49. Відповідальність за порушення законодавства щодо заняття торговельною діяльністю.
 50. До яких юридичних осіб і чому не застосовуються положення Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”?
 51. Дайте визначення мирової угоди у справі про банкрутство.
 52. Стадії провадження у справі про банкрутство.
 53. Хто може виступати кредитором у справі про банкрутство?
 54. Поняття і види іноземних інвестицій за законодавством України.
 55. Особливості правового режиму іноземних інвестицій за законодавством України.
 56. Дайте коротку характеристику облігації як цінного паперу.
 57. Дайте характеристику поняття "дивіденди".
 58. Загальні правила укладання договорів оренди.
 59. Дайте характеристику поняття “орендна плата”.
 60. Які об’єкти можуть бути об’єктами оренди відповідно до ГК України?
 61. Які об’єкти не можуть бути орендовані в розумінні законодавства про  оренду державного і комунального майна?
 62. Ліцензування господарської діяльності: основні поняття відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 р.
 63. Законодавство, що регулює здійснення інноваційної діяльності в Україні: коротка характеристика
 64. Дати визначення основних понять Закону України “Про інноваційну діяльність” від 4 липня 2002 р.
 65. Назвіть і охарактеризуйте принципи інноваційної діяльності
 66. Порівняння порядку укладання договорів за Цивільним кодексом і Господарським кодексом.
 67. Попередній договір за Цивільним та Господарським кодексами України.
 68. Загальний порядок укладення господарських договорів з посиланням на норми законодавства (на прикладі договору купівлі-продажу).
 69. Функції та істотні умови господарського договору.
 70. Коротка характеристика правового статусу Антимонопольного комітету України.
 71. Коротка характеристика правового статусу Фонду державного майна України.
 72. Коротко охарактеризуйте правовий статус Аудиторської палати України
 73. Назвіть нормативно-правові акти з питань антимонопольно-конкурентного законодавства
 74. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності та порядок їх закріплення.
 75. Оптові та роздрібні ціни: поняття, їх складові та різниця між ними
 76. Органи управління товариства з обмеженою відповідальністю.
 77. Основні принципи державної політики у сфері ліцензування та їх юридичне закріплення:
 78. Підстави для анулювання ліцензії
 79. Поняття лізингових операцій
 80. Особливості визначення та порівняльна характеристика лізингової операції, оперативного та фінансового лізингу за законодавством України.
 81. Особливості відповідальності учасників повного товариства
 82. Особливості режиму іноземного інвестування в Україні.
 83. Особливості управління господарською діяльністю в державному та комунальному секторах економіки, конституційні засади правопорядку у сфері господарювання.
 84. Охарактеризуйте акції як один із видів цінних паперів.
 85. Охарактеризуйте банкрутство в економічному та в юридичному аспектах.
 86. Позасудові процедури, які можуть провадитися з метою запобіганню банкрутству
 87. Охарактеризуйте зміст та порядок здійснення концесійної діяльності за законодавством України.
 88. Охарактеризуйте особливості правомочностей права власності в сфері господарських відносин
 89. Охарактеризуйте поняття "правовий режим дивідендів".
 90. Поняття "статутного капіталу" та способи його збільшення (зменшення) за законодавством України.
 91. Поняття збитків та їх склад відповідно до ГК України
 92. Поняття і особливості зовнішньоекономічного контракту
 93. Поняття і правова природа господарських об’єднань
 94. Поняття і застосування індикативної ціни у здійсненні господарської діяльності.
 95. Поняття командитного товариства та особливості його діяльності
 96. Поняття патентування та основні види патентів.
 97. Поняття повного товариства
 98. Поняття поточних і конкурсних кредиторів у справі про банкрутство.
 99. Поняття та значення організаційно-управлінських засад у сфері господарювання: рівні та форми регулювання господарської діяльності.
 100. Поняття та ознаки господарських організацій.
 101. Поняття та особливості економічної конкуренції.
 102. Поняття, види і мета створення вільних економічних зон за законодавством України.
 103. Правова характеристика порушень у сфері антимонопольного законодавства.
 104. Поняття, особливості та порядок укладення господарського договору.
 105. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю.
 106. Господарсько-правові заходи захисту прав споживачів: аналіз та практика застосування.
 107. Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.
 108. Порядок та особливості державної реєстрації юридичної особи.
 109. Обмеження щодо участі у господарських товариствах.
 110. Поняття та функції господарського договору.
 111. Основні цілі та завдання законодавства про банкрутство.
 112. Особливості розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства.
 113. Поняття, ознаки, види господарської діяльності та принципи її здійснення.
 114. Правове становище товариства з додатковою відповідальністю.
 115. Класифікація господарських договорів, розкрити їх зміст згідно категорій, передбачених теорією та практикою.
 116. Підстави для порушення справи про банкрутство, їх характеристика.
 117. Особливості правового регулювання господарських відносин у галузі побутового обслуговування.
 118. Правове регулювання господарських відносин у гірничодобувній промисловості.
 119. Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя.
 120. Правове становище виконавчих органів акціонерного товариства
 121. Правовий статус та ознаки кредитної спілки.
 122. Місце Господарського кодексу в системі господарського законодавства, його співвідношення з Цивільним та спеціальними законами. Розкрийте специфіку господарсько-правових норм.
 123. Поняття та склад збитків за Господарським кодексом України.
 124. Відповідальність за порушення законодавства про побутове обслуговування населення.
 125. Правові форми, методи та із застосуванням яких засобів забезпечується вплив держави на економічну сферу. Методи регулювання відносин у сфері господарювання.
 126. Розкрийте та проаналізуйте основні проблеми господарського законодавства, роль судової практики в системі правового регулювання господарських відносин.
 127. Правове положення повного товариства.
 128. Порядок укладання господарських договорів.
 129. Підстави господарсько-правової відповідальності.
 130. Зміст черговості задоволення вимог кредиторів.
 131. Поняття та значення організаційно-управлінських засад у сфері господарювання. Характеристика рівнів та форм регулювання господарської діяльності.
 132. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності та порядок їх закріплення.
 133. Порядок створення відкритого акціонерного товариства.
 134. Господарсько-правова відповідальність: поняття та види.
 135. Судові та досудові процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника.
 136. Відповідальність за порушення правил торговельного обслуговування населення.
 137. Особливості управління господарською діяльністю в державному та комунальному секторах економіки, конституційні засади правопорядку у сфері господарювання.
 138. Акція як об’єкт господарських правовідносин: поняття, види, характеристика.
 139. Правовий режим державного майна.
 140. Зміст попереднього договору та договору про наміри, їх порівняльна характеристика.
 141. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства.
 142. Порядок заняття торговельною діяльністю і правилах торговельного обслуговування населення.
 143. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарських правовідносин. Основи правового статусу суб'єктів господарювання.
 144. Правове становище об¢єднань підприємств. Особливості поняття “господарське об’єднання” та його співвідношення з поняттям “об’єднання підприємств”.
 145. Договори приєднання, примірні та типові договори: порівняльний аналіз.
 146. Право господарського відання та оперативного управління.
 147. Правовий статус учасників провадження у справі про банкрутство.
 148. Відповідальність за порушення законодавства щодо заняття торговельною діяльністю.
 149. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин. Основні елементи господарських правовідносин, їх особливості.
 150. Засоби регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання.
 151. Порівняння порядку укладання договорів за Цивільним кодексом і Господарським кодексом.
 152. Правове положення приватних підприємств.
 153. Правове регулювання господарських відносин у галузях торгівлі та побутового обслуговування.
 154. Правові засади управління і використання радіочастотного ресурсу.
 155. Види та організаційно-правові форми підприємств. Особливості правового становища окремих видів підприємств.
 156. Підстави скасування державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.
 157. Компетенція установчих зборів акціонерного товариства.
 158. Наслідки порушення умов господарського договору.
 159. Ознаки юридичних осіб в праві зарубіжних країн.
 160. Особливості здійснення господарської діяльності з надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку та Інтернет зв'язку.
 161. Поняття та класифікація господарської діяльності, критерії її класифікації.
 162. Правовий становище та особливості господарського товариства з одним учасником.
 163. Стадії укладання  господарського договору.
 164. Штрафні санкції у господарському праві: поняття та види.
 165. Ліцензія: порядок надання та припинення.
 166. Порядок та умови здійснення господарської діяльності з надання телекомунікаційних послуг, правове регулювання господарської діяльності у сфері телекомунікацій.
 167. Вертикальне та горизонтальне регулювання господарських відносин.
 168. Правове становище фермерського та особистого селянського господарства.
 169. Поняття та ознаки господарського договору.
 170. Правове регулювання господарської діяльності з надання послуг поштового зв'язку.
 171. Поняття організаційно-правової форми підприємництва за законодавством України.
 172. Правове регулювання екологічного аудиту.
 173. Правовий статус Державної інспекції з контролю за цінами.
 174. Правовий статус учасників провадження у справі про банкрутство.
 175. Правові форми, методи та із застосуванням яких засобів забезпечується вплив держави на економічну сферу. Методи регулювання відносин у сфері господарювання.
 176. Порядок державної реєстрації фізичної особи – підприємця.
 177. Порядок та особливості державної реєстрації юридичної особи – суб’єкта господарювання.
 178. Принципи господарсько-правової відповідальності відповідно до положень ГК України:
 179. Способи приватизації державного майна відповідно до положень чинного законодавства.
 180. У чому полягає основна відмінність між товариством з обмеженою відповідальністю і товариством з додатковою відповідальністю? Дайте відповідь із посилання на відповідну законодавчу базу.
 181. Фондові біржі: поняття, порядок створення
 182. Характеристика векселів як цінних паперів.
 183. Характеристика казначейських зобов’язань республіки як цінного паперу
 184. Поняття та види кредитно-фінансових операцій в господарській діяльності.
 185. Характеристика оперативного лізингу
 186. Які види підприємств залежно від форм власності можуть діяти в Україні?
 187. Товарні біржі: поняття та особливості функціонування.
 188. Характеристика ощадного (депозитного) сертифікату як цінного паперу
 189. Характеристика фінансового лізингу
 190. Хто і за яких умов може бути суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні?
 191. Черговість розподілу майна акціонерного товариства – платоспроможної юридичної особи.
 192. Господарсько-правові заходи захисту прав споживачів: аналіз та практика застосування.
 193. Черговість спрямування коштів, одержаних від продажу майна банкрута, на задоволення вимог кредиторів за законодавством Укераїни.
 194. Черговість спрямування коштів, одержаних від продажу майна банкрута, на задоволення вимог кредиторів.
 195. Шляхи ліквідації суб’єкта господарювання згідно із нормами ГК України:
 196. Якими нормативно-правовими актами врегульовані питання приватизації державного майна?
 197. Монопольне становище на ринку та зловживання ним.
 198. Корпоративні права як об’єкт господарських правовідносин.
 199. Способи захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарських відносин.
 200. Загальна характеристика засобів державного регулювання господарських відносин.
 201. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання.
 202. Патентування окремих видів господарської діяльності.
 203. Підстави визнання боржника банкрутом.
 204. Відповідальність за порушення законодавства щодо виробництва та обігу спиртів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.
 205. Поняття та ознаки концесійної діяльності. Відмінність понять “комерційна концесія”, “концесія” та “концесійна діяльність”.
 206. Загальні тенденції правового регулювання відносин власності у сфері економіки.
 207. Відмінності між поняттям господарського права — як правової науки, як галузі права, як навчальної дисципліни.

