Вітаємо переможців I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2018/2019 навчального року

20 березня 2019 року в МНТУ було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» та навчальних дисциплін: «Англійська мова», «Економіка підприємства», «Кримінальне право» та «Програмування й управління ІТ проектами».
Захід проводився відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2018 року за № 1313 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році» та рішення Вченої Ради МНТУ від 29.01.2019 р.
Участь у І етапі Олімпіади взяли 29 студентів МНТУ...

23 березня 2019 року у стінах МНТУ відбудеться пробне ЗНО з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземних мов

Зовнішнє незалежне оцінювання і досі залишається новою для України технологією, тому деякі випускники можуть мати труднощі із процедурою складання тестів. Щоб запобігти додатковому навантаженню на випускників, пов'язаному з цією процедурою, Міністерство освіти і науки України дозволяє проведення процедури пробного тестування.
Ознайомитись із особливостями складання тестів, на власні очі побачити документи і матеріали, що використовуються під час ЗНО, навчитись...

МНТУ запрошує до участі у науковій конференції «Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку»

До уваги молодих науковців, студентів та аспірантів МНТУ!
19 квітня 2019 року в університеті проходитиме III Міжнародна студентська науково-практична конференція «Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку». Її організатори - Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених МНТУ, Студентська рада МНТУ та Кафедра ЮНЕСКО «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».
У рамках конференції працюватимуть...

Давайте знайомитись: МНТУ запрошує у гості!

Відкритість та демократизм є одними з ключових принципів справжньої сучасної європейської освіти.
А отже - і принципів МНТУ. Саме тому двері нашого університету кожного дня відчинені для абітурієнтів та їхніх батьків. Не вагайтеся - а просто завітайте до приймальної комісії університету у будь який день, коли вам зручно.
Ми чекаємо на вас щодня з понеділка по п'ятницю - з 14:00 - 17:00.
За адресою - м. Київ, провулок Магнітогорський 3 (метро Чернігівська), кабінет 111.
Хочете дізнатися більше?
Телефонуйте за номерами (044) 360-47-07...

Атестація з української мови для держслужбовців в МНТУ – за найнижчими цінами

Пройти атестацію з української мови, що є обов'язковою умовою роботи на державній службі, можна на базі МНТУ. Атестація передбачає усну та письмову частини і проводиться як у індивідуальному порядку, так і на загальних сесіях.
Раді повідомити, що проходження атестації у МНТУ коштуватиме учасникам найдешевше в Україні - 300 гривень, у разі бажання отримати посвідчення у день проходження  атестації - 600 грн. та 800 гривень, якщо атестацію необхідно пройти у індивідуальному порядку у будь-який день. Видача дублікату атестаційного посвідчення у разі його втрати...

Облік і оподаткування. Фінанси, банківська справа та страхування. Міжнародні економічні відносини

Облік і оподаткування. Фінанси, банківська справа та страхування. Міжнародні економічні відносиниВСТУП

Мета програми додаткових фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня «магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» та спеціальності 292  «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» - виявити рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти, необхідних для опанування нормативних і варіативних дисциплін за програмами підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» спеціальності «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Міжнародні економічні відносини».

Зміст програми. На додаткові фахові вступні випробування зі спеціальності  виносяться завдання з наступних дисциплін бакалаврської програми:

 • Економічна теорія;
 • Мікроекономіка;
 • Макроекономіка.

Структура завдань додаткових фахових вступних випробувань. За структурою, фахові вступні випробування зі спеціальності складаються з наступних елементів, які входять до кожного з білетів:

 • теоретичні питання;
 • задача.

Процедура проведення додаткових фахових вступних випробувань. Кожен абітурієнт отримує індивідуальний варіант тестового завдання, аркуші екзаменаційної роботи зі штампом Приймальної комісії та особовий номер для кодування тексту. Перед початком вступного випробування представники Приймальної комісії проводять інструктаж щодо правил виконання тестових завдань.

Вступник отримує для відповіді білет, в якому визначені питання з наведеного в програмі переліку.

Вступне випробування проводиться в письмовій формі, тривалість якого не повинна перевищувати 2 години.

Вступне випробування у формі письмового екзамену проводять не менше трьох членів комісії.

По закінченню вступного випробування екзаменатори відмічають правильність відповідей абітурієнтів, заповнюють екзаменаційну відомість та підписують її.

Інформація про результати вступного випробування оголошується вступникові у день його проведення.

Шкала оцінювання складає від 0 до 100 балів.

