Дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови”

В стінах Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський Авіаційний Інститут», 5 вересня 2019р. відбувся дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови” (European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP / HRLAW). Моніторинг було проведено представниками Національного Еразмус+ офісу в Україні.
Протягом доби українські університети-партнери...

Базові навички медіатора

Запрошуємо вас на 4-х модульну Сертифікаційну навчально-практичну програму: "Базові навички медіатора" (БНМ) – 120 год. навчання та практики.
Графік навчання:
1 модуль: 10-12 жовтня 2019р.
2 модуль: 14-16 листопада 2019р.
3 модуль: 19-21 грудня 2019р.
4 модуль: 23-25 січня 2020р.
Програма БНМ відповідає міжнародним стандартам підготовки медіаторів та надає можливість учасникам:
• отримати теоретичні знання та практичні інструменти для роботи медіатора
• оволодіти основними компетенціями медіатора...

Вступ без ЗНО? - Це реально: МНТУ запрошує до міжнародної навчальної програми

Життя - непередбачуване. І не завжди усе в ньому іде так, як ми плануємо заздалегідь. Багато об'єктивних причин можуть змусити навіть талановитого та перспективного абітурієнта не скласти цьогорічне ЗНО.
Сучасний світ - динамічний. Той, хто це добре розуміє, не хоче даремно витрачати рік до наступної вступної кампанії. Адже його можна провести з користю, працюючи на перспективу  та навчаючись майбутній спеціальності за сучасними європейськими стандартами.
Не встигли чи не змогли скласти ЗНО цього року...

Третя сесія єдиного вступного іспиту

Відбудеться третя сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2019 №985  «Щодо проведення в 2019 році спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту» визначено терміни проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту  та реєстрації вступників для участі в ній.
Вступники, які хочуть повторно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, матимуть шанс отримати ступінь магістра.
Нагадаємо, що реєстрація триватиме з 7 до 15 жовтня її здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає...

В МНТУ - СВЯТО!

30 серпня в МНТУ знову звучав гімн України та «Гаудеамус».
Цього разу вітання та побажання отримували першокурсники університету!
Посвята у студенти - це перша офіційна участь першокурсників у суспільному житті навчального закладу, яка запам'ятовується назавжди.
Сьогодні першокурсників та їх батьків вітав весь професорсько-викладацький колектив та ректорат МНТУ, на чолі з ректором - доктором економічних наук, професором Худолей Веронікою Юріївною.
Ректор запевнила студентів, що саме в нашому університеті вони отримають якісну освіту, яскраве і цікаве студентське життя та побажала здійснення...

Нафтогазова інженерія та технології

Нафтогазова інженерія та технологіїМета програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» -  виявити рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти для бакалаврів  нафтогазової справи.

Структура завдань фахових вступних випробувань. На фахові вступні випробування зі спеціальності «Нафтогазова інженерія та технології» виносяться завдання з наступних дисциплін бакалаврської програми:

 1. Нафтогазова механіка.
 2. Технологія видобування нафти і газу.
 3. Технологія розробки нафтових і газових родовищ.
 4. Збір та підготовка нафтогазопромислової продукції.

За структурою білети фахових вступних випробовувань із спеціальності «Нафтогазова інженерія та технології» складаються з  3-х теоретичних питань, які входять до кожного з білетів.

Перше, друге і третє питання оцінюються відповідно у 20, 30 та 50 балів.  Шкала оцінювання складає від 100 до 200 балів.

Кожен абітурієнт отримує індивідуальний варіант завдання, аркуші екзаменаційного роботи зі штампом Приймальної комісії. Перед початком вступного випробування викладачі кафедри проводять інструктаж щодо правил виконання завдань.

Критерії оцінювання знань абітурієнтів

Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі. Тривалість тестування – 120 хвилин.

191-200 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • повністю послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, чітко виражена і аргументована самостійна позиція у певних ситуаціях;
 • досконало застосовані одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін для правильного вирішення всіх поставлених завдань.