Типові практичні завдання

 1. ВАТ “Інгул” звернулося до господарського суду з позовом до ТОВ “Інтер” та ТОВ “Капітал” про визнання недійсним укладеного між відповідачами договору купівлі-продажу нежитлових приміщень, мотивуючи це тим, що спірний договір не відповідає положенням ЦК України. Рішенням господарського суду Миколаївської області позов задоволено з тих підстав, що на момент укладення договору ТОВ “Інтер” не був власником майна. Чи правильним є рішення господарського суду? Хто має право продавати майно, крім випадків примусового продажу?
 2. Чи правильним є твердження: “Фізичні особи – члени колективного сільськогосподарського підприємства можуть бути залучені до участі у справі про банкрутство, якщо вони мають статус будь-якої із осіб, визначених ст. 1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” як учасники провадження ту справі про банкрутство”? Хто може бути залучений до справи про банкрутство?
 3. ЗАТ “ОМЕГА” звернулося з позовом до ТОВ “Голограма-М” про розірвання інноваційного договору, мотивуючи свої вимоги тим, що продукція, яка випускається відповідачем не відноситься до інноваційного продукту. Що таке інноваційний продукт? Назвіть ознаки інноваційного підприємства.
 4. ТОВ “МАС” звернулося до господарського суду Автономної Республіки Крим з позовом, в якому просило визнати неправомірними дії  Фонду державного майна України. Позивач послався на те, що в процесі приватизації Фондом було змінено визначений спосіб приватизації спірного майна – проведення аукціону з продажу нежитлових приміщень корпусу №11, який у подальшому було змінено на викуп. Назвіть повноваження Фонду державного майна України у сфері приватизації.Вирішіть спір
 5. Майно, передане засновником ТОВ, не було визнано вищим органом цього товариства вкладом до статутного фонду. Чи може за таких обставин ТОВ вважати себе власником переданого майна? Відповідь обґрунтуйте
 6. Приватний підприємець О. звернувся до господарського суду з позовом до ВАТ “Укртатнафта” про зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість облігацій в передбачений у них строк з виплатою фіксованого процента. Рішенням суду у позові відмовлено з тих підстав, що облігація не є борговим цінним папером, тому ніяких відшкодувань чинним законодавством не передбачено. Які види боргових цінних паперів Ви знаєте? Чи правильно вирішено спір господарським судом?
 7. ВАТ “Львівгаз” звернувся до господарського суду з позовом до ВАТ “Укртрансгаз” про стягнення заборгованості за договором поставки газу в сумі 800000 грн. Надалі позивач збільшив позовні вимоги до 1000000 грн., посилаючись на включення до ціни позову інфляційних витрат та 3% річних.  Чи правомірні вимоги позивача? Як суд повинен вирішити спір?
 8. ТОВ “Растран” звернулося до господарського суду Київської області з позовом до ТОВ "Чиста вода" про стягнення суми заборгованості, що виникла в зв’язку з неналежним виконанням останнім зобов’язань, взятих на себе за договором підряду на капітальне будівництво, за умовами якого ТОВ “Растран” зобов’язалося виконати реконструкцію та ремонт виробничого цеху, а відповідач – прийняти та оплатити вказані роботи. Оскільки в порушення умов договору відповідач не прийняв фактично проведені роботи, а також не здійснив остаточного розрахунку за їх виконання, позивач просив суд про задоволення своїх вимог. Дайте визначення договору підряду на капітальне будівництво. Як правильно вирішити спір?
 9. Акціонерний банк ЗАТ “Український капітал” звернулося з позовом до Національного банку України, мотивуючи це неправомірністю його рішення щодо накладення штрафних санкцій. Рішенням господарського суду м. Києва позов задоволено. Прокурор м. Києва звернувся до Вищого господарського суду України з касаційним поданням до Верховного Суду України в інтересах Національного банку України. Чи вправі комерційні банки звертатися з позовами до Національного банку України? Чи повинен Верховний Суд України прийняти до розгляду касаційне подання прокурора м. Києва?
 10. Приватне підприємство "Алесіо" звернулося до господарського суду з позовом про стягнення з ВАТ “Агроімпекс” 3000000 грн. боргу. За рішенням суду відділом виконавчої служби було відкрито виконавче провадження, яке цього ж дня було зупинено на підставі факту порушення справи про банкрутство ВАТ. Які Ви знаєте стадії виконавчого провадження? Чи підлягає зупиненню виконавче провадження в такому випадку?
 11. ТОВ “Валерія” звернулося до господарського суду з позовом до ТОВ “Віола” про стягнення збитків, заподіяних неналежним користуванням об’єктом оренди. ТОВ “Віола” звернулося із зустрічним позовом, мотивуючи його тим, що нею зроблені покращення зазначеного об’єкта, які перевищують заявлені вимоги щодо збитків. Що таке оренда? Чи мають право орендарі здійснювати покращення об’єктів оренди і за яких умов? Як правильно вирішити спір?
 12. Прокурор м. Києва звернувся до господарського суду з позовом в інтересах держави в особі Міністерства оборони до ТОВ “Альбіон” про визнання не дійсною угоди про пайову (дольову) участь у будівництві. Як зазначено в рішенні суду, сторони, уклавши угоду про пайову (дольову) участь у будівництві житлового будинку на земельній ділянці, яка відноситься до земель оборони, порушили встановлений законом спеціальний правовий режим земель даної категорії.  Чи є законним і обґрунтованим рішення суду? Які наслідки порушення спеціального правового режиму земель оборони?
 13. ТОВ "Кримбудінвест" звернулося з позовом до ТОВ "Капітальні інвестиції" про стягнення  заборгованості за виконані будівельні роботи за договором генерального підряду, а також річних за прострочення оплати виконаних робіт, судових витрат та витрат за послуги адвоката. Рішенням господарського суду Автономної Республіки Крим позов задоволено. Постановою Севастопольського апеляційного господарського суду рішення місцевого господарського суду скасовано в частині стягнення неустойки. В іншій частині рішення залишено без змін. Судові рішення обґрунтовані доведеністю вимог позивача щодо невиконання відповідачем зобов’язань по розрахункам за виконані підрядні роботи за договором. Назвіть види штрафних санкцій згідно із положеннями ГК України. Чи звільняється боржник від відповідальності у зв’язку з неможливістю виконання ним грошового зобов'язання відповідно до чинного законодавства? (ст. 625 ЦК України)
 14. У процесі приватизації ДП "Агрокомплект" регіональним відділенням ФДМУ та ВАТ "Бізнес консалтинг" було укладено договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу цього підприємства на підставі результатів проведеного конкурсу. ТОВ "Ліонель" звернулося до господарського суду з позовом до ВАТ і регіонального відділення ФДМУ про визнання договору купівлі-продажу недійсним, оскільки він був підписаний з боку ФДМУ неуповноваженою особою. Господарським судом Київської області ТОВ "Ліонель" відмовлено у прийнятті позовної заяви з мотивів непідвідомчості спору, оскільки спори про приватизацію державного майна не регулюються ГК України і, на думку суду, є адміністративними. Які правовідносини є предметом регулювання ГК України? Чи правильним є рішення господарського суду щодо непідвідомчості даного спору?
 15. ВАТ “Укртрансгаз” звернулося з позовом до ВАТ “Харківоблгаз” про розірвання мирової угоди у справі про банкрутство та відновлення вимоги кредитора. Позов мотивовано тим, що відповідач не повністю виконав умови мирової угоди щодо погашення заборгованості. Що таке мирова угода у справі про банкрутство? Які підстави розірвання мирової угоди у справі про банкрутство?
 16. ВАТ “Пілот” звернулося з позовом до ВАТ “Кредитпромбанк” про визнання недійсним укладеного договору застави. Господарський суд Чернігівської області в позові відмовив, мотивуючи це тим, що не виконавши вимоги закону щодо погодження умов договору застави з органом приватизації, заставодавець безпідставно звернувся до суду за правовим захистом, пред’явивши заставодержателю позов. За яких умов підлягають погодженню з органами приватизації договори застави? Чи правильно вирішено спір?
 17. ВАТ  “Сумигаз” звернулося у господарський суд міста Києва з позовом до ДК «Укртрансгаз» про зобов’язання підписати акти передачі-приймання природного газу. Рішенням господарського суду позовні вимоги задоволено. Зобов’язано ДК «Укртрансгаз» підписати негайно з моменту набрання рішенням законної сили вищезазначені акти передачі-приймання природного газу. Чи відповідають позовні вимоги способам захисту порушених прав суб’єктів господарювання та споживачів,  передбачених  ГК України?Чи правильною є позиція господарського суду?
 18. ЗАТ “Ринок” звернулося до господарського суду м. Києва з позовом до Шевченківської районної у м. Києві ради. Предметом даного судового розгляду були вимоги за первісним позовом про визнання права власності на новостворене нерухоме майно у зв’язку з наданням згоди наймодавця (Шевченківської районної у м. Києві ради) на поліпшення орендованого майна та вимоги за зустрічним позовом про визнання права комунальної власності району на цілісний майновий комплекс, у зв’язку з набуттям права комунальної власності на це майно територіальною громадою Шевченківського району м. Києва на підставі рішення Київської міської ради про передачу майна в комунальну власність району. Що є змістом права власності? З якого моменту виникає право власності на новостворене нерухоме майно?
 19. Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області  звернувся до господарського суду з позовом  до ТОВ “Аркадія Л” про визнання недійсним інвестиційного договору. Позивач зазначав, що договір суперечить чинному законодавству, а саме: вимогам ст. 7 Закону України “Про інвестиційну діяльність” щодо отримання необхідних дозволів та узгоджень відповідних служб на капітальне будівництво; вимогам ст. 22 Закону України “Про охорону культурної спадщини” щодо заборони зносити, змінювати, замінювати, тощо об’єкт культурної спадщини. Дайте визначення інвестиційного договору. Назвіть об’єкти, які не можуть бути об’єктами інвестиційної діяльності відповідно до Закону України “Про інвестиційну діяльність”.
 20. ВАТ “Київський завод “Агромаш” звернулося з позовом до агротехнічної корпорації “Украгроком” про визнання недійсним договору купівлі-продажу, відновлення становища, яке існувало до порушення прав позивача, визнання права власності, зобов’язання вчинити дії. Які способи захисту порушених прав суб’єктів господарювання та споживачів, окрім зазначених в умові задачі, передбачено ГК України ЦК України?
 21. АТЗТ “Облбуд” звернулось до господарського суду Одеської області з позовом до ВАТ “Укрбудресурси” про повернення з відповідального зберігання 130 т. металопрокату за договором зберігання. Відповідач позов не визнавав і звернувся із зустрічним позовом та просив стягнути вартість товарно-матеріальних цінностей, отриманих із відповідального зберігання позивачем в об’ємі більшому, ніж визначено умовами договору зберігання. Чи можливим є застосування положень ЦК України до правовідносин, які виникають між юридичними особами? Відповідь обґрунтуйте Дайте визначення договору зберігання та вкажіть на можливість відшкодування витрат на зберігання.
 22. ВАТ "Птахофабрика" звернулося до господарського суду Закарпатської області з позовом до СПД Вознюка М.М. про визнання дійсним укладеного між ВАТ "Птахофабрика" та СПД Вознюком М.М. договору купівлі-продажу. Судами встановлено, що між ВАТ "Птахофабрика" та СПД Вознюком М.М. було укладено у простій письмовій формі договір купівлі-продажу, за яким позивач продав відповідачу будівлю пилорами. У договорі передбачалося, що він підлягає нотаріальному посвідченню у 10-денний строк з дня його укладення. У зв'язку з ухиленням СПД Вознюка М.М. від нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу ВАТ "Птахофабрика" звернувся до суду з позовом про визнання цього договору дійсним. Рішенням господарського суду Закарпатської області позов задоволено. Які правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону? Чи правильним є рішення суду (відповідь обґрунтуйте)?
 23. Публічне акціонерне товариство “Арена” звернулося до господарського суду з позовом до товариства з обмеженої відповідальністю “Укрінмет” про визнання угоди недійсною. Позов мотивовано тим, що договір уступки права вимоги, укладений між позивачем та відповідачем, було підписано головою правління позивача з перевищенням наданих йому повноважень. Нормами якого законодавства повинні врегульовуватися виниклі спірні правовідносини? Який орган є найвищим органом ПАТ? Назвіть його  повноваження.
 24. Між ВАТ "Трактородеталь" і польським підприємством "Арно і К" виник спір щодо виконання умов договору купівлі-продажу (зовнішньоекономічний контракт). ВАТ "Трактородеталь" як покупець звернулося до господарського суду м. Києва з позовом до підприємства "Арно і К" про розірвання договору купівлі-продажу компресорів. Ухвалою суду ВАТ "Трактородеталь" провадження у справі припинено за непідвідомчістю спору. Дайте визначення зовнішньоекономічного договору (контракту.) Чи правильним є рішення суду в разі непогодження сторонами договору права, яке має застосовуватись до таких договорів.
 25. Виконуючи державне замовлення з поставки природного газу, НАК "Нафтогаз України" уклало з ПП "Тезей" договір поставки. В цьому договорі було вказано, що у разі виникнення спору його вирішення може здійснюватися шляхом звернення сторін до третейського суду (арбітражу). Назвіть види підвідомчості спорів згідно з положеннями ГПК України? Чи правильним є посилання в договорі на можливість вирішення такого спору в інший спосіб, ніж у порядку господарського судочинства?
 26. Державне підприємство “Нігинський кар’єр” звернулося до господарського суду Хмельницької області із позовом до Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації, приватного підприємства “Нігинсахкампром” про визнання незаконним та скасування розпорядження райдержадміністрації № 11/04, яким у позивача було вилучено земельну ділянку за договором оренди, укладеним між відповідачами. В обґрунтування вимог позивач послався на порушення вимог пункту 5 статті 75 та пункту 1 статті 141 ГК України, оскільки вилучення у нього земельної ділянки та передача її в оренду ПП “Нігинсахкампром” здійснені без згоди Мінагрополітики України, до сфери управління якого він входить. Чи мають міністерства повноваження щодо управління державними підприємствами? Яке рішення повинен прийняти господарський суд?
 27. Компанія "ВВФ" звернулася з позовом до ТОВ "Капітал" про стягнення безпідставно отриманих відповідачем коштів, перерахованих позивачем в якості авансу за оренду нежитлового приміщення, відповідно до укладеного між сторонами договору піднайму нежилого приміщення. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що предметом піднайму є нежитлове приміщення, яке належить Інституту філології Національної академії наук України, і перебуває в оренді ТОВ "Капітал". Рішенням господарського суду м. Києва позов задоволено. Які об’єкти не можуть бути об’єктами оренди державної власності? Чи правильним є рішення господарського суду (вирішіть завдання із посиланням на положення Закону України "Про оренду державного та комунального майна")
 28. Прокурор Деснянського району м. Києва звернувся до Верховного Суду України з касаційним поданням на постанову Вищого господарського суду України, мотивуючи його незаконністю вказаного судового рішення. Предметом спору є нежитлове приміщення, орендарем якого є комунальне підприємство "Метроград", а орендодавцем ТОВ "Арно і К". Зробіть юридичний аналіз даної ситуації
 29. ВАТ “Холод” звернулося до суду позовом до ВАТ “Український банк” про визнання недійсним договору про відповідальне зберігання рибних консервів, мотивуючи його тим, що при укладанні спірного договору сторони не вказали кількісні і якісні характеристики товару. Чи може бути договір (або його частина) визнаний недійсним у судовому порядку за умов, визначених задачею? Які умови договору визнаються істотними відповідно до норм ГК України?