Максимально абітурієнт може набрати за правильне виконання всього завдання 100 балів.

Зміст програми дисципліна «Економічна теорія»

Перелік контрольних питань

 1. Предмет, метод та функції економічної теорії.
 2. Економічні потреби та інтереси як рушійні сили економічного розвитку.
 3. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин.
 4. Фактори і структура суспільного виробництва.
 5. Правовий та економічний зміст власності. Суб'єкти та об'єкти відносин власності.
 6. Форми суспільного виробництва.
 7. Товар і його властивості.
 8. Сутність та функції грошей. Закони грошового обігу.
 9. Закон вартості та його функції.
 10. Сутність і структура ринку. Переваги і недоліки ринку.
 11. Типи економічних систем. Національні моделі господарювання.
 12. Причини виникнення й існування монополій. Наслідки монополізації економіки.
 13. Конкуренція та її форми. Антимонопольна діяльність держави.
 14. Попит. Економічний зміст закону попиту. Крива попиту.
 15. Пропозиція. Економічний зміст закону пропозиції. Крива пропозиції.
 16. Ринковий механізм збалансування попиту і пропозиції.
 17. Соціально-економічний зміст капіталу.
 18. Акціонерна власність в економічній системі.
 19. Сутність товару робоча сила та її вартість.
 20. Заробітна плата, її форми та функції.
 21. Реальна заробітна плата, доходи населення та їх використання.
 22. Земельна рента та  її форми в сучасних умовах.
 23. Сутність і методи державного регулювання  економіки.
 24. Причини економічної кризи в Україні.
 25. Економічна природа прибутку. Норма прибутку та фактори, що впливають на нього.
 26. Соціальний захист населення в Україні.
 27. Теоретичні основи перехідної економіці.
 28. Міжнародні економічні відносини та їх структура.
 29. Економічні аспекти глобальних проблем.
 30. Фінанси в системі економічних відносин.

Дисципліна «Мікроекономіка»

Перелік контрольних питань

 1. Максимізація прибутку на ринку недосконалої конкуренції.
 2. Просте та поширене відтворювання. Умови. Шляхи забезпечення.
 3. Використання  середніх витрат при розробці цінової політики.
 4. Попит на різноманітних типах ринку.
 5. Еластичність попиту та пропозиції.
 6. Витрати виробництва.
 7. Предмет мікроекономіки. Гіпотеза раціональності поведінки людини. Необмеженність бажань та обмеженість ресурсів.
 8. Крива трансформації виробничих можливостей.
 9. Альтернативна вартість.
 10. Вподобання, корисність та вибір. Поняття відношень переваги. Побудова поверхонь байдужості.
 11. Функція корисності. Гранична корисність.
 12. Закон спадаючої граничної корисності. Закон зростання загальної корисності.
 13. Ефективність виробництва.
 14. Граничні величини.
 15. Використання закону еластичності для максимізації прибутку фірми.
 16. Рівновага споживача, її економічний, алгебраїчний та графічний аналіз.
 17. Знаходження оптимального вибору споживача для різних видів функції корисності.
 18. Вплив зміни цін, податків та раціонування на рівновагу споживача.
 19. Крива "ціна-споживання".
 20. Попит. Закон, функція та крива попиту.
 21. Зміна попиту та її фактори.
 22. Пропозиція. Закон, функція та крива пропозиції.
 23. Зміна пропозиції та її фактори.
 24. Рівновага, надлишок і дефіцит. Вплив змін попиту і пропозиції на рівновагу.
 25. Середні, сукупні, змінні витрати.
 26. Фіксовані та граничні витрати в короткостроковому періоді.
 27. Знаходження максимуму виробництва продукції та мінімуму витрат.
 28. Досконала конкуренція. Особливості функцій доходу і прибутку для фірми - досконалого конкурента.
 29. Монополія. Особливості функцій доходу і прибутку для фірми - монополіста.
 30. Вибір обсягу виробництва та рівня ціни фірмою-монополістом. Соціальна ціна монополії.

