Ваш шлях у велику науку: МНТУ чекає на нових аспірантів за спеціальністю 051 "Економіка"

Прагнете присвятити своє життя науці?
Диплом магістра чи спеціаліста для вас не фінальна точка, а лише початок шляху?
Поглиблення знань у економіці - ваша мета?
Тоді саме вам ми з радістю повідомляємо - набір у аспірантуру МНТУ триває!
Вже майже 20 років наш університет присвятив створенню оптимальних умов для наукових розвідок та копіткої дослідницької праці у найактуальніших для сучасного світу галузях, підготовці фахових викладачів для національної вищої школи та проведенню навчально-наукової роботи...

Наказ про зарахування підписано: Коледж МНТУ вітає нових студентів!

16 серпня президент МНТУ Бугай Владислав Юрійович підписав наказ про зарахування в Коледж МНТУ вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти. Позаду складна та напружена вступна кампанія, від сьогоднішнього дня вчорашні абітурієнти стають повноправними студентами своєї майбутньої альма-матер.
Педагогічний колектив Коледжу МНТУ вітає вас з цією знаковою подією. Сьогодні ви робите перший крок по дорозі, що поведе вас до життєвого успіху та професійної самореалізації. Сьогодні ви отримуєте ключ до особливих дверей - дверей до справжнього храму знань та дорослого, самостійного...

Поповнення у сім'ї МНТУ: вітаємо нових студентів!

От і лишилася позаду гаряча та складна пора вступної кампанії-2019. Майбутні абітурієнти пройшли подолали перші непрості сходинки на шляху до дорослого життя: підготовка до ЗНО та його складання, обрання між десятками варіантів потенційно-цікавих ЗВО, зібрання повного пакету необхідних для вступу документів і врешті - очікування остаточного результату. Саме після нього у житті учорашніх школярів починається новий етап - тепер вони можуть з повним правом називатися студентами своєї alma mater. Останньою формальністю лишається наказ про зарахування, який підписує президент МНТУ Владислав Бугай...

Атестація з української мови для держслужбовців в МНТУ – за найнижчими цінами

Пройти атестацію з української мови, що є обов'язковою умовою роботи на державній службі, можна на базі МНТУ. Атестація передбачає усну та письмову частини і проводиться як у індивідуальному порядку, так і на загальних сесіях.
Раді повідомити, що проходження атестації у МНТУ коштуватиме учасникам найдешевше в Україні - 400 гривень, у разі бажання отримати посвідчення у день проходження  атестації - 600 грн. та 800 гривень, якщо атестацію необхідно пройти у індивідуальному порядку у будь-який день. Видача дублікату атестаційного посвідчення у разі його втрати...

Вступ без ЗНО? - Це реально: МНТУ запрошує до міжнародної навчальної програми

Життя - непередбачуване. І не завжди усе в ньому іде так, як ми плануємо заздалегідь. Багато об'єктивних причин можуть змусити навіть талановитого та перспективного абітурієнта не скласти цьогорічне ЗНО.
Сучасний світ - динамічний. Той, хто це добре розуміє, не хоче даремно витрачати рік до наступної вступної кампанії. Адже його можна провести з користю, працюючи на перспективу  та навчаючись майбутній спеціальності за сучасними європейськими стандартами.
Не встигли чи не змогли скласти ЗНО цього року...

Специальность «Право»

Специальность "Право"

Специальность «Право» позволяет получить профессию, а следовательно, работу, которая, в свою очередь, даст возможность более осознанно выбрать следующую специальность и продолжить дальнейшее обучение по образовательно-квалификационному уровню «бакалавр».

Юридическое образование нацелена на подготовку младшего специалиста по праву, формирование у него правовой культуры, гражданской компетентности, понимания и восприятия понятий справедливости, равенства, свободы, мира и демократии, прав и свобод человека в демократическом обществе. При подготовке будущих юристов Колледж МНТУ учитывает современные интеграционные процессы, перспективы вхождения Украины в европейское пространство, потребность гармонизации украинского законодательства к европейскому. Образовательно-профессиональная программа подготовки младшего специалиста раскрывает широкий спектр правоведческих дисциплин, таких как гражданское, уголовное, административное, семейное, экономическое, хозяйственное, трудовое, конституционное, земельное и другие отрасли права. В правоведческих дисциплинах раскрываются понятия публичных прав, государственности, особенностей самоуправления, конституционного права и его статуса, в соответствующих курсах характеризуется государственный строй Украины, особенности внедрения норм различных отраслей права.

Выпускники с дипломом младшего специалиста по специальности «Право» подготовлены к работе в различных юридических учреждениях и могут работать в управлениях пенсионного фонда Украины, фондах социального страхования, налоговых органах, отделах регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Кроме того, младших специалистов по праву требуют юридические консультации, нотариальные учреждения, предприятия, которые в своих штатных расписаниях имеют должности юристов. Колледж готовит младших специалистов, которые способны работать в предметной области деятельности, которая направлена ​​на правовое обеспечение деятельности предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности, а также защита прав и законных интересов граждан и государства.

Учитывая потребность именно в специалистах по правоведению, деятельность Колледжа ЧВУЗ МНТУ направлена ​​на подготовку младших специалистов по праву, которые могли найти себя на рынке труда в таких видах профессиональной деятельности в сфере права:

 • общие консультации и составление юридических документов: свидетельств о регистрации предприятий, уставов предприятий и других документов, связанных с созданием предприятий, патентов и авторских прав, подготовку различных юридических документов, завещаний, доверенностей и т.п.;
 • консультационные услуги и представительство в трудовых спорах
 • деятельность государственных и частных нотариусов, судебных исполнителей, третейских судей, экспертов и арбитров
 • предоставление юридических услуг предпринимателям;
 • деятельность, связанная с консультированием и представительством в гражданских и уголовных делах,
 • консультированием и представительством в связи с трудовыми спорами под присмотром профессионального адвоката;
 • деятельность, связанная с предоставлением консультаций по юридическим услугам нотариальными конторами и частными нотариусами, государственными нотариальными архивами под руководством нотариуса;
 • консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 • деятельность в сфере налогообложения;
 • деятельность в сфере юстиции и правосудия;
 • деятельность в органах прокуратуры (организационно - техническое обеспечение деятельности) и др..

Образовательная деятельность Колледжа ориентирована на подготовку молодежи по специальности «Право» соответствует и потребностям практики, и рынка образовательных услуг и направляется на реализацию потребности старшеклассников по их будущего профессионального выбора.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уровень аккредитации: IV

Форма обучения: дневная, заочная, по дистанционным технологиям

Квалификационный уровень: младший специалист, бакалавр, специалист, магистр

Военная кафедра:

Общежитие:

Последипломное образование:

Аспирантура, докторантура:

Курсы подготовки к ВНО:

ПАРТНЕРЫ
Erasmus plus
Офіс трансферу знань
Образование в Украине
Все учебные заведения Украины
Міністерство освіти науки молоді та спорту України