 30. ВАТ “Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку” звернулося до господарського суду м. Києва із позовом до ЗАТ “Бліц-Інформ” про зобов’язання звільнити приміщення та повернути нерухоме майно. Позовні вимоги обґрунтовувались посиланням на те, що між сторонами було укладено договір оренди майна державного підприємства на 10 років, строк якого закінчився і орендодавець не має наміру його продовжувати. Відповідач посилався на те, що не отримував від позивача повідомлення про припинення договору оренди та на те, що ним перераховуються орендні платежі за користування спірним приміщенням. Рішенням господарського суду позов задоволено з посиланням на ст. 526 ЦК України та ст. 27 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”. Чи вправі орендар вимагати продовження договору оренди після закінчення  строку його дії? Чи правильним є рішення суду (відповідь обґрунтуйте)?
 31. Прокурор Шевченківського району м. Чернівці подав до господарського суду Чернівецької області позов в інтересах держави в особі Міністерства аграрної політики України та регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області ПП “Хрещатик” і ТОВ “МТБ” про визнання недійсним з моменту укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна. Позовні вимоги мотивовані тим, що спірний договір укладено без належного погодження з Міністерством аграрної політики України та з порушенням процедури продажу державного майна з торгів. Крім того, при укладенні договору порушено вимоги Законів України “Про приватизацію державного майна” та “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”. Вирішіть спір з посиланням на зазначені законодавчі акти
 32. ВАТ “Стирол” звернулося з позовом концерну “Укрнафта” про витребування майна з чужого незаконного володіння та виселення. Позов мотивовано тим, що позивач є власником нежитлового будинку, а відповідач безпідставно займає його приміщення. Відповідач позов не визнавав, посилаючись на його безпідставність, зазначивши, що він правомірно користується спірним приміщенням на підставі розпорядження Мінвуглепрому України. Які господарські об’єднання визнаються статутними? В чому полягає  особливість їх створення? Чи має право міністерство як центральний орган державної влади передавати в користування нерухоме майно? Вирішіть спір.
 33. ВАТ "Зоряна" звернулося з позовом до Кредитпромбанку про визнання недійсним договору застави, за умовами якого позивач зобов’язувався відповідати за виконання Приватним підприємством "Сігма"  зобов’язань, що випливають із кредитного договору. Позовні вимоги мотивові тим, що спірний договір не відповідає статутним цілям ВАТ та інтересам акціонерів товариства, а також підписаний головою правління з перевищенням наданих повноважень. Чи  передбачені законом підстави для визнання договору недійсним? Назвіть основні права акціонерів.
 34. ТОВ "Аврора" звернулося з позовом до ТОВ "Україна" про визнання недійсним інвестиційного договору з посиланням на те, що цей договір суперечить вимогам Законів України "Про інвестиційну діяльність", "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю". Рішенням місцевого господарського суду в позові відмовлено, оскільки спірна угода є неукладеною, позаяк сторонами не досягнуто згоди з усіх його істотних умов. Дайте визначення інвестицій відповідно до законодавства України. Назвіть істотні умови інвестиційного договору
 35. Громадянин Тарасенко звернувся з позовом до ТОВ "Інтербуд" про визнання права власності на частину будівлі. В обґрунтування позову посилався на те, що він як засновник і учасник ТОВ "Інтербуд" з метою поповнення статутного фонду відповідача вніс на його поточний рахунок 80000 грн., однак зміни до установчих документів щодо збільшення частки позивача у статутному фонді не здійснилися та не були зареєстровані державним реєстратором. Оскільки ці кошти були використані відповідачем для придбання за договором купівлі-продажу спірного нерухомого майна, позивач просив суд про задоволення своїх вимог. Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено. Чи правильним є рішення господарського суду? Яким шляхом можуть бути внесені зміни до статуту ТОВ?
 36. ТОВ "Сігма" звернулося до господарського суду Одеської області з позовом до ТОВ "КОДА" про визнання недійсною бартерної угоди. Суд відмовив у прийнятті позовної заяви, мотивуючи рішенням тим, що позивачем порушено правила підсудності даного спору. Який порядок звернення до господарського суду? Чи правильно поступив суду даному випадку?
 37. ВАТ "Будіндустрія" звернулося з позовом до СП "Альянс" про визнання недійсною угоди про передачу майна. Рішенням місцевого господарського суду у позові відмовлено. ВАТ подало до місцевого господарського суду заяву про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами. Такими обставинами заявник вказав накладення арешту на спірне майно, здійснене органом державної виконавчої служби, оскільки ці факти не були відомі на час розгляду справи, але мають істотне значення для її вирішення по суті. Господарський суд відмовив у задоволенні заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, мотивуючи це тим, що з матеріалів справи вбачається, що накладення державним виконавцем арешту на майно здійснено з відома і за участю представників ВАТ, про що свідчать акти опису та арештів майна з їх підписами. Які обставини є нововиявленими у розумінні ГПК України? На якій стадії процесу можливо подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами?
 38. ПП "Дарунок" звернулося з позовом до військової частини А-0012 про визнання недійсним договору купівлі-продажу, укладеного між ДП "Оборонсервіс" та ВАТ "Укрекспорт". Позовні вимоги обґрунтовувались порушеннями під час проведення конкурсу та реалізації майна переважного права позивача на придбання майна, яке перебувало у нього в користуванні відповідно до договору оренди. Рішенням господарського суду Луганської області позов задоволено з урахуванням переважного права наймача перед іншими особами на його придбання. Дайте визначення оренди та орендної плати. Чи правильним є рішення господарського суду, зважаючи на положення Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України"?
 39. ТОВ "Автоконтакт" звернулося до господарського суду з позовом до ЗАТ "Унікон" про скасування оперативно-господарської санкції – переведення платника-контрагента на попередню оплату продукції. Господарський суд Одеської області відмовив ТОВ "Автоконтакт" у прийнятті позовної заяви – за непідвідомчістю спору. Дайте визначення та назвіть види оперативно-господарських санкцій Чи правильним є рішення суду (відповідь обґрунтуйте).
 40. Військовий прокурор Мукачівського гарнізону звернувся до господарського суду Закарпатської області з позовом про розірвання договору оренди ємностей для нафтопродуктів, укладеного між військовою частиною А-4444 і ТОВ "Струм", мотивуючи це тим, що товариством постійно не вноситься орендна плата. Рішенням у позові відмовлено з тих підстав, що військові прокурори не мають права звертатися до господарського суду. Чи вправі військові прокурори звертатися до господарського суду за захистом інтересів військових частин та інших військових формувань? Назвіть види суб’єктів, які мають право звертатися до господарського суду
 41. Спільне підприємство “Регіон – Агро” звернулося з позовом до сільськогосподарського ВАТ “Тульчинка” про стягнення суми. Позов мотивовано тим, що відповідач не виконав належним чином своїх зобов’язань згідно з договором про бартерний обмін. Господарський суд, вирішуючи спір, вказав на те, що хоча в цьому ж суді існує спір між тими ж сторонами про стягнення адміністративно-господарських санкцій, вимоги позивача не підлягають об’єднанню в одне провадження з підстав їх нетотожності. Які Ви знаєте види адміністративно-господарських санкцій? Чи правильна позиція суду?
 42. З позовом до господарського суду звернулася Асоціація, мотивувавши заявлену позовну вимогу перевищенням членом цієї Асоціації ПАТ “Політ” своїх повноважень при прийнятті рішення, яке стосувалося діяльності Асоціації, та невідповідністю цього рішення законодавству України, що регулює відносини у сфері надання послуг. Чи може Асоціація звертатися до господарського суду за захистом порушеного права, якщо вона не здійснює підприємницької діяльності?  Які права мають члени Асоціації?
 43. Компанія “Укртрансгаз” звернулася до суду з позовом до ПАТ “Одесакомуненерго” про стягнення заборгованості за простим векселем, емітованим відповідачем. Після закінчення строку платежу за векселем, він був опротестований нотаріусом у неплатежу, а після вчинення ним виконавчого напису останній було направлено до органу державної виконавчої служби. Однак виконавчий напис нотаріуса виконаний не був, тому компанія і звернулася до суду, рішенням якого позов задоволено. Які види векселів Ви знаєте?Чи може векселедавець звернутися за захистом своїх прав до суду не на підставі норм вексельного, а іншого законодавства?
 44. ЗАТ “Латакія” звернулось до господарського суду м. Севастополя з позовом до ПАТ “Анонс” про визнання недійсним договору купівлі-продажу та стягнення боргу, мотивуючи це тим, що договір було укладено одноособово головою правління ПАТ, всупереч вимогам статуту і без погодження із правлінням. Які особливості створення публічного акціонерного товариства? Чи вправі голова правління одноосібно підписувати договори від імені акціонерного товариства?
 45. ВАТ “Кримський титан” звернулося до суду з позовом до ВАТ “Вільногірський ГЗК” про визнання договору оренди недійсним, оскільки під час його укладання не проведено екологічний аудит. Господарський суд у позові відмовив з тих підстав, що за відсутності сертифікованих екологічних аудиторів непроведення екологічного аудиту не може бути підставою для визнання спірного договору недійсним. Відповідь обґрунтуйте з посиланням на відповідні норми Закону України “Про екологічний аудит”
 46. Державна інспекція з контролю за цінами в АР Крим звернулась до суду з позовом про стягнення з приватного підприємця О. економічних санкцій у сумі 345 грн. та штрафу у сумі 690 грн. за порушення державної дисципліни цін, що полягало у завищенні оптово-відпускної ціни на хліб пшеничний 1 сорту за рахунок перевищення граничного рівня рентабельності. Рішенням суду позов задоволено. Чи вправі органи  Державної інспекції з контролю за цінами звертатися до судових органів? Відповідь обґрунтуйте.  Які органи мають контрольні повноваження щодо приватних підприємців?
 47. ВАТ “Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат” та ВАТ “Запорізький завод феросплавів” звернулися до господарського суду із самостійними позовами до Фонду державного майна України про зобов’язання допустити як учасників до участі у конкурсі з продажу 25 % державного пакету акцій ВАТ “Нікопольський завод феросплавів”. ФДМУ відповідно до Державної програми приватизації були затверджені фіксовані і додаткові умови конкурсу, однак вони не влаштовували позивачів. Чи має ФДМУ повноваження щодо встановлення фіксованих і додаткових умов конкурсу для продажу об’єктів державної власності в процесі приватизації? Які способи продажу майна в процесі приватизації Ви знаєте?
 48. ТОВ “Астра” звернулось до господарського суду з заявою про визнання банкрутом ВАТ “Укравто”. У процесі санації боржника всі борги ТОВ “БестЛайн” були сплачені фізичною особою. Чи мають право фізичні особи проводити заходи санації боржника?Чи існує різниця між досудовою і судовою санацією в розумінні Закону України “Про відновлення неплатоспроможності боржника або визнання його банкрутом”?
 49. Фондова біржа "Перша традиція" звернулася до суду з позовом до територіального відділення Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України про скасування розпорядження про тимчасове зупинення діяльності біржі. Фондова біржа посилалася на те, що скасування державної реєстрації одного із членів біржі не повинно відображатися на її роботі, оскільки на час реєстрації біржі до її складу входило 20 членів. Рішення суду у позові відмовлено. Чи правильним є рішення суду (відповідь обґрунтуйте)? Який порядок створення і реєстрацію фондових бірж встановлено законодавством?
 50. Ковельська оптово-торгова база звернулася до господарського суду з позовом до споживчого товариства "Волиньгоспторг" про визнання недійсним рішення загальних зборів його членів. Позивач зазначав, що усупереч положенням ст. 15 Закону України "Про кооперацію" та статуту відповідач  не повідомив його про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів членів споживчого товариства, що позбавило його можливості прийняти участь у цих зборах. Рішенням господарського суду Волинської області позов задоволено. Дайте визначення споживчого товариства та спілки споживчих товариств Чи правильною є позиція господарського суду (відповідь обґрунтуйте)?
 51. ВАТ “Спецшахтобуріння” звернулося до господарського суду Донецької області з позовом до ТОВ "Інвік" про визнання недійсним біржового договору, посилаючись на те, що між брокерською конторою ТОВ “Інвік” та брокерською конторою ТОВ “Даліса” було підписано біржовий договір, за яким на користь ТОВ “Сололюкс” було реалізовано належне  ВАТ “Спецшахтобуріння” нерухоме майно – нежитлове приміщення. Оскільки договір було укладено з порушенням вимог закону щодо обов’язкового нотаріального посвідчення для даного виду правочинів, а також з перевищенням наданих брокеру повноважень та всупереч волі ВАТ “ДХК “Спецшахтобуріння”, позивач просив суд про задоволення своїх вимог. Рішенням господарського суду в позові відмовлено. Дайте визначення фондової біржі та біржового договору (контракту) Чи правильною є позиція господарського суду (відповідь обґрунтуйте)?
 52. ДП “Укрриба” подало до господарського суду Херсонської області позов до Новотроїцької районної державної адміністрації про визнання права повного господарського відання на державне нерухоме майно. Господарський суд відмовив у задоволенні позовної заяви з огляду на те, що предмет позову визначено неточно. Чи правомірним є рішення господарського суду? Назвіть речові права, передбачені ГК України, на основі яких здійснюється господарська діяльність суб’єктів господарювання.
 53. Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради звернулось до господарського суду Харківської області з позовом до ТОВ “Рубін” про розірвання договору купівлі-продажу, оскільки відповідач не виконав своїх зобов’язань за вказаним договором. Господарським судом позов задоволено. Який порядок зміни та розірвання господарських договорів за чинним ГК України? Чи позбавлений позивач у разі недотримання ним вимог ст. 188 ГК України (щодо обов’язку надсилання іншій стороні пропозицій про розірвання договору) права звернутися за захистом порушеного права шляхом подання позову про розірвання договору?
 54. ТОВ “Авілон” звернулось в господарський суд Дніпропетровської області з позовом до КП “Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації” про визнання права власності на об’єкти самочинного будівництва. Позовні вимоги обґрунтовувались тим, що відповідно до договору оренди земельної ділянки виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради на підставі рішення надав ТОВ “Авілон” у строкове платне володіння і користування на умовах оренди земельну ділянку. На зазначеній земельній ділянці позивач встановив склад (самочинно збудовану споруду). Господарський суд позов задовольнив, посилаючись на приписи частини 5 статті 376 ЦК України. Чи правильним є рішення суду (відповідь обґрунтуйте)?В яких випадках суд може визнати за особою, яка здійснила самочинне будівництво на земельній ділянці, право власності на це майно?
 55. Хролько І.В., який є учасником ТОВ “Агросервіс” з часткою в статутному капіталі 10 відсотків, подав до господарського суду м. Києва позов про визнання недійсним рішення позачергових зборів учасників ТОВ “Агросервіс”. Позовні вимоги мотивовані тим, що його не було належним чином повідомлено про проведення позачергових зборів. Крім того, проведення загальних зборів учасників товариства не за зазначеною в повідомленні про їх скликання адресою є грубим порушенням права Хролька І.В., як учасника товариства брати участь у зборах, і є безумовною підставою для визнання прийнятих цими зборами рішень недійсними. Які безумовні підстави для визнання недійсними рішень загальних зборів передбачені Законом України Про господарські товариства”? За яких умов рішення про виключення учасника з товариства буде правомочним?