Дисципліна «Макроекономіка»

Перелік контрольних питань

 1. Предмет, методи та функції макроекономіки в системі економічних наук.
 2. Методологія та методи макроекономічних досліджень.
 3. Економічний кругооборот у закритій приватній економіці: проста та ускладнена моделі.
 4. Модель кругообороту закритої економіки з участю держави.
 5. Модель кругообороту відкритої економіки.
 6. Макроекономічні показники в системі національних рахунков.
 7. Номінальні та реальні макроекономічні показники.
 8. Сукупний попит: зміст, структура, фактори, що на нього впливають. Крива АD.
 9. Сукупна пропозиція: зміст, фактори, що її визначають. Короткострокова та довгострокова криві сукупної пропозиції.
 10. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції. Модель AD - AS.
 11. Загальна характеристика споживання і заощаджень.
 12. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги на товарному ринку.
 13. Мультиплікатор інвестицій.
 14. Грошовий ринок: зміст, об'єкти, суб'єкти, функції.
 15. Попит на гроші: класична, кейнсіанська теорії.
 16. Пропозиція грошей та чинники, що її визначають.
 17. Мультиплікація банківських депозитів і кредитів. Грошовий мультиплікатор.
 18. Рівновага на грошовому ринку.
 19. Макроекономічна рівновага на товарному і грошовому ринках.
 20. Макроекономічна нестабільність: зміст, причини, форми прояву.
 21. Класичний та сучасний економічні цикли.
 22. Адаптація економічної системи до циклічних коливань. Державне антициклічне регулювання.
 23. Інфляція: сутність, причини та види.
 24. Безробіття як вияв макроекономічної нестабільності. Закон А.Оукена.
 25. Зв'язок інфляції та безробіття. Крива А.Філіпса.
 26. Антиінфляційна політика держави та політика зайнятості.
 27. Зміст, джерела, типи та фактори економічного зростання.
 28. Зміст, види та завдання фіскальної політики.
 29. Державний борг та його вплив на національну економіку.
 30. Рівноважний обсяг виробництва і доходу у відкритій економіці.

Список рекомендованої літератури

 1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. Панчишина С. М., Островерха П. І. - К. : Знання, 2009. - 723 с.
 2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.:  / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. - Кн. 2: Мікроекономіка. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2006. - 437 с.
 3. Білецька, Л.В., Білецький О.В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навчальний посібник / Л.В. Білецька, О.В. Білецький, В.І. Савич. - Київ : ЦНЛ, 2009. - 652 с.
 4. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі / М. Блауг; пер. з англ. І. Дзюб. - К .: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. - 670 с.
 5. Вступ до економічної теорії: Підручник / [3. Ватаманюк, С.Панчишин, С. Кудин та ін.] / За ред. 3. Ватаманюка. - [3-тє вид., доп.]. - Львів: Новий світ - 2000, 2007. - 504 с.
 6. Бочан І. О. Основи економічної теорії: інституціональний підхід : навч. посіб. / І. О. Бочан. - К. : Знання, 2012. - 211 с.
 7. Гальчинський А.С. Основи економічних знань: Навч. пос. / А.С. Гальчинський, П.С.  Ещенко, Ю.І. Палкін. - К.: ВШ, 2008 - 544 с.
 8. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / [В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич та ін.] / За ред. В. Д. Базилевича. - [7-ме вид., стер.]. - К.: Знання-Прес, 2008. - 719 с.
 9. Економічна теорія: політична економія. Підручник / За заг. ред. С.І. Юрія. - К.: Кондор, 2009. - 604 с.
 10. Економічна теорія: політична економія. Навчальні форми контролю та презентації. Навч. посібник / За ред. док. екон. наук, професора С.І. Юрія, док. екон. наук, професора В.В. Козюка. - К .: Кондор, 2010. - 266 с.
 11. Жовтанецький О. Цікава економіка: Навчально-методичний посібник / О. Жовтанецький, Н. Чуба. - [2-ге вид., доповн. та уточн.]. - Львів: Апріорі, 2010. -408 с.
 12. Зварич Р. Є. Економікс: Навчальний посібник / Р. Є. Зварич. - Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. - 297 с.
 13. Історія економіки та економічної думки : підруч. / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, О. В, Длугопольський [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. - Тернопіль : ТІШУ, 2015. - 792 с.
 14. Касьяненко Л. М. Економічна теорія : навч. посіб. / Л. М. Касьяненко. - К. : ЦУЛ, 2015. - 224 с.
 15. Курс экономики: Учебник / Под ред. Б.А. Райзберга. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 716 с.
 16. Макконел К.Р., Брю С.Л.  Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконел,  С.Л. Брю.  - М: Инфра-М, 2009. - 974с.
 17. Мочерний С.В. Економічна теорія. Посібник для студентів вищих закладів освіти /С.В. Мочерний.   - К .: Вид. Центр "Академія", 2009. - 592 с.
 18. Мэнкью Н. Г. Принципы макроэкономики: Учебник для вузов / Н. Г. Мэнкью.; пер. с англ. - [2-е изд.]. - С.-Пб.: Питер, 2006. - 576 с.
 19. Мэнкью Н. Г. Принципы микроэкономики: Учебник для вузов / Н. Г. Мэнкью.; пер. с англ. - [4-е изд.]. - С.-Пб.: Питер, 2007. - 592 с.
 20. Мэнкью Н. Г. Принципы экономике: Учебник для вузов / Н. Г. Мэнкью.; пер. с англ. под общ. ред. д.э.н., проф. В. М. Цветаева и Ю. Н. Каптуревского. - [2-е изд. сокр.]. - С.-Пб.: Питер, 2001. - 496 с.
 21. Носова С.С. Экономическая теория: Учебник для вузов. /С.С. Носова. - М.: Гуманит, 2010. - 520 с.
 22. Основи економічної теорії: Політекономічний аспект: Підручник / [Г. Н. Климко, Л. О. Каніщенко, В. П. Пригода та ін.] / Відп. ред. Г. Н. Климко. - [4-те вид., перероб. і доп.]. - K.: Знання-Прес, 2002. - 615 с.
 23. Мікроекономіка. Навчальний посібник / За ред, В.В. Козюка, P.M. Березюка, О.П. Шиманської. - Тернопіль, 2011. - 495 с.
 24. Самуэльсон П. А. Экономика / П. А. Самуэльсон, В. Д. Нордхаус.; пер. с англ. под ред. проф. Л. С. Тарасовича, проф. А. И. Леусского. - [15-е изд.] - М.: Бином-КноРус, 1997. - 800 с.
 25. Сірко A. В. Економічна теорія. Політекономія. [Текст] : навч. посіб, / A.B. Сірко. - К. : «Центр учбової літератури», 2014. - 416 с. Сэй Ж.-Б. Трактат по политической экономии / Ж.-Б. Сэй, Ф. Бастина.   - М.: Дело, 2006. - 232 с.
 26. Семюелсон П. А. Макроекономіка / П, А. Семюелсон, В. Д. Нордгауз.; пер. з англ. - K.: Основи, 1995. - 544 с.
 27. Экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под ред. В.И. Видягина, Г.П. Журавлёвой. - М.: ИНФРА - М, 2009. - 560 с.
 28. Экономическая теория / Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. - СПб, 2007. - 476 с.

