Дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови”

В стінах Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський Авіаційний Інститут», 5 вересня 2019р. відбувся дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови” (European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP / HRLAW). Моніторинг було проведено представниками Національного Еразмус+ офісу в Україні.
Протягом доби українські університети-партнери...

Базові навички медіатора

Запрошуємо вас на 4-х модульну Сертифікаційну навчально-практичну програму: "Базові навички медіатора" (БНМ) – 120 год. навчання та практики.
Графік навчання:
1 модуль: 10-12 жовтня 2019р.
2 модуль: 14-16 листопада 2019р.
3 модуль: 19-21 грудня 2019р.
4 модуль: 23-25 січня 2020р.
Програма БНМ відповідає міжнародним стандартам підготовки медіаторів та надає можливість учасникам:
• отримати теоретичні знання та практичні інструменти для роботи медіатора
• оволодіти основними компетенціями медіатора...

Вступ без ЗНО? - Це реально: МНТУ запрошує до міжнародної навчальної програми

Життя - непередбачуване. І не завжди усе в ньому іде так, як ми плануємо заздалегідь. Багато об'єктивних причин можуть змусити навіть талановитого та перспективного абітурієнта не скласти цьогорічне ЗНО.
Сучасний світ - динамічний. Той, хто це добре розуміє, не хоче даремно витрачати рік до наступної вступної кампанії. Адже його можна провести з користю, працюючи на перспективу  та навчаючись майбутній спеціальності за сучасними європейськими стандартами.
Не встигли чи не змогли скласти ЗНО цього року...

Третя сесія єдиного вступного іспиту

Відбудеться третя сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2019 №985  «Щодо проведення в 2019 році спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту» визначено терміни проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту  та реєстрації вступників для участі в ній.
Вступники, які хочуть повторно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, матимуть шанс отримати ступінь магістра.
Нагадаємо, що реєстрація триватиме з 7 до 15 жовтня її здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає...

В МНТУ - СВЯТО!

30 серпня в МНТУ знову звучав гімн України та «Гаудеамус».
Цього разу вітання та побажання отримували першокурсники університету!
Посвята у студенти - це перша офіційна участь першокурсників у суспільному житті навчального закладу, яка запам'ятовується назавжди.
Сьогодні першокурсників та їх батьків вітав весь професорсько-викладацький колектив та ректорат МНТУ, на чолі з ректором - доктором економічних наук, професором Худолей Веронікою Юріївною.
Ректор запевнила студентів, що саме в нашому університеті вони отримають якісну освіту, яскраве і цікаве студентське життя та побажала здійснення...

Нафтогазова інженерія та технологія

Нафтогазова інженерія та технологіяВСТУП

Мета програми фахового вступного випробування для здобуття ступеня «Магістр» спеціальності 185 "Нафтогазова інженерія та технології" - виявити здатність до засвоєння знань та вмінь для навчання за неспорідненою спеціальністю.

Зміст програми. На додаткове вступне випробування зі спеціальності "Нафтогазова інженерія та технології" виносяться завдання з наступних нормативних дисциплін бакалаврської програми:

 • Трубопровідний транспорт;
 • Трубопровідний транспорт нафти і газу;
 • Експлуатація і технічне обслуговування нафтогазових систем.

Кожен абітурієнт отримує білет із завданнями, аркуші екзаменаційної роботи зі штампом Приймальної комісії та особовий номер для кодування тексту.

ІІ. Вимоги до відповіді абітурієнта

У процесі складання вступного екзамену абітурієнт має виявити достатній рівень набутих знань і вмінь.

Екзаменаційна робота в цілому оцінюється за 100-бальною шкалою (від 100 до 200).

Максимально абітурієнт може набрати за правильне виконання всього завдання 100 балів, що відповідає 200 балам за шкалою (від 100 до 200).

III. Критерії оцінювання знань

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі.

Тривалість вступного випробування – 2 години (120 хвилин).

Білети складаються з 5 теоретичних завдань:

Кожне завдання білету оцінюються у 20 балів.