Цивільне  право

 1. Поняття цивільного  права.
 2. Цивільне  право  як  галузь  приватного  права  в  правовій  системі  України.
 3. Принципи  та  функції  цивільного  права.  Їх  правова  суть.
 4. Поняття  цивільного  законодавства  та  його  види.
 5. Cтруктура цивільного  законодавства.
 6. Дія  цивільного  законодавства  у  часі,  просторі  та  за  колом  осіб.
 7. Предмет  цивільно – правового  регулювання.
 8. Які  елементи  складають  зміст  цивільних  правовідносин.  Охарактеризуйте  їх.
 9. Підстави  виникнення,  зміни  та  припинення  цивільних  правовідносин.
 10. Поняття  юридичних  фактів  та  їх  класифікація.
 11. Поняття  та  класифікація  об’єктів  цивільного  права  (цивільних  правовідносин).
 12. В  чому  полягає  суть  методу  цивільно-правового  регулювання.
 13. Особливості методу  цивільно-правового  регулювання.
 14. Поняття,  предмет  та  методи  дослідження  науки  цивільного  права.
 15. В  чому  полягає  суть  цивільної  правосуб’єктності.
 16. Які  положення  дають  можливість  ідентифікувати  фізичну  особу  в  цивільних  правовідносинах.  Як  ці  положення  оформлюються.
 17. За  яких  умов  фізична  особа  може  вступати  в  цивільні  правовідносини.
 18. Яке  значення  для  участі  фізичних  осіб  в  цивільних  правовідносинах  відіграють  їх  правоздатність та  дієздатність.
 19. Обмеження  дієздатності  фізичної  особи  та  визнання  її  недієздатною.
 20. Особливості правового  положення  фізичної  особи - підприємця.
 21. Правосуб’єктність  юридичної  особи.
 22. Поняття  та  ознаки  юридичної  особи.
 23. Індивідуалізація  юридичних  осіб  та  її  правове  значення.
 24. Види  юридичних  осіб.
 25. Організаційно-правові  форми  юридичних  осіб.
 26. Види  (форми)  юридичних  осіб  приватного  права  та  їх  коротка  правова    характеристика.
 27. Органи  юридичних  осіб.
 28. Виникнення  та  припинення  юридичних  осіб.
 29. Держава  та  публічно-правові  утворення  як  суб’єкти  цивільного  права.
 30. Держава  Україна  як  суб’єкт  цивільного  права.
 31. Поняття  власності та  права власності.
 32. Зміст  права  власності.
 33. Право  власності  в  об’єктивному  і  суб’єктивному  значенні.
 34. В  чому  полягає  правова  суть  поділу  речей  на  рухомі  та  нерухомі  речі.
 35. Право власності  юридичних  осіб:  кооперативів,  господарських  товариств,  господарських  об’єднань,  об’єднань  громадян.
 36. Що  входить  до  складу  майна  підприємства  і  хто  є  його  власником.
 37. Право  державної  та  комунальної  власності.
 38. Підстави  виникнення  та  цивільно-правовий  статус  і  правовий  режим  майна  державних  та  комунальних  підприємств  і  установ.
 39. Встановлення  моменту  виникнення  права  власності.
 40. Право  приватної  власності  фізичних  осіб.
 41. Поняття   речових  прав  на  чуже  майно  та  їх   правові особливості.
 42. Правова  характеристика  відносин,  що  витікають  із  речових  прав  на  чуже  майно.
 43. Право  користування  чужою  земельною  ділянкою  для  сільськогосподарських  потреб  (емфітевзис)  та  для  забудови  (суперфіцій).
 44. Право  обмеженого  користування  чужим  майном  (сервітут).
 45. Поняття  права  спільної  власності.
 46. Види  спільної  власності.
 47. Правова  суть  спільної  часткової  та  спільної сумісної  власності.
 48. Набуття  та  припинення  права  власності.
 49. Здійснення  громадянами  права  приватної  власності.
 50. Умови  виникнення  і  припинення  приватної  власності  громадян.
 51. Характеристика та правова  суть   правомочностей  власника по  володінню,  користуванню  та  розпорядженню  своїм  майном.
 52. Правова  характеристика  права  власності  юридичних  осіб.
 53. Захист  права  власності.
 54. Основні  цивільно-правові  засоби  захисту  права  власності.
 55. Зміст  права  інтелектуальної  власності.  В  чому  полягає  його  правова  суть.
 56. Право  інтелектуальної  власності.  Загальні  положення.  Визначення,  види,  суб’єкти,  об’єкти,  зміст.
 57. Авторське  право  і  суміжні  права.  Визначення.  Джерела.  Об’єкти,  суб’єкти  авторського  права  і  суміжних  прав.  Зміст  прав.  Термін  охорони.
 58. Авторські  договори,  їх  роль  і  значення.
 59. Сторони  та зміст авторських договорів.
 60. Право  промислової  власності.
 61. Поняття  промислової  власності.  Об’єкти  правової  охорони.  Оформлення  прав.
 62. Загальні  положення  цивільно-правової  відповідальності  за  порушення  цивільних  прав  та  обов’язків.
 63. Види  відповідальності в цивільному праві.
 64. Назвіть  підстави  цивільно-правової  відповідальності  за  порушення  зобов’язань.  Охарактеризуйте  їх.
 65. Правова  суть  вини  в  цивільно-правовій  відповідальності.
 66. Назвіть  підстави,  за  яких  порушник  цивільних  прав  може  бути  звільнений  від  відповідальності.  З  чим  ці  підстави  пов’язані.
 67. Загальні  положення  про  відшкодування  шкоди.  Деліктні  зобов’язання.
 68. Правова  специфіка  відносин,  що  витікають  із  зобов’язань  із  заподіяння  шкоди.
 69. Специфіка  відшкодування  шкоди,  заподіяної  джерелом  підвищеної  небезпеки.
 70. В  чому  полягає  специфіка  відшкодування  шкоди,  заподіяної  органом  державної  влади,  органом  АРК,  органом  місцевого  самоврядування  та  їх  посадовими  особами..
 71. Відшкодування  шкоди  юридичною  або  фізичною  особою,  завданої  їх  працівником.
 72. Відшкодування  шкоди,  завданої  каліцтвом,  іншим  ушкодженням  здоров’я  або  смертю.
 73. Відшкодування  шкоди,  заподіяної  працівником  під  час  виконання  ним  своїх  трудових  обов’язків.
 74. Відшкодуваня  шкоди,  заподіяної  незаконними  рішеннями,  діями  чи  бездіяльністю  органу  дізнання,  досудового  слідства,  прокуратури,  суду.
 75. Які  дії  відносяться  до  незаконних  дій  правоохоронних  органів.
 76. В  чому  суть  відповідальності  правоохоронних  органів  за  заподіяну  шкоду.
 77. Поняття  зобов’язання в цивільному праві.
 78. Поняття  та  склад  зобов’язання.
 79. Підстави  виникнення  зобов’язання в цивільному праві.
 80. Загальна  характеристика  зобов’язальних  правовідносин.
 81. Суб’єкти та об’єкт  зобов’язання в цивільному праві.
 82. Угоди  та  інші  правочини  в  цивільних  правовідносинах?.
 83. Правочин в цивільному праві.Поняття  і  ознаки  правочину.
 84. Види  правочинів.
 85. Умови  дійсності  правочину.
 86. За  яких  підстав  правочин  може  бути  визнаний  недійсним.
 87. З  якого  моменту  правочин  визнається  недійсним.
 88. Які  правові  наслідки  недійсності  правочину.
 89. Категорія  договору  в  цивільному  праві: поняття, сутність і функції..
 90. Поняття і види цивільно-правових договорів.
 91. Зміст  цивільно-правового  договору,  строк  договору,  предмет  договору,  сторони  договору.
 92. Істотні,  звичайні  та  випадкові  умови  договору.
 93. Свобода  договору.
 94. Укладання і припинення  договору.
 95. Поняття  договору  дарування.
 96. Поняття  договору будівельного  підряду.  Сторони  договору.  Правова  характеристика  договору.
 97. Кредитний  договір.  Його  зміст  та   правова  характеристика.
 98. Кредитні  відносини.
 99. Лізинг.
 100. Правове  регулювання  відносин  за  договором  лізингу.
 101. Дайте  визначення  договору  купівлі-продажу.
 102. В  чому  полягає  суть  змісту договору  купівлі-продажу .
 103. Як  співвідносяться  права  й  обов’язки  сторін  за  договором  купівлі-продажу. Кому  належить  право  продажу  товару.
 104. Суттєві  умови   договору купівлі-продажу.
 105. Особливості  купівлі-продажу  в  зовнішньоекономічному  обігу.
 106. Особливості  купівлі-продажу  нерухомого  майна.
 107. Особливості  участі  в  цивільних  правовідносинах  цінних  паперів  як  об’єктів  цивільних  прав.
 108. Дайте  визначення  договору  підряду  та  охарактеризуйте  його. В  чому  полягає  правова  специфіка  цього  договору.
 109. Дайте  визначення  та  правову  характеристику  найму  (оренди).  Чому  позичку  віднесено  до  відносин  по  найму.
 110. Дайте  правову  характеристику  договору  про  спільну  діяльність.  В  чому  полягає  його  специфіка.
 111. Договір  банківського вкладу: поняття, зміст, права й  обов’язки  сторін.
 112. Договір  будівельного  підряду.  Правова  специфіка  цього  договору.
 113. Договір  майнового  найму  (оренди).  Правова  характеристика.
 114. Окремі  види  договорів  найму  (оренди):  найм  (оренда)  земельної  ділянки,  будівлі  або  іншої  капітальної  споруди,  транспортного  засобу.
 115. Договір  оренди  державного  та  комунального  майна: поняття, сторони, умови.
 116. Особливості об’єкту  оренди за договором оренди  державного  та  комунального  майна.
 117. Договір  на  виконання  будівельних  і  монтажних  робіт.
 118. Договір  позички  (безоплатного  користування  майном): поняття, зміст, умови припинення.
 119. Договір  субпідряду.  Предмет  договору.  Сторони  договору.  Права,  обов’язки,  відповідальність  сторін.
 120. Договори  доручення,  комісії.  Специфіка  правового  регулювання  за  цими  договорами.
 121. Поняття  та  значення  договору  підряду.
 122. Зміст  договору  підряду та його предмет  договору.
 123. Специфіка  правового  регулювання  відносин  за  договором  підряду.
 124. Сторони  договору підряду та їх відповідальність.
 125. Особливості  виконання  договору підряду.
 126. Організація  господарських  зв’язків  з  поставок.
 127. Правова  характеристика  договору  поставки.
 128. Поняття  та  значення  договору  поставки.
 129. Порядок  і  способи  укладення  договорів  поставки.
 130. Зміст  договору  поставки.
 131. Особливості  виконання  договору  поставки.
 132. Специфіка  правових  відносин  за  договором  поставки.
 133. Правові  наслідки  порушення  договору  поставки.
 134. Предмет  договору  схову.
 135. Права  та  обов’язки  сторін  за  договором  схову.
 136. Поняття  та  ознаки  договору  довічного  утримання.
 137. Зміст  договору довічного  утримання.
 138. Загальна  характеристика  ліцензійного  договору: поняття, предмет  договору,  юридична  характеристика, права і обов’язки сторін.
 139. Види  ліцензій.
 140. Суб’єкти  ліцензійних  відносин.
 141. Поняття та зміст договору  про  закупівлю  сільськогосподарської  продукції.
 142. Відповідальність  сторін  за  договором про  закупівлю  сільськогосподарської  продукції.
 143. Правова  суть  договору  міни  (бартеру).
 144. Ринкове  спрямування  договору  міни  (бартеру) в  Україні
 145. Роль  договорів поставки  та  контрактації  сільськогосподарської  продукції вони  відіграють  в  цивільних  правовідносинах. Чим  схожі та  чим  різняться  ці  договори?
 146. Сторони  та  зміст  договору дарування.
 147. Страхове  зобов’язання.
 148. Правова  суть  договору  перевезення  вантажу.  Як  він  має  оформлюватися.  Хто  є  сторонами  цього  договору.  Ким  є  одержувач  за  цим  договором.
 149. Види  перевезень  та  їх  правове  регулювання.
 150. Особливості правового регулювання окремих видів перевезення:  вантажів,  пасажирів,  багажу.
 151. Правова  характеристику  договорів  перевезення  як  договорів  про  надання  послуг.
 152. Претензії  та  позови  при  перевезеннях.
 153. Правове  регулювання  відносин за  договорами  зберігання  та  страхування.
 154. Правове  регулювання  відносин,  що  складаються  з  приводу  надання  послуг.
 155. Правова  суть  договору  факторингу.  Яку  відповідальність  перед  фактором  несе  клієнт.
 156. Позика.  Об’єкт  договору  позики,  суб’єкти  договору.
 157. Правова  суть  договору  позики.
 158. Поняття, значення  та специфіка договору  підряду.
 159. Специфіка  правовідносин  про  надання  послуг.
 160. Охарактеризуйте особливості  договору  про  спільну  діяльність.
 161. Поняття  та  принципи  виконання  зобов’язань.  Суб’єкти  виконання.  Місце,  строк  та  спосіб  виконання.
 162. Засоби  забезпечення  виконання  зобов’язання.
 163. Зміст  та  співвідношення  понять  неустойка,  штраф,  пеня  як  способів  забезпечення  виконання  зобов’язання.
 164. Захист  особистих  немайнових  прав.
 165. Захист  суб’єктивних  цивільних  прав  судом,  уповноваженими  органами  та  самим  суб’єктом,  а  також  Президентом,  Уповноваженим  Верховної  Ради  України,  нотаріусом  та  шляхом  самозахисту.
 166. Захист  цивільних  прав  та  інтересів  нотаріусом.
 167. Здійснення  цивільних  прав  і  виконання  цивільних  обов’язків.
 168. Якою  нормою  цивільного  кодексу  та  які  засоби  захисту  порушених  цивільних  прав   встановлені  для  відновлення  порушеного  права.
 169. Здійснення  цивільних  прав  та  їх  захист.
 170. Негаторний  позов: правова  суть, суб’єкти, предмет і підстава позову.
 171. Правова  характеристика  віндикаційного  позову.  Суб’єкти,  підстава  позову.
 172. Об’єкти,  що  вилучені  з  цивільного  обігу.
 173. Позови  про  виключення  майна  з  опису,  про  визнання  права  власності.  Правова  суть  цих  позовів.
 174. Поняття  представництва, його  правова  суть та  види.
 175. Підстави  виникнення представництва.
 176. Представництво  за  довіреністю. Передоручення.
 177. Повноваження  представника.
 178. Поняття  та  значення  строків  і  термінів  у  цивільному  праві.
 179. Вимоги,  на  які  позовна  давність  не  поширюється.
 180. Позовна  давність.  Загальні  положення
 181. Початок  перебігу  позовної  давності.
 182. Наслідки  спливу  позовної  давності.
 183. Поняття  та  юридичні  ознаки  біржі.
 184. Функції,  права  та  обов’язки  біржі.
 185. Правове регулювання  біржової  діяльності  в  Україні.
 186. Поняття  та  види  об’єктів  цивільних  прав.
 187. Поняття цивільних  прав та  їх  елементи. Коротко  охарактеризуйте  їх.
 188. Правова  суть  застосування цивільного законодавства  за  аналогією.  З  чим  це  пов’язано.
 189. Правова  характеристика  господарських  товариств.
 190. Правове  регулювання  діяльності  повного  та  командитного  товариства.
 191. Правове  регулювання  особистих  немайнових  прав  фізичної  особи, їх  зміст  та  порядок  здійснення.
 192. Правові  наслідки  порушення  встановлених  правил  обігу  об’єктів,  що  вилучені  з  цивільного  обігу  або  обмежених  в  обігу.
 193. Речі  як  об’єкти  цивільних  прав.  Класифікація  речей  залежно  від  їх  оборотоздатності.
 194. Роль  судової  практики  в  тлумаченні,  застосуванні  та  удосконалені  цивільного  законодавства.
 195. Склад  правовідносин  представництва.  Передоручення.
 196. Соціально-економічна  суть  страхування.
 197. Способи  захисту  цивільних  прав  та  правові  наслідки  їх  застосування.
 198. Способи  набуття  та  припинення  права  власності.
 199. Цивільно-правова  відповідальність  за  невиконання  зобов’язань.
 200. В  чому  полягає  правова  суть  опіки  та  піклування.  Яку  роль  цей  інститут  відіграє  в  цивільних  правовідносинах.

Практичні  проблемні  ситуації (типові задачі)