Критерії оцінювання знань

Додаткове вступне випробування має на меті визначення рівня базової теоретичної підготовки вступника з подальшим допуском до складання фахового вступного випробування для здобуття ступеня вищої освіти магістр. Оцінювання знань з додаткового вступного випробування здійснюється за критеріями «рекомендовано (оцінюється за шкалою від 60 до 100 балів)»/«не рекомендовано (оцінюється за шкалою від 0 до 59 балів)». У випадку, якщо вступник не склав додаткове вступне випробування, він втрачає право брати учать у конкурсному відборі за цією спеціальністю (напрямом підготовки).

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі.

Тривалість тестування 2 години (120 хвилин).

I рівень -  3 завдання

Відкрита форма тесту застосування програмного матеріалу у змінених та ускладнених ситуаціях, тобто надаються відповіді з вимогою короткої відповіді. Кожне завдання оцінюється 20 балами (максимальна кількість за I рівень 60 балів).

II рівень - 1 завдання

Практична частина (задача). Показує високий рівень навчальних досягнень абітурієнтів. Містить завдання відкритої форми з розгорнутим розв'язанням і розгорнутою відповіддю. Завдання вважається виконаним правильно, якщо, крім правильної відповіді, в чистовику дано повне розв'язання, що свідчить про самостійне отримання результату. Виконане завдання оцінюється 40 балами (максимальна кількість за II рівень - 40 балів).

Сумарна максимальна кількість балів 100 балів.

90-100 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • повністю послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, чітко виражена і аргументована самостійна позиція у певних ситуаціях;
 • досконало застосовані одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін для правильного вирішення всіх поставлених завдань.

60-89 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, можливі деякі неточності, що не призводять до помилкових висновків;
 • як правило, правильне застосування одержаних знань, умінь та навичок з різних дисциплін для вирішення більшості поставлених питань.

24-59 бал абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • зміст питання викладено частково, непослідовно;
 • у відповідях є помилки при використанні деяких понять;
 • при вирішенні поставленого завдання абітурієнт не розуміє шляхів практичного використання одержаних знань.

0-23 бали абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • основний зміст завдання не розкрито;
 • допущено грубі помилки у відповідях;
 • відсутність володіння спеціальною термінологією.
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