191-200 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • повністю послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, чітко виражена і аргументована самостійна позиція у певних ситуаціях;
 • досконало застосовані одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін для правильного вирішення всіх поставлених завдань.

162-190 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, можливі деякі неточності, що не призводять до помилкових висновків;
 • як правило, правильне застосування одержаних знань, умінь та навичок з різних дисциплін для вирішення більшості поставлених питань.

124-161 бал абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • зміст питання викладено частково, непослідовно;
 • у відповідях є помилки при використанні деяких понять;
 • при вирішенні поставленого завдання абітурієнт не розуміє шляхів практичного використання одержаних знань.

100-123 бали абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • основний зміст завдання не розкрито;
 • допущено грубі помилки у відповідях;
 • відсутність володіння спеціальною термінологією.

Контрольні питання з дисциплін

 1. Історія нафтовидобутку в Україні.
 2. Які перспективи нафтовидобувної галузі України?
 3. Поясніть принцип автоматизації об’єктів СНН.
 4. В чому полягає особливість теперішнього періоду розвитку нафтової
 5. промисловості України.
 6. Основні пріоритети в роботі нафтового комплексу України.
 7. Для чого використовуються норми проектування складів нафти і нафтопродуктів (ВБН В.2.2-58.1-94).
 8. Які фізико-хімічні властивості нафти і нафтопродуктів .
 9. Природа  нафти та нафтопродуктів.
 10. Як змінюються густина та в’язкість нафти і нафтопродуктів при зміні температури?
 11. В чому різниця між октановим та цетановим числом?
 12. Як визначається фракційний склад нафти і нафтопродуктів?
 13. Дайте характеристику експлуатаційних властивостей нафти і нафто­продуктів.
 14. Які показники визначають вогненебезпечність та вибухо­небезпечність?
 15. Чим характеризується корозійна агресивність нафти і нафто­продуктів?
 16. Яким вимогам експлуатації повинні відповідати сучасні автомобільні    бензини?
 17. Які основні експлуатаційні показники дизельного палива?
 18. Поясніть схему системи живлення дизельного двигуна.
 19. Які палива застосовуються для котельних установок?
 20. За якими ознаками класифікуються моторні оливи?
 21. У чому полягає облік нафти і нафтопродуктів?
 22. У чому полягає суть об'ємно-масового статичного методу обліку нафтопродуктів?
 23. У чому полягає суть об'ємно-масового динамічного методу обліку нафтопродуктів?
 24. Як визначається об'єм нафтопродуктів у резервуарах та транспортних ємностях?
 25. Опишіть найближчі завдання в роботі нафтового комплексу.
 26. Як характеризується загальний стан паливно-енергетичного комплексу України (ПЕК)?
 27. Для чого використовуються резервуарні парки на нафтопромислах?
 28. Яке обладнання використовується для визначення рів­ня рідини в резервуарах та транспортних ємностях?
 29. Що відноситься до допоміжних операцій на СНН?
 30. Як визначається рівень підтоварної води у резервуа­рах?
 31. Як визначити масу нетто нафти?
 32. У чому полягають переваги та недоліки обліку нафто­продуктів за допомогою лічильників?
 33. Які основні функції лабораторії СНН?
 34. Основні етапи розвитку людства і їх вплив на природу.
 35. Основні чинники деградації атмосфери Землі.
 36. Техногенне навантаження на довкілля і його наслідки.
 37. Загальне уявлення про біосферу, її походження і біоту.
 38. Кругообіг речовин і енергії в природі.
 39. Визначення поняття «екосистема» і її функціонування.
 40. Біорізноманітність та її збереження.
 41. Основні чинники деградації водних ресурсів та грунтів.
 42. Захист атмосфери від забруднень.
 43. Основні методи очистки стічних вод.
 44. Екологічні проблеми України.
 45. Екологічний моніторинг і контроль викидів  і скидів.
 46. Вплив нафтохімічної галузі на довкілля.
 47. Поняття токсичності викидів і скидів.
 48. Вплив енергетики на довкілля.
 49. Біосфера, її основні елементи і фази еволюційного  розвитку.
 50. Шляхи подолання екокризи в Україні.
 51. ГДК і ГДВ, нормування шкідливих викидів.
 52. Закони України про захист природи.