 1. Тупчій  заявив  позов  про  визнання  договору  купівлі-продажу  будинку  недійсним.  В  обґрунтування   позову  він  вказав  на  такі  обставини:  1)  він  як  співвласник  будинку  не  давав  згоди  на  продаж  будинку;  2)  повноваження  Ротберга  як  виконавчого  директора  фірми  не  розповсюджуються  на  укладення  договірів  на  відчуження  спільного  майна. Яке  рішення  постановить  суд.
 2. Назаренко  С.  та  Михайлик  О.  уклали  договір  про  оренду  гаражу,  який  належить  Назаренку,  строком  на  3  роки.  Які  умови  в  цьому  договорі  мають  бути  істотними,  а  які  звичайними.  Відповідь  мотивуйте.
 3. Повнолітній  Антонечко  А.  умовив  неповнолітнього  Стасюка  В.  13  років   обміняти  мобільний  телефон  Стасюка  на  свій  плейер.  Коли  батьки   неповнолітнього  дізналися  про  це,  вони  звернулися  до  Антонечка  з  вимогою  повернути  мобільний  телефон,   який  фактично  належав  батькові  Стасюка.  Антонечко  відмовився  повернути  мобільний  телефон,  вважаючи,  що  між   ним  та  Стасюком  було  здійснено  законний  обмін  апаратурою.  Дайте  правові  оцінку  цій  ситуації  та  порекомендуйте  батькові  Стасюка   вирішити  її  відповідно  до  законодавства.
 4. Василенко  Ю.,  знаходячись  в  лікарні  на  лікуванні,  виявив  бажання  скласти  заповіт.  Оскільки  Василенко  був  паралізований,  то  запрошений  до  нього  нотаріус  сам склав  заповіт,  власноручно  підписав  його  та  посвідчив.  Проаналізуйте  поведінку  нотаріуса.  Чи  матиме  силу  цей  заповіт.
 5. Після  смерті  Музиченка  Т.  його  повнолітні  діти  подали  заяви  про  вступ  у  спадкування.  Старший  син  Степан  подав  заяву  про  відмову  від  належної  йому  частини  спадщини  на  користь  молодшого  брата  Олексія.  Нотаріус  цю  заяву  не  прийняв  на  тій  підставі,  що  Степан  має  беззастережно  прийняти  належну  йому  частину  спадщини  або  взагалі  відмовитися  від  неї.    Чи  правомірні  дії  нотаріуса.  Відповідь  мотивуйте.
 6. Режисер  фільму  Ляшенко  Ю.І.  не  отримав  від  кіностудії  ім.  Довженка  винагороду  за  літературний  сценарій  та  режисерську  постановку  кінофільму.  Кіностудія  не  виплачувала  винагороду  з  тієї  підстави,  що  Ляшенко  працює  в  кіностудії  за  трудовим  договором.  Чи  може  Ляшенко  вимагати  виплати  винагороди.  Якщо  так,  то  в  якому  порядку.
 7. Надайте  юридичну  консультацію  Прохорову  В.К.,  який  звернувся  до  вас  з  приводу  того,  що  нотаріус  відмовився  прийняти  від  нього  заяву  про  прийняття  спадщини  після  смерті  рідної  сестри,  оскільки  він  пропустив  6-місячний  термін  на  прийняття  спадщини.  Чи  є  вихід  із  положення,  що  склалося.  Відповідь  мотивуйте.
 8. Після  відкриття  спадщини  після  смерті  Стеценка  В.  було  виявлено,  що  все  своє  майно  він  заповів  Савельєвій  В.Н.,  яка   здійснювала  за  ним  догляд.  В  нотаріальну  контору  звернувся  із  заявою  про  прийняття  спадщини  повнолітній  син  померлого – інвалід  1-ої  групи,  який  перебував  на  утриманні  померлого.  Чи  надає  можливість  закон  захистити  права  сина  померлого  Стеценка В.  Якщо  так,  то  як  це  можна  зробити.
 9. Пилипенко  Г.  уклав  із  Заїкою  П.  договір  купівлі-продажу  земельної  ділянки  з  розташованими  на  ній  жилим  будинком  і  господарськими  будівлями,  що   належали  Пилипенку.  Заїка  запропонував  цей  договір  нотаріально  посвідчити,  але  Пилипенко  відмовився  це  зробити,  оскільки  вважав  процедуру  нотаріального  посвідчення  необов’язковою.  Чи  є  правильною  позиція  Пилипенка.  Відповідь  мотивуйте.
 10. Промислове  об’єднання  „Оріон”  передало  довірчому  управлінню  „Макс”  в  управління  майновий  комплекс  одного  із  своїх  підприємств,  не  попередивши  довірче  управління  про  те,   що  цей  майновий  комплекс  знаходиться  у   заставі  банку  „Аваль”  за  кредитним  договором.  Які  правові  наслідки  дій  об’єднання.
 11. Компанія  „Ракурс”  звернулася  до  підрядної  організації  з  проханням  побудувати  нові  цехові  приміщення  для  компанії.  Який  договір  мають  укласти  зазначені  особи.  Які  умови  цього  договору  будуть  істотними.
 12. Видавництво  „Промінь”  за  договором  з Мовчаном  П.  зобов’язалося  за  видання  збірки  віршів  Мовчана  П.  сплатити  йому  авторську  винагороду  в  сумі  25  тис.  грн..  протягом  одного  місяця  з  дня  підписання  договору  (договір  підписано  27.09.2003 р.).  Оскільки  визначена  договором  сума  Мовчану П  у  встановлений  строк  не  була  сплачена,  він  мав  намір  звернутися  до  суду. Надайте  Мовчану  П.  консультацію,  про  які  вимоги  має  йтися  в  позовній  заяві.
 13. Торговельний  центр  „Олімп”  при  укладенні  договору  поставки  костюмів  зі  швейним  кооперативом  „Витязь”  запропонував  включити  до  договору  умову  про  сплату  кооперативом  штрафу  за  поставку  недоброякісних  костюмів  у  розмірі  20%  від  вартості  забракованого  товару.  Кооператив  вважає  недоцільним  включати  в  договір  цю  умову,  оскільки  вона  визначена  правовою  нормою.  Якою  є  ця  умова  для  договору  сторін.  Як  вирішити  цю  суперечку.
 14. Київський  завод  „Арсенал”  передав  станції  „Київ-товарний”  газові  лічильники  для  перевезення   їх  залізницею  до  м.  Дніпродзержинська  і  вручення  заводу  „Південмаш”.  Вантаж  був  оцінений  в  сто  тисяч  грн. Під  час  перевезення  вантаж  було  втрачено,  про  що  складено  комерційний  акт.  Під  час  розгляду  претензії  „Південмаш”  наполягав  на  розподіленні  збитків  між  ним  та  заводом  „Арсенал”  порівно.  Чи  правомірна  позиція  заводу  „Південмаш”.  Відповідь  мотивуйте.
 15. Студент  аграрної  академії  Вінниченко О.  у  зв’язку  з  тим,  що  захворів,  доручив   своєму  однокурснику  Войтенку  А.  в  бухгалтерії  академії  отримати  його  стипендію  за  вересень  2006  року.  В  бухгалтерії  відмовили  Войтенку  у  видачі  стипендії  Вінниченка  на  тій  підставі,  що  він  не  подав  довіреність  на  право  отримання  стипендії.  Дайте  мотивовану  правову  оцінку  цій  ситуації.
 16. Інститут  електрозварювання  ім. Є. Патона  запропонував  фірмі  „Явір”  укласти  договір  про  продаж  їй  майнових  прав  на  винахід  „Електрозварювання  металічних  конструкцій”  під  водою.  Фірма  заперечувала  підписати  договір,  оскільки  мова  про  продаж  майнових  прав  йти  не  може.  Який  договір  має  бути  укладеним  між  сторонами.  Дайте  правову  оцінку  позиції  фірми.
 17. Фірма  „Енран”  уклала  із  фірмою  „Крок”  договір  про  обмін майна,  за  яким  передбачалося,  що  різницю  у  вартості  обмінюваного  майна  фірма  „Енран”  здійснить  шляхом  проведення  робіт  по  встановленню  фірмі  „Крок”  вікон.  Вартість  робіт  відповідає  вартості  обмінюваного  майна. Проводячи  перевірку  діяльності  фірми  „Енран”,  податкова  інспекція  в  акті  перевірки  вказала  на  неправомірність  відшкодування  різниці  вартості  обмінюваного  майна  шляхом  здійснення  робіт  та  наклала  на  фірму  штрафні  санкції.  Дайте  правову  оцінку  діям  податкової  інспекції.
 18. Підприємство,  в  якому  ви  працюєте,  має  досить  основних  фондів  -  обладнання,  за  допомогою  яких  можна  отримувати  прибутки,  оскільки  не  вони  не  всі  використовуються  у  виробництві.  Директор  підприємства  запропонував  вам  підготувати  юридичне  обґрунтування  можливості  використання  обладнання,  не  втрачаючи  права  власності  на  нього.  Підготуйте  мотивоване  юридичне  обґрунтування  можливості  здійснення  такої  діяльності  та  використання  обладнання  підприємства.
 19. При  укладенні  договору  про  пожертву  між  громадянином  Саєнко С.  та  підприємством  „Радіоприлад”  Саєнко  наполягав  на  включення  в  договір  умови  про  надання  йому  права  здійснювати  контроль  за    використанням  бібліотеки,  яку  він  дарує  підприємству  як  пожертву.  Представник  підприємства  проти  цього  заперечував,  мотивуючи  свою  позицію  тим,  що  у  Саєнка  не  може  бути  ніяких  прав  після  передачі  дарунку  підприємству.  Дайте  правову  оцінку  відносинам,  що  склалися,  та  позиції  сторін.
 20. Між  фірмою А.  та  фірмою  Б.  велися  переговори  про  укладення  договору  на  реставрацію  будинку,  який  належав  фірмі А.  Фірма   Б.,  яка  мала  здійснити  реставрацію,  вимагала  від  фірми  А.  надати  будівельний  майданчик.  Чи  правомірні  вимоги  фірми-реставратора.  Відповідь  мотивуйте.
 21. Павленко  О.  здав  у  ремонт  свій  комп’ютер  10  листопада  2007  року.  У  виданій  йому  квитанції  строк  виконання  ремонту  не  був  зазначений.  Оскільки  ремонт  полягав  лише  у  заміні  деяких  деталей,  Павленко   через  10  днів звернувся  до  підрядника  з  проханням  видати  йому  відремонтований  комп’ютер.  Майстер  повідомив,  що  до  ремонту  він  не  приступав  і  що  з  невизначеністю  строку  ремонту,  він  цей  строк  вважає  необмеженим.  Чи  будуть  задоволені  вимоги  Павленка,  якщо  він  звернеться  до  суду.   Відповідь  мотивуйте.
 22. Пасажир  Литвиненко М.  Купив  квиток  на  проїзд  до  Хабаровська  і  звернувся  до   перевізника  з  проханням  надати  йому  контейнер місткістю  20  тон  для  перевезення  багажу.  Адміністрація  станції  Київ-товарний  відмовила  йому  в  цьому   на тій  підставі,  що  перевозити  багаж  на  таку  далеку  відстань  їм  невигідно.  Чи  правомірні  дії  адміністрації  станції  Київ-товарний.  Яким  чином  Литвиненко  може  захистити  свої  права.
 23. Виконком  Бориспільської  районної  ради,  передаючи  у  користування  Бориспільському  молокозаводу  виробничі  споруди,  що  належали  райраді  на  праві  комунальної  власності,  відмовив  у  передачі  заводу  земельної  ділянки,  на  якій  були  розташовані  ці  споруди,  мотивуючи  відмову  тим,  що  земельна  ділянка  необхідна  для  його  власних  потреб.  Представник  молокозаводу  звернувся  до  вас – юриста  надати  з  цього  приводу  юридичну  консультацію.  Якими  нормативними  актами  ви  будете  користуватися,  надаючи  юридичну  консультацію.
 24. Фірма  „Сімож”  отримавши  у  власність  від  громадянки  Шевченко  Л.  будинок  на  підставі  договору  довічного  утримання,  через  півроку  після  укладення  зазначеного  договору продала  цей  будинок  своєму  співробітникові  Остапенко О.
 25. Шевченко  Л.  звернулася  до  вас – юриста  з  проханням  надати  консультацію  про правомірність  дій  фірми,  оскільки  за  договором  із  фірмою  вона  залишилася  проживати  в  цьому  будинку  в  одній  ізольованій  кімнаті  з  правом  користуватися  кухнею,  ванною,  туалетом  та  частиною  земельної  ділянки.  Остапенко  за  згодою  фірми  наполягає  на  її  виселенні  з  будинку.  Надайте  Шевченко  Л.  кваліфіковану  консультацію.