162-190 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, можливі деякі неточності, що не призводять до помилкових висновків;
 • як правило, правильне застосування одержаних знань, умінь та навичок з різних дисциплін для вирішення більшості поставлених питань.

124-161 бал абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • зміст питання викладено частково, непослідовно;
 • у відповідях є помилки при використанні деяких понять;
 • при вирішенні поставленого завдання абітурієнт не розуміє шляхів практичного використання одержаних знань.

100-123 бали абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • основний зміст завдання не розкрито;
 • допущено грубі помилки у відповідях;
 • відсутність володіння спеціальною термінологією.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ.

З навчальної дисципліни «Нафтогазова механіка»

 1. Колекторські та фільтраційні властивості колекторів нафти і газу.
 2. Лінійний закон фільтрації Дарсі, границі його застосування.
 3. Нелінійна фільтрація нафти і газу.
 4. Склад пластової нафти.
 5. Властивості пластової нафти
 6. Склад розчинених та природних газів.
 7. Властивості розчинених та природних газів.
 8. Фазові перетворення вуглеводів в залежності від тиску та температури.
 9. Стала плоско-радіальна фільтрація в однорідному пласті нафти і газу в межах закону Дарсі.
 10. Стала плоско-радіальна фільтрація в однорідному пласті нафти і газу в межах за умов порушення закону Дарсі.
 11. Нестаціонарний рух нафти і газу в однорідному пласті
 12. Методи дослідження продуктивних пластів.
 13. Методи дослідження продуктивних свердловин.
 14. Властивості грунтів та порід під навантаженням
 15. Властивості грунтів та порід під розгрузкою.

З навчальної дисципліни «Технологія видобування нафти і газу»

 1. Види пластової енергії.
 2. Пластовий та вибійний тиски.
 3. Гідростатичний тиск,  геотерма.
 4. Геотермічний градієнт.
 5. Класифікація свердловин за призначенням.
 6. Конструкції вибоїв свердловин.
 7. Способи перфорації вибоїв свердловин.
 8. Освоєння свердловин.
 9. Фонтанна та газліфтна експлуатація.
 10. Штангові насосні установки та занурені відцентрові насоси.
 11. Одночасно-роздільна експлуатація декількох пластів  однією свердловиною.
 12. Схеми газових свердловин при одночасно-роздільній експлуатації.
 13. Обладнання газових свердловин при одночасно-роздільній експлуатації.
 14. Схеми нафтових свердловин при одночасно-роздільній експлуатації.
 15. Обладнання нафтових свердловин при одночасно-роздільній експлуатації.

З навчальної дисципліни «Технологія розробки нафтових і газових родовищ»

 1. Поклади та родовища нафти  і газу.
 2. Поклади та родовища нафти  і газу їх класифікація, підрахунок запасів.
 3. Режими і системи розробки нафтових і газових родовищ.
 4. Об’єкти розробки нафтових і газових родовищ .
 5. Розміщення свердловин, їх сітка.
 6. Темпи і черга вводу свердловин в роботу.
 7. Системи розробки з підтриманням тиску.
 8. Розробка родовищ на природних режимах.
 9. Гідродинамічні розрахунки показників розробки родовищ .
 10. Розробка родовищ з заводненням.
 11. Види та способи розробки родовищ .
 12. Аналіз розробки нафтових та газових родовищ.
 13. Регулювання розробки нафтових та газових родовищ.
 14. Оптимізація розробки нафтових та газових родовищ.
 15. Проектування розробки.

З навчальної дисципліни «Збір та підготовка нафтогазопромислової продукції»

 1. Системи збору нафти, газу і води на промислах.
 2. Системи підготовки транспортування нафти, газу і води на промислах
 3. Системи транспортування нафти, газу і води на промислах.
 4. Особливості систем  на морських родовищах.
 5. Вимірювання продукції нафти.
 6. Вимірювання продукції газу та води.
 7. Технологічні розрахунки  трубопровідного транспорту  на промислах.
 8. Сепарація нафти.
 9. Збір пластової води.
 10. Підготовка пластової води.
 11. Обезсолювання нафти
 12. Нафтові емульсії та їх руйнування.
 13. Обезвожування та обезсолювання нафти.
 14. Стічні води  промислів.
 15. Способи ліквідації стічних вод  промислів.