 53. Державні органи екологічного надзору і контролю.
 54. Утилізація і знешкодження шкідливих викидів.
 55. Оцінка впливу об’єктів на довкілля.
 56. Функції води для живих організмів.
 57. Наука про вимірювання, яка включає як теоретичні, так і практичні
 58. аспекти вимірювань у всіх галузях науки і техніки.
 59. Засоби вимірювань,
 60. Міри, вимірювальні прилади, вимірювальні перетворювачі,
 61. Методи визначення і контролю показників якості, правила і положення досягнення єдності вимірювань, методи повірки мір та вимірювальних приладів, фізичні величини і одиниці вимірювань.
 62. Методи повірки мір та вимірювальних приладів, вимірювальні установки та вимірювальні системи.
 63. Методи повірки мір та вимірювальних приладів.
 64. Фізичні величини і одиниці вимірювань.
 65. Державні та Міжнародні стандарти
 66. Які основні напрямки зменшення втрат природного газу?
 67. Що забороняється проводити на земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон магістральних трубопроводів?
 68. Надайте поняття ПСГ і для чого воно призначене?
 69. Що означає активний і буферний об’єми газу в ПСГ?
 70. Яким вимогам повинні відповідати ПСГ, що створюються?
 71. Надайте визначення магістрального трубопроводу.
 72. В чому різниця між магістральним нафтопроводом і магістральним нафтопродуктопроводом?
 73. Що таке пропускна здатність магістрального нафтопроводу?
 74. Як визначається продуктивність магістрального трубопроводу?
 75. Обґрунтуйте поняття «режим роботи магістрального трубопроводу»
 76. Що включає в себе система протикорозійного захисту магістрального трубопроводу?
 77. З чого складається трубопровідна арматура магістрального нафтопроводу?
 78. Надайте визначення технічного коридора магістрального трубопроводу.
 79. Які фізико-хімічні властивості нафти і нафтопродуктів впливають на процес транспортування?
 80. Як визначається зміна густини нафти внаслідок зміни температури в теоретичних і інженерних розрахунках?
 81. Як змінюється в’язкість нафтопродуктів із збільшенням температури і що таке віскограма?
 82. Які умови визначає температура застигання нафти і нафтопродуктів і від яких факторів вона залежить?
 83. Що означає октанове число і які методи його визначення?
 84. Як визначається коефіцієнт теплопровідності нафти і нафтопродуктів і в яких межах він змінюється?
 85. З яких витрат складаються капіталовкладення в трубопровідний транспорт?
 86. Які витрати враховуються при розрахунку капітальних витрат в залізничний транспорт при обґрунтуванні способу транспортування нафти залізничним транспортом ?
 87. З чого складаються капіталовкладення у водний транспорт при обґрунтуванні способу транспортування нафтопродуктів водним транспортом ?
 88. Як обчислюються експлуатаційні витрати різних видів транспорту нафти і нафтопродуктів?
 89. Коли виявляється необхідність будівництва і рішення про будівництво магістрального трубопроводу?
 90. Ким складається і які основні дані вказуються в завданні на проектування магістрального нафтопроводу?
 91. Мета проектування магістрального нафтопроводу на стадії технічного проекту.
 92. З яких частин складається технічний проект магістрального нафтопродуктопроводу?
 93. Які розділи включає технологічна частина проекту нафтопроводу?
 94. Що включає будівельно-монтажна частина технічного проекту?
 95. З яких глав складається зведений кошторис, що входить до технічного проекту магістрального нафтопроводу?
 96. Які роботи виконуються на стадії робочих креслень?
 97. Виконання яких робіт включають вишукування траси трубопроводів і майданчиків під НС?
 98. Як проводяться попередні вишукування щодо вибору траси магістрального трубопроводу?
 99. Які матеріали повинні бути одержані при топографічних вишукуваннях траси і майданчиків під НС?
 100. Основне завдання геодезичних робіт на трасі трубопроводу.
 101. Які можливості дає розробка і впровадження САПР?
 102. Основні завдання в галузі автоматизованого проектування    трубопровідних систем.
 103. Поясніть основні завдання при технологічному розрахунку магістральних   нафтопроводів (нафтопродуктопроводів).
 104. Які початкові дані використовуються при технологічному розрахунку   нафтопроводів?