 26. Після  відкриття  спадщини  після  смерті  Стеценка В.  було  виявлено,  що  все  своє  майно  він  заповів  Савельєвій,  яка  доглядала  за  ним  до  самої  смерті  протягом  3-х  років.  До  нотаріальної  контори  із  заявою  про  закликання  до  спадкування  звернувся  повнолітній  син  померлого  інвалід  1-ої  групи,  який  перебував  на  утриманні  померлого.  Чи  дає  законодавство  змогу  захистити  права  цього   сина.  Відповідь  мотивуйте.
 27. Надайте  юридичну  консультацію  Прохорову  В.К.,  який  звернувся  до  вас  з  приводу  того,  що  нотаріус  відмовився  прийняти  від  нього  заяву  про  прийняття  спадщини  після  смерті  рідної  сестри,  оскільки  він  пропустив  6-місячний  термін  на  прийняття  спадщини.  Чи  є  вихід  із  положення,  що  склалося.  Відповідь  мотивуйте.
 28. Подружжя  Піддубних  звернулося  до  вас,  юриста,  з  проханням  скласти  позовну  заяву  про  розподіл  майна.  На  які  обставини  ви  маєте  звернути  увагу,  щоб  скласти  мотивовану  позовну  заяву.  Якими  положеннями  ЦК  України  ви  маєте  при  цьому  керуватися.
 29. Підприємство,  в  якому  ви  працюєте,  має  досить  основних  фондів  -  обладнання,  за  допомогою  яких  можна  отримувати  прибутки,  оскільки  не  вони  не  всі  використовуються  у  виробництві.  Директор  підприємства  запропонував  вам  підготувати  юридичне  обґрунтування  можливості  використання  обладнання,  не  втрачаючи  права  власності  на  нього. Підготуйте  мотивоване  юридичне  обґрунтування  можливості  здійснення  такої  діяльності  та  використання  обладнання  підприємства.
 30. Олійник С.  вигулював  собаку  бійцівської  породи  без  намордника.  Поряд  з  м’ячем  гуляв  чотирирічний  хлопчик.  Коли  м’яч  покотився,  то  хлопчик  побіг  за  м’ячем,  а  за  ним  побіг  собака,  накинувся  на  хлопчика  і  сильно  його   покусав.  В  результаті  цього  хлопчику  ампутували  руку.  Дайте  правову  оцінку  ситуації  та  її  наслідків.
 31. Внаслідок  порушення  правил  техніки  безпеки  керівництвом  на  будівництві  в  результаті  падіння  крану  загинув  робітник,  що  працював  на  крані.  У  нього  на  утриманні  були  дружина  і  п’ятимісячна  донька.  Хто  має  право  на  відшкодування  шкоди,  заподіяної  смертю  потерпілого.  В  якому  розмірі.
 32. У  зв’язку  з  притягненням  до  кримінальної  відповідальності  Осьмачка К.  за  крадіжки у  квартирах  жителів Києва  у  нього  вдома  було  проведено  опис  майна.  До  акту  опису  було  включено  все   майно,  що  знаходилося  у  будинку.  Батьки  дружини  Осьмачка  стверджували,  що  більша  половина  описаного  майна  є  їхньою  власністю  і  були  обурені,  що  було  здійснено  опис  всього  майна,  що  знаходилося  в  домі.  Яку  пораду  ви  надасте  батькам  дружини  Осьмачка.
 33. Василенко А.,  даруючи  належний  йому  на  праві  власності  будинок  своєму  брату  Василенку М.,  попередив  його  про  те,  що  в  цьому  будинку  проживає  їх  тітка  Онищук  К.  Які  положення  необхідно передбачити  в  договорі  у  зв’язку  із  зазначеною  обставиною.
 34. При  розгляді  судом  позову  лісгоспу  до  Вітюка  П.  про  стягнення  шкоди,  заподіяної  внаслідок  пожежі,  що  сталася  з  вини  відповідача,  лісгосп  доручив  інженеру  Семидіду  А.  представляти  його  інтереси  в  суді.  В  довіреності  на  ім’я  Семидіда  не  було  зазначено  дату  її  видачі.  Дайте  правову  оцінку  виданій  довіреності.  Відповідь  мотивуйте.
 35. Виробничий  кооператив  „Електрон”  передав  автотранспортному  підприємству  для  доставки  в  торговельний  центр  „Оріон”  телевізорів  на  суму  2  млн.  грн.  Машина,  на  якій  доставлялися  телевізори,  попала  в  автомобільну  катастрофу,  в  результаті  якої  всі  телевізори  було  пошкоджено.  Хто  має  відшкодувати  заподіяну  шкоду.  Чи  не  зачіпає  це  інтереси  третіх  осіб.  Відповідь  мотивуйте.
 36. Фірма  „Крок”  уклала  договір  з Київським  заводом  „Продмаш”  про  поставку  торговельного  обладнання  протягом  2006  року  на  суму  1  млн. 500  тис.  грн.,  яке  вона  зобов’язалася  оплатити  до  кінця 2006  року.  Завод  свої  зобов’язання  виконав.  Фірма,  не  дивлячись  на  те,  що  вже  був  вересень  2004  року,  оплату  за  поставлене  обладнання  не  здійснила.  Яким  чином  необхідно  вирішити  цю  проблему.  Відповідь  мотивуйте,  посилаючись  на  правові  норми.
 37. Торговельний  центр  „Сільпо”  уклав  з  Київською  кондитерською  фабрикою  договір  про  поставку  цукерок  строком  на  1  рік  по  500  кг  щомісячно. Фабрика  поставляла  центру  щомісячно  лише  по  300 кг цукерок.  Чи  може  центр  застосувати  до  фабрики  майнові  санкції.  Якщо  так,  то  які.  Відповідь  мотивуйте.
 38. Кірсанова  звернулася  до  суду  з  позовом   про  стягнення  з  Борисової  500  грн.  завдатку,  який  вона  дала Борисовій  у  зв’язку  з  наміром  купити  у  неї  будинок.   Борисова  від  укладення  договору   відмовилася.  Рішенням  суду  Кірсановій  було  відмовлено  в  задоволенні  позову.  Чи  є  законним  рішення  суду.  Відповідь  мотивуйте.
 39. Надайте  юридичну  консультацію  Прохорову  В.К.,  який  звернувся  до  вас  з  приводу  того,  що  нотаріус  відмовився  прийняти  від  нього  заяву  про  прийняття  спадщини  після  смерті  рідної  сестри,  оскільки  він  пропустив  6-місячний  термін  на  прийняття  спадщини.  Чи  є  вихід  із  положення,  що  склалося.  Відповідь  мотивуйте.
 40. Мачуха  малолітнього  Б.  була  призначена  його  опкуном.  Вона  реалізувала  його  майно,  яке  він  одержав  у  спадщину,  в  тому  числі  акції  на  пред’явника,  предмети  домашньої  обстановки  та  вжитку,  а  також  без  згоди  підопічного  користувалася  автомобілем,  який  також  був  ним  успадкований.
 41. Б.  звернувся  до  юриста  за  консультацією  щодо  правомірності  вчинення  опікуном  усіх  зазначених  дій.  Дайте  юридичну  оцінку  діям  опікуна.
 42. Приватне підприємство  «Альфа»  уклало  з  товариством  «Фаворит»  договір  поставки,  за  яким  підприємство  взяло  на  себе  зобов’язання  поставити  товариству    10 тисяч  токарних  верстатів  до  1  січня  2008  року.  Підприємство  виконало  своє  зобов’язання  частково,  поставило  товариству  8   тисяч  токарних  верстатів,  а  2  тисячі  верстатів  були  поставлені  1  лютого  2008  року.
 43. На  претензії  товариства  щодо  прострочення  виконання  зобов’язання  підприємство  відповіло,  що  його  вини  у  простроченні  поставки  немає,  оскільки  прострочення  було  допущене  з  вини  виробника.  Дайте  юридичну  оцінку  аргументам  постачальника.  Яким  чином  покупець  може  захистити  свої  права.
 44. К.  приватизував  земельну ділянку,  що  раніше  належала  йому  на праві  користування  і  після  цього  заборонив  сусідам  проходити  через  свою  дялянку  до  джерела  питної  води.
 45. Сусіди  К.  з  цим  були  не  згодні  і  звернулися  до  суду.  Доцільність  своїх  вимог  вони  обгрунтовували  тим,  що  поблизу  немає  іншої  водойми,  яка  могла  задовольнити    їхні  потреби.  Яке  рішення  постановить  суд.
 46. В  період  перебування  у  шлюбі  подружжя  Ситіних  придбало  квартиру.  Договір  на  купівлю  квартири    оформлював  чоловік.  Через  певний  час  Ситіни  розірвали  шлюб.  При  поділі  спільного  сумісного  майна  між  ними  виник  спір  стосовно  купленої  квартири.  Чоловік  наполягав,  що  квартира  є  його  особистою  власністю.  Як  цей  спір  вирішиться  судом.
 47. У  театрі  йде  спектакль  за  п’єсою  Глазунова.  П’єса  опублікована  окремим  виданням.  Телетудія  також  поставила  спектакль  за  цією  п’єсою.  При  цьому  у  п’єсу  було  внесено  зміни,  що  враховують  специфіку  телебачення.  В  якому  випадку  допускається  таке  використання  твору.  Чи  має  автор  право  на  винагароду  у  зв’язку  зі  змінами  твору.
 48. Баринов  за  договором  позики  передав  Копачу  в  борг  2000 грн.  строком  на  5 місяців.  При  укладенні  договору  були  присутні  їх  спільні  знайомі  Никитенко  та  Фурсов.  Останній  заявив,  що  ручається  за  Копача.  Гроші  Копач  не  повернув,  посилаючись  на  тимчасові  матервальні  труднощі.  Фурсов  пояснив,  що  зараз  він  не  підтримує  дружні  стосунки  з  Копачем,  а  тому  гроші  Баринову  повертати  не  буде.  Баринов  звернувся  до  суду  з  заявою  про  повернення  боргу. Яке  рішення  постановить  суд.
 49. Меркулов  придбав у  магазині  комп’ютер  із  розстроченням  платежу  на  2  роки.  За  договором  Меркулов  мав  сплачувати  кожного  місяця  встановлену  грошову  суму.  Через  рік  після  оформлення  договору  Меркулов  припинив  оплату  за  комп’ютер. Представник  магазину  звернувся  до  Меркулова  з  вимогою  внести  неасплачену  суму  або  повернути  комп’ютер.  Меркулов  відмовився  сплатити  гроші  та  повернути  комп’ютер  і  запропонував  звернутися  з  цими  вимогами  до  своєї  сестри,  якій  він  подарував  комп’ютер.   Яке  рішення  має  постановити  суд.
 50. Березовський  запропонував  свєму  знайомому  Абрамовичу  придбати  у  нього  картину  відомого  майстра.. Наступного  дня  Абрамович  направив  Березовському  по  факсу  відповідь,  в  якій  містилася  згода  купити  картину  та  вказувалася  ціна  купівлі.  Через  п’ять днів  Березовський  повідомив  Абрамовича, що  згодний  продати  картину,  але  за  ціною  на  25%  більше,  ніж  та,  яка  запропонована  Абрамовичем.  Чиї  дії  можна  розглядати  в  данному  випадку  як  оферту,  а  чиї  як  акцепт.  Чи  був  укладений  договір.  Якщо  ні,  то  чому.
 51. Підприємець  Миколаєв  зафрахтував  у  морського  пароплавства  в  м. Одеса  судно  на  один  рейс  для  перевезення  яблук.  Завантаження  яблук  у  трюм  було  здійснено  із  запізненням  на  3   дні.  Вантаж  почав  псуватися,  в  результаті  чого  Миколєв  при  його  реалізації  зазнав  збитків.  Він  подав  позов  до  суду  про  стягнення  з  морського  пароплавства  заподіяних  йому  збитків.  Яке  рішення  постановить  суд.
 52. Ресторан  «За  двома  зайцями»  запросив  для  оформлення  банкетного  залу  Геворкяня.  Перед  художником  було  поставлене  завдання  оформлення  стін  залу.  Оформлення  мало  здійснюватися  з  матеріалів  та  за  ескізами  художника.  Строк  виконання  замовлення був  встановлений  в  один  місяць. Керівник  ресторану  дав  вказівку  юрисконсульту  підготувати  проект  договору. Які  відносини  між  сторонами  мають  бути  оформлені  договором. Які  умови  цього  договору  є  істотним.
 53. Петрова  Н.С.  звернулася  до  суду  з  позовом  про  відшкодування  матеріальної та  моральної  шкоди, заподіяної   їй  в  результаті  дорожньо – транспортної  пригоди.  Водій  ТОВ  «Антарес»  порушив  правила  дорожнього  руху,  здійснив  на  неї  наїзд  на  встановленому  переході,  в  результаті  чого  вона  довго  лікувалася  та  зазнала  моральних  страждань  та  моральних  втрат.  Тому  вона  вважає,  що   ТОВ  «Антарес  має відшкодувати  їй  матеріальні  збитки  та  моральну  шкоду.  Яке  рішення  постановить  суд.