ЛІТЕРАТУРА

Література з навчальної дисципліни «Нафтогазова механіка»

Основна

 1. Дорошенко, Ю. І. Нафтогазова механіка : навчальний посібник / Ю. І. Дорошенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 231 с.
 2. Нафтогазова механіка : конспект лекцій / В. М. Івасів, А. П. Джус, Т. П. Венгринюк, Р. О. Дейнега. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 245 с. Конспект .

Додаткова

 1. Дорошенко, Ю. І. Нафтогазова механіка : практикум / Ю. І. Дорошенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 38 с.
 2. Шиян, Т. П. Нафтогазова механіка : конспект лекцій. Ч.1 : Будівельна справа / Т. П. Шиян, В. Б. Запухляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 100 с.

Література навчальної дисципліни «Технологія видобування нафти і газу»

Основна

 1. Акульшин О. І., Акульшин О. О., Бойко В. С. Технологія видобування, зберігання і транспортування нафти і газу : навч. посіб. Івано-Франківськ: Факел, 2003.
 2. Світлицький  В. М., Бугай В. Ю.      Видобування нафти і газу : посіб. для ВУЗів  Київ : Вид-во СПд «Бутко М. В.», 2003.

Додаткова

1.   Нагорний В. П., Денисюк І. І.  Імпульсивні методи інтенсифікації видобутку вуглеводів.    Київ, 2012. – 323 с.

5.   Возний В. Р., Яремійчук Р. С.  Основи гірничого виробництва : підручник   Київ : Кондор, 2006. – 376 с.

Література навчальної дисципліни «Технологія розробки нафтових і газових родовищ»

Основна

 1. Білецький В. С., Орловський В. М., Вітрик В. Г. Основи нафтогазової інженерії. Харків: НТУ «ХПІ», Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Київ: ФОП Халіков Р. Х., 2018. 416 с.
 2. Бойко B.C. Розробка та експлуатація нафтових родовищ. Підручник. — 3-є доповнене видання. — К.: «Реал-Принт», 2004. — 695 с.
 3. Бойко, В. С. Технологія і проектування розробки нафтових родовищ : збірник задач / В. С. Бойко, Д. О. Вольченко, І. М. Драган. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 84 с.

Додаткова

 1. Федорович, Я. Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу : практикум / Я. Т. Федорович, А. П. Джус, Н. В. Федоляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 72 с.
 2. Вольченко, Д. О. Технологія розробки нафтових і газових родовищ на морі : практикум / Д. О. Вольченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 61 с.
 3. Возний, В. Р. Розробка та експлуатація морських нафтових і газових родовищ : практикум / В. Р. Возний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 73 с.

Література з навчальної дисципліни «Збір та підготовка нафтогазопромислової продукції»

Основна

 1. Венгерцев Ю. О., Худолей В. Ю., Глоба В. М. [та ін.] Технологія приймання, зберігання та розподілу нафти і нафтопродуктів : курс лекцій         Київ : МНТУ, 2008. – 514 с.
 2. Бугай Ю. М.,        Венгерцев Ю. О., Худолей В. Ю., Ковтун С. В.         Технологія зберігання та розподілу нафти і нафтопродуктів : навч. посіб.  Київ : Видав. дім «Компьютерпрес», 2010. – 562 с.

Додаткова

 1. Бойко, В. С. Проектування експлуатації нафтових сверловин : практикум / В. С. Бойко, Б. М. Міщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 115 с.
 2. Глоба В. М., Венгерцев Ю. О. Технічна діагностика і ремонт сталевих резервуарів : навч. посіб. для техн. вузів Київ : Молодь, 1999. – 356 c.
 3. Концур, І. Ф. Нафтогазопромислове обладнання : лаб. практикум / І. Ф. Концур, Я. Т. Федорович, В. В. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 99.
 4. Бойко, В. С. Проектування експлуатації нафтових сверловин : практикум / В. С. Бойко, Б. М. Міщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 115 с.
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