Список рекомендованої літератури

Основна література

 1. Проектування та експлуатація складів нафти і    нафтопродуктів, Лісафін В.П., ЛісафінД.В. Підручник,- Івано-Франківськ, 2006, 596с..
 2. Середюк М.Д. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лісафін В.П. – Івано-Франківськ: Кременчук, 2001. – 517 с.
 3. Трубопроводный транспорт нефти и газа: учеб. для вузов / [Р.А.Алиев, В.Д.Белоусов, А.Г.Немудров и др.]. – М.: Недра, 1988. – 368 с.
 4. Якимів Й.В. Типові технологічні розрахунки трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Якимів Й.В. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 366 с.
 5. Якимів Й. В. Проектування та експлуатація нафтопроводів [Текст]: навч. посіб. /Й. В. Якимів, О. М. Бортняк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 171 с.: рис., табл.
 6. Якимів Й. В. Типові технологічні розрахунки трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів [Текст]: навч. посіб. /Й. В. Якимів. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2006. – 366 с.: іл.

Додаткова література

 1. Карп И.Н., Сухин Е.И. Количественная оценка влияния внедрения энергосберегающих технологий на экономию природного газа в промышленности и энергетике // Научно-технический журнал "Экотехнологии и Ресурсосбережение" 2007, №4.
 2. Експлуатація нафтоперекачувальних станцій ,Венгерцев Ю.О.,-Курс лекцій,-Київ,МНТУ,-470с.
 3. Попадюк Р.М. Збір і підготовка нафтопромислової продукції: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Попадюк Р.М., Солончак Я.В. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. – 194 с.
 4. Середюк М.Д. Проектування та експлуатація нафтопродуктопроводів / Середюк М.Д. - Івано-Франківськ: Факел, 2002. – 282 с.
 5. Трубопровідний транспорт газу / М.П.Ковалко, В.Я.Грудз, В.Б.Михалків та ін. за ред. М.П.Ковалка. – К.: АренаЕКО, 2002. – 600 с.
 6. Трубопровідний транспорт газу / В.К.Касперович,Підручник, – Івано-Франківськ: Факел, 1999. – 198 с..
 7. Довідник працівника газотранспортного підприємства / [Розгонюк В.В., Руднік А.А., Коломєєв В.М. та ін.]; під ред. А.А.Рудніка. - К.: Росток, 2001, - 1092 с.
 8. Трубопровідний  транспорт  нафти і нафтопродуктів , СередюкМ.Д., Якимів Й.В., Лісафін В.П., Підручник,-Івано-Франківськ, 2001,-517с.
 9. Технологія приймання, зберігання та розподілу нафти і нафтопродуктів.-
 10. ВенгерцевЮ.О., ХудолейВ.Ю., КовтунС.М., Курс лекцій,-Київ, МНТУ,-121с.
 11. Технологія зберігання та розподілу нафти і нафтопродуктів.- Венгерцев Ю.О.,Худолей В.Ю., КовтунС.М., Навчальний посібник,-   Київ, Компютерпрес,-537с.
 12. Трубопровідний  транспорт  нафти і нафтопродуктів, Середюк М.Д., Якимів Й.В.,ЛісафінВ.П., Підручник, - Івано-Франківськ, 2001,-517с..
 13. Технологічні розрахунки режимів роботи насосних станцій магістральних трубопроводів, Венгерцев Ю.О.,Конспект лекцій,- Київ, МНТУ,-121с.
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