 54. У  дворі  на  Демидову  напав  собака  породи  бультер’єр,  що  належав  Самойлову,  в  результаті  чого   їй  були  заподіяні  рани  на  руках  і  ногах  та  пошкоджено  пальто  і  ремонту  не  підлягало.  Вимоги  Демидової  про  відшкодування  заподіяної  шкоди  хазяїн  собаки  не  задовольнив.  Демидова  звернулася  до  суду.  Яке  рішення  постановить  суд.  Які  норми  судом  будуть  застосовані.
 55. Васнєцова  М.  проживала  з  братом  у  будинку,  який  належав  їм  на  праві  приватної  спільної  власності.  В  лютому  2008  року  Васнєцова  померла..  Дочка  Васнєцової  звернулася  да  нотаріуса  із  заявою  про  визнання  її  спадкоємцем  після  смерті  матері.  Нотаріус  видав    їй  свідоцтво  про  право  на  спадщину  на  ½   будинку.  Брат  Васнєцової  проти  цього  заперечував  на  тій  підставі,  що  він  також  вважається  спадкоємцем  померлої.  Чи  правомірні  вимоги  брата  Васнєцової.  Відповідь  мотивуйте.
 56. Акціонерне  товариство  «Електрон»  передало  автотранспортному  підприємству  для  доставки  в  концерн  «Меркурій»   свою  продукцію – партію  телевізорів  на  суму  500000  грн.  При   перевірці  вантажу  на  складі  отримувача  виявлено  недостачу  телевізорів  на  суму  20500  грн.  Чи  вважаються  зазначені  відносини  цивільно-правовими,  чи  застосовуються  до  них  норми  цивільного  права.
 57. Подружжя  Михайленко  мали  сина,  неповнолітню  доньку,  тітку.  У  травні  2008  року  Михайленко – батько  помер.  Визначте  коло  спадкоємців.  Відповідь  мотивуйте.
 58. Громадянин  Колесов  їхав  на  мопеді  вулицею.  Раптом  він  втратив  свідомість  і  наїхав  на пішохода  Данилова,  що  переходив  вулицю  на  переході.  Внаслідок  наїзду  Данилов  отримав  поранення  і  з  Колесниковим  був  доставлений  в  лікарню.  Після  одужання  Данилов  звернувся  до  суду  з  вимогою  про  відшкодування  Колесниковим  витрат  на  лікування.  Яке  рішення  постановить  суд.
 59. Матвієнко  склав  заповіт,  за  яким  все  майно  заповів  матері.  Через  два  роки  він  склав  новий  заповіт,  в  якому  все  майно  заповів  своїй  дружині..  Після  смерті  сина  мати  оскаржила  новий  заповіт,  посилаючись  на  те,  що  в  період,  коли  був  складений  новий  заповіт  син  часто  хворів,  інколи  не  міг  розуміти  значення своїх  дій.  Тому  вона  вважає,  що  другий  заповіт  не  є  дійсним.  Дати  правову  оцінку  ситуації,  що  склалася.
 60. 15  червня  2007  року  Яковець О.  звернулася  до  суду  з  позовом  до  своїх  родичів  Ковальових  про  визнання  права  власності  на  1/3  будинку.  Свої  вимоги  вона  мотивувала  тим,  що   відповідачі  протягом  останніх  двох  років  перешкоджають  її  проживанню  в  цьому  будинку. Ковальови  просили  у  позові  відмовити,  оскільки  позивачкою  пропущено  строк  позовної  давності,  оскільки  батьки  померли  8  травня  2004  року. Чи  пропущена  в  даному  випадку  позовна  давність.  З  якого  моменту  за  умовами  цієї  задачі  починається  сплин  строку  позовної  давності.
 61. Уповноважений  представник  іноземної  фірми  «Інком»  пан  Фельдман  уклав  угоду  з  інвестиційною  компанією  «Інвест – сервіс»  про  купівлю-продаж  цінних  паперів  (акцій  і  облігацій),  емітентами  яких  є  юридичні  особи,  зареєстровані  на  території  України.
 62. Після  здійснення  розрахунків  за  придбані  акції  й  облігації  пан  Фельдман  уклав  від  імені  фірми  «Інком»  з  брокерською  конторою  угоду  про  продаж  акцій  і  облігацій,  власником  яких  є  фірма  «Інком»,  на  торгах  фондової  біржі.  Чи  є  законними  дії  пана  Фельдмана.
 63. Державне  підприємство  «Побут»  (орендодпвець)  і  філія  комерційного  банку  «Росич»  (орендар)  уклали  договір  оренди  будівлі  для  приміщення  філії  банку.  Умовою  договору  оренди  булла  угода  про  укладення  в  майбутньому  договору  купівлі-продажу  орендованого  приміщення.
 64. У  зв’язку  з  приватизацією  майна  орендодавця  його  правонаступником  товариством  з  обмеженою  відповідальністю  «Побут»  заявлена  претензія  про  визнання  догвору  оренди  недійсним,  оскільки  умова  про  купівлю-продаж  суперечить  чинному  законодавству  України. В  чому  особливість  правового  режиму  майна  державних  підприємств. В  якому  порядку  здійснюється  передача    майна  державних  підприємств.  Чи  є  підстави  визнати  укладений  договір  оренди  недійсним.
 65. 15  січня  2004  року  Сидоренко  здав  в  оренду  на  5  років  свій  будинок  Мокіну.  Орендна  плата  за  договором  була  встановлена  в  6000 грн.  на  рік  з  умовою  оплати  в  січні  за  рік  вперед.  Оскільки  Мокін  орендну  плату  не  сплачував,  Сидоренко  звернувся  7  січня  2009  року  до  суду  з  позовом   про  стягнення  з  Мокіна  орендної  плати  за  п’ять  років  в  сумі  30000  грн. Мокін  просив  суд  у  позові  Сидоренку  відмовити  за  пропуском  строку  позовної  давності.  Яке  рішення  постановить  суд.
 66. Чи  будуть  цивільно-правовими  відносини  між  автором  книги  та  видавництвом  з  приводу  видання  його  книги.
 67. Бондаренко,  будучи  за  кермом  свого  автомобіля  здійснив  наїзд  на  Ткаченка,  у  зв’язку  з  чим  заподіяв  йому  шкоду.  Ткаченко  звернувся  до  суду  з  вимогою  про  відшкодування  шкоди.  Бондаренко  проти  цього  заперечував  на  тій  підставі,  що  він  був  визнаний  невинним    у  карному  судочинстві  і  звільнений  від  відповідальності.  Крім  того,  ст. 1166  ЦК  передбачає  вину  як  обов’язкову  умову  для  його  відповідальності.  Адвокат  Ткаченка  зауважив,  що  в  цій  ситуації  необхідно  керуватися  не  загальною  нормою,  яку  містить  ст. 1166 ЦК,  а  спеціальною, яку  містить  ст. 1187 ЦК. Як  співвідносяться  загальні  та  спеціальні  норми  цивільного  законодавства.  Яке  рішення  постановить  суд.
 68. Гавриловій  та  її  рідній  сестрі  на  праві  власності  належали  відповідно  3/4  та  ¼   житлового  будинку.  Сайко  подарувала  свою частку  сину  своєї  подруги.  Гаврилова  звернулася  до  суду  з  позовом  про  визнання  договору  дарування  недійсним  та  про  переведення  на  неї  переважного  права  покупця  відповідно  до  ст. 362 ЦК.  Суд  відмовив  у  задоволенні  позову  на  тій  підставі,  що  відповідно  до  ст. 361 ЦК  кожен  учасник  спільної  часткової  власності  має  право  самостійно  розпоряджатися    своєю  часткою.  Чи  правильно  судом  тлумачаться  положення,  що  містяться  в  ЦК.
 69. В  січні  2007  року  Ковальчук,  прийшовши  в  свій  гараж,  побачив,  що  замки  зламані,  а  автомобіль,  який  належав  йому  на  праві власності,  викрадено.  Як  з’ясувалося,  автомобіль  було  викрадено  Шамякіним,  який  здійснив  наїзд  на  Ярового  і  заподіяв  йому  збитки. Яровий  звернувся  до  суду  про  стягнення  з  Ковальчука  як  власника  джерела  підвищеної  небезпеки  заподіяних  йому  збитків.  Ковальчук  вважає,  що  відповідно  до  п.3  ст.1187 ЦК  відповідальним  за  заподіяні  Яровому  збитки є  Шамякін,  який  неправомірно  заволодів  його  автомобілем.  Яке  рішення  постановить  суд.
 70. Саша  8  років  та  Олег  10  років,  граючись   у  дворі,  розвели  поблизу  сараю  багаття,  від  якого  сарай  спалахнув  і  згорів.  Власник  звернувся  до  батьків  Саші  та  Олега  з  позовом  про  відшкодування  збитків.  Батьки  заперечували  проти  позову,  мотивуючи  тим,  що  їх  діти  малолітні  і  відповідальності  за  заподіяну  шкоду  не  несуть.  Як  вирішити  справу.
 71. Казаков  Л.,  рибалив  на  морі.  Човен  перевернувся  і  він  втопився.  Все  це  трапилося  на  очах  чотирьох  громадян,  які  відпочивали  на  березі  моря.  Тіло  Казакова  не  знайшли. Дружина  Казакова  через  6  місяців  після  нещасного  випадку  звернулася  до  суду  про  оголошення  його  померлим.  Суд  задовольнив  її  вимоги  і  постановив  рішення  про  оголошення  Казакова  померлим.  Чи  правильне  рішення  суду.
 72. Дубинський  А.А.  звернувся  до  суду  з  заявою  про  визнання  своєї  бабусі  недієздатною.  Подання  заяви  обумовлено  тим,  що  бабуся  потребує  опіки,  оскільки  не  може  в  силу  свого  душевного  стану  відповідати  за  свої  дії  та  керувати  ними.  На  підставі  яких  матеріалів  суд  постановить  рішення,  яким  має  бути  його  зміст.
 73. Ільченко  як  опікун  неповнолітнього  Варенцова  від  його  імені  продав  належний  неповнолітньому  на  праві  власності  автомобіль  своєму  брату.  На таку  угоду  було  отримано  письмовий  дозвіл   за  підписом  завідуючого  відділом  освіти.  Прокурор  заявив  позов  про  визнання  цієї  угоди  недійсною.  Яке  рішення  постановить  суд.
 74. Акціонерне  товариство  «Славутич»  повинно  було  сплатити  товариству  з  обмеженою  відповідальністю  «Колос»  75000   грн.   за  отримані   товари.  Строк  давності  на  стягнення  цієї  суми  закінчився  14  жовтня  2006  року.  АТ  «Славутич»  перерахувало  товариству  «Колос»  зазначену  суму  29  листопада  2006  року.  Через  деякий  час  в   АТ  «Славутич»  було  виявлено,  що  сума  була  сплачена  після  закінчення  строку  позовної  давності.  Тому  воно  звернулося  до  суду  з  позовом  про  повернення  сплаченої  суми.  Яке  рішення  постановить  суд.
 75. Завод  «Сільмаш»  звернувся  з  листом  до  підприємства  «Будмаш»  з  проханням  надати  в  оренду  будівельний  кран  строком  на  3  місяці.  Підприємство  не  заперечувало  проти  надання  в  оренду  будівельного  крана,  але  просило  завірити  підпис  директора  заводу  в  нотаріальній  конторі.  Чи  обґрунтовані  вимоги  підприємства.  В  якій  формі  укладаються  правочини  між  юридичними  особами.
 76. Громадянин  Ройтберг  виконавчий  директор  фірми  ТОВ «Славія»  уклав  з  громадянином  Чаленко  договір  купівлі-продажу   будинку,  який  належав  на  праві  власності  ТОВ  «Славія»,  членами  якого  були  Ройтберг,  Тупчій  та  Ходюк.
 77. За  договором  управління  майном  в  управління  передано  належний  установникові  на  праві  власності  житловий  будинок  на  користь вигодонабувача  з  праовм  безоплатного  проживання  в  будинку  строком  на  10  років.
 78. Через  один  рік  після  укладення  договору  установник  управління  продав будинок  іншій  особі.  Новий  власник  будинку  пред’явив  позов  до  суду  про  визнання  недійсним  цього  договору  і  позбавлення  права  вигодонабувача  проживати  в  спірному  будинку.  Чи  є  правомірними  дії  установника  управління.  Чи  може  вигодонабувач  захистити  свої  права.
 79. 20-річний  Петро  Степаненко  викрав  із  квартири  Возникової  речі  на  загальну  суму  370  грн.  На  підставі  висновку  судово-психіатричної  експертизи  про  те,  що  Петро  психічно  хворий  і  не  може  розуміти  значення  своїх  дій,  суд  звільнив  Петра  від  кримінальної  відповідальності  і  відправив  його  на  примусове  лікування.
 80. Возникова  пред’явила  позов  до  батьків  Петра,  які  протии  позову  заперечували  на  тій  підставі,  що  Петро  не  був  визнаний  судом  недієздатним  в  установленному  порядку,  що  в  нього  на  рахунку  в  банку  знаходиться  грошова  сума  у  розмірі  1500 грн.,  яка  булла  подарована  йому  його  дідом.  Як  має  бути  вирішена  справа.

Список рекомендованої літератури

 1. Зайчук О. В. , Оніщенко Н. М.  Теорія держави і права. Академічний курс. Підручник. – Київ, Юрінком Інтерґ. 2006
 2. Міжнародне право: Підручник. Затверджено МОН / Тимченко Л.Д., Кононенко В.П. — К., 2012. — 631 с
 3. Міжнародне право: Навч. посібник За ред. М. В. Буроменського - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 336 с.
 4. Науково практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, B.C. Щербина та ін.; За заг. ред. В. К. Мамутова. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 688 с.
 5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2004. — 656 с.
 6. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — 2-е вид., допов. і перероб. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — Кн. 1. — 722 с.
 7. Цивільне право України (у 2-х томах): підручник / за ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, Р.А.Майданика. – 3-тє вид. перероб. і допов. – К., 2010
 8. Щербина, B.C. Господарське право: підручник / B.C.Щербина. — 4-те вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 640 с. ISBN 978-966-667-348-3.

Критерії оцінювання знань абітурієнтів

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі.

Тривалість тестування – 2 академічні години (120 хвилин). Максимально абітурієнт може набрати за правильне виконання всього завдання 100 балів, що відповідає 200 балам за шкалою (від 100 до 200).

Екзаменаційні білети складаються з 6 завдань:

4 теоретичні питання – кожне оцінюється 15 балами.

2 практичні ситуації – кожна оцінюється 20 балами.

191-200 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • повністю послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, чітко виражена і аргументована самостійна позиція у певних ситуаціях;
 • досконало застосовані одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін для правильного вирішення всіх поставлених завдань.

162-190 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, можливі деякі неточності, що не призводять до помилкових висновків;
 • як правило, правильне застосування одержаних знань, умінь та навичок з різних дисциплін для вирішення більшості поставлених питань.

124-161 бал абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • зміст питання викладено частково, непослідовно;
 • у відповідях є помилки при використанні деяких понять;
 • при вирішенні поставленого завдання абітурієнт не розуміє шляхів практичного використання одержаних знань.

100-123 бали абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • основний зміст завдання не розкрито;
 • допущено грубі помилки у відповідях;
 • відсутність володіння спеціальною термінологією.

Розглянуто і схвалено на засіданні

кафедри права

протокол № 7 від «12 березня» 2018 року.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